Myndigheternas övergrepp på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

lagmotvatten

Under arbetet med Läkaren som vägrade ge upp (Vetapedia) har det blivit alltmer tydligt hur begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”  missbrukats av myndigheter  och hur föreningar som ”Vetenskap och Folkbildning” sprider vanföreställningar och förvillelser om begreppet.

Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om handlandet i en given situation står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Socialstyrelsen, IVO (Institutionen för vård och omsorg) och HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) har följaktligen förvandlat begreppet till en lag som man anser sig ha rätt att styra över och använder sig av ”experter” för att bestämma om andra håller sig inom denna ”lag”.

vob_lag

Dessa myndigheter tar sig rätten att utifrån missbruk av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) bestraffa dem som man anser gör bruk av ”irrläror”. Nämnda myndigheter har i strid mot Lissabonfördraget (EU), demokratiska principer om rättssäkerhet och även i strid mot FNs mänskliga rättigheter undanröjt lagens ursprungliga mening och eliminerat enskilda personers ”vetenskap och beprövade erfarenhet”.

Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå över eller under lagen, att staten är skyldig att följa gällande rätt och att det finns garantier mot missbruk av statsmakten.

När det gäller Enby handlar det om, vid tillfället för deslegitimeringen av Enby, 30 års systematiserad forskning och behandling. Det är ur vetenskaplig synpunkt tillräcklig empiri för att råda under begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

På motsvarande sätt som anthumanismen har kapat begreppet humanism och förvandlats tolerans, öppenhet och frihet  till intolerans, materialistisk småskurenhet och rigidet så har myndigheterna förvandlat vetenskap till pseudovetenskap och beprövad till begränsad erfarenhet och till vetenskaplig inkvisition.

Tilläggas kan att:
18 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall kommunen ge den som omfattas av sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första-tredje styckena möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Kommunen skall erbjuda den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. PDF
 
Börje Peratt

Välkommen till min mediala sida

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Vetenskap, Vetenskapliga inkvisitionen och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Myndigheternas övergrepp på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

 1. AH skriver:

  I vilket stycke står citatet som står skrivet i bilden högst uppe? Har sökt, men hittar det inte i din länk, som dessutom inte riktigt överensstämmer med den verkliga lagen. Gissar i alla fall att den verkliga Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är den som presenteras på riksdagens hemsida som du hittar här:

  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso–och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763

  I den lagen nämns överhuvudtaget inget om ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det gör det däremot i patientlagen (2014:821). Hittar dock inte ditt citat i den lagen heller:

  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

  • borjeperatt skriver:

   I den ursprungliga lagtexten finner du den att sedan vissa personer och myndigheter ägnat sig åt historierevisionism och formulerat om innehållet är det som ligger bakom förvillelsen.

   PM 2002-01-10

   Dnr 2001:2867

   VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET M.M.

   Fråga om begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet inom sjuk- och hälsovård, ”sjukdomspionjärer” och FN:s standardregler för handikappade.

   Vetenskap och beprövad erfarenhet

   Frågan om när begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet infördes i svensk litteratur och sjukvårdsutövningar har inte gått att utröna. Enligt vad utredningstjänsten erfar så är begreppet en vedertagen standard inom hälso- och sjukvårdssektorn såväl i Sverige som i övriga länder inom EU.[1]

   I kommentaren till hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) anges att det knappast mer än översiktligt går att i precisa termer ange vad begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet står för.

   Till att börja med är det den enskilde yrkesutövaren själv som, utifrån utbildningsbakgrund och erfarenheter, avgör om hans eller hennes handlande i en given situation står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

   Skulle det ifrågasättas om en viss medicinsk åtgärd nått upp till den aktuella normen kan handlandet bli föremål för prövning i Hälso- och sjukvårens ansvarsnämnd. Före avgörandet i nämnden brukar som regel experter inom det aktuella området höras, främst från Socialstyrelsens s.k. vetenskapliga råd. Nämndens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, som i sin tur kan höra andra sakkunniga. Ytterst blir det således en rättslig instans som avgör om ett visst medicinskt handlande stått i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsens uppfattning i frågan kan tillmätas ett stort värde men den har ingen rättsligt bindande verkan.

 2. Pingback: Läkaren som vägrade ge upp-dokumentärfilm – Vetamera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s