Hur Pseudoskeptiker blockerar vetenskapliga framsteg

Hur [pseudo] Skeptiker blockerar framsteg inom vetenskap av Guy Lyon Playfair.
En återpublicerad och översatt artikel från Skeptisk om Skeptiker (skeptical About Skeptics)

”Ett starkt skäl för att hitta fel med debunkers som kallar sig skeptiker är att de är skeptiska endast i en riktning.”

– Henry Bauer

År 1794 publicerade den framstående italienska fysiologen Lazzaro Spallanzani (1729-1799), en av grundarna av experimentell biologi, en blygsam men utmanande studie. Sedan länge fascinerad av vad som möjliggjorde för fladdermöss att flyga i totalt mörker utan att stöta i föremål, ville han ta reda på hur det gick till. Han resonerade att de måste använda något av sina fem sinnen, och i en serie extremt grymma experiment lemlästade han fladdermöss genom att förstöra deras sinnen ett efter ett, bländade dem, blockerade deras öron eller t o m klippa dem, vilket eliminerade deras luktsinne och tog bort deras tungor.

Det stod snart klart för honom att det var hörselsinnet som behövdes för att fladdermöss skulle kunna undvika hinder. Men höra vad då? Fladdermöss skapade inga hörbara ljud när de flög. Väldigt lite om ens något var känt under det sjuttonde århundradet om ultraljud, hemligheten bakom fladdermössens framgångar som nattliga navigatorer. När de flyger, avger de ljudpulser av upp till 50.000 cykler per sekund – mer än dubbelt den övre gränsen för människans hörsel – och de kan ”läsa” reflekterande ekon. Det är ett slående exempel, av vilka det finns många, som [långt senare] gav upphovet till en teknisk uppfinning, i detta fall ekolokalisering eller sonar, efter att ha funnits i naturen långt innan vi uppfann det.

Spallanzani ansågs därmed [av en fientlig omgivning att] göra anspråk på något paranormalt fenomen, vilket pionjärerna inom psykisk forskning under det kommande århundradet ofta skulle råka ut för när det rörde telepati. Det fanns 1794 inga tecken till en normal förklaring för fladdermössens navigationskompetens, så det vetenskapliga etablissemanget gjorde vad det brukar göra vid sådana tillfällen – de åstadkom [ett gemensamt motstånd] en gemensam uppgörelse. Dess huvudsakliga talesman var den franske naturforskaren Georges Cuvier (1769-1832), en pionjär inom både anatomi och paleontologi. Han påbjöd, i en artikel publicerad i 1795, att ”för oss [Vetenskapsmän], räcker beröringsorgan för att förklara alla fenomen som fladdermöss uppvisar”.

Han [Cuvier] hade räknat ut ”allt”. Fladdermössens ”vingar” innehöll rikt med nerver av alla slag, som på ett eller annat kan reagera på värme, kyla och motstånd. Men medan Spallanzani, och flera kollegor som Spallanzani övertalade att upprepa hans experiment, nådde sin enhälliga slutsats först efter många experiment löste Cuvier problemet utan att ha utfört en enda. Det var, som fladdermus experten under 20-talet Robert Galambos noterade, ”en triumf för logik över experiment”. [ironi]

Det var också en triumf för okunnighet över kunskap. En av Spallanzanis kollegor hade faktiskt tänkt på den känsliga-ving teorin och testat den, genom att placera in fladdermöss i ett helt vitt rum och belägga deras vingspetsar med någon slags svart smörja som skulle hamna på väggarna om fladdermössens ”vingar kom åt dem”. Detta hände inte.

Cuviers förklaring fann snart sin väg in i läroböcker, och stannade där fram till början av 1920-talet, då oberoende forskare i Frankrike och USA publicerade ännu fler experimentella bevis till stöd för Spallanzani teori. Då, år 1920, en brittisk forskare vid namn Hartridge som hade hjälpt till att utveckla de första marina sonarsystem under första världskriget [1], publicerade den första klargörande teorin om fladdermus navigering med ultraljud. Detta blev vetenskapligt bekräftat med hjälp av nyutvecklade inspelningsenheter, genom Galambos och hans kollega Donald Griffin. De publicerade sina resultat 1941 – nästan ett och ett halvt sekel efter Spallanzani.

I efterhand är det svårt att se hur de ursprungliga slutsatserna tog så lång tid att få acceptans. Spallanzani var ingen ensamvarg eller amatör, utan en mångsidig och erfaren forskare. Han betraktades som en av de ledande fysiologerna på sin tid som utförde pionjärinsatser inom områden som gödsling, artificiell insemination och lem förnyelse. I hans framskjutna forskning följde han det som nu är normal praxis att bjuda in kollegor att replikera sina slutsatser eller påståenden. Hans arbete fick stor spridning – en engelsk översättning av den slutgiltiga avgörande rapporten av hans schweiziska samarbetspartner Louis Jurine dök upp i en första volym (1798) i Philosophical Magazine. Framför allt var den akustiska teorin fast baserad på experimentella bevis av flera oberoende forskare. Ändå kom de att förbli försummade under mer än ett århundrade mycket tack vare den enorma prestige Cuvier fick genom att Napoleon gav honom uppdraget att leda den franska utbildningsreformen. Enstaka röster av avvikande uppfattningar, som från den brittiska läkaren Sir Anthony Carlisle, som dragit slutsatsen, efter att ha utfört sina egna experiment, att fladdermöss undvek hinder ”på grund av akut extrem hörsel” försvann i stort sett in i den rigida glömskan. En typisk attityd kom till uttryck 1809 av en George Montagu, som sarkastiskt frågade: –”Eftersom fladdermöss ser med sina öron, hör de då med sina ögon?”
– ”Hade han [Spallanzani] tagits på allvar, hur långt tidigare kunde vi ha upptäckt radar?” Frågade sig Eric Laithwaite, en ingenjör med ett stort intresse för naturens egen teknik. Det skulle bara behövt ha uppfunnits fem eller tio år tidigare för att möjligen kunna rädda mer än 1500 liv som gick förlorade när Titanic kolliderade med ett isberg i 1912. Fladdermöss flyger inte in isberg eller något annat, och det borde ha varit möjligt att [tekniskt ta fram en fungerade radar] långt innan den slutligen kom till. Laithwaite tillade:

”Att försöka upptäcka hur en biologisk mekanism fungerar, har en fördel jämfört med att lösa problem i icke-biologiska områden eftersom man kan vara säker på att problemet kan lösas.”

Eftersom naturen redan har löst sina problem, har forskaren den säkra vetskapen om att en lösning existerar.

Men så länge Cuviers [pseudoskeptiska] anda lever vidare i denna värld och eftersom den fortfarande finns i sådana organisationer som CSICOP (numera kallar sig CSI), förblir många [av naturens lösningar tekniskt] olösta för ytterligare ett århundrade eller så.

Tanken för dagen

”I måttliga doser, stimulerar skepsis sökandet efter sanningen;
i överdrivna doser, hämmar den en sådan sökning. ”

– Mario Bunge, The Skeptical Inquirer, juli / augusti 2000, s. 6

Referenser:

Galambos, R. (1942) The avoidance of obstacles by flying bats.
Isis 34, 132-40.

Hartridge, N. (1920) The avoidance of objects by bats in their flight.
Journal of Physiology 54, 54-7.

Laithwaite, E. R. (1977) Biological analogues in engineering practice.
Interdisciplinary Science Reviews 2(2), 100-8.

/Publicerad på Utforskare i översatt version. I Sverige representeras vetenskapens inkvisitorer CSI av Vof (Vetenskap och Folkbildning) och förbundet [anti]-Humanisterna
Börje Peratt

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Det här inlägget postades i forskning, Skeptical About Skeptics och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

11 kommentarer till Hur Pseudoskeptiker blockerar vetenskapliga framsteg

 1. Ping: Skeptiker blockerade utvecklingen av radar — Humanism & Kunskap

 2. Ping: Skeptisk till skeptiker (artikel 2) | Börje Peratt utforskare

 3. Ping: Skeptiker blockerade vetenskapliga framsteg som radarn

 4. Ping: Skeptisk till pseudikers ”Technobabbel” | Börje Peratt utforskare

 5. ivanbjorn skriver:

  Den osynliga makten som styr världen lyfter alltid fram sådana ”forskare” som hämnar utvecklingen. Det som är till människors nackdel och skada är det som lyfts fram som sanning. Så här fungerar det på många områden i samhället.

 6. Wille B skriver:

  Att hävda att Titanic kunde räddats om radarn upptäckts tidigare är ju möjligt, förutsatt att en sådan anläggning installerats på båten. Minns att det var en total nymodighet att ha en gnistsändare ombord så man kunde skicka MAYDAY.
  Men längre än till gnistsändare hade man inte kommit 1912.
  Elektronröret blev användbart i och med trioden; ca 1919.
  För att bygga en radar krävs mikrovågsteknik, den första klystronen kom 1937.
  Glöm inte heller att för att kunna uppfinna sådana här saker behövs mätinstrument som kan mäta de storheter som behövs.
  På 1700-talet fanns inga frekvensmätare mikrofoner och bandspelare.
  Så svaret är nej, Titanic hade inte kunnat ha radar, grundförutsättningarna saknades vid den tiden.

  MVH

  WB

  • borjeperatt skriver:

   Tack Wille.

   Radar använder kortvågiga radiovågor, det vill säga elektromagnetisk strålning, för att identifiera avstånd, höjd och eventuell färdriktning för olika föremål. Redan 1864 förutsåg James Clerk Maxwell de elektromagnetiska vågornas existens och kunde formulera dem matematiskt. 1888 visade Heinrich Hertz hur dessa kunde genereras, och 1890 kunde vågorna detekteras på längre avstånd. Rent tekniskt fanns således förutsättningarna. Även om nu denna radar hade varit mindre precis än de som vi har idag hade den ändå kunnat vara vägledande.
   Komplexiteten i ett fenomen som kom att betraktas paranormalt kan mycket väl ha hindrat utvecklingen. /B

   • Wille B skriver:

    Ja Du har rätt i det Du skriver, men förutsättningarna som Du tolkar dem var bara mycket enkla embryon.
    Dock räckte det ju för att framställa de för tiden högteknologiska och sensationella gnistsändarna. Sådana som riktigt stora moderna fartyg hade. Dock inte i första hand för att ropa på hjälp eller kommunicera i den mening vi menar.
    Snarare var det ett sätt för passagerarnas ego att få tillgång till det sista. Astor och de andra lyxgubbarna kunde få börskurser mm.
    Men tänk på att det var morse-kommunikation. Sändarna sände på hur breda band som helst, nästan okontrollerat och med enorma ineffekter. Mottagning kunde göras med en spole och en lång antenn. Med dagens mått oerhört primitivt.

    Det tog ytterligare 50 års forskning och utveckling innan man nått fram till radar och som vanligt var det krigsinsatserna som drev på utvecklingen.
    Rundradio började sändas på 1920-talet
    Vi är ungefär jämnåriga och jag tror Du minns när man satt med en rätt raspig AM-radio och lyssnade på tio i topp.
    På 1960 och 70-talet byggdes FM-nätet klart.
    1970 och framåt så har mobiltelefon blivit allmän med början på 900 mhz och nu runt 1800 Mhz.

    Så Nej, någon som helst precision med 1800-talets utrustning hade inte kunnat skapas.
    ( Jag kan utveckla detta ytterligare men det blir en ganska tråkig teknisk utläggning.)

    Dock förtar det inte grunden i Ditt resonemang som utgår från tjurskallen som inte kan acceptera att lyssna på andras åsikter eller i det här fallet fakta. Det var ju inte svårt att upprepa och verifiera experimenten, eller ev. motbevisa med nya sakargument.
    Det tråkiga i dagens många debatter är att de som försvarar något kontroversiellt gör precis samma sak. Man vägra lyssna på enkel logik och sluter sig samman och kopierar varandras texter och påstår att det på grund av att samma sak står på olika ställen måste det vara sant.
    Till exempelvis på påståendena om Chemtrails, akta Dig för att svära i den kyrkan!

    MVH

    WB

   • borjeperatt skriver:

    Wille,

    Jag har redan svurit i Chemtrailskyrkan.
    Börje Peratt – Debatt
    med rätt att ställa frågor och att pröva svar och påståenden
    Chemtrails – jetflygets avgaser inget annat

    Börje Peratt – Debatt
    med rätt att ställa frågor och att pröva svar och påståenden
    Chemtrails eller Tors åskvigg

    Börje Peratt

 7. Ping: Skeptiker blockerade vetenskapliga framsteg som tex radar

 8. zecharia skriver:

  Människan är inte mogen ens för radar idag, se hur den missbrukas. Tur att man inte kommit längre än man gjort. Spelkonsolen missbrukas, mobiltelefonen missbrukas, datorn missbrukas, TVn likaså. Säg mig om det finns något som inte missbrukas? Luft? Jo, även den.
  Visa gärna på vilka personer eller organisationer som idag försöker skapa ett humant samhälle genom att vidga perspektivet och lämna t.ex. godtycket bakom sig!
  Vi behöver idag antingen ett helt nytt samhälle utan dagens maktelit, eller mindre teknik och mer humanitet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s