Hur kan ”vetenskap och beprövad erfarenhet” bli en lag?


Sedan riksdagen i år fört in ”vetenskap och beprövad erfarenhet” i lagstiftningen är det nödvändigt att klara ut omständigheter som rör stiftande av lagar och upprätthållande av samhällsordning.

  • För vem och för vad stiftas lagar?
  • Vem eller vilka ska de skydda?
  • Vad gäller för att en lag ska kunna hålla som lag?

Dessa tre frågeställningar är angelägna att klara ut för ett begrepp som ”vetenskap och beprövad erfarenhet som utnyttjats för att bestraffa läkare som Erik Enby trots att riksdagen beslutat att detta mantra inte gäller som lag.

– Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om handlandet i en given situation står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Detta är väl solklart. Ändå har en politisk riktning långsamt men säker baxat fram sin pålar och trängt undan mänskliga fri- och rättigheter till förmån för särintressen.

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet har länge varit föremål för omfattande kritik. Det har blivit ett maktmedel för reaktionära och konserverande krafter som vill bevara förlegad kunskap och som inkvisitoriskt bestraffar dem som bryter ny mark.

År 2017 har Sveriges riksdag under ledning av Socialdemokraterna nu undergrävt lagskyddet för den enskilde individen genom att skriva in begreppet i författningssamlingen.

Ett stort antal verksamma inom juridik, och yrkesområden som berörs av begreppet är kritiska till att låta en så otydlig formulering ligga till grund för en lag. Anledningen är att begreppet saknar precision.

Vetenskapen är ingen lag, den innebär ett antal olika metoder för att bringa kunskap och beprövad erfarenhet är en upprepning av erfarenheter för att bringa kompetens.

Tänk om man skulle hävda att: Recept och beprövad kokkonst är en lag som kan används i bestraffningssyfte mot kockar. Då skulle vi aldrig få nya maträtter eller nya smaker. Då hade aldrig den vegetariska kokkonsten slagit genom.

Det är också en fråga om perspektiv. Vems perspektiv ska gälla?
Politikerns eller folkets?

En lag ska vara tydlig, lättförståelig och ge oss alla samma rättsliga ramar och skydd.
En lag ska vara utformad för att gälla allmänintresse och inte särintresse. BP

Vem och vad ligger då bakom att begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” ska upphöjas till lag?
Alltsedan föreningen ”Vetenskap och Folkbildning” bildades i början av 1980-talet har detta blivit ett projekt som drivits in absurdum. Tack vare sin makt har man nu lyckats få in det i 2014 års författningssamling, daterad 2017:

7 § Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag (2017:66).

Vad gäller? Vems vetenskap? Vems beprövade erfarenhet?

De allra flesta är nog av den uppfattningen att vår kunskapsutveckling ska kunna ta stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Efter att ha granskat Vetenskap och Folkbildning, Socialdemokratiska hopblandningar med särintressen och myndigheternas maktmissbruk kan vi vara säkra på att där är det varken vetenskap eller beprövad erfarenhet som råder utan ickevetenskapliga egenintressen.

Det resulterar i något som liknar lynchmobbens laglöshet och orättmätiga bestraffningar av dem man pekar ut. I denna lynchmobb finner vi ett samröre av myndigheter som Socialstyrelsen, IVO (Institutionen för Vård och Omsorg), HSAN (Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd) och åklagarmyndigheterna och till sin hjälp har man tagit ett genom entrism undergrävt Big Media och infiltrerat forsknings- och utbildningsinstitutioner.

Justitieminister Morgan Johansson är medlem i den skeptikerrörelse som drivit på lagstiftningen av mantrat. Statssekreteraren hos Socialminister Annika Strandhäll har ett mångårigt förflutet i en av läkemedelsindustrins mest korrupta företag GlaxoSmithKlein. Är detta slumpförhållanden eller kan vi här avläsa något annat obehagligt. Vilken chans har en enskild liten person som Dr. Erik Enby mot allt detta?

Justitiemordet – Vittnet som försvann” håller på att tränga långt in under den yta som har raserat vetenskapen, moralen och rättvisan i Sverige.

Börje Peratt

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i juridik, lagstiftning och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Hur kan ”vetenskap och beprövad erfarenhet” bli en lag?

  1. Pingback: — Humanism & Kunskap

  2. Pingback: Sveriges första islamistiska parti | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s