Förnekelsernas och lögnernas tidevarv

Inför andra världskriget var det främst två stora motsättningar inom politiken och det var Fascismen kontra kommunismen.  Denna motsättning har synliggjorts i USA. Där särskilt Trumpföljarna beskyller vänstern för den terrorism som man själv ägnar sig åt. Det blir något patetiskt om det nu inte vore så sorgligt.

Vem kan man då lita på?  Ingen? Jo personliga berättelser från kvalificerade forskare och dem som arbetar i vården är väl de enda jag tror på. Mängden medier borde väl annars gagna kunskapsbildning. Men i själva verket har vi fått allt fler låsta positioner och urvattnad eller än värre uppblåst och förfalskad information särskilt när det gäller corona, statistik och vaccin. Vad är sant och vad kan vi tro på? Vad är tyckanden och ryktesspridning och vad är sanning? Även om jag blev glad över att den storlögnande psykopaten sparkades ut ur Vita Huset så insåg jag att något mycket värre kunde ta plats. Ja inte Biden och Harris som ju fått munkavle, utan dem som verkligen styr; Fauci, Gates, Rockefeller, Black Stone (?). Demokraternas USA tycks således numer, liksom Socialdemokraterna i Sverige, vara ledda av antihumanisterna och det är väl kanske det mest förödande för inte bara landet i fråga utan för hela världen. Det sk RNA vaccinet mot Corona är rena dödssprutan just som Dr Judy Mikovits varnat för i Plandemic.

CDC – The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) rapporterar den 22 januari att sedan vaccineringen inleddes har 285 dött av vaccinet i USA och utöver det rapporteras 9,515 skadade. Både Pfizers Covidvaccin och Bil Gates Modernavaccin anses fortfarande vare på teststadiet. The Defender analyserar dess skadliga biverkningar.

DETTA ÄR ANTIHUMANISMEN I SVERIGE:

Tidningen Expressen som jag döpt till Häxprocessen hade på sin redaktion en skylt i taket vars andemening var att Källgranskning förstör historien. Jag kommer inte ihåg den exakta ordalydelsen men budskapet till reportrarna var klart. Var inte för ivrig med att gräva fram sanningen. Den före detta redaktionschefen Thomas Mattsson gick ju också i pseudoskeptikernas ledband och var den som ledde mediedrevet mot Dr Erik Enby med fruktansvärda anklagelser utan någon som helst verklighetsbakgrund. Jan Guillous skadeglädje då Mattsson sparkades var inte att ta fel på: Jan Guillou: Mattsson var en skurkaktig publicist – Omni

Men Expressen var inte på långt när ensamma i drevet mot Erik Enby. När jag så gjorde mina dokumentärer om Erik Enby blev det också tydligt att inte bara Expressen var djupt nedsjunken i den värsta formen av ryktesspridning och skvaller. Det gällde även i stort sett samtliga större medier. Med undantag av SvD, UNT, VLT och någon till.

Sveriges Radio bröt sin policy och medverkade till lagvidrig husrannsakan

Den värsta upptäckten var att min forna arbetsplats Public Service  var förgiftad av denna antihumanism. SVT vridet? Andra kritiska artiklar mot: Sveriges Radio och SVT artiklar 20152016,  Svininfluensavaccinet dödade 21 och räddade möjligen 6

Så kom överraskningen med Trumpföljarnas utbredning

Svårigheten att föra dialog med vilseförda alternativister kan jämföras med hur jag tidigt avfärdade dialog med antihumanisterna, pseudoskeptikerna i Vetenskap och Folkbildning som representerar den inkvisition och statspolis som idag tagit över samhället. Man kan också fråga sig om Voffare är nöjda med den avveckling som inte bara Sverige fått utstå utan hela världen.

Är det detta globala maktövertagande med industrimedicinens hjälp som antihumanisterna har understött och eftersträvat? Jag tänker också på storlögnaren Donald Trump som missbrukat yttrandefriheten och hetsat till våldsamheter som lett till mord. Nu har hans Twitter stängts av pga av en kombination av lögnaktiga och hatfulla texter som uppviglat hans följare till att storma kongresshuset och nu gapar de för full hals om brott mot yttrandefriheten. Det är naturligtvis meningslöst att ens försöka föra en dialog med dessa sektifierade Trumpföljare som tror på allt han säger.

DETTA VAR RASISMEN I USA:

Fascismen och Trumps följare

Med Trumperan följde en skrämmande upptäckt. Flera av dem som gav stöd till Erik Enby var Trumpföljare, ja inte bara följare utan fanatiker. Är trumpföljarna fullständigt bländade? Hur kunde man över huvud taget förena viljan till hälsofrihet med denna rasism och sexuella övergrepp?

Detta bildspel kräver JavaScript.

Men det blev värre! Med Trumps frånfälle har ANTIHUMANISMEN i USA och Coronabedrägeriet fått fritt spelrum.

Klicka på bilden för kommenterad kort video om Event201 som är den ”påhittade” förberedelsen för att instruera medier och politiker hur de ska driva coronakampanjen.

President Joe Biden genomför nu lydigt Faucis, Bill Gates och Rockefellers Event 201. Planen för att ta över och kontrollera världen. Alla tvingas bära mask och hålla sociala avstånd vilket garanterar att möten och demonstrationer blir olagliga. I ett enda slag har man således pulvriserat mänskliga rättigheter och infört polisstatens inskränkningar på folket.

Coronakampanjens maktspel

Massmedierna symboliserar sedan 2020 de värsta förnekarna och sociala plattformars “faktagranskare” bannlyser fakta som avslöjar coronabedrägerierna. Vi lever i en tid då sociala plattformar stänger av kritiker och censurerar sakliga fakta som stör den globala makt som med Corona-kampanjen tagit över den officiella världsbilden i massmedierna.  John Hopkins institutet i USA har blivit sinnebilden för statistikpropaganda baserad på påhittade/overifierbara siffror. Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie)

Folkets protester och demonstrationer kommenteras knappast alls av dessa lydiga massmedier och om man gör det så blir det flyktigt och på gränsen till falskt.  Böndernas massprotester i Indien har rapporterats som revolt mot att de har blivit låsta av storföretagare som bestämmer priser och gör det omöjligt för bönderna att överleva.

Men man nämner inget om Corona-restriktioner som hindrar dem och som det visar sig bland bönderna har inte någon “pandemi” brutit ut ändå rapporterar medierna och myndigheterna om hotet från Covid 19. Direktkontakt med dessa bönder avfärdar smittan. Så varför ska de förhindras i sitt arbete av en obefintlig smitta där de måste samverka? Övergreppen och förtrycket har lett till att tusentals bönder i vanmakt tagit sina liv. Men revolterna sprider sig också i Europa. Från Nederländerna rapporteras våldsamma upplopp i minst tio städer i början av 2021.

Detta rapporteras flyktig  från svenska medier när dessa omfattande demonstrationer i minst tio städer i Nederländerna borde få riksdagens ledamöter att fundera över riskerna med upplopp mot Pandemilagen. Demonstrationerna i Holland är så omfattande att en politiker omnämnt dem som folkuppror och revolution. Från Danmark och Spanien rapporteras också omfattande demonstrationer. Yle

Svenska massmedier är en avgörande orsak till den masshysteri som i Sverige lett till nedstängning och pandemilag. Frågan är om svenska folket fortsätter att lydigt ställa sig i vaccin-kön och riskera få allvarliga biverkningar som det 40-tal som hittills rapporterats döda i Sverige. I lilla Gibraltar 56 döda, i Norge 13 döda, andra observatörer pekar på minst 40 dödsfall. Enligt uppgifter från VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) dog minst 181 amerikaner från COVID-19-vacciner på bara två veckor. Det rapporterades om att ett ofött barn dog strax efter att mamman fick Pfizer COVID-19-vaccin således medan hon var gravid. Skadorna är många fler. Mörkertalet är stort. WHO manar till lugn… Pfizer vill ha mer betalt för varje ampull då man funnit att man kan göra sex istället för fem vaccineringar. Girigheten är monumentan.

Alla dessa siffror och statistik som baserar sig på ovetenskapliga test och obevisade påståenden och ännu inget bevisat obducerat dödsfall av Covid19. Vad gör journalisterna förutom att lydigt propagera?

Toppläkare fastslår: Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts…

Dagens Homepati har en artikel som är väl värd att uppmärksamma också med en undersköterska som berättar.

Han menar att han är satt att ta hand om de äldre, tvätta dem, se till att de får mat och prata med dem och han känner dem och vet hur de mår. Många av de äldre var inte sjuka, de kunde gå, prata och tänka innan vaccinet och hade ett liv, men nu är ungefär 60-70 procent sjuka av dem som fick vaccinet och många har tappat sina funktioner. De som tidigare kunde gå, kan inte längre gå, de som tidigare kunde prata, pratar inte längre och de som hade bra hjärnfunktioner och kunde tänka, kan inte längre tänka och är nu förvirrade, berättar han.

Redan i mitten på januari har 14 av de boende dött på hans arbetsplats.
–De dör som flugor och de dör i våra armar.
Han ställer dessa dödsfall i relation till noll dödsfall under 2020 då endast fem hade Corona men ingen dog. Nu har många fått allvarliga biverkningar efter vaccinet och många dör. Cheferna bortförklarar det med att påstå att de har “superspridning” på boendet och att det nu är stor smittspridning av Coronaviruset.

Börje Peratt
Läs mer:
Vårdpersonal dog efter andra coronasprutan
Astra Zenecas aktie föll efter dödsfall
Alla vaccinerades – sedan kom coronautbrottet

Publicerat i Alternativister, Antihumanister, journalistik, Media, Propaganda, Pseudoskepticism, Sveriges radio, Vetenskap och Folkbildning, Vetenskapliga inkvisitionen | Märkt , | 1 kommentar

D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 (säkerhetssparad)

Läkartidningen 2020-05-07: D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 Länk

D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19

Mats B Humble, psykiater, med dr, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Henrik Pelling, barnpsykiaterUppsala

Susanne Bejerot, överläkare, Region Örebro län; professor, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Publicerad:
Lakartidningen.se
(uppdaterad 2020-05-11)

 

Det kliniska förloppet vid covid-19-infektion varierar extremt, från subkliniskt till ECMO-krävande. I epidemiologiska rapporter, och även i andra studier, har man försökt identifiera riskfaktorer som skulle kunna visa på åtgärder för att förebygga svåra fall och effektivare behandla dem som ändå drabbas.

Hög ålder förklarar inte alla fall och är ju svårt att åtgärda. Åldrandet är kopplat till många fysiologiska mekanismer, och de som har relevans vid covid-19 bör återspeglas i rapporteringen även hos andra riskgrupper. ACE-2-receptorn har fått stor uppmärksamhet, men det har hittills inte lett till realistiska möjligheter att påverka sjukdomen [1]. Andra epidemiologiska ledtrådar bör följas upp i förhoppning om att hitta effektiva åtgärder.

Infektion och dödlighet i covid-19 drabbar oproportionerligt många afroamerikaner, även efter kontroll för socioekonomiska riskfaktorer och annan sjuklighet [2]. I Sverige tycks personer med afrikanskt ursprung också vara överrepresenterade. Sex av de 15 första avlidna i Stockholm hade somaliskt ursprung, men även personer med ursprung i Irak eller Syrien har visats ha en klart ökad risk enligt data från Smittskydd Stockholm.

Kända riskfaktorer för covid-19 är övervikt, diabetes och institutionsboende. Gemensamt för samtliga kända riskfaktorer (även hög ålder) är låga D-vitaminnivåer [3-6]. D-vitaminbrist (25-OH-D-vitaminnivåer under 50 nmol/l) förekommer hos över 70 procent av afroamerikaner [7]. I Sverige är risken för låga D-vitaminnivåer sannolikt ännu högre, med tanke på avståndet från ekvatorn. Flera studier visar också att majoriteten av svensksomaliska kvinnor har extremt låga D-vitaminnivåer (< 25 nmol/l) [8-10]. Låga nivåer rapporteras även hos äldre på institutioner (oavsett etnicitet) [5, 6], personer med intellektuell funktionsnedsättning [11] och patienter inom psykiatrin [12].

Enligt The Guardian (18 april) var 34,5 procent av covid-19-patienter inom den brittiska intensivvården svarta, asiater eller av annan etnisk minoritet, trots att de endast utgör 13 procent av befolkningen [13]. Detta kan knappast förklaras enbart av socioekonomiska förhållanden, då de 14 brittiska läkare som avlidit i covid-19 också tillhörde en etnisk minoritet [13]. Att socioekonomin inte är utslagsgivande framgår av en artikel i Washington Post (27 april) som rapporterar om höga dödstal i covid-19 i välbeställda delar av USA med i huvudsak afroamerikansk befolkning.

I en filippinsk studie [15] delades 212 patienter med covid-19 in i fyra kliniska svårighetsgrader: lindrig (utan pneumonidiagnos), måttlig (verifierad pneumoni), svår (hypoxi, syremättnad ≤ 93 procent) och kritisk (andningssvikt/ARDS). Genomsnittligt 25-OH-D-vitamin i serum för de fyra grupperna var 78,0, 68,5, 53,0 respektive 42,8 nmol/l. Konstaterad D-vitaminbrist (under 50 nmol/l) gav kraftigt ökad risk för allvarliga komplikationer jämfört med nivåer över 75 nmol/l.

D-vitaminbrist ökar risken för svårt förlopp vid covid-19. En metaanalys av placebokontrollerade studier visar att D-vitaminbehandling skyddar mot luftvägsinfektioner generellt. Effekten är störst (NNT = 4) hos individer med låga D-vitaminnivåer (< 25 nM) [16], vilket kan förklaras av vitaminets effekt på immunförsvaret [17, 18].

D-vitamin är billigt och ofarligt inom terapeutiska gränser. Trots att det saknas evidens från randomiserade behandlingsstudier för D-vitaminets skyddande effekt mot covid-19 [19, 20] bör man sträva efter att höja D-vitaminstatus hos riskgrupper som inte når upp till adekvata nivåer genom solljus eller kosten.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Den talangfulla Dr Fauci och hans långa kriminella historia

Fauci talar i Vita Husets pressmöte om COVID-19, April 2020, närvarande President Donald Trump (left) och Vice President Mike Pence (right) WIKIPEDIA Public Domain

”Coronavirusproven bevisar inte alls att det finns ett dödligt virus hos någon patient … det är kanske det största kriminella bedrägeriet i medicinsk historia.”

Anthony Fauci har mer inflytande över Covid-19-politiken än presidenten. En närmare titt på Anthony Faucis karriär ger en mycket alarmerande bild.
Tony Fauci har haft toppositionen vid NIAID (NIH: National Institute of Allergy and Infectious Diseases) motsvarande svenska Smittskyddsinstitutet, i Washington i spektakulära 36 år. Idag är han en bra bit över pensionsåldern 79 år och innehar de finansiella medlen och makten för att avgöra vilka läkemedelsföretag eller universitetsforskare som får statliga medel eller inte från NIAIDs årliga budget på 5 miljarder dollar.

The Talented Dr. Fauci

av F. William Engdahl
ÖVERSÄTTNING: Börje Peratt

Låt oss gå tillbaka till 1984 när Fauci utsågs till chef för NIAID under Reagan-eran.

Robert Gallo, 2017, DavidWilliamH – Eget arbete, Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Det året höll en AIDS-forskare, Robert Gallo, som arbetade under Fauci, en presskonferens för att meddela att han hade ”upptäckt” AIDS-viruset. Han påstod att HIV var ett mänskligt immun-brist-virus. [Enligt virologen och den högt ansedda forskaren Judy Mikovits hade Fauci och Gallo i konspiration stulit hennes forskning. Se Plandemic]

Det chockerande tillkännagivandet [från Gallo] som gick runt om i världen var i strid med vetenskapliga förfaranden för tidigare peer-reviewed publicerade vetenskapliga bevis, inklusive nödvändiga elektronmikroskopanalyser.

Det var ett fall av ”vetenskap vid presskonferens” som professor Peter H. Duesberg beskrev det som en kritisk vetenskapsman. Duesberg var en prisbelönt forskare vid Berkeley som isolerade den första cancergenen genom sitt arbete med retrovirus 1970 och kartlade den genetiska strukturen hos dessa virus.

För Gallo och Fauci var det obetydligt eftersom miljontals forskningsmedel flödade in i NIAID för att undersöka det nya viruset, HIV. Fauci och Gallo hävdade att AIDS var mycket smittsamt, också genom sexuell överföring, särskilt bland homosexuella män.

Innan Gallo hävdade att de hittat hiv-aids-viruset hade NIAID forskat om läkemedlets, popparnas eller nitriternas, bevisade immunsuppressiva roll hos de tidigaste aids-patienternas död.

Det släpptes snabbt till förmån för att undersöka ett ”botemedel” mot AIDS. Medierna fick höra att AIDS var ”århundradets folkhälsohot.”

Gallo fortsatte med sin linje och tjänade miljoner på sitt patenterade blodprov för HIV, trots att testet ofta gav falska positiva resultat och inte testade direkt för det påstådda viruset utan för aktiva antikroppar, något som immunologipraxis menade var ogiltigt, eftersom antikroppar bara visade på en tidig infektionsrespons och inte nödvändigtvis närvaro av AHIV. Vid denna tid på 1980-talet var Fauci ansvarig för AIDS-forskning vid NIAID, en tjänst som han fortfarande innehar …

Ändå har detta bedrägeri format Tony Faucis karriär i mer än 35 år. Fauci som chef för NIAID har tagit miljoner från Bill & Melinda Gates Foundation samt Clinton Foundation tillsammans med tiotals miljarder från amerikanska skattebetalare för denna falska forskning. Misstänksamt drabbades 2006 års artikel av Giraldo och de Harven plötsligt av tidskriften 2019 strax före coronavirus Wuhan-utbrottet.

Läs hela artikeln på Humanism & Kunskap

Publicerat i corona | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Dokument, länkar

Dr Anthony Fauci, NIAID finansierar 2009, kinesisk forskare med $362,489 för att utföra studier på: SARS-CoV S Vaccines. Länk: https://grantome.com/grant/NIH/R01-AI068002-03

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inget virus i påstådda Covid19 döda patienter!


Klicka på bilden för att starta Youtubevideon. Skulle videon tas bort från Youtube så finns den här: Länk https://www.brighteon.com/d2453af0-4576-40c0-a5c9-96210bbc471e/

Patologen Elisabet Englund, adjungerad professor vid Lunds universitet har inte funnit något virus i sju påstådda Covid19 patienter. Denna uppseendeväckande information som hon delat i en TV4 intervju har också kommenterats på nätet och här i en youtubekanal

Detta har jag i min tur kommenterat i en artikel på Humanism & Kunskap. Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter. Där kan du läsa hela den artikeln.

Jag har kontaktat TV4 för att få tillgång till den ursprungliga intervjun och även gjort en intervju med professor Englund för att kontrollera hur hon upplever att hon har citerats på youtube och kollat med TV4 hur de ser på detta youtubeinslag av någon som sagts mig heta Daniel. Eftersom jag endast får tillgång till TV4inslaget via länk så får vi hoppas att den inte tas bort. Här gäller således citaträtten.

Inslaget på TV4 är namngivet ”Var det Coronan som dödade?”

Det framkommer att professor Englund vid obduktion av 7 patienter som i förväg diagnosticerats Covid19 dödsfall, inte har funnit något coronavirus i någon vävnad. Hon nämner i en intervju med mig att lungorna ser ut som att de drabbats av en infektion. På min fråga om de kan se ut så vid andra infektioner eller influensor eller virus svarar hon ja. Samtidigt förnekar hon inte att det kan finnas Covid19 smitta i kroppen fastän hon inte har hittat något sådant.

Englund nämner i TV4 intervjun även cytokiner och här har MrX på Youtube en poäng då han lyfter fram att en så kallad cytokinstorm eller möjligen en infusionsstorm efter en tveksam eller direkt felaktig ”läkemedelsadministration”. Dvs den medicinska behandlingen har sannolikt orsakat dödsfallet. Det är inte ovanligt. Men ett sådant samband kan inte bevisas i en obduktion. I USA visar dock statistiken på att vart tredje dödsfall inom vården beror på medicinsk felbehandling. Det är också klarlagt att ett stort antal äldre har felbehandlats och dött vid svensk äldrevård under påståendet att dessa varit covid19 smittade. Såväl internationella som svenska studier pekar på att mätfelen är ansenliga. En västsvensk studie visar att av de som testats positivt för covid19 indikeras att 85% är mer eller mindre osäkra positiva diagnoser och av dem förekom i 15% av de påstådda positiva diagnoserna inget virus alls. Sådana artiklar försvinner snabbt från Google. Men det är hälsovårdsmyndigheter i sydvästra Sverige som slagit larm.

Tusentals felaktigt positiva covid19 test DN. Folkhälsomyndigheten slå larm om felaktigt positiva test

Felet har lett till att cirka 3 900 personer provtagna i nio olika regioner har sannolikt fått falska positiva svar. De har alltså felaktigt fått veta att de har en covid-19-infektion. Proven togs mellan 24 april och 18 augusti.

Det har i min närhet funnits äldre personer som stängts in på vårdinrättningar där de smittats av något således osäkert vad och fått palliativa vård för minsta lilla förkylning. I flera sådana fall har paniken och vanvården orsakat för tidig död.
Ta gärna del av artikeln som även berör hur våra gamla vårdats och dött i Sverige.

Professor Englund anser att man kan säkra huruvida någon smittats av covid19 via RNA-test eller blodprov som kan visa på antikroppar. Men även här visar andra forskare att det begåtts omfattande fel vid provtagning och diagnos vilket sänker förtroendet för resultat från alla sådana test och prov.

Det är uppseendeväckande att flera forskare och läkare kommit fram till att det är omöjligt att säkerställa detta virus eftersom man helt enkelt bara finner sånt som redan finns i kroppen och med en felaktig diagnos omvandlas det till smitta. ”Gigo” (garbage in garbage out) samma som gäller för datateknisk analys. Internationella forskare som vid Bulgarian Pathology Association anser att Ingen har dött av Covid 19.

Vi som noga följde rapporterna och studierna efter Wuhanutbrottet kunde också dra slutsatser att det var något som inte stämde. Det behövs ingen konspirationsteori för det. Vi kunde ifrågasätta åtgärderna med den hysteriska omedelbara statistiken för antal smittade och döda varje dag. Detta utbrott kom aldrig i närheten av en pandemi. Ändå stängdes hela länder ned. Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie. Denna artikel fick drygt 95 000 läsare.

När det gäller diagnoser har flera forskare även i Sverige kommit fram till att dessa COVID19 PCR-test är tveksamma ja till och med vetenskapligt meningslösa.

En internationell studie som fått stor spridning visar att upp till 90 % av alla påstådda Covid19 positiva test är feldiagnoser. (Up to 90% of those who tested ‘positive’ for COVID-19 wrongly diagnosed)

Läs gärna vidare hela artikeln på Humanism & Kunskap
Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter

Belastningen på samhället, företagen, befolkningen, sjukvården är orimlig givet en smitta som i jämförelse inte är särskilt farlig däremot blir direktiven och restriktionerna farliga då de i praktiken undergräver immunförsvar och folkhälsa vilket i senare skede gör människor mer sårbara och då kan den ”planerade” försvårade effekten av ett virus bli en realitet. Det ger diaboliska konnotationer.

Börje Peratt

Publicerat i Hoax | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Corona en konspiration mot mänskligheten

Videomonologen med David Icke orsakade en del dubier. Han anses vara näst intill kung av konspirationsteorier och jag har funnit en hel del av hans påståenden märkliga så det är inte helt självklart för mig att sprida en video med hans budskap.

Videon berör ”coronautbrottet” ett ämne som jag granskat sedan de första signalerna om corona i januari/februari 2020. Här får vi se Icke som en presentatör som trovärdigt och sakligt framför kritik mot ”pandemibluffen”.

I själva verket är det fråga om statsterrorism genomförd globalt och på uppdrag av det som Icke kallar skuggregering med mål om världsstyre och där resultatet blir polisstater över hela världen. Vi är helt överens om denna slutsats. Jag menar att steg 1 i denna process var svininfluensan. Steg 2 är den nuvarande ”coronaplandemin” och steg 3 kommer i nästa påstådda våg av smittade då man räknar med att kunna tvångsvaccinera majoriteten av jordens befolkning med ett förfärligt gift med oanade konsekvenser. Icke menar att det handlar om att genetiskt påverka våra DNA.

Icke tycks ha haft tillgång till motsvarande källor som jag har hittat och skrivit om. Han tillför en del krassa slutsatser som att coronaviruset är ett rent påhitt. Men han får stöd för detta i en artikel av Rosemary Frei och Patrick Corbett som jag tidigare översatt och kommenterat: ”Inga bevis för att någon har dött av Corona Covid 19 enligt framstående forskare.”

David Icke nämner också att det finns inga vetenskapliga bevis för existensen av detta påstådda virus. Källan för det kan vara de grävande journalisterna Rosemary Frei och  Amory Devereux. De dokumenterade i en artikel i OFF Guardian den 9 juni att historierna om coronavirus inte har uppfyllt Kochs postulat. Det är i sig förvånande att WHO inte kunnat ta fram bevis för virusets existens.

Icke benämner också WHOs generaldirektör som kriminell även här stämmer den iakttagelsen med de jag presenterat i artikeln: WHO – en terrorist leder världshälsan och vi fick coronahysteri. Uppfattningen om Bill Gates som delaktig i bedrägeriet till förmån för global vaccinering och kontroll av mänskligheten är också samstämmig. Här kan man möjligen se kopplingen till dokumentären ”Plandemic” och virologen och forskaren Dr Judy Mikovits och hennes bok Plague of Corruption. Videon har bannlysts av Youtube men jag har översatt den och lagt på andra kanaler: Förbjuden Video – svensk översättning

Dina mänskliga rättigheter, demokratin och ditt fria val håller sakta men säkert på elimineras.

När jag såg videon i maj så bekräftade den det jag redan skrivit om svininfluensan 2009 och sedan skrev om Coronavirusets utbrott i februari 2020. Jag kunde inte förlika mig med vare sig hur utbrottet gick till eller den “statistik” som man levererade över den påstådda pandemins spridning och dödlighet.
Jag är övertygad om att denna plandemi drivs via WHO men har en bakomliggande hydra med intressen som global kontroll och som tjänar miljarder på vaccin./BP

Detta är också samstämmigt med slutsatser från David Icke. Dock nämner inte David Icke den som operativt sannolikt ligger bakom coronabedrägeriet och det är Anthony Fauci ordförande i amerikanska NIAID motsvarande svenska Smittskyddsinsitutet. Det är bevisat att hans organisation i två omgångar tillhandahöll högrisklaboratoriet i Wuhan/Kina minst 7 miljoner dollar för att i praktiken arrangera spridning av corona.

David Icke menar att staden Wuhan med sina ofantliga avgasproblem orsakar svåra luftrörsproblem hos befolkningen. Utifrån detta kunde man sedan arrangera ett virusutbrott och hävda att de som i praktiken insjuknat i katarr, lunginflammation eller någon säsonginfluensa fått covid19.

Bevisen för detta var dock mycket svaga och även kinesiska forskare har avfärdat att det är covid19.

Att genomföra värdelösa test för ett obefintligt virus blir ju också ett spektakel. Här har David Icke sannolikt också tagit del av en studie från Bulgarian Association of Pathology (BAP): COVID19 PCR-test är vetenskapligt meningslösa.

Möjligen har flera insjuknade smittats av en säsonginfluensa som ”plötsligt försvann” men ersatts av påhittat coronavirus. Det finns överväldigande bevis för att diagnostiserade covid19 dödsfall inte var covid 19. Det är således ett gigantisk bedrägeri för att skapa masshysteri.

Det råder också en samstämmighet med David Icke om att detta spektakel är en konspiration om Globalt maktövertagande: Antihumanismen bakom Covid 19?

Icke kallar det en spindel jag kallar det hydra. Metaforerna är också på sätt och vis samstämmiga. Icke pratar om att denna spindel uppstår i flera länder med delvis lokala aktörer men underordnade en ”huvudspindel”. Min artikel från 2017 handlar om svenska förhållanden men är giltig även idag: Hydran en samlad kraft mot vår hälsofrihet.

Min uppfattning
Vi är på väg in i en världsdiktatur och de enda som idag kan ändra på utgången är medborgare i alla länder. Politiker, stora medier och dess journalister är del i en global kampanj för att störta in oss i polisstaten dit vi redan är på väg med stora stöveltramp och bakom lurar läkemedelsbolagen med vaccin som är livsfarlig.

Historien överträffar dikten. Vår enda demokratiska utväg är att skapa en ny rörelse som vi kan rösta in för att få en förändring åtminstone i Sverige./BP

Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå att läkare som Dr Erik Enby varit chanslösa då det har haft till avsikt att hjälpa sjuka människor bli friska. Det har ju gått helt mot hydrans avsikter att orsaka panik och som hävdar att det enda medlet mot deras påstådda virus (såsom svinfluensa och Corona) är vaccin. Detta är en väl genomförd statsterrorism.

Jag har ställt frågan vad kommer människor att göra då de inser att de blivit lurade? Vad kommer företagsledare att göra då de inser att deras företag körts i diket av en djävulsk konspiration? Vad kommer politiker att göra då de inser att de blivit vilseledda? Var är alla fotbollsfans som borde kräva arenorna åter?

Tyvärr hyser jag inte så stort hopp. Rent idiotiska förslag om munskydd och sociala avstånd som trängt genom befolkningar är så befängda att jag undrar om dessa människor nått bottennivån för homo sapiens. Vanliga förkylningar kan leda till att man tappar smak och luktsinne. Men nu hävdas det vara covid19. Och eftersom så många i sin rädsla tappat tankeförmågan i frontal cortex så går man på lögnen om att det är orsakat av ett påhittat virus. Världen får varje år säsonginfluensor. Den påstådda coronan är inte i närheten av en vanlig säsonginfluensa. Ändå har man lyckats skapa masshysteri och polisstater med hjälp av massmediernas ständiga propaganda om ”pandemi”. Ja medierna har ett stort ansvar för och en avsevärd skuld i detta tillstånd.

I min bok Succébo har jag skrivit att:

”Människan behöver uppleva det värsta för att bestämma sig för vad hon inte vill ha!”

Nå hur långt ska det gå innan hon gör aktivt motstånd?

Börje Peratt

Publicerat i Terrorism | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Antihumanismen bakom Covid 19?

Om man väger samman tillgängliga fakta om Covid19, hur den utvecklades och spreds och kontrollen över WHO, medier och myndigheter och vilka som vinner på ett vaccin så är det svårt att bortse från en konspiration med global täckning. Den sannolika basen för detta som också har förmågan, organisationen och motiven är ”antihumanismens hydra”.

Hydran dominerar samhällsinformationen bland annat genom Wikipedia men framför allt genom de större medierna. Man finansieras främst genom Big Pharma. Man dominerar utbildningsinstitutioner och vetenskapens forskningsråd och dess finansiering. Man har god kontroll på politiken och styr i stort sett över hälsovårdande myndigheter i de flesta länder genom att man också kontrollerar WHO. Allt fler vetenskapsmän, tjänstemän, läkare och sjukvårdspersonal börjar nu dock protestera mot orimligheterna i denna kampanj. En mycket spektakulär fråga rör rapporteringarna smittade döda.  Hur kan sjukhus som nästan är tomma på patienter leverera en strid ström av dödsattester från covid 19?

Hydrans kontroll över Wikipedia

Antihumanismen har sitt ideologiska upphov i marxistisk materialism och fick sin organisation genom Julian Huxley och Paul Kurtz som startade CSICOP den internationella skeptikerhydrans ideologiska moder felaktigt benämnd sekulär humanism. Här uppstod också de fyra nyateistiska ryttarna [2], debunkers/bedragare som James Randi [3] och en uppsjö av näthuliganer, stalkers och mobbare som underminerat människans och samhällets viktigaste dimension, sann humanism, andlighet och kärlek. De har istället försökt ersätta det med antihumanism (IHEU), materialism och hat mot oliktänkande.

I Sverige har denna organisation startats av Sven-Ove Hansson då kanslichef vid Socialdemokratiska partiets högkvarter. Därifrån har han byggt ett enormt nätverk och han lyckades tillförsäkra sig en post som filosofiprofessor vid KTH som också snabbt blev rekryteringsbas.  En av påläggskalvarna blev Jesper Jerkert som också fick överta ordförandeposten efter Dan Larhammar i föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). VoF är inte vare sig vetenskap eller bildande, snarare ”plakattänkande”, pseudoskeptiker och propaganda där man utser sina motståndare till förvillare och skrämmer skiten ur journalistkåren och forskare som inte vill se sina karriärer förstörda.  I strategin ingår också entrism som är den oblodiga revolutionens sätt att ta över organisationer och placera sitt eget folk på högt uppsatta poster inom myndigheter, departement, företag och medier. När jag gjorde en sådan intervention och avslöjade detta i Sverige blev det naturligtvis protester men bevisen var så överväldigande att dessa tystnade. Länk

Man har tom en sådan makt att man kan tona ned att Vof-ordförande Jesper Jerkert dömts för pedofilbrott. Ett annat lika förvillande förbund är de så kallade Humanisterna som är antihumanismen i fårakläder och som genom Paul Kurtz och Julian Huxley har kapat humanismen och lagt in antihumanistiska värderingar och kriterier. Bland deras uppdrag är att se till att jordens befolkning vaccineras, inte för hälsans skull utan för att tillgodose läkemedelsindustrins  motiv, dvs vinster.

Här ser vi också kopplingen till Bill Gates som vill vaccinera hela jordens befolkning och genom att han är största delägare i WHO har han också makten att driva sin linje som uppfattas som filantropisk men i praktiken är den giriges sätt att tillförskansa sig ytterligare förmögenheter.

Ett ursprungligt motiv formulerades av Julian Huxley där det uttalade målet är en världsregering vilket innebär globalt styre.  Strategin är att göra sig behövd. Genom att tillägna sig makten i Världshälsoorganisationen WHO har man kommit en bra bit på väg. Den framgångsrika taktiken är att mana fram en hotbild och ta över länders hälsovårdsmyndigheter och få ländernas medier att rapportera hotbilder så att befolkningen skräms upp och lydigt underställer sig direktiv och låter sig vaccineras.

De som då äger patent på vaccinen gör naturligtvis astronomiska vinster. Svininfluensan var ett sådan försök som inte lyckades fullt ut. Tio år senare gör man om försöket och nu med erfarenheter från svininfluensakampanjen lyckas man sätta hela jorden i karantän och mana fram en önskan om att skydda sig med vaccin. Märk väl allt detta är fejk.

Coronaviruset är inte särskilt smittsamt, inte dödligt och inte en pandemi. Men genom mediepandemin har man lyckats trumma in skräck och blåsa upp masshysterin så att större delen av befolkningen helt sannolikt kommer att ställa sig i råttfångarens led och låta sig föras till en giftcocktail full av virus och influensasjukdomar som då sprutas in i kroppen vilket kommer att underminera immunförsvaret och folkhälsan.

En diabolisk plan om att minska befolkningen i världen finns också med i antihumanismens idéer.  Darwinistiska tankar om att de starka överlever och de andra dör. Vi såg det i Norditalien där 40 000 ur befolkningen då främst äldre sprutades fulla med en sådan giftcocktail sommaren/hösten 2019. När Corona sedan släpptes lös dog åldringarna som flugor eftersom de inte fick rätt behandling och vård. Skräcken från detta gav naturligtvis stöd till den redan iscensatta planen till att ta fram ett vaccin som man redan försäkrat ägande till genom patent. Tro för allt i världen att detta inte är slump. Det är noga planerade scenarier. Den internationella antihumanismen har också kapat Wikipedia, i linje med att göra sig behövd och kunna formulera den ideologi man önskar framhäva.

En avgörande orsak till hydrans framgångar är att ”äga” medierna. I stort sett samtliga större medier har underställt sig antihumanismens kommunikationsstrategi. Detta har jag granskat och tydliggjort i filmerna om Dr Erik Enby. Du hittar ingenstans i Bonnierpressen kritik mot Vetenskap och Folkbildning trots deras uppenbara kränkningar av människor och mänskliga rättigheter.

Se gärna filmerna
Läkaren som vägrade ge upp Streama på Vimeo
Sista striden Streama på Vimeo

Hydran får sin finansiering främst från Bill Gates och läkemedelsindustrin vilket kanske inte är så svårt att förstå. Läkemedelsbolagen har i nutid fått miljonböter för sina korrupta angrepp på samhället och deras undergrävande av WHO är ingen hemlighet.

Börje Peratt

Fakta bakom dessa påstående. Sök antihumanism

Relaterade artiklar

Visselblåsare mot Coronakrisen alltfler

Rädda Humanismen

Publicerat i Antihumanister, CSICOP | Märkt , , , , | 1 kommentar

Covidsiffror; fusk, bedrägeri eller grov sjukvårdsinkompetens?

New York undercover sjuksköterska bekräftar COVID-19 kriminell bluff (hoax)

En visselblåsande sjukvårdspersonal i New York vid det som kallats covids epicenter av alla epicenter har genom dold kamera beskrivit hur covid 19 smittar människor på sjukhus. En patient som kommit in för stroke läggs ihop med covid 19 patienter och får smittan.

Säsonginfluensa drabbar i snitt på 12 månadersbasis globalt ca 200 till 300 miljoner (Corona Covid-19 officiellt dagens datum 18 milj). En vanlig säsonginfluensa kräver  normalt sett kritisk vård för 1% vilket globalt innebär vård för ca 3-5 miljoner insjuknade. Statistiken för Corona Covid 19 kommer inte i närheten av smittade vid normal säsonginfluensa och saknar trovärdighet då sjukvården helt tappat bort sin etiska kompass, bidrar till smittan och fastslår sjukdomsorsak utan diagnoser eller genom bristfälliga tester och där flera etablerade forskare och läkare ifrågasätter om det finns en strategi att driva upp statistiken: Otillförlitlig coronarapportering – Vad händer om människor upptäcker att de blivit lurade.

Hysterin om att begränsa smittan ska vägas mot att inte särskilt många blir smittade, i själva verket långt mindre än vid en säsonginfluensa och av dessa smittade blir inte särskilt många svårt drabbade. Skräckscenerna har dock fått stor uppmärksamhet genom synnerligen dubiös men effektiv propaganda.  

Säsonginfluensa leder i snitt till 500 000 dödsfall (Officiell coronastatistik uppger ca 700 000 med ytterst tveksam faktakoll). Säsonginfluensa kan leda till att särskilt utsatta och sjukhus sätts i karantän. Coronahysterin har fått många länder över hela jorden att upprätta polisstatsliknande restriktioner och tvingat befolkningen in i karantän. I Europa har ”husarrest” och förhindrande av rörelsefrihet, lågt räknat, drabbat 400 miljoner friska invånare av en befolkningsmängd på 741 miljoner människor. En förväntad ökning av smittade och döda kan påverka statistiken. Samtidigt redovisas att av insjuknade är 95% milt påverkade med snabbt tillfrisknande av 90%.
Flera forskare har kommit fram till att av en population så insjuknar ca 0,1 % av smittade i svårare tillstånd det skulle med rådande siffror bli 18.000.

Coronavirus: Tusentals i Berlin i demonstration för att protestera mot COVID-19-åtgärder

I Berlin gick närmare 20 000 invånare ut i en demonstration mot restriktionerna och hade skyltar som protesterade mot den globala nedsläckningen av demokratier och yttrandefrihet. Hur länge videon får ligga uppe på Youtube återstår att se.

Ett stort antal kompetenta läkare och sjukvårdspersonal har reagerat kraftfullt på dödstalen och menar att paniken är obefogad och att inte en enda smittade bör dö av covid. Högst sannolikt är det andra underliggande sjukdomar som i så fall har orsakat att en patient avlidit.

Amerikanska läkare protesterar mot brister i vård av COVID-19 och dess felaktiga propaganda. Istället talar man om att hydroxiklorokin fungerar!! Inte bara som ett botemedel i samverkan med Zink och Azithromycin, utan också som ett förebyggande åtgärder när det tas ensamt.

Denna video med ett stort antal läkare som åkt till Washington för att tala om för politikerna att det finns fungerande medel mot covid 19 har bannlysts och man kan fråga sig vilka intressen som ligger bakom sådana angrepp mot yttrandefriheten. I alla händelser tycks sådana intressen vara ovilliga att släppa fram fakta om mediciner som framgångsrikt både behandlar covid19 och ger skydd. Sådan inkvisitorisk maktfullkomlighet bevisas inte bara av att videon har bannlysts utan också för att genom bedrägliga påståenden om ”objektiva granskare” påstå att det inte finns någon medicin mot covid 19 och påstå att det enda säkra skyddet är vaccin. Här går tom Politifact läkemedelsindustrins ärende. Samtidigt står det klart att sådan coronavaccin som prövats är otillräcklig och försök på rekryter i USA visar snarare att risken ökar att få covid efter sådan vaccinering. Dylika rapporteringar tycks ha försvunnit från google eller dolts.

Sveriges statistik över smittade och döda kan anses vara groteska när det gäller påstådda dödsfall av Covid 19. Skulle de stämma vittnar de om grova missförhållanden där äldrevården övergett åldringar som befarats smittade och man har i många fall inlett så kallad palliativ vård, dvs insatser som görs i en människas slutskede, när det inte är klargjort att det rört vare sig covid19 eller dödshotande tillstånd. Det har i så fall i praktiken inneburit att man på ett ibland plågsamt sätt tagit död på ett stort antal åldringar oavsett covid 19-smittade eller ej.

Läkaren Jon Tallinger demonstrerar syrgasteknik på Karolinska Institutet utanför Folkhälsomyndighetens presskonferens om det aktuella läget för Covid 19. Foto Börje Peratt

Det är inte ovanligt att äldre personer kan behöva andningshjälp med syrgas. Sådan har inte erbjudits åldringar på äldreboenden och många har inte heller fått förväntad och självklar hjälp via sjukvården vilket skulle vara en normal åtgärd. Här har läkaren Jon Tallinger tagit fram sådan apparatur och försökt få äldreboenden att köpa in den och även uppmärksammat Folkhälsomyndigheten på möjligheten. Jag var med då han demonstrerade tekniken utanför FHMs presskonferens på Karolinska Institutet. Under den tid jag var där dök ingen press eller tjänsteman vid KI upp. Endast en förvaltare som försökte köra iväg Tallinger.
Vad som skulle kunna beskrivas som korrupt press har sedan drivit kampanj mot Tallinger i avsikt att diskreditera både honom och hans kamp för äldres rätt till liv.

… myten om att äldre systematiskt dödas i Sverige och att det dessutom är “nyliberalismens fel”. Länk

Flera vittnesmål handlar om att äldrevården har låtit äldre ligga och dö på sina rum utan mat och vätska. Trots att man inte sedan gjort någon obduktion så har dödsattesten blivit covid. I USA får läkare tusentals kronor för att utfärda sådana bedrägliga dokument. Flera visselblåsande läkare har ställt sig frågande till varför myndigheterna önskar skriva upp dödstalen med påståenden om covid och att man vägrar behandla med vetenskapligt bevisade framgångsrika metoder där man bortsett från beprövad erfarenhet, det som annars i Sverige är en dominerande grundprincip. Om det kommit uppmaningar från Världshälsoorganisationen eller via andra suspekta kanaler att ignorera fungerande metoder så brukar Sverige vilja vara bäst i klassen och det är inte osannolikt att uppmaningar om att låta alla sjukdomar och dödsfall anges covid så kan det ha lett till dagens mycket ifrågasatta siffror. Istället för 0,1% dödlighet blir Sveriges 7,5% dödlighet i särklass.

För tydlighetens skull vill jag klargöra min ståndpunkt och den är att det finns viktiga vacciner som skyddar mot allvarlig sjukdom och sedan sådana som kan anses vara mycket tveksamma och istället kontraproduktiva mot immunförsvar och folkhälsa. Se gärna den kanadensiska studien som visar: Upprepad influensavaccinering hälsovådlig

Jag kan inte undfly tanken om hur Klenners framgångsrika metod att bota polioinsjuknade tystades ned, inte bara i Sverige utan framförallt i USA och direktiven därifrån var att vaccinera. Vi ser motsvarande strategi idag. Läkare som lyckas att med naturliga medel göra svårt sjuka helt friska har av svenska medier förföljts och av svenska domstolar dömts till att förlora sin legitimation. Jag har ju gjort två dokumentärer om Dr Erik Enby för att illustrera hur en sådan inkvisition kan gå till. Se dem gärna. Denna sida DocEnby med Enbydokumentärerna liksom några av mina andra hemsidor om filmer har  utsatts för hackare men det har bara inneburit att ytterligare sikte på kampen mot antihumanister som nu tycks ha tagit över Världshälsoorganisationen.

Börje Peratt

Se gärna filmerna
Läkaren som vägrade ge upp Streama på Vimeo
Sista striden Streama på Vimeo

RELATERADE ARTIKLAR
Läkare ifrågasätter coronastrategi LÄNK
Specialistläkare starkt kritisk till vård av covid19 sjuka LÄNK
Fungerande botemedel mot coronasmitta motarbetas. LÄNK

Publicerat i Sjukvård | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Trump tar strid mot Fauci och blir president tack vare corona?


Världshälsoorganisationen och det troliga sambandet till ledande figurer inom amerikanska hälsovårdsmyndigheten, läs Dr Anthony Fauci, som inte bara tagit initiativ till att utveckla covid 19 utan även finansierat det högrisklab i Kina där coronaviruset framställts, ja den kritiken blir alltmer påträngande.

Jag har i boken Mörkrets Furstar, bland annat beskrivit Trumps förkastliga ledarskap och förutsagt att det kommer att bli en klasch med Dr Anthony Fauci som ju utsatt Trump för hån relaterat till Trumps okunniga uttalanden.

Har man den minsta insikt i hur Trump skulle ta detta och komma att utse Fauci till huvudfiende så kan man också förstå att det kommer att leda till en slutstrid förödande för endera parten. Jag gissar att Fauci riskerar att ställas inför rätta för högförräderi mot det amerikanska folket.

Det som gynnar Trump idag är hans tidiga kritik mot läkemedelsindustrins höga vinstuttag och följaktligen abnorma prissättning på sina produkter. Jo Trump var tidigt ute med denna kritik och fick på så vis alternativisterna med sig.

Trump vann presidentkandidatkampanjen genom en marknadsföring av enastående mått och med hjälp av Assange. Plötsligt blir coronakrisen kanske hans räkmacka att vinna en ny sejour. När människor inser att de har bedragits av Anthony Fauci och Bill Gates ute efter att göra abnorma vinster på en meningslös vaccin och där alla offer för dessa skrupulösa makthavare utsatts för ekonomiska umbäranden står Trump där åter som frälsaren, hur bisarrt det än är.

Börje Peratt

Publicerat i medicin | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

”Ingen har dött av coronaviruset.” Viktiga avslöjanden framförda av Dr Stoian Alexov, ordförande för den bulgariska patologföreningen

Det spektakulära och säkert för många provokativa uttalandet tar stöd i att det inte finns några bevis och för att WHO motsätter sig obduktion av dem som påstås ha dött av corona. Den högt ansedda europeiska patologen Dr Stoian Alexov rapporterar att han och hans kollegor inte har hittat några bevis på några dödsfall från det nya coronaviruset från hela Europeiska kontinenten.

ARTIKEL “No one has died from the coronavirus”. Important revelations shared by Dr Stoian Alexov, President of the Bulgarian Pathology Association.
PUBLICERAD i OFF-GUARDIAN juli 2020
TEXT: Rosemary Frei och Patrick Corbett
ÖVERSÄTTNING och [tillägg]: Börje Peratt

Dr Stoian Alexov kallar Världshälsoorganisationen (WHO) för en ”kriminell medicinsk organisation” som har till avsikt att skapa världsomspännande rädsla och kaos utan att ge objektivt verifierbart bevis på en pandemi.

Ytterligare en häpnadsväckande uppgift från presidenten för den bulgariska patologiföreningen (BPA), Dr. Alexov, är att han anser att det för närvarande är ”omöjligt” att skapa ett vaccin mot viruset.

Han avslöjade också att europeiska patologer inte lyckats identifiera några antikroppar som är specifika för SARS-CoV-2.

Dessa otroliga uttalanden väcker stora frågor, bland annat huruvida tjänstemännens och forskarnas påståenden angående de många vacciner som de nu rusar in i kliniska prövningar runt om i världen.

De väcker också tvivel om sannolikheten i påståenden om upptäckt av antikroppar mot anti-nya-coronavirus (som börjat användas för att behandla patienter).

Nya coronavirusspecifika antikroppar är förmodligen basen för de dyra serologitestsatserna som används i många länder (av vilka vissa har visat sig vara oacceptabelt felaktiga).

Och de är, påstås det, nyckeln till de immunitetscertifikat som är målet för Bill Gates för att han ska få till en världsomfattande användning – i form av COVI-PASS – för närvarande i 15 länder inklusive Storbritannien, USA och Kanada.

Dr Alexov framförde sina häpnadsväckande observationer i en videointervju där lyssnare tappade hakan men som finns sammanfattade i deltagarnas konsensus i ett webbseminarium European Society of Pathology (ESP) den 8 maj 2020 om COVID-19.

En videointervju med Dr. Alexov genomfördes också den 13 maj av Dr. Stoycho Katsarov, ordförande för Center for ‘Protection of Citizens Rights in Sofia’ och en före detta bulgarisk vice minister för hälsa. Videon finns på BPA: s webbplats, som också belyser några av Dr. Alexovs huvudpunkter.

Vi bad en inhemsk bulgarisk talare med vetenskaplig bakgrund att muntligt översätta videointervjun till engelska. Vi transkriberade sedan hennes översättning. Videon är här och vårt engelska transkript är här [pdf].

Bland de uppseendeväckande bomberna som Dr Alexov släppte är att ledarna för ESP-webinariet den 8 maj tillkännagav att inga nya antikroppar mot coronavirus har hittats.

Kroppen bildar antikroppar specifika mot de patogener den möter. Dessa specifika antikroppar är kända som monoklonala antikroppar och är ett viktigt verktyg inom patologi. Detta görs via immunohistokemi, som involverar märkning av antikroppar med färger och sedan beläggning av biopsi- eller obduktionsvävnadsglas med dem. Efter att antikropparna har fått tid att binda till patogenerna som de är specifika för kan patologerna titta på objektglasen under ett mikroskop och se de specifika platserna där de färgade antikropparna – och därför patogenerna de är bundna till – finns.

I avsaknad av monoklonala antikroppar mot det nya coronaviruset kan patologer därför inte verifiera om SARS-CoV-2 finns i kroppen, eller om de sjukdomar och dödsfall som tillskrivs corona verkligen orsakades av viruset snarare än av något annat.

Det skulle vara lätt att avfärda Dr. Alexov som bara en av flera andra ”konspirationsteoretiker.” Trots allt tror stora delar av allmänheten att dessa kritiker finns överallt i dessa dagar och att de bara sprider farlig desinformation om COVID-19 och andra frågor.

Dessutom är det inte mycket av de insikter som Dr Alexov framställer på webbseminariet 8 maj som blir synliga medier eller i de offentliga presentationerna av hur man hanterar frågan.

Men kom ihåg att visselblåsare ofta står ensamma eftersom den stora majoriteten av människor är rädda för att tala ut offentligt.

Dr Alexov har en oöverträffad meritlista och renommé. Han har varit läkare i 30 år. Han är ordförande för BPA, ledamot av ESP: s rådgivande styrelse och chef för histopatologiavdelningen vid onkologiska sjukhuset i den bulgariska huvudstaden Sofia.

Dessutom finns det annat stöd för vad Dr Alexov säger.

Till exempel sa chefen för Institutet för rättsmedicin vid University Medical Center Hamburg-Eppendorf i Tyskland i medieintervjuer [Ytterligare 8 experter som ifrågasätter Coronavirus paniken] att det finns en slående brist på fasta bevis för COVID-19:s dödlighet.

”COVID-19 är en dödlig sjukdom endast i undantagsfall, men i de flesta fall är det en övervägande oskadlig virusinfektion,” berättade Dr. Klaus Püschel till en tysk tidning i april och i en annan intervju:

”I ganska många fall har vi också funnit att den aktuella coronainfektionen inte har något att göra med det dödliga utfallet eftersom andra dödsorsaker förelegat som till exempel  hjärnblödning eller hjärtattack … [COVID-19 är] inte särskilt farlig virussjukdom … Alla spekulationer om enskilda dödsfall som inte har undersökts på expertnivå lägger endast till bränsle på ångesten.”

En av oss (Rosemary) och en annan journalist, Amory Devereux, dokumenterade också i en artikel i OFF Guardian den 9 juni att historierna om coronavirus inte har uppfyllt Kochs postulat.

  1. Mikroorganismen ska/bör kunna påvisas i stort antal hos alla individer, som lider av sjukdomen, men den får inte finnas hos friska individer.
  2. Mikroorganismen ska/bör kunna odlas fram i renkultur från prov, som kommer från den sjuke individen.
  3. Den framodlade mikroorganismen ska/bör kunna orsaka samma sjukdom hos friska individer (försöksdjur).
  4. Mikroorganismen ska/bör sedan kunna odlas fram från eller påvisas i det sjuka försöksdjuret.

Dessa postulat är vetenskapliga steg som används för att bevisa om ett virus existerar och har en en-till-en relation med en specifik sjukdom. Vi visade att hittills ingen har bevisat att SARS-CoV-2 orsakar en specifik sjukdom som överensstämmer med egenskaperna hos alla människor som till synes dog från COVID-19. Viruset har inte heller isolerats, reproducerats och sedan visats orsaka denna specifika sjukdom.

Dessutom, i en 27 juni-OFF-Guardian-artikel, lägger ytterligare två journalister, Torsten Engelbrecht och Konstantin Demeter, till bevisen att ”existensen av SARS-CoV-2 RNA är baserad på tro, inte faktum.”

Paret bekräftade också ”det finns inget vetenskapligt bevis på att dessa RNA-sekvenser [anses matcha den hos det nya coronaviruset] är det orsakande medlet för det som kallas COVID-19.”

Dr Alexov uttalade i intervjun den 13 maj att:

”Den huvudsakliga slutsatsen [från de av oss som deltog i webinariet 8 maj] var att obduktionerna som genomfördes i Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike och Sverige inte visar att viruset är dödligt.”
Han tillade att:
– ”Vad alla patologer sa är att det inte finns någon som har dött av coronaviruset. Jag kommer att upprepa det: ingen har dött av coronaviruset.”

Dr. Alexov konstaterade också att det inte finns några bevis från obduktioner om att någon som anses ha varit smittad med det nya coronaviruset dog endast av en inflammatorisk reaktion som orsakats av viruset (presenteras som interstitiell lunginflammation) snarare än från andra potentiellt dödliga sjukdomar.

En annan av hans upptäckter är att:

”Vi måste se exakt hur lagen kommer att hantera immunisering och det vaccin som vi alla pratar om, för jag är säker på att det inte är [för närvarande] möjligt att skapa ett vaccin mot COVID. Jag är inte säker på vad exakt Bill Gates gör med sina laboratorier – är det verkligen ett vaccin han producerar eller något annat? ”

Som påpekats ovan antyder oförmågan att identifiera monoklonala antikroppar mot viruset att det inte finns någon grund för att vacciner, serologiska tester och immunitetscertifikat rullas ut runt om i världen med en aldrig tidigare skådad hastighet och kostnad. Det finns faktiskt inga fasta bevis på att viruset finns.

Dr Alexov gjorde ännu viktigare poäng. Till exempel noterade han att till skillnad från säsongsinfluensan har SARS-CoV-2 inte visat sig döda ungdomar:

[Med influensa] kan vi hitta ett virus som kan orsaka att en ung person dör utan någon annan sjukdom närvarande […] Med andra ord, coronavirusinfektionen är en infektion som inte leder till dödsfall. Och influensan kan leda till döden. ”

(Det har rapporterats om allvarliga sjukdomar som Kawasaki-liknande sjukdom och stroke hos ungdomar som ansågs ha en ny-coronavirusinfektion. De flesta publicerade artiklar om dessa fall är dock mycket korta och innehåller endast en eller endast en liten handfull patienter. Dessutom konstaterar kommentarer på tidningarna att det är omöjligt att bestämma virusets roll eftersom pappersförfattarna inte kontrollerade tillräckligt, om inte alls, för förvirrande faktorer. Det är troligt att barnens dödsfall tillskrivs COVID-19 i själva verket är från flera organ misslyckande som är resultatet av kombinationen av läkemedelscocktail och ventilation som dessa barn utsätts för.)

Dr Alexov hävdade därför att:

WHO skapar världsomspännande kaos utan verkliga fakta bakom vad de säger.”

Bland alla de otaliga villospår som WHO orsakat i kaoset är [mörkläggning] genom att förbjuda nästan alla obduktioner av människor som anses ha dött från COVID-19. Som ett resultat, rapporterade Dr. Alexov, hade den 13 maj endast tre sådana obduktioner genomförts i Bulgarien.

WHO dikterar också att alla som sägs vara smittade med det nya coronavirus som därefter dör måste få sina dödsfall tillskrivna till COVID-19. PDF

”Det är ganska stressande för oss, och för mig i synnerhet, eftersom vi har protokoll och förfaranden som vi behöver använda,”
sa han till Dr. Katsarov. ”… Och en annan patolog 100 år från nu kommer att säga,” Hej, de patologerna visste inte vad de gjorde [när de sa att dödsorsaken var COVID-19]! ”Så vi måste vara riktigt strikta med våra diagnoser, eftersom de kunde bevisas [eller motbevisas], och de kunde kontrolleras igen senare. ”

Han avslöjade att patologer i flera länder i Europa såväl som i Kina, Australien och Kanada är starkt motståndare mot trycket på dem att tillskriva dödsfall unika till COVID-19:

Jag är verkligen ledsen över att vi måste följa [WHO:s] instruktioner utan att ens granska dem. Men i Tyskland, Frankrike, Italien och England börjar de tänka att vi inte bör följa WHO så strikt, och [istället] när vi skriver dödsorsaken bör vi ha en viss patologi [resultat för att backa upp fakta] och vi bör följa protokollet. [Det beror på att] när vi säger något måste vi kunna bevisa det.”

Han tillade att obduktioner kunde ha hjälpt till att bekräfta eller motbevisa teorin om att många av de personer som ansågs ha dött av COVID-19 i Italien tidigare hade fått H1N1-influensavaccinet. Eftersom, som han noterade, det vaccinet försämrar vuxnas immunsystem och därför kan på avgörande sätt ha bidragit till deras dödsfall genom att göra dem mycket mer mottagliga för infektion. [se den kanadensiska undersökningen]

Drs. Alexov och Katsarov enades om att ännu en aspekt av det WHO-orsakade kaoset och dess dödliga konsekvenser är att många människor kommer att dö snart av sjukdomar som cancer, eftersom nedstängningarna, i kombination med tömningen av sjukhus (till synes för att ge plats för COVID-19 patienter), stoppade alla [planerade operationer] utom de mest pressande procedurerna och behandlingarna.

De observerade också att dessa [andra] sjukdomar förvärras av rädsla och kaos kring COVID-19.

Vi vet att stress signifikant undertrycker immunförsvaret, så jag kan verkligen hävda till 200% att alla kroniska sjukdomar kommer att bli allvarligare och mer akuta i sig. Speciellt karcinom in situ [En malign tumör som inte hunnit tränga in i den ursprungliga epitelcellens basalmembran] – över 50% av dessa kommer att bli mer invasiva […] Så jag kommer att säga att denna epidemi inte är så mycket en epidemi av viruset, det är en epidemi av att överföra till människor mycket rädsla och stress.” [Och försvårad hälsa och dödsfall av andra orsaker.]

Dessutom förutsade Dr. Alexov, som ytterligare ett direkt och hemskt resultat av den pandemiska paniken som gör att många människor tappar förtroendet för läkare.

”Eftersom jag anser att coronavirus inte är så farligt, hur kommer då människor att ha förtroende för mig som gör cancerpatologi, varav mycket också är relaterat till virus? Men ingen pratar om det. ”

Vi mailade Dr. Alexov flera frågor, inklusive frågan varför han anser att det är omöjligt att skapa ett vaccin mot COVID-19.

Han besvarade inte frågorna direkt. Dr. Alexov svarade istället:

… ”Jag anser att WHO är den värsta kriminella medicinska organsiationen.”

Vi mailade också fem av Dr. Alexovs kollegor i European Pathology Society och bad dem bekräfta Dr. Alexovs avslöjanden. Vi följde upp telefon med två av dem. Ingen svarade.

Varför svarade de inte på våra frågor?
Vi tvivlar på att det beror på bristande kunskaper i engelska.

Det är mer troligt på grund av pressen på patologer att följa WHO: s direktiv och inte tala ut offentligt. (Och ovanpå det är patologiavdelningarna beroende av regeringar för deras finansiering.)

Icke desto mindre verkar patologer som Drs. Alexov och Püschel vara villiga att gå ut och säga att ingen har dött av denna nya -coronavirusinfektion.

Kanske beror det på att patologernas meriter och renommé är baserade på att de utgår från hårda fysiska bevis snarare än på subjektiv tolkning av tester, tecken och symtom. Och det finns inga hårda fysiska bevis för att COVID-19 är dödligt.

Rosemary Frei och Patrick Corbett

Rosemary Frei har examen som civilingenjör i molekylärbiologi från medicinska fakulteten vid University of Calgary, hon var frilansande medicinsk författare och journalist i 22 år och är nu en oberoende utredande journalist. Du kan se henne i intervjun 15 juni på The Corbett Report, läsa hennes andra artiklar på OFF Guardian och följa henne på Twitter.
Patrick Corbett är en pensionerad författare, producent, regissör och redaktör som har arbetat för alla större nätverk i Kanada och USA förutom Fox. Hans journalistiska meriter inkluderar Dateline NBC, CTV: s W-5 och CTV-dokumentary där han skrev och regisserade ”Children’s Hospital”, den första kanadensiska produktionen som nominerades till en internationell Emmy. Du kan följa Patrick på Twitter.
Publicerat i medicin, Vetenskap | Märkt , , , , | 4 kommentarer