Skeptisk till pseudikers ”Technobabbel”

En artikel publicerad på IEA [1] här översatt och återpublicerad på Utforskaren. Fenomenet som tas upp är Earthlight men problematiken rör vilket fenomen som helst.

Börje Peratt

Du kan alltid känna igen pionjärerna, de med pilarna i ryggen …

IEA erkänner behovet av skepsis som en värdefull del av den vetenskapliga metoden och upptäckts-processen. Vi tror att både data och teori kontinuerligt bör ifrågasättas och granskas. IEA är villig att släppa taget om kelgris-idéer när fakta inte stöder dem. Endast genom ständig verklig testning kan vi upptäcka sanningen. Detta är den positiva användningen av skepsis.

Dock har negativ skepticism orättvist och på olämpligt sätt hindrat vetenskaplig frontlinje-forskning. [2 Radar]

Skeptiker kan vinna ryktbarhet och enkla framgångar genom att skriva artiklar som angriper forskare som arbetar på gränslinjen för konventionell teori. Dessa skeptiker kan faktiskt, avsiktligt eller oavsiktligt, hindra forskning som leder till betydande upptäckter som annars skulle göras. När de ”de-popularisera” sådana frågor, kan de hindra forskarna som inte vågar ge sig in i dessa områden av rädsla för att bli till åtlöje. [3] [Jesper Jerkert brev till Martin Ingvar]

IEA menar att frågor förtjänar svar och att svaren sedan kan ifrågasättas. Ingen fråga borde vara ”tabu” bara för att den har spetsats på en skeptikers hullingar.

Kvaliteten på skeptikers påståenden bör ifrågasättas lika mycket som någon annan vetenskaplig teori eller hypotes. Men på något sätt, tycks skeptikers påståenden undgå ifrågasättande-processen som är en stöttepelare i den vetenskapliga metoden. Ofta är skeptiker omedvetna om hur man kan utöva den vetenskapliga metoden eftersom de inte själva är forskare. De väljer ofta särskilda data för att bevisa sin poäng. Emedan forskare kommer fram till slutsatser och hypoteser efter att ha utvärderat en komplett uppsättning data som man har haft till hands. Skeptiker tar sällan tid att förstå och bedöma alla fakta. Snarare tar de separata delar av de uppgifter som är relevanta för deras synpunkter, för att använda som bränsle och ”bevis” för att negativt motsätta sig forskarnas ansträngningar.

Sociologen Marcello Truzzi särskiljer mellan konstruktiv skepsis (som han benämnde ”zeteticism”) på ena änden av ett kontinuum och en ytligt förtäckt form av propangandizing för att främja ett existerande trossystem (vanligen religiöst / ateistiskt).
Truzzi föreslog att en sann, öppen skeptiker närmade sig uppgifter utan förutfattade meningar- men de så kallade skeptiker som använde sin kritik endast att för säkerställa ett ”status quo” läge var inte verkligen skeptiker [Truzzi döpte dem till pseudoskeptiker]. Av hänsyn till diskussionen i denna uppsats kommer vi att hänvisa till öppna sinnade skeptiker som ”zetetics” och de som arbetar för att främja sina egna positioner som ”skeptiker” [jag ändrar det till pseudiker].

Pseudiker har sällan alternativa idéer, vilket används i en god vetenskaplig dialog. Snarare är de negativt riktade och försöker att felaktigt misskreditera forskningsämnen samt forskare inriktning under förment påstående i namn av ”vetenskap”. I stället för att skriva för vetenskapliga tidskrifter där deras åsikter kan granskas av forskare (”expertgranskning”), går pseudiker ofta förbi peer-review och distribuerar sina åsikter via massmedier [bloggare och chatforum] till en offentlighet som ofta är oförmögen att urskilja giltigheten av deras åsikter. Den breda spridningen av [pseudo]skeptiska synpunkter via massmedia avskräcker legitim undersökning av ledande frågor eftersom offentliggjorda [pseudo]skeptiska påståenden skapar hinder för finansiering av giltiga vetenskapliga insatser. Att rikta sig till allmänheten via massmedia bidrar till allmänhetens förvirring om giltigheten av samtliga ledande ämnen såsom Earthlights.

Vi behöver en reality check över skepticism [pseudoskepticism]
Pseudikers ”antaganden och synpunkter kan missta sig, eller till och med vara avsiktligt vilseledande. Pseudikers åsikter kan skrivas i tekniska termer som låter vetenskapligt (”technobabble”) men i själva verket kan de vara lika ogrundade [och förvillande] som de tvivel de hävdar att de försöker skingra.

Pseudiker marknadsför sina (sällan experimentellt verifierade) yttranden som verklighet snarare än som de hypoteser som de [möjligen] är. Tyvärr accepterar allmänheten ofta pseudikers åsikter eftersom det finns en underförstådd uppfattning att en ”skeptikers” vetenskapligt klingande negativa kritik kan vara mer giltig än utforskning och upptäckt.

Pseudiker anklagar ofta spjutspetsforskare för att ihärdigt försöka bevisa sina teorier. Det omvända gäller också. Pseudiker kan vara extremt styva i korken i sin strävan att bevisa en synpunkt, minst lika mycket [eller mer] som de forskare de kan anklaga för samma beteende. Till exempel, pseudiker tror ofta att eftersom de har proklamerat en trolig mekanism som sådan så gäller sedan denna mekanism till varje pris. Ofta, vilket är fallet för Earthlights, finns det flera orsaker till enkla observationer. En skeptiker kan ha rätt i att förklara en viss observation som bilstrålkastare. Men en pseudiker har inte tänkt tillräckligt färdigt. Bilstrålkastare gäller endast en del av de iakttagelserna. Det finns många andra iakttagelser, såsom de i luften på nära håll, vilka inte kan vara bilstrålkastare. Det skulle därför vara väldigt fel att avfärda hela fenomenet genom att förklara dem som bilstrålkastare.

Mysteriet med Earthlights kommer så småningom att lösas genom att komplettera med fler olika orsaker till olika observationer. De flesta Earthlights-observationer är artefakter [mätstörningar] och kan förklaras med vanliga medel. Efter att artefaktuella förklaringar eliminerats, kvarstår en rest som inte kan förklaras med befintlig taxonomi [vetenskaplig klassificering]. Detta betyder inte att denna rest är övernaturlig eller oförklarlig, utan kan helt enkelt betyda att vår kunskap och teori för närvarande är ofullständig och väntar på ny teori och teknik som kan avmystifiera fenomenen.

”Runt omkring erkänd och för varje vetenskap ordnade fakta svävar ett slags dammoln av exceptionella observationer, i minut förekomster, oregelbundna och sällan sammanträffande, som det alltid visar sig lättare att ignorera än att ansluta sig till … Den som renoverar vetenskapen letar ständigt efter oregelbundna fenomen, och när vetenskapen förnyas, tillkommer nya formler som oftare bär rösten av undantag än det som förmodats skulle vara reglerna.” -William James

Det bästa sättet att få kunskap som avslöjar sanningen är genom opartisk, noggrann och omfattande utvärdering av tillgängliga vetenskapliga data med hjälp av state-of-the-art-teknik och yrkeskunnande. IEA välkomnar alternativa synsätt som en del av hypotesprövning och vetenskapliga framsteg. Empiriska observationer och öppna sinnen utan förutfattade meningar, behövs i Earthlight utredning. Det är IEA: s uppdrag.

Sida av Marsha Hancock Adams, 24 februari, 2004

Länkar
1) International Earthlight Alliance (IEA) är en ideell organisation vars avsikt är att inspirera till intresse för vetenskap genom högteknologisk undersökning av anomalier (avvikelser)
2) Börje Peratt Utforskaren ”Hur Pseudoskeptiker blockerar vetenskapliga framsteg” Länk
3) Börje Peratt Newsvoice Humanisterna och antihumaniströrelsens historik – En ulv i fårakläder Länk

”Risken att drabbas av VoF´s mobbingpris har gjort många forskare till lydiga VoF-redskap. Kring 2005 fick Karolinska Institutet en donation för att forska på alternativmedicin. Dåvarande ordförande för VoF, Jesper Jerkert anvisade vägval för vad man skulle forska på Osher Centrum och hur man absolut inte skulle gå tillväga för att undvika att framstå som ”omdiskuterad och ifrågasatt person”. Mot detta uppenbara hot kan vi se hur Martin Ingvar professor på Karolinska Institutet, lät Osher centrum bli ett instrument för VoFs kampanj.

Martin Ingvar gick emot Osher donationens syfte (att forska på alternativmedicinen för att bli ett komplement till skolmedicin) och lät det istället bli ett instrument mot alternativ medicin. Och forskningsmedlen gick till allt annat än de var avsedda för. Vi ser fram emot den revision som KI nu genomför i ärendet. Frågan är hur lyckat det är med revision på sig själv?” (Börje Peratt)

Huvudartikelns fenomen kan appliceras på en mängd fenomen som pseudiker angriper. Det är bara att läsa på VoFs hemsida och deras chatforum.

Börje Peratt
Börje Peratt/Wikipedia

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Forskaren, Skeptical About Skeptics och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s