Borrelia i Reimerland

Borrelia är en sjukdom som smittas via fästingbett. Kunskapen om sjukdomsbilden och vilka risker den för med sig är i Sverige begränsad. Det pågår också en hätsk debatt kring sjukdomens olika uttryck och om det finns en kronisk borrelia.

Barnspsykiatriker Mats Reimer och Vetenskap och Folkbildning, där Reimer är sagesman, hävdar att ”kronisk borrelia” är ett påfund. Reimer och hans följare (Vofassocierade antihumanister) håller en högljudd polemik och har hitintills kunnat påverka myndigheter och även sjukvård. Konsekvensen av Voffarnas kränkningar och initialt nedlåtande kommentarer om de som drabbats av borrelia har lett till en låg debattnivå.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning kännetecknas också av personförföljelser, kränkningar och pseudoskepticism.

Smittskyddsinstitutet har nu fått i uppdrag att utreda situationen. Givet att folket tappat förtroende för denna myndighet blir det intressant att se vad man kommer fram till.

Men låt mig börja från början. Hur jag kom in på detta spår.

Jag hade nyligen ett möte med en person som på kort tid förlorat väldigt mycket i vikt, under ett år nästan halva kroppsvikten.

Jag frågade om det var en sjukdom och han svarade reumatism och en lungsjukdom.
Det var naturligt att vilja veta hur det hade uppstått men jag undrade istället om han hade haft borrelia.
Vet faktiskt inte varför frågan kom upp då jag inte har någon som helst kunskap om det finns något samband med vare sig reumatism eller lungsjukdom.

Han svarade då nej men sjukdomen bröt ut för 12 år sedan och hade blivit kronisk. Och han hade även fått lungfibros. Jag frågade om det fanns ett samband mellan fibros och reumatism men fick ingen klarhet i det.

Han berättade att han hade tre specialister som hjälpte honom, en som var reumatolog, en för lungorna och en som var specialist på infektion. Men de snackade inte ihop sig utan gjorde var och en sina undersökningar och sina behandlingar. Jag fann det märkligt med denna avsaknad av att slå samman sin olika kunskapar till en helhetssyn.

Jag frågade om specifika test och fick svaret att läkarna hade gjort ”alla” test men inte på borrelia.
Nu hade läkarna för ett år sedan satt in en kompromisslös behandling, rena ”rävgiftet” för att se om det kunde ge något resultat. (Lungfibros är en irreversibel mycket allvarlig kronisk sjukdom med negativ predestination. Kort sagt dödlig)

Min känsla var att det fanns risk för felbehandling om inte orsaken var korrekt identifierad.

När jag kom hem googlade jag på ”lungfibros borrelia” men fick inte upp några samband.
Googlade då ”lungfibros reumatism” och fann samband med reumatoid artrit. Googlade på ”borrelia reumatism” och fick flera samband bland annat med något som man kallade ”borreliaartrit”. Jag fann sedan följande:

”Reumatoid artrit kallas också ledgångsreumatism… en ovanlig men allvarlig följd av RA är lungfibros.”

Borreliaartrit är en komplikation i samband med borreliainfektion. Sjukdomen yttrar sig genom att leder svullnar upp och värker för att sedan återgå till det normala i återupprepade attacker. Borreliaatrit behandlas med antibiotika.

Oftast uppträder artriten först ett par veckor eller månader efter fästingbettet och symtomen kan då variera. Vanliga symtom är att enskilda leder svullnar upp och värker ett tag för att därefter återgå till det normala. Besvären återkommer sedan i upprepade attacker, antingen i samma led eller på andra platser. De leder som ofta drabbas är knä-, fot-, armbågs- och handleder.

Mannen jag träffade berättade att han regelbundet en gång i månaden kunde drabbas av häftiga feberattacker. Han kunde få en pingisbollstor svullnad där han hade som värst värk av artriten. Båda dessa utbrott är kännetecken för borreliaartrit.

Det är märkligt om läkarna inte har tagit borreliaprov.
Hittar man spår av borrelia i ledvätskan från en drabbad led är det ett säkert tecken på sjukdomen.

Vanligt är att den smittade personen inte själv är medveten om att den blivit fästingbiten och därför kan sjukdomen vara svår att diagnostisera. Fästingbett är små och kan försvinna snabbt. Så många som 50 % vet inte om eller kan inte minnas att de blivit bitna. Dessutom debuterar artriten ofta långt senare efter det att man fått fästingbettet.

Vid misstanke om borreliaartrit tas alltid blodprov för att leta efter borreliabakterien som orsakar borrelia. Provet har hög trovärdighet, men det förekommer både falskt negativa och falskt positiva svar. Borreliaserologi, som provmetoden kallas, ger därför inte ett hundraprocentigt svar vilket är en nackdel när man använder testet som diagnosverktyg.

Situationen i Sverige

Smittskyddsinstitutet har nu fått i uppdrag att utreda metoderna som används vid diagnosticering av borrelia, eftersom många svenskar tvingas åka utomlands för att få hjälp. Staffan Nyberg är en av dem.

”Han säger sig ha lidit av borrelia i flera år. Två gånger har han uppsökt kliniker i Tyskland för att få behandling och han har även skickat prover till labb där, eftersom att han inte anser att de svenska borreliatesten är bra.”

”I Sverige behärskar man inte sjukdomen!”.

”Enligt Lars Lindquist, professor i infektionssjukdomar vid karolinska institutet är de alternativa utredningsmetoderna inte pålitliga.”

– Får de diagnosen på felaktiga grunder, utifrån att tester som inte är specifika används, får de behandling för borrelia som inte är borrelia. Det är inte bra.

(Dagens Eko, Johanna Johansson 2013-08-08)

Kritiken mot läkare i Sverige är att man inte har koll på denna sjukdom och inte ens infektionsläkare tycks klara av att göra korrekta diagnoser.

Det finns också läkare som förnekar ”kronisk borrelia och istället betraktar det som en psykisk sjukdom. Barnpsykiatrikern Mats Reimer som också är kolumnist på Dagens Medicin anser sig ha kompetens att uttala sig i kvällspress om infektionssjukdomar och avfärdar ”kronisk borrelia”. Han menar att de som anser sig sjuka bara ”tror att det är sjuka”.

Känner vi inte igen den sorten diagnoser från maktlierade och korrupta läkare och medeltida dokterier.

Mats Reimers auktoritära förhållningssätt med avsaknad av kompetens på just detta område vittnar om en farlig människa. En person som till vardags ska behandla barn och som ger råd i ”Dagens Medicin”. Tillståndet är ytterligt allvarligt då han även breder ut sig i media och är talesman för det famösa ”Vetenskap och Folkbildning”. Föreningen kvalificerar sig inte ens för pseudovetenskap eftersom man anser sig inte längre agera för vetenskap utan för propagandistiska event. Namnet på föreningen blir därmed förvillande. Vilket det i och för sig länge varit.

I en blogg försvarar Mats Reimer en kollega som kritiserats för att inte ta borreliainfektionen på allvar.
Googlar man på människor drabbade av Mats Reimers kvacksalveriföreställningar finns flera som känner sig angripna.

I Newsvoice finns också en artikel om Mats Reimers besatthet.

Jag vet nu inte om man kommer att upptäcka vad som utlöst den svåra sjukdomsbilden hos mannen jag träffade men givet nedgången av svensk sjukvård i allmänhet och infektion i synnerhet blir jag inte särskilt hoppfull.

Med insikt i hur hotfulla signaler från Vetenskap och Folkbildning tidigare har påverkat läkarkåren håller jag det inte för otroligt att den mannen jag träffade aldrig fick en korrekt diagnos och nu lider av en kronisk och irreversibel sjukdom.

Patientföreningar i Norge och Sverige har drivit på för att få sjukdomen grundligt utredd. Det är påtagligt att den raljanta tonen inom delar av läkarkåren nu fått så svår kritik att deras världsfrånvända syn inte längre håller. ”Det man inte ser finns inte”. Kravet blir nu att forska där man inte har allt ljus påslaget.

Att Smittskyddsinstitutet fått uppdrag av regeringen att undersöka kompetensen om Borrelia i Sverige är som att be tjuven undersöka sig själv. Sannolikheten för att det ska komma något konstruktivt ur detta är inte heller stor.

SVT TEXT-TV hade nyheten uppe en dag (8 aug) men tog omedelbart bort den dock fick alla andra nyheter ligga kvar. TV4 hade texten kvar.

TV4 TextTV

Socialstyrelsens och Smittskyddsinstitutets samarbete gav oss värdelös svininfluensavaccin för miljarder som fick kastas. Nej den var inte bara värdelös utan katastrofal för folkhälsan. Förtroendet för denna myndighets konstellation har mycket att återupprätta.

Börje Peratt

Pusha gärna denna artikel om du finner den viktig

LÄNKAR
SR: Åker utomlands för att få diagnosen borrelia
SR: Smittskyddsinstitutet utreder diagnosticering av borrelia
SVT: Hundratals söker behandling utomlands
SVD: Nya sätt upptäcka borrelia granskas
DN Strid om nya metoder för att upptäcka borrelia.
Expressen: Samordna vården för kronisk borrelia
Newsvoice: Mats Reimer kritiseras för sin åsikt att kronisk borrelia är en påhittad sjukdom

Borrelia och TBE Föreningen i Sverige

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Sjukvård, Vetenskap och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

39 kommentarer till Borrelia i Reimerland

 1. besell skriver:

  Mycket bra och träffande. Tackar för att du lyfter fram hur illa vården fungerar för oss borreliadrabbade.
  Jag har försökt få ut min historia där jag även kan visa på oerhörda förbättringar när jag fick vård via specialisterna i Tyskland (mätbara förbättringar) men det verkar vara ointressant. Vilka oerhörda vinster för den lidande om rätt behandling gavs och även samhället skulle göra enorma vinster. Men det är kanske så att medicinkoncernerna förlorar för mycket om alla felaktiga diagnoser som RA,MS, Fibro, ALS, Crohns, osv, botades,,, (jag fick flera).

  • borjeperatt skriver:

   Problemet är antagligen att borrelia inte anses lukrativt för läkemedelsindustrin. Man har haft många år på sig att reda ut och komma till resultat. Inget har hänt. Utom vaccin. Det enda de tjänar pengar på.

   Som situationen nu är där myndigheterna är lierade med denna läkemedelsindustri och med Vetenskap och folkbildning kan det pågå en medveten mörkläggning eller i alla fall obstruktion av att utreda sådana sjukdomar.

   • besell skriver:

    Ja det är säkert där problemet ligger.
    Mats Reimer har nu i 11 av 14 inlägg (på 2 månader) attackerat diagnosen kronisk borrelia och oss sjuka. Han har helt klart en agenda som bottnar i något helt annat än att hjälpa sjuka, VoF som han tillhör har ju otaliga gånger lobbat i frågor som direkt gynnar läkemedelsindustrin och det är säkert där vi har orsaken till hans maniska sätt att ge sig på oss som vill föra fram info, fakta och våra historier.
    Hemskt att människors hälsa inte är det viktiga utan att girighet är det som styr.

 2. Pingback: Rätten till rätt diagnos och behandling lyfts fram i ljuset,, | Borreliabloggen

 3. Niklas skriver:

  Mats Reimar tillhör en liten grupp ondskefulla människor inom de där VoFF som antagligen har ett stöd i en större grupp. Det som Peratt beskrivit som en hydra. Deras avsikt är mer omänskliga än medmänskliga. Därför är det ingen mening med att försöka prata med dem. Däremot avslöja dem. Detta måste komma fram så fler människor inser hur illa det är. När patientgrupper växer och slår sig samman så tvingar regeringen myndigheterna att gör något. Men där sitter också sånna som Annika Linde. Hon som ledde svininfluensa hysterin ska hon nu få i uppgift att mörklägga borrelia?

 4. Benny Sellberg skriver:

  Först försökte många VoFare bombardera oss med ifrågasättningar och konstiga frågeställningar, sen började dom kalla mig idiot, pucko, slå nåt hårt i huvudet osv. Veckan efter fick jag ett hot på telefon att jag skulle släppa detta med borrelia annars skulle det gå illa. Så dom drar sig inte för mycket för att försöka stoppa info

 5. Avhoppad skeptiker skriver:

  Jag ville bara upplysa om token Gesus skriverier. Lade det först på artikeln om Gesus men kopiera in en kortare version här:
  Som jag förstått de så läser Peratt inte skvaller på humanist eller vofforum inte heller gesus. Har aldrig sett honom kommenterar något. Att Gesus är besatt av Peratt är nog ett understatement. Och Gesus tycks alltmer galen. Jag e skeptiker men tycker Gesus sabbar för oss. De man kan undra över är alla som e vän me en tok som Gesus på fejjan.
  Amanda Duregård, Martin Rundkvist (Ordförande i Vof), Christer Sturmark (Ordförande i Humanisterna). Per Edman, Jessica Schedvin, Kalle Bäcklander, Fredrik Fridsten, Trollkarlar tycks gilla anonyma cyberstalkare: Daniel Karlsson, Per Johan Råsmark, John Houdi.
  Tja från
  Avhoppad

  • borjeperatt skriver:

   Tack Avhoppad, brukar inte lägga upp anonyma tips men det här innehåller relevant info om en moral och hur den får stöd. Samtidigt kanske det är en del som slentrianmässigt blir vänner med spöken hur illa det än ser ut. /B

 6. Nisse Larsson skriver:

  Gesus Petterson, ja han borde åtminstone kölhalas. Sänkas med betong runt fötterna i Hammarbyhamnen.

  • Matte skriver:

   Nisse, tror inte Gesus bor i stockholm men det borde nog gå att fixa en sådan scen.

   • borjeperatt skriver:

    Vi har hamnat lite utanför tråden nu. Jag läser inte apspråk som tydligen Gesus ägnar sig åt och uppmanar alla att bidra med fakta och bevis som gäller vården eller snarare missvården av borrelia.

 7. ruben skriver:

  Så bra! Tycker det verkar vara så cyniskt med denna ”avskrivning” av sjukdom. Man kan avvisa sjukdomen tydligen. Det platsar i min värd i en fiktiv mardrömsvärld, eller galen värld kanske. Läste boken ”Shamanens sång” där ungefär samma ämne avhandlas.

  • borjeperatt skriver:

   Tack ruben för att du påminner om ”Shamanens sång” av smärtläkare Jan Lidbeck omtalad och beskriven på bl a denna blogg ”Stardust”. I bloggen nämns även PC Jersilds klassiker Babels hus från 1978, en bok som framför allt kritiserade den opersonliga behandling som patienter utsattes för på dåtidens storsjukhus. Det ironiska och märkliga är att PC Jersild som idag uppenbarligen associerar sig till nyateisterna är den som breddat vägen för Sturmark in i Vetenskapsakademin och därmed Richard Dawkins (se artikel i denna blogg här1 och här2). Intoleransens stormtrupper trampar i spåren av Barnens Ö. Det är svårt att smälta./B

 8. Pingback: Borrelia | På skärmen

 9. Benny Sellberg skriver:

  Jag har blivit bättre av behandlingen av min kroniska borrelia vilket inte borde vara möjligt om sjukdomen inte finns.
  Andningsuppehållen har gått ner från 43st/tim till 2 st/tim
  Kan Kissa utan kateter vilket inte gått på 7 år.
  Vilopulsen gått ner från 120 till 67
  Värk, yrsel mycket bättre.
  Mina stopp, förträngningar i tarmar sker inte längre, bra levervärden osv,,,

  Vården har svikit oss i många år och endast gett oss felaktiga diagnoser och en massa symtomlindrande mediciner.
  Att förneka andra det tillfrisknande jag haft av borreliaklinikernas behandling är vidrigt, det visar att han är långt ifrån en empatisk, kännande medmänniska som vill andra väl.

  Kronisk borrelia är ytterst smärtsamt och skrämmande verkligt.
  Artiklar och länkar om borrelia och som visar att Reimer är ute och sprider felaktigheter finns här:
  http://borreliablogg.wordpress.com/artiklar/

  • borjeperatt skriver:

   Tack Benny för din beskrivning av det du gått genom. Angående förväntningarna på Mats Reimer och hans likar på VoF så är det tyvärr så illa ställt att samtliga ledande personer där sedan lång tid tillbaka i flera aktioner uppvisat ett tillstånd där empati och medkännande inte existerar. Läs gärna beskrivningen av psykopaters mentalitet så förstår du bättre vad du har att gör med för folk./B

 10. borjeperatt skriver:

  Adam, 9, var sjuk i nästan 1,5 år. Han slutade leka och spela fotboll och innebandy. Förra sommaren fick han diagnosen hjärnhinneinflammation och neuroborrelia.

  Hittade en artikel från 2008 som visar hur illa svensk sjukvård har fungerat. En ung person som säkerställt har diagnostiserats för borrelia och ändå inte har behandlats i tid.

  ”Är de inbillningssjuka? Eller har de borrelia? Det beror på vem man frågar. Läkarna. Eller patienterna.

  Strid om kur

  – Men alla accepterar inte situationen. 2006 började svenskar söka hjälp i Tyskland. Där får de både diagnos och behandling – starka doser med antibiotika i månader eller åratal, ofta intravenöst.

  – Men den långvariga antibiotikabehandlingen är kontroversiell. Den är inte accepterad i Sverige av Läkemedelsverket.

  – Nu strider patientföreningen för att de som inte bli friska ska få den här hjälpen i Sverige.

  – Vården måste ta de här människorna på allvar. Vi vill att det ska satsas på mer forskning om borrelia, säger Christer Edlund.

  (Mary Mårtensson AB 2008)”

  Uppenbarligen har inget eller mycket litet hänt på dessa dryga fem år.

  /B

  • Benny Sellberg skriver:

   Här är mer exempel http://borreliablogg.wordpress.com/2013/07/17/borrelia-skrammande-verkligt/
   Ett annat är min svägerskas barn som blev dålig efter nåt år tog hon 2 positiva prover hos svensk sjukvård men fick ändå inte behandling utan det självläker sa dom och gav henne tid till sjukgymnast. Hennes svåra besvär gjorde att hon fick sluta i fotboll och skolan blev rejält lidande.
   Fixade en tid till en läkare som jobbar i Uppsala som kan lite mer om borrelia, han gav henne då en antibiotikakur med rätt antibiotika och se bara efter 2 veckors behandling så var hon mycket bättre, hon är nu helt bra,

 11. Matte skriver:

  Dagens Medicin sprider myter om borrelia.
  Dom ger sig ut för att vara Sveriges ledande nyhetstidning för hälso- och sjukvårdssektorn.
  I själva verket är de oseriösa desinformatörer. De går Vetenskap och Folkbildnings ärende. De har Mats Reimer som sakkunnig på områden han saknar kunskap om.
  http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/dansk-tv-sprider-myter-om-borrelia/

  • borjeperatt skriver:

   Tack Matte för tipset om den bloggen. Dagens medicin låter en barnspsykiatriker svara om medicinska frågor som borrelia. Jo det verkar som att Dagens medicin saknar kompetens./B

 12. Matte skriver:

  Jag undrar över det är med Dagens Medicin och Mats Reimer. Du har ju utrett hur Vetenskap och Folkbildning lierar sig med läkemedelsindustrin, myndigheter och säkert många andra. Varför inte även Dagens Medicin? De är antagligen inte så fristående som de påstår.

 13. Benny Sellberg skriver:

  Mycket intressant länk till det du skrivit Börje. Ja det är ju helt uppenbart att VoF på många sätt är inne i SVT och styr vad som ska sändas och vilken vinkling det ska ha. Skrämmande,,,,

 14. Matte skriver:

  De är som du säger Gesus har dig på näsan. Nu skriver token att du hotat honom när det är Nisse som skrivit om kölhalning. Tror aldrig jag sett något så galet. Ingen kan ta token på allvar …

  • sevenupse skriver:

   Nedanstående kommentar är exakt återgiven och inga namn är utbytta.

   Gesus har fått en släng av borrelia på hjärnan.
   – Detta är vad jag misstänkte hela tiden. Ni (Voffare) argumenterar på ett sätt som liknar dårarna på humanistbloggen. Ni har svårt att argumentera sakligt. 50% av era argument är ren obalanserad aggression. När ni dessutom länkar till Gesus och sturmark så är det väl ett tydligt tecken. Länkar man till Gesus så bevisar man att man är dum. Det visar också på likheter mellan er och Vof.

   Även om jag inte vet om Borrelia har rätt eller inte så argumenterar han på ett sakligt sätt som ni inte klarar av att bemöta. Ni svarar med aggression istället.

   Kanske det är så att ni tillhör Gesus galna gäng som tror på alla knäppa schedvinteorier.

   • borjeperatt skriver:

    Tack för denna text som jag råkar veta är en kopia med inlagda nya namn. Men vad den visar är hur gruppen pseudiker formulerar sig. Den kopierade kommentaren, där enbart namn har ändrats, visar flera av de ingredienser som kännetecknar voffassocierade. Det kanske roligaste är anklagelserna om att andra är aggressiva. Så tack för bidraget Det är satir och får därmed en underhållande kvalitet även om ursprunget bara är tragiskt. /B

   • Benny Sellberg skriver:

    Mycket bra, kanske får dom upp ögonen på hur deras formuleringar och sätt att angripa är vidrigt fel, men jag betvivlar. Dom ger sig gärna på borreliasjuka utan att ens förstå att borreliabloggen endast vill att diagnostisering och vård ska bli bättre så att alla kan få känna sig friskare och inte riskera handikapp och död. Är det för mycket begärt i VoFarnas värld?

   • borjeperatt skriver:

    Benny, vi måste förstå att i VoFarnas värld bryr de sig inte om dig eller andra som drabbas. I denna superegoismens värld betraktas inte du som människa. Ju förr vi blir klara över hur illa det står till desto mindre förväntningar på dessa ”diktaturens kreatur” om jag får citera Olof Palme.

 15. borjeperatt skriver:

  Fick mig tillskickad en kommentar från en annan blogg eller ett forum som jag tycker visar en sida av en skeptikers psykopatiska läggning. Skribenten heter Cajsa Lisa Anderson. Inlägget är riktat mot människor som diskuterar konsekvenserna av den borreliainfektion de drabbats av. Lägg märke till den arroganta och ickeempatiska tonen så typisk för så kallade skeptiker som naturligtvis är pseudoskeptiker.

  Cajsa Lisa Anderson (Göteborg):

  ”-Som vi har sagt här så många gånger tidigare – Det är tragiskt med alla dessa lidande människor som måste rensa tänderna pga förgiftning, därefter flytta ut i skogen för att komma undan strålning och till sist får kronisk borrelia. I kampen med att få godkänt sin påhittade diagnos så missar vi de verkliga diagnoserna. Som depression. Panikångest. ADHD. Värk i kroppen för att man inte går ur sängen. Konstiga kroppsliga reaktioner pga märkliga dieter. Självklart måste de här människorna få hjälp (för de är ju faktiskt sjuka). Men inte genom nya påhittade diagnoser som täcker in allt obehag man kan tänka sig, utan genom psykiatri, KBT etc. Hjälp att byta jobb kanske. Tvångsmatning. Antidepressiva mediciner. Ett hårt slag i huvudet.

  Cajsa Lisa Anderson fortsätter

  ”-Det kan dock bli fullt på psykakuterna om medlet blir populärt… Psykotiskt maniska patienter som måste tas in på tvångsvård. Men det är ju bra, då har vi diagnostiserat dem som är bipolära snarare än fästingapatiska. Jag kanske skall lägga till ”naturligt litium med aloe vera” i mitt utbud.”

  Jo Cajsa Lisa skrattar åt människor som är sjuka och driver med deras plågor. Sedan spelar det ingen roll hur välutbildad man är om hjärtat är iskallt.

  Lite info om Cajsa Lisa Anderson
  Post Doc på Göteborgs Universitet
  Vetenskapsrådet
  Har studerat systematic biology vid Uppsala University
  Tidigare: Göteborg University och Burgårdens Gymnasium, Göteborg

 16. borjeperatt skriver:

  Jag har nu fått flera kommentarer om näthuliganen, det anonyma nättrollet Gesus P här och ber er i så fall skicka dem så att de hamnar under fallbeskrivningen om honom . Har också fått tips om att den äkta GA har återuppstått. Återuppståndelse är ett starkt bevis. Men som sagt lägg gärna kommentarer till fallbeskrivningen. /B

 17. Pingback: Cajsa Lisa Anderson – ”Ett hårt slag i huvudet.” | Börje Peratt utforskare

 18. Bo Valhjalt skriver:

  En mycket bra rubrik som utmärkt belyser lydmedias roll att få folk att tänka rätt!

  2002 avslöjade jag i tidskriften ”Mdikamnt” att en professor på Karolinska jobbade för kemiindustrin. En kollega från hans institution och Läkartidningens dåvarande redaktör Josef Milerad kallade avslöjandet ”nöjesjournalistik” som om avslöjandet vore skandalöst, inte det hemlighållna uppdragstagandet!

 19. allthandlaromdig skriver:

  Vilken bra och redig text i detta ämne! Tack! Hoppas den kunde nå ut dit där den behövs såväl!!

 20. Pingback: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Censured article -There is a difference between some kids and other kids – Censurerad arikel – Det är skillnad på barn och barn | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 21. Pingback: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Censured article -There is a difference between some kids and other kids – Censurerad artikel – Det är skillnad på barn och barn | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s