Näthat toppen på isberget Del 8 – Näthatets hydra

Del 8: Näthatets hydra

IHEUHYDRA2

Här fortsätter artikelserien om näthat med att beskriva den bakomliggande strukturen till det organiserade näthatet. Ibland är det nödvändigt att nämna namn vilket är en regel i vetenskapliga sammanhang för att tala om vem som är upphov eller som bär ett ansvar. En artikelserie om näthat kan inte vara ansiktslös eller sväva på vilka som ligger bakom. Vi närmar oss nu en redogörelse av ”isberget” från det lilla ovanför ytan till det stora därunder. Från näthuliganer till dem som ligger bakom och styr. Hydran har många huvuden och ansikten så även om man avslöjar en ynka näthuligan återstår andra. Men nu är det dags att klargöra vilka de är. Internationellt upphov är CSI Sverige representerat av Vetenskap och Folkbildning, VoF och (anti)Humanisterna. De har klart för sig vilka som är vän och fiende och det räcker med att skumma deras lista över årets folkbildare och förvillare för att få en indikation över vilka de ska straffa och belöna.

kkkhitlerSjälva gömmer sig flera av dem bakom nicknames och olika masker. Precis som Ku klux klan avskyr de att bli ”outade” och tilltalade med sina riktiga namn.

En oinsatt person som fick ta del av Gesus har skrivit på nätet ryggade till och tyckte det var förskräckligt.

”Herregud!

Det är värre än jag trott.
Riktigt störda personligheter som troligen kör rätt in i väggen när som helst. Gränslösheten verkar vara total.
Gesus är nog ett psykfall är jag rädd. Troligen bokstavspersonlighet men grava sociala problem. Utnyttjas säkert av föreningen och påhejas friskt.”

Hur skulle då en oinsatt ställa sig om man fick klart för sig att detta bara är ytan. Visst de påhejas av personer som befinner sig bakom kulisserna. De kanske inte ens själva har klart för sig vad de är inblandade i.

Det kan var svårt att ta till sig den grymma värld som tonar fram men låt oss börja dissekera hydran, lite försiktigt, i det lilla.

Så här skriver en av föreningen Vetenskap och Folkbildnings centrala aktörer:

Jag blir inte nöjd förrän alla mediala har utrotats!

Per Edman sagesman för Vetenskap och Folkbildning (VoF) är också värd på iFokus (nätforum) där han som ”Piotrr” kan manövrera sina följare mot människor med avvikande livsåskådning.

Systerorganisationerna Förbundet Humanisterna och föreningen Vetenskap och Folkbildning ingår i en större kropp. 

IHEUIHEU en hydra med flera skallar
(International Humanist and Ethical Union) är en allt annat än humanistisk organisation. Den lär ut intolerans och näthatets retorik. I själva verket ansåg man sig inledningsvis vara antihumanister. Dock var det epitetet inte särskilt gångbart därför tog man bort anti och behöll humanist. Men humanism står för medmänsklighet, tolerans och vidsynthet. IHEU och dess olika organisationer är uttalat intoleranta och attackerar människor och grupper som de anser utgöra hot mot deras egen ytterst begränsade världssyn.

Har Humanisterna och skeptiker förstört liv och karriärer? Det senare är uppenbarligen vad vi önskar att vi kunde åstadkomma ibland men det lyckas vi ju sällan med. Och den önskan vilar ju inte på illvilja utan på omtanke för dom som luras av bedragare.

Citatet är från Veronica Gardell, Vetenskap och Folkbildning och anses ursäkta att man angriper människor intresserade av spår utanför deras trånga värld.

utdragIHEUIHEU utmålar sig som fritänkande offer som förföljs. Men vänta nu det är ju precis tvärtom. Nyateisterna inom IHEUs organisationer förföljer dem med andra livåskådningar och rättfärdigar det. Denna retorik känner vi igen i Sverige.

”Du har rätt att bli förödmjukad och jag har rätt att förödmjuka dig!”

antihumanism-pseudiker1

”Vetenskapliga naturalister står för en form av … materialism; naturliga processer och händelser beskrivs bäst med hänvisning till materiella orsaker… Naturalister hävdar att det föreligger otillräckliga vetenskapliga bevis för andliga tolkningar av verkligheten … Vi avvisar strävandena hos en del vetenskapsmän att göra transcendentala tolkningar av naturliga fenomen.” (Paul Kurtz)

Antihumanismens profet
Filosofiprofessor Paul Kurtz vid University of Buffalo, skulle komma att bli hydrans chefsideolog. Han var pappa till utvecklingen av manifesten som i sig låter så tjusiga men som innehåller allvarliga hot riktad mot vetenskap, mänskliga rättigheter och demokrati. Han var också med och grundade skeptikerorganisationen (CSI) vars syfte först var att jaga dem som hade ett intresse av det som kallas för övernaturligt men sedan blev att attackera dem som intresserade sig för ”fel” saker och förklarade på ”fel” sätt. CSI blev dock hårt kritiserad av sina egna för att vara pseudovetenskapligt och mest bestå av pseudoskeptiker.

För att skrämma till tystnad har Vetenskap och Folkbildning i flera år delat ut skampriset ”Årets Förvillare”. Det har främst drabbat kvinnliga forskare och författare. Utnämningen har föregåtts av näthatskampanjer. Avsikten har varit att tillintetgöra och det har man i några fall lyckats med. Av detta skäl är Vetenskap och Folkbildning centrum för denna ondska.

Taktiken som lärdes ut utgick från en skeptikerhandbok som kort och gott kan kallas näthatets bibel: A Skeptic’s Handbook of Parapsychology av Paul Kurtz. Med den åtföljdes taktiska råd för hur man skulle agera när man angrep motståndare. Från insinuationer och hot till att spela sårad och kränkt om den andre försvarar sig. Här finner du en uppvisning i detta. Läs särskilt kommentaren.

Good without a GodIHEU i 40 länder. Paul Kurtz ambition blev att genomdriva materialismens doktrin och att föra in en ny världsreligion; ateism. Världen skulle tas över genom den oblodiga revolutionen och strategin var entrism, Gramscis infiltrationsstrategi.
”Vid någon tidpunkt i framtiden kommer världen att behöva upprätta ett effektivt världsparlament …” (Paul Kurtz, Humanist Manifest 2000). Vad som inte kommit fram är hur IHEU lierat sig med läkemedelsindustrin och är helt i händerna på deras vinstmaskineri. Man ingår i spelet där läkemedelsindustrin korrumperar WHO och andra internationella organ för att skrämma folk till vaccinering. (Svd) (Blogg TE)

SVDkriswho

Paul Kurtz har lagt den teoretiska och strategiska grunden för ett övertagande av samhället. Hans plan om en världs-regering för tankarna till George Orwells 1984.
Strategin var entrism. – Förvilla genom tjusiga manifest som säger det folk vill höra. Smyg in lite ateism (folk är rejält trötta på konservativ och dömande religion) och basera allt på ”vetenskapligt rationellt förnuft” som visar sig från start vara pseudovetenskap.

Hydran växer genom att bilda nya antihumanistiska organisationer, även i Sverige såsom Vetenskap och Folkbildning, den idag ganska trötta Human-etiska föreningen som knoppade av sig till föreningen Humanisterna, de har dock i princip samma mål.

Strategi: Värva nyckelpersoner som innehar nyckelpositioner

Ett viktigt mål var att ta över kontrollen av högre naturvetenskapligt inriktad utbildning och tillhörande forskningsinstitutioner.
Den amerikanske filosofiprofessorn Paul Kurtz fick tidigt en tät relation med filosofiprofessor Sven-Ove Hansson vid KTH i Stockholm. Hanssons uppdrag var att bilda en krets sammansvurna från högsta nivå ned till elever och han utsåg Jesper Jerkert till sin protege. Jerkert blev sedermera också under en period ordförande för VoF. I denna taktik att nästla sig in på universitet blev professor Dan Larhammar på Uppsala Universitet en viktig parhäst. Larhammar och Hansson byggde upp föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) med professorerna i toppen och eleverna som blivande fotsoldater, ”skeptikerna”. Hit associerades personer på utvalda positioner inom institutioner såsom professor Martin Ingvar på Karolinska Institutet (KI) och PC Jersild på Kungliga Vetenskapsakademin (KVA).

Obegripligt? Dessa förebilder antihumanister? Det är något som inte stämmer? Men jodå de är tyvärr komprometterade på ett sätt som inte lämnar några tvivel.
Tar man del av vad dessa ärevördiga personer bidragit med för att göda antihumanismen blir man förfärad. Ett motpris till VoFs ”årets förvillare” har skapats och man kan ifrågasätta etiken för det. Martin Ingvar fick skampriset 2012. Motiveringen kan sammanfattas i ett allvarligt svek som vetenskapsman. Martin Ingvar har också agerat i skymyndan med påtryckningar på VoF om vem som ska få deras skampris. Rent av utnyttjat sitt inflytande för att såga av grenen för kollegor. Helt klart är att han som ”tråddragare” orsakat ett hårdnande klimat. Samtidigt var han under en period gullgosse och skulle, ibland helt omotiverat, figurera i alla möjliga radio- och TV-program. KI har nu valt bort honom och möjligen har han en period av karantän och eftertanke. Säkert poppar en ny skalle fram. Men hydran har ändå fått en nöt att knäcka. ”Vilka program kan vi placera honom i och planera en återkomst?”

PC Jersild är en annan ikon som förvirrar med att ha lierat sig med antihumanismen. Jersild har tagit ställning för Christer Sturmark – Förbundet Humanisterna och medverkar till att Kungliga Vetenskapsakademin blir forum för nyateister som Dawkins och i en snar framtid Lawrence Krauss. Jag återkommer till detta i en kommande artikel ”KVA forum för vantro”.

Tidigare var även Lunds universitet en viktig VoF rekrytör men där har vinden möjligen vänt sedan professor Germund Hesslows avhopp i ett öppet brev i början av 2011.
Men tyvärr är det inte så enkelt. Det var inte så länge sedan som professor Hesslow svek sina egna ideal och deltog i en mobbingliknande kampanj riktad mot en kollega. (Nio intoleranta professorer vid Lunds universitet sparkar på kollega)

Målet för antihumanisterna går ut på att genomdriva en materialistisk världssyn och en kontroll av vetenskapen som underkänner forskning på ”känsliga” områden. Jämför med hur forskare tidigare i historien har drabbats av maktens bannbullor såsom Darwin m fl.

Konservera gammelvetenskapen

Idag är det IHEU, i Sverige VoF/Humanisterna, som slår vakt om ”gammelvetenskapen” (konserverande av fastställda uppfattningar). De knyter strategiskt utvalda vetenskapsmän och framgångsrika personligheter till sig för att manövrera tilldelningen av forskningsmedel och titlar. Parallellt följer man noga ”hoten” för att kunna anlägga moteld och utrota ”avarter” och nydanare. Syftet är att bevaka den makt man upprättat, de fördelar man därmed erhåller och inte minst de ekonomiska resurserna man därmed vinner.

IHEU samverkar med läkemedelsindustrin. Därför kan du se hur VoF konsekvent stöttar det som läkemedelsindustrin tjänar pengar på och konsekvent motarbetar  alternativen.

Här får de så kallade skeptikergrupperna en särskild betydelse för att undergräva ”motståndarna”. Läkemedelsindustrin tackar för lojaliteten.

Den engelska skeptikerorganisationen och systerförening till VoF, “Sense About Sience” har fått nästan 70 procent av sina intäkter från läkemedelsföretag. Sedan år 2004 har Astra Zeneca, år 2005 undantaget, gett årliga donationer på minst 15 000 pund upp till 34 000 pund. Det motsvarar 170-200 000 till 4-500 000 kronor årligen. Även Glaxo Smith Kline har stött stiftelsen med stora belopp, totalt med över en halv miljon kronor åren 2005-2008. Pfizer har donerat minst 300 000 kronor.

Besätt redaktioner inom utvalda media

Naturligtvis har hydran verkat för att kontrollera viktiga poster inom medierna och webben.

De man rekryterat kan sitta som webbadministratörer i kommuner och i företag. Nätverket gör dem blixtsnabba. Så fort de anar en möjlighet till gemensam attack går ordet som en löpeld och de slår skoningslöst ned på offret. Det finns även aktörer på redaktioner inom Sveriges Radio och Sveriges Television såsom Amanda Duregård numer på P4 Väst i Uddevalla, Martin Wicklin, Tredje statsmakten idag P1 Media och Dr. Åsa (Vilbäck) som lät sitt program bli rena propagandan för Smittskyddsinstitutet och svininfluensavaccinering. Naturligtvis fick hon också VoFs folkbildarpris för det liksom Martin Wicklin också fått detta pris i år. Listan kan göras längre. De belönar sina viktigaste apostlar. Sa jag det att PC Jersild också fått priset.

Larhammar belönas med att regelbundet hålla föredrag i Kungliga Vetenskaps Akademins regi förmedlat av SVT. Men Larhammar har väl inte gjort något illa. Jodå hans attack på Sanna Ehdin, känd för ”Den självläkande LarhammarSVT_KVAmänniskan” är bland det grövsta man kan finna. Han utnämnde henne på ett föredrag till ”vår värsta fiende” och har på ett förnedrande sätt omtalat henne i vetenskaplig skrift. Vad var det då som var så farligt. Jo att Ehdin ifrågasatt socker och skräpmat och förklarade att människan har självläkande krafter. Då förlorar ju livsmedels- och läkemedelsindustrin intäkter. Naturligtvis utsågs Ehdin till ”Årets förvillare”. VoF och Larhammar förföljde, trakasserade och hetsade Ehdin på ett sådant sätt att stressen gjorde att hon förlorade sin son i åttonde månaden av graviditeten.

Just nu pågår en kampanj mot Marina Szöges på VoF Forum där man fejkat en tråd i hennes namn och sedan fyllt på med flera hundra kommentarer. Denna personförföljelse torde vara världsrekord i nätstalking och hets mot enskild människa.

Hydran styr med sådan maktutövning att den kan dirigera utvalda redaktioner och utöva en påtryckning som sätter yttrandefrihet och demokrati ur spel.

De kan se till att VoF får ett kulturpris även om det inte finns något enda som stämmer med direktiven för priset. De kan placera sina experter på WHO så att bluffkampanjen om svininfluensa får länder som Sverige att satsa miljarder och skada människor för livet. En kampanj som VoF backade upp på alla sätt.

Motiven för rekryterade journalister och ”experter” kan naturligtvis vara att de blivit ideologiskt övertygade om att de propagerar för ”rätt sak”, andra motiv är att skapa sig fördelar, bygga nätverk och försäkra sig om en god karriär. Bakom detta kan det således finnas en rädsla för yrkesförbud om man inte åtlyder order.

Robert Hahn: Humanism och vetenskap i nytt sken.

I Sverige kom antihumanisterna för att överta universiteten
och jag sade ingenting eftersom jag inte var student
Sedan kom de och tog alla anslag från humanioran
Och jag sa inget för jag var ointresserad
Sedan tog de över SVT och Sveriges Radio
Och jag sa inget för jag kunde slå över till andra kanaler
Sedan tog de över dagstidningar
men jag sa inget och slutade läsa dem
Sedan tog de över sjukvården
och jag sa inget för jag var inte sjuk
Sedan tog de över nätet
Och jag sa inget för jag kunde fortfarande googla
Sedan riktade de sitt näthat mot mig
Vid det laget var det ingen som sa något …

Börje Peratt

Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Det här inlägget postades i Näthat artikelserie och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

19 kommentarer till Näthat toppen på isberget Del 8 – Näthatets hydra

 1. Mull vad skriver:

  Du bör ändra Duregårds arbetsplats till P4 Väst Udevalla. Hon å Mxx Pxx gör en del för VoF. Den som gisat hur Gesus är har väldit rätt.

 2. borjeperatt skriver:

  Misse har skrivit en kommentar som hamnat under en annan artikel i ett annat forum vilket blir förvillande och förvirrande då inget sägs i den artikeln om det som han tar upp. Jag lägger kommentaren här:

  Misses kommentar:

  Jag förstår ärligt talat inte vad Vetenskapsakademin har med näthat att göra?
  Har Vetenskapsakademin näthatat?
  Och Public Service? Det är väl snarare folk inom public service som blir utsatta för näthat?

  SVAR:
  Som överrubriken på denna artikelserie säger ”Näthat toppen på isberget”, innebär det att ge en bild av vad som händer under ytan och hur det påverkar. Naturligtvis kan man inte direkt anklaga en organisation i detta fall utan måste beskriva vad enskilda individer gör. Sedan är det organisationens ansvar att göra något åt det. Kungliga Vetenskapsakademin står bakom inbjudan av en viss sorts föreläsare. Men det organiserade näthatet är som sagt bara toppen. Det handlar om att tvinga genom en ideologi som ger stöd för en enda forskningsinriktning och hydrans möjligheter att lägga beslag på resurser och pengar.

  Under flera år har Kungliga Vetenskapsakademin samverkat med systerföreningarna Vetenskap och Folkbildning (VoF) och ”Humanisterna” . De har använt ett korrumperande sätt att ta sig in i maktens korridorer genom att belöna personer och institutioner som de på något sätt vill bli sammansvurna med.

  Dessa systerföreningar lockar till sig sökande ungdomar som utbildas i näthuliganismens metoder. Av detta följer en utstuderad propaganda där nähat, stalking, ryktesspridning, fridsbrott, skampris mm ingår.

  Alla de som utför dessa handlingar är sannolikt inte medvetna om hur de utnyttjas och varför. Näthatet är således en del i att perforera grunden för motståndare och stärka egen makt.

  Sveriges television SVT har ett folkbildande uppdrag och det är inte konstigt att man då samverkar med Kungliga Vetenskapsakademin. Men man följer inte riktlinjerna om man lierar sig med propaganda och gynnar en ideologi.

  Sveriges Televisions Public Service uppdrag innebär att:

  • SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden.
  • SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället.
  • SVT ska vara opartiskt och sakligt. Tycker man att vi bryter mot det kan man skicka en anmälan till Myndigheten för radio och tv.

  Första punkten är en svår balansgång. Att så frekvent släppa fram antihumanister kan dock göra att den punkten haltar betänkligt.

  SVT´s verksamhet bedrivs inte självständigt. Utan tvekan är man under starkt inflytande av Vetenskap och Folkbildning och sannolikt går det högre än så. VoF är ju bara ett av hydrans huvuden.

  SVT har inte vara opartisk och saklig när det rör svininfluensan. Här har Smittskyddsinstitutet och Gunilla Linde använt SVT som megafon för sina propagandistiska uttalanden.

  Nyheter, fakta, Text-TV och flera program och redaktioner har kontaminerats av en propaganda som allvarligt prövar Public Service integritet. Denna propaganda ger stöd till näthuliganism och vi har sett hur representanter för antihumanisterna agerar om det kommer fel saker i burken. Skampriser och anmälningar.
  Jag tycker mig ändå se en positiv vändning. Möjligen har Public Service tröttnat på att vara under hydrans klack. Men om nu också Krauss hamnar i Skavlans eller i annat Public Serviceprogram (vetenskapsredaktion) och får breda ut sin pseudovetenskapliga uppfattning om ”hur allt uppstått ur ingenting” då har mitt antagande om kopplingarna VOF-KVA-SVT förstärkts ytterligare.

 3. G-H skriver:

  Från VoFs forum har ja hitta den här kommentaren som visar hur låg intelligens man håller där. Massor avspekulationer om hot och inte en endakonkret. Snacket om att ringa arbetsgivare var väl din research för artikeln om skeptikernas påhopp på Evans. Det är inte konstigare än vad Agenda eller andra grävande journalister håller på med då de ska ta reda på folks skurkaktiga beteende.

  Re: Peratts serie om näthat

  av Gambit » tis 09 apr 2013, 14:01

  Finns det någon sammanställning på vad det är för sattyg som ”The Glimmer Twins” har hittat på genom åren, så man kan göra någon sorts bedömning av deras eventuella farlighet? Jag är då inte intresserad av passiv-aggressiva blogginlägg, utan snarare verkliga åtgärder eller mer tydligt uttalade hot el dyl. Mitt minne är lite grumligt:

  – Jag vill minnas att det var en ganska otäck historia med Calle555 och S-n för längesen. Minns dock inga detaljer.
  – Terry Evans mail till Gesus tyckte jag var ganska olustigt. (Med på listan eftersom det var uppenbart att TE inte skrivit det…)
  – Runtringning till arbetsgivare är en klar överträdelse av vett och sans. Jag kan kanske förstå det om man blivit hotad av någon, men då vänder man väl sig till polisen först och främst?

  Nåt mer kommer jag inte på. Rätt så obehagliga, men harmlösa, är min bedömning om inget annat kommer fram.

 4. borjeperatt skriver:

  G-H, tack för exemplet.

  Ja det var ett normalt journalistiskt arbete för att ta reda på under vilka mandat skeptikerna skrev. Angeläget att få reda på om de hade arbetsgivarnas accept vilket jag anar i ett par fall. Medan i andra fall var det direkt katastrof att en anställd på arbetstid gav sig på människor. Det stred direkt mot arbetsgivarens policy.

  Naturligtvis blev skeptikerna upprörda. Men själva ringer de lokaluthyrare och kommuner för att stoppa medier och orsakar yrkesförbud för filmskapare och psykologer. Märkligt att de inte kopplar samman sitt direkta angrepp på människors yttrandefrihet med egna handlingar som är mer eller mindre kriminella.

  Jag har inte läst brevet TE Gesus och ger mig inte in på deras sidor så jag kan bara se av exemplet att spekulationerna är precis som man kan förvänta sig av pseudoskeptiker. Jo den nivån håller jag mig borta från.

  /BP

 5. Ping: Hälsans mentalitet — Humanism & Kunskap

 6. Ping: VoF – Mörkrets krafter | Börje Peratt utforskare

 7. Ping: Den altruistiska genen -förord #1 | Börje Peratt utforskare

 8. Ping: VOF bevakar journalister | Börje Peratt utforskare

 9. Ping: Anmälan av Jesper Jerkert för organiserat näthat, olaga hot, uppvigling, stalking och fridsbrott | Börje Peratt utforskare

 10. Ping: Centerpartiet utsatt för entrism | Börje Peratt - Debatt

 11. Ping: Centerpartiet utsatt för entrism | Börje Peratt utforskare

 12. borjeperatt skriver:

  Vad hade propagandaprogram om Den besatta Randi i SVT att göra? Hur hamnade det på Kulturredaktionens bord och Kulturens sändningstid? Hur som detta bekräfta hur kontaminerat SVT är av antihumanismens hydra.

 13. Ping: Skeptiker-hydran: CSICOP under förfall | Börje Peratt utforskare

 14. Ping: När allt är under upplösning återstår humanismen | Börje Peratt

 15. Ping: Humanismen är den sammanhållande länken — Humanism & Kunskap

 16. Ping: Visionen om frihet | Börje Peratt

 17. Ping: Tillbaka till friheten — Humanism & Kunskap

 18. Ping: Vetenskap och Folkbildning undergräver journalistiken och vetenskapen — Humanism & Kunskap

Lämna ett svar till G-H Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s