Inget virus i påstådda Covid19 döda patienter!


Klicka på bilden för att starta Youtubevideon. Skulle videon tas bort från Youtube så finns den här: Länk https://www.brighteon.com/d2453af0-4576-40c0-a5c9-96210bbc471e/

Patologen Elisabet Englund, adjungerad professor vid Lunds universitet har inte funnit något virus i sju påstådda Covid19 patienter. Denna uppseendeväckande information som hon delat i en TV4 intervju har också kommenterats på nätet och här i en youtubekanal

Detta har jag i min tur kommenterat i en artikel på Humanism & Kunskap. Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter. Där kan du läsa hela den artikeln.

Jag har kontaktat TV4 för att få tillgång till den ursprungliga intervjun och även gjort en intervju med professor Englund för att kontrollera hur hon upplever att hon har citerats på youtube och kollat med TV4 hur de ser på detta youtubeinslag av någon som sagts mig heta Daniel. Eftersom jag endast får tillgång till TV4inslaget via länk så får vi hoppas att den inte tas bort. Här gäller således citaträtten.

Inslaget på TV4 är namngivet ”Var det Coronan som dödade?”

Det framkommer att professor Englund vid obduktion av 7 patienter som i förväg diagnosticerats Covid19 dödsfall, inte har funnit något coronavirus i någon vävnad. Hon nämner i en intervju med mig att lungorna ser ut som att de drabbats av en infektion. På min fråga om de kan se ut så vid andra infektioner eller influensor eller virus svarar hon ja. Samtidigt förnekar hon inte att det kan finnas Covid19 smitta i kroppen fastän hon inte har hittat något sådant.

Englund nämner i TV4 intervjun även cytokiner och här har MrX på Youtube en poäng då han lyfter fram att en så kallad cytokinstorm eller möjligen en infusionsstorm efter en tveksam eller direkt felaktig ”läkemedelsadministration”. Dvs den medicinska behandlingen har sannolikt orsakat dödsfallet. Det är inte ovanligt. Men ett sådant samband kan inte bevisas i en obduktion. I USA visar dock statistiken på att vart tredje dödsfall inom vården beror på medicinsk felbehandling. Det är också klarlagt att ett stort antal äldre har felbehandlats och dött vid svensk äldrevård under påståendet att dessa varit covid19 smittade. Såväl internationella som svenska studier pekar på att mätfelen är ansenliga. En västsvensk studie visar att av de som testats positivt för covid19 indikeras att 85% är mer eller mindre osäkra positiva diagnoser och av dem förekom i 15% av de påstådda positiva diagnoserna inget virus alls. Sådana artiklar försvinner snabbt från Google. Men det är hälsovårdsmyndigheter i sydvästra Sverige som slagit larm.

Tusentals felaktigt positiva covid19 test DN. Folkhälsomyndigheten slå larm om felaktigt positiva test

Felet har lett till att cirka 3 900 personer provtagna i nio olika regioner har sannolikt fått falska positiva svar. De har alltså felaktigt fått veta att de har en covid-19-infektion. Proven togs mellan 24 april och 18 augusti.

Det har i min närhet funnits äldre personer som stängts in på vårdinrättningar där de smittats av något således osäkert vad och fått palliativa vård för minsta lilla förkylning. I flera sådana fall har paniken och vanvården orsakat för tidig död.
Ta gärna del av artikeln som även berör hur våra gamla vårdats och dött i Sverige.

Professor Englund anser att man kan säkra huruvida någon smittats av covid19 via RNA-test eller blodprov som kan visa på antikroppar. Men även här visar andra forskare att det begåtts omfattande fel vid provtagning och diagnos vilket sänker förtroendet för resultat från alla sådana test och prov.

Det är uppseendeväckande att flera forskare och läkare kommit fram till att det är omöjligt att säkerställa detta virus eftersom man helt enkelt bara finner sånt som redan finns i kroppen och med en felaktig diagnos omvandlas det till smitta. ”Gigo” (garbage in garbage out) samma som gäller för datateknisk analys. Internationella forskare som vid Bulgarian Pathology Association anser att Ingen har dött av Covid 19.

Vi som noga följde rapporterna och studierna efter Wuhanutbrottet kunde också dra slutsatser att det var något som inte stämde. Det behövs ingen konspirationsteori för det. Vi kunde ifrågasätta åtgärderna med den hysteriska omedelbara statistiken för antal smittade och döda varje dag. Detta utbrott kom aldrig i närheten av en pandemi. Ändå stängdes hela länder ned. Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie. Denna artikel fick drygt 95 000 läsare.

När det gäller diagnoser har flera forskare även i Sverige kommit fram till att dessa COVID19 PCR-test är tveksamma ja till och med vetenskapligt meningslösa.

En internationell studie som fått stor spridning visar att upp till 90 % av alla påstådda Covid19 positiva test är feldiagnoser. (Up to 90% of those who tested ‘positive’ for COVID-19 wrongly diagnosed)

Läs gärna vidare hela artikeln på Humanism & Kunskap
Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter

Belastningen på samhället, företagen, befolkningen, sjukvården är orimlig givet en smitta som i jämförelse inte är särskilt farlig däremot blir direktiven och restriktionerna farliga då de i praktiken undergräver immunförsvar och folkhälsa vilket i senare skede gör människor mer sårbara och då kan den ”planerade” försvårade effekten av ett virus bli en realitet. Det ger diaboliska konnotationer.

Börje Peratt

Publicerat i Hoax | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Corona en konspiration mot mänskligheten

Videomonologen med David Icke orsakade en del dubier. Han anses vara näst intill kung av konspirationsteorier och jag har funnit en hel del av hans påståenden märkliga så det är inte helt självklart för mig att sprida en video med hans budskap.

Videon berör ”coronautbrottet” ett ämne som jag granskat sedan de första signalerna om corona i januari/februari 2020. Här får vi se Icke som en presentatör som trovärdigt och sakligt framför kritik mot ”pandemibluffen”.

I själva verket är det fråga om statsterrorism genomförd globalt och på uppdrag av det som Icke kallar skuggregering med mål om världsstyre och där resultatet blir polisstater över hela världen. Vi är helt överens om denna slutsats. Jag menar att steg 1 i denna process var svininfluensan. Steg 2 är den nuvarande ”coronaplandemin” och steg 3 kommer i nästa påstådda våg av smittade då man räknar med att kunna tvångsvaccinera majoriteten av jordens befolkning med ett förfärligt gift med oanade konsekvenser. Icke menar att det handlar om att genetiskt påverka våra DNA.

Icke tycks ha haft tillgång till motsvarande källor som jag har hittat och skrivit om. Han tillför en del krassa slutsatser som att coronaviruset är ett rent påhitt. Men han får stöd för detta i en artikel av Rosemary Frei och Patrick Corbett som jag tidigare översatt och kommenterat: ”Inga bevis för att någon har dött av Corona Covid 19 enligt framstående forskare.”

David Icke nämner också att det finns inga vetenskapliga bevis för existensen av detta påstådda virus. Källan för det kan vara de grävande journalisterna Rosemary Frei och  Amory Devereux. De dokumenterade i en artikel i OFF Guardian den 9 juni att historierna om coronavirus inte har uppfyllt Kochs postulat. Det är i sig förvånande att WHO inte kunnat ta fram bevis för virusets existens.

Icke benämner också WHOs generaldirektör som kriminell även här stämmer den iakttagelsen med de jag presenterat i artikeln: WHO – en terrorist leder världshälsan och vi fick coronahysteri. Uppfattningen om Bill Gates som delaktig i bedrägeriet till förmån för global vaccinering och kontroll av mänskligheten är också samstämmig. Här kan man möjligen se kopplingen till dokumentären ”Plandemic” och virologen och forskaren Dr Judy Mikovits och hennes bok Plague of Corruption. Videon har bannlysts av Youtube men jag har översatt den och lagt på andra kanaler: Förbjuden Video – svensk översättning

Dina mänskliga rättigheter, demokratin och ditt fria val håller sakta men säkert på elimineras.

När jag såg videon i maj så bekräftade den det jag redan skrivit om svininfluensan 2009 och sedan skrev om Coronavirusets utbrott i februari 2020. Jag kunde inte förlika mig med vare sig hur utbrottet gick till eller den “statistik” som man levererade över den påstådda pandemins spridning och dödlighet.
Jag är övertygad om att denna plandemi drivs via WHO men har en bakomliggande hydra med intressen som global kontroll och som tjänar miljarder på vaccin./BP

Detta är också samstämmigt med slutsatser från David Icke. Dock nämner inte David Icke den som operativt sannolikt ligger bakom coronabedrägeriet och det är Anthony Fauci ordförande i amerikanska NIAID motsvarande svenska Smittskyddsinsitutet. Det är bevisat att hans organisation i två omgångar tillhandahöll högrisklaboratoriet i Wuhan/Kina minst 7 miljoner dollar för att i praktiken arrangera spridning av corona.

David Icke menar att staden Wuhan med sina ofantliga avgasproblem orsakar svåra luftrörsproblem hos befolkningen. Utifrån detta kunde man sedan arrangera ett virusutbrott och hävda att de som i praktiken insjuknat i katarr, lunginflammation eller någon säsonginfluensa fått covid19.

Bevisen för detta var dock mycket svaga och även kinesiska forskare har avfärdat att det är covid19.

Att genomföra värdelösa test för ett obefintligt virus blir ju också ett spektakel. Här har David Icke sannolikt också tagit del av en studie från Bulgarian Association of Pathology (BAP): COVID19 PCR-test är vetenskapligt meningslösa.

Möjligen har flera insjuknade smittats av en säsonginfluensa som ”plötsligt försvann” men ersatts av påhittat coronavirus. Det finns överväldigande bevis för att diagnostiserade covid19 dödsfall inte var covid 19. Det är således ett gigantisk bedrägeri för att skapa masshysteri.

Det råder också en samstämmighet med David Icke om att detta spektakel är en konspiration om Globalt maktövertagande: Antihumanismen bakom Covid 19?

Icke kallar det en spindel jag kallar det hydra. Metaforerna är också på sätt och vis samstämmiga. Icke pratar om att denna spindel uppstår i flera länder med delvis lokala aktörer men underordnade en ”huvudspindel”. Min artikel från 2017 handlar om svenska förhållanden men är giltig även idag: Hydran en samlad kraft mot vår hälsofrihet.

Min uppfattning
Vi är på väg in i en världsdiktatur och de enda som idag kan ändra på utgången är medborgare i alla länder. Politiker, stora medier och dess journalister är del i en global kampanj för att störta in oss i polisstaten dit vi redan är på väg med stora stöveltramp och bakom lurar läkemedelsbolagen med vaccin som är livsfarlig.

Historien överträffar dikten. Vår enda demokratiska utväg är att skapa en ny rörelse som vi kan rösta in för att få en förändring åtminstone i Sverige./BP

Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå att läkare som Dr Erik Enby varit chanslösa då det har haft till avsikt att hjälpa sjuka människor bli friska. Det har ju gått helt mot hydrans avsikter att orsaka panik och som hävdar att det enda medlet mot deras påstådda virus (såsom svinfluensa och Corona) är vaccin. Detta är en väl genomförd statsterrorism.

Jag har ställt frågan vad kommer människor att göra då de inser att de blivit lurade? Vad kommer företagsledare att göra då de inser att deras företag körts i diket av en djävulsk konspiration? Vad kommer politiker att göra då de inser att de blivit vilseledda? Var är alla fotbollsfans som borde kräva arenorna åter?

Tyvärr hyser jag inte så stort hopp. Rent idiotiska förslag om munskydd och sociala avstånd som trängt genom befolkningar är så befängda att jag undrar om dessa människor nått bottennivån för homo sapiens. Vanliga förkylningar kan leda till att man tappar smak och luktsinne. Men nu hävdas det vara covid19. Och eftersom så många i sin rädsla tappat tankeförmågan i frontal cortex så går man på lögnen om att det är orsakat av ett påhittat virus. Världen får varje år säsonginfluensor. Den påstådda coronan är inte i närheten av en vanlig säsonginfluensa. Ändå har man lyckats skapa masshysteri och polisstater med hjälp av massmediernas ständiga propaganda om ”pandemi”. Ja medierna har ett stort ansvar för och en avsevärd skuld i detta tillstånd.

I min bok Succébo har jag skrivit att:

”Människan behöver uppleva det värsta för att bestämma sig för vad hon inte vill ha!”

Nå hur långt ska det gå innan hon gör aktivt motstånd?

Börje Peratt

Publicerat i Terrorism | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Antihumanismen bakom Covid 19?

Om man väger samman tillgängliga fakta om Covid19, hur den utvecklades och spreds och kontrollen över WHO, medier och myndigheter och vilka som vinner på ett vaccin så är det svårt att bortse från en konspiration med global täckning. Den sannolika basen för detta som också har förmågan, organisationen och motiven är ”antihumanismens hydra”.

Hydran dominerar samhällsinformationen bland annat genom Wikipedia men framför allt genom de större medierna. Man finansieras främst genom Big Pharma. Man dominerar utbildningsinstitutioner och vetenskapens forskningsråd och dess finansiering. Man har god kontroll på politiken och styr i stort sett över hälsovårdande myndigheter i de flesta länder genom att man också kontrollerar WHO. Allt fler vetenskapsmän, tjänstemän, läkare och sjukvårdspersonal börjar nu dock protestera mot orimligheterna i denna kampanj. En mycket spektakulär fråga rör rapporteringarna smittade döda.  Hur kan sjukhus som nästan är tomma på patienter leverera en strid ström av dödsattester från covid 19?

Hydrans kontroll över Wikipedia

Antihumanismen har sitt ideologiska upphov i marxistisk materialism och fick sin organisation genom Julian Huxley och Paul Kurtz som startade CSICOP den internationella skeptikerhydrans ideologiska moder felaktigt benämnd sekulär humanism. Här uppstod också de fyra nyateistiska ryttarna [2], debunkers/bedragare som James Randi [3] och en uppsjö av näthuliganer, stalkers och mobbare som underminerat människans och samhällets viktigaste dimension, sann humanism, andlighet och kärlek. De har istället försökt ersätta det med antihumanism (IHEU), materialism och hat mot oliktänkande.

I Sverige har denna organisation startats av Sven-Ove Hansson då kanslichef vid Socialdemokratiska partiets högkvarter. Därifrån har han byggt ett enormt nätverk och han lyckades tillförsäkra sig en post som filosofiprofessor vid KTH som också snabbt blev rekryteringsbas.  En av påläggskalvarna blev Jesper Jerkert som också fick överta ordförandeposten efter Dan Larhammar i föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). VoF är inte vare sig vetenskap eller bildande, snarare ”plakattänkande”, pseudoskeptiker och propaganda där man utser sina motståndare till förvillare och skrämmer skiten ur journalistkåren och forskare som inte vill se sina karriärer förstörda.  I strategin ingår också entrism som är den oblodiga revolutionens sätt att ta över organisationer och placera sitt eget folk på högt uppsatta poster inom myndigheter, departement, företag och medier. När jag gjorde en sådan intervention och avslöjade detta i Sverige blev det naturligtvis protester men bevisen var så överväldigande att dessa tystnade. Länk

Man har tom en sådan makt att man kan tona ned att Vof-ordförande Jesper Jerkert dömts för pedofilbrott. Ett annat lika förvillande förbund är de så kallade Humanisterna som är antihumanismen i fårakläder och som genom Paul Kurtz och Julian Huxley har kapat humanismen och lagt in antihumanistiska värderingar och kriterier. Bland deras uppdrag är att se till att jordens befolkning vaccineras, inte för hälsans skull utan för att tillgodose läkemedelsindustrins  motiv, dvs vinster.

Här ser vi också kopplingen till Bill Gates som vill vaccinera hela jordens befolkning och genom att han är största delägare i WHO har han också makten att driva sin linje som uppfattas som filantropisk men i praktiken är den giriges sätt att tillförskansa sig ytterligare förmögenheter.

Ett ursprungligt motiv formulerades av Julian Huxley där det uttalade målet är en världsregering vilket innebär globalt styre.  Strategin är att göra sig behövd. Genom att tillägna sig makten i Världshälsoorganisationen WHO har man kommit en bra bit på väg. Den framgångsrika taktiken är att mana fram en hotbild och ta över länders hälsovårdsmyndigheter och få ländernas medier att rapportera hotbilder så att befolkningen skräms upp och lydigt underställer sig direktiv och låter sig vaccineras.

De som då äger patent på vaccinen gör naturligtvis astronomiska vinster. Svininfluensan var ett sådan försök som inte lyckades fullt ut. Tio år senare gör man om försöket och nu med erfarenheter från svininfluensakampanjen lyckas man sätta hela jorden i karantän och mana fram en önskan om att skydda sig med vaccin. Märk väl allt detta är fejk.

Coronaviruset är inte särskilt smittsamt, inte dödligt och inte en pandemi. Men genom mediepandemin har man lyckats trumma in skräck och blåsa upp masshysterin så att större delen av befolkningen helt sannolikt kommer att ställa sig i råttfångarens led och låta sig föras till en giftcocktail full av virus och influensasjukdomar som då sprutas in i kroppen vilket kommer att underminera immunförsvaret och folkhälsan.

En diabolisk plan om att minska befolkningen i världen finns också med i antihumanismens idéer.  Darwinistiska tankar om att de starka överlever och de andra dör. Vi såg det i Norditalien där 40 000 ur befolkningen då främst äldre sprutades fulla med en sådan giftcocktail sommaren/hösten 2019. När Corona sedan släpptes lös dog åldringarna som flugor eftersom de inte fick rätt behandling och vård. Skräcken från detta gav naturligtvis stöd till den redan iscensatta planen till att ta fram ett vaccin som man redan försäkrat ägande till genom patent. Tro för allt i världen att detta inte är slump. Det är noga planerade scenarier. Den internationella antihumanismen har också kapat Wikipedia, i linje med att göra sig behövd och kunna formulera den ideologi man önskar framhäva.

En avgörande orsak till hydrans framgångar är att ”äga” medierna. I stort sett samtliga större medier har underställt sig antihumanismens kommunikationsstrategi. Detta har jag granskat och tydliggjort i filmerna om Dr Erik Enby. Du hittar ingenstans i Bonnierpressen kritik mot Vetenskap och Folkbildning trots deras uppenbara kränkningar av människor och mänskliga rättigheter.

Se gärna filmerna
Läkaren som vägrade ge upp Streama på Vimeo
Sista striden Streama på Vimeo

Hydran får sin finansiering främst från Bill Gates och läkemedelsindustrin vilket kanske inte är så svårt att förstå. Läkemedelsbolagen har i nutid fått miljonböter för sina korrupta angrepp på samhället och deras undergrävande av WHO är ingen hemlighet.

Börje Peratt

Fakta bakom dessa påstående. Sök antihumanism

Relaterade artiklar

Visselblåsare mot Coronakrisen alltfler

Rädda Humanismen

Publicerat i Antihumanister, CSICOP | Märkt , , , , | 1 kommentar

Covidsiffror; fusk, bedrägeri eller grov sjukvårdsinkompetens?

New York undercover sjuksköterska bekräftar COVID-19 kriminell bluff (hoax)

En visselblåsande sjukvårdspersonal i New York vid det som kallats covids epicenter av alla epicenter har genom dold kamera beskrivit hur covid 19 smittar människor på sjukhus. En patient som kommit in för stroke läggs ihop med covid 19 patienter och får smittan.

Säsonginfluensa drabbar i snitt på 12 månadersbasis globalt ca 200 till 300 miljoner (Corona Covid-19 officiellt dagens datum 18 milj). En vanlig säsonginfluensa kräver  normalt sett kritisk vård för 1% vilket globalt innebär vård för ca 3-5 miljoner insjuknade. Statistiken för Corona Covid 19 kommer inte i närheten av smittade vid normal säsonginfluensa och saknar trovärdighet då sjukvården helt tappat bort sin etiska kompass, bidrar till smittan och fastslår sjukdomsorsak utan diagnoser eller genom bristfälliga tester och där flera etablerade forskare och läkare ifrågasätter om det finns en strategi att driva upp statistiken: Otillförlitlig coronarapportering – Vad händer om människor upptäcker att de blivit lurade.

Hysterin om att begränsa smittan ska vägas mot att inte särskilt många blir smittade, i själva verket långt mindre än vid en säsonginfluensa och av dessa smittade blir inte särskilt många svårt drabbade. Skräckscenerna har dock fått stor uppmärksamhet genom synnerligen dubiös men effektiv propaganda.  

Säsonginfluensa leder i snitt till 500 000 dödsfall (Officiell coronastatistik uppger ca 700 000 med ytterst tveksam faktakoll). Säsonginfluensa kan leda till att särskilt utsatta och sjukhus sätts i karantän. Coronahysterin har fått många länder över hela jorden att upprätta polisstatsliknande restriktioner och tvingat befolkningen in i karantän. I Europa har ”husarrest” och förhindrande av rörelsefrihet, lågt räknat, drabbat 400 miljoner friska invånare av en befolkningsmängd på 741 miljoner människor. En förväntad ökning av smittade och döda kan påverka statistiken. Samtidigt redovisas att av insjuknade är 95% milt påverkade med snabbt tillfrisknande av 90%.
Flera forskare har kommit fram till att av en population så insjuknar ca 0,1 % av smittade i svårare tillstånd det skulle med rådande siffror bli 18.000.

Coronavirus: Tusentals i Berlin i demonstration för att protestera mot COVID-19-åtgärder

I Berlin gick närmare 20 000 invånare ut i en demonstration mot restriktionerna och hade skyltar som protesterade mot den globala nedsläckningen av demokratier och yttrandefrihet. Hur länge videon får ligga uppe på Youtube återstår att se.

Ett stort antal kompetenta läkare och sjukvårdspersonal har reagerat kraftfullt på dödstalen och menar att paniken är obefogad och att inte en enda smittade bör dö av covid. Högst sannolikt är det andra underliggande sjukdomar som i så fall har orsakat att en patient avlidit.

Amerikanska läkare protesterar mot brister i vård av COVID-19 och dess felaktiga propaganda. Istället talar man om att hydroxiklorokin fungerar!! Inte bara som ett botemedel i samverkan med Zink och Azithromycin, utan också som ett förebyggande åtgärder när det tas ensamt.

Denna video med ett stort antal läkare som åkt till Washington för att tala om för politikerna att det finns fungerande medel mot covid 19 har bannlysts och man kan fråga sig vilka intressen som ligger bakom sådana angrepp mot yttrandefriheten. I alla händelser tycks sådana intressen vara ovilliga att släppa fram fakta om mediciner som framgångsrikt både behandlar covid19 och ger skydd. Sådan inkvisitorisk maktfullkomlighet bevisas inte bara av att videon har bannlysts utan också för att genom bedrägliga påståenden om ”objektiva granskare” påstå att det inte finns någon medicin mot covid 19 och påstå att det enda säkra skyddet är vaccin. Här går tom Politifact läkemedelsindustrins ärende. Samtidigt står det klart att sådan coronavaccin som prövats är otillräcklig och försök på rekryter i USA visar snarare att risken ökar att få covid efter sådan vaccinering. Dylika rapporteringar tycks ha försvunnit från google eller dolts.

Sveriges statistik över smittade och döda kan anses vara groteska när det gäller påstådda dödsfall av Covid 19. Skulle de stämma vittnar de om grova missförhållanden där äldrevården övergett åldringar som befarats smittade och man har i många fall inlett så kallad palliativ vård, dvs insatser som görs i en människas slutskede, när det inte är klargjort att det rört vare sig covid19 eller dödshotande tillstånd. Det har i så fall i praktiken inneburit att man på ett ibland plågsamt sätt tagit död på ett stort antal åldringar oavsett covid 19-smittade eller ej.

Läkaren Jon Tallinger demonstrerar syrgasteknik på Karolinska Institutet utanför Folkhälsomyndighetens presskonferens om det aktuella läget för Covid 19. Foto Börje Peratt

Det är inte ovanligt att äldre personer kan behöva andningshjälp med syrgas. Sådan har inte erbjudits åldringar på äldreboenden och många har inte heller fått förväntad och självklar hjälp via sjukvården vilket skulle vara en normal åtgärd. Här har läkaren Jon Tallinger tagit fram sådan apparatur och försökt få äldreboenden att köpa in den och även uppmärksammat Folkhälsomyndigheten på möjligheten. Jag var med då han demonstrerade tekniken utanför FHMs presskonferens på Karolinska Institutet. Under den tid jag var där dök ingen press eller tjänsteman vid KI upp. Endast en förvaltare som försökte köra iväg Tallinger.
Vad som skulle kunna beskrivas som korrupt press har sedan drivit kampanj mot Tallinger i avsikt att diskreditera både honom och hans kamp för äldres rätt till liv.

… myten om att äldre systematiskt dödas i Sverige och att det dessutom är “nyliberalismens fel”. Länk

Flera vittnesmål handlar om att äldrevården har låtit äldre ligga och dö på sina rum utan mat och vätska. Trots att man inte sedan gjort någon obduktion så har dödsattesten blivit covid. I USA får läkare tusentals kronor för att utfärda sådana bedrägliga dokument. Flera visselblåsande läkare har ställt sig frågande till varför myndigheterna önskar skriva upp dödstalen med påståenden om covid och att man vägrar behandla med vetenskapligt bevisade framgångsrika metoder där man bortsett från beprövad erfarenhet, det som annars i Sverige är en dominerande grundprincip. Om det kommit uppmaningar från Världshälsoorganisationen eller via andra suspekta kanaler att ignorera fungerande metoder så brukar Sverige vilja vara bäst i klassen och det är inte osannolikt att uppmaningar om att låta alla sjukdomar och dödsfall anges covid så kan det ha lett till dagens mycket ifrågasatta siffror. Istället för 0,1% dödlighet blir Sveriges 7,5% dödlighet i särklass.

För tydlighetens skull vill jag klargöra min ståndpunkt och den är att det finns viktiga vacciner som skyddar mot allvarlig sjukdom och sedan sådana som kan anses vara mycket tveksamma och istället kontraproduktiva mot immunförsvar och folkhälsa. Se gärna den kanadensiska studien som visar: Upprepad influensavaccinering hälsovådlig

Jag kan inte undfly tanken om hur Klenners framgångsrika metod att bota polioinsjuknade tystades ned, inte bara i Sverige utan framförallt i USA och direktiven därifrån var att vaccinera. Vi ser motsvarande strategi idag. Läkare som lyckas att med naturliga medel göra svårt sjuka helt friska har av svenska medier förföljts och av svenska domstolar dömts till att förlora sin legitimation. Jag har ju gjort två dokumentärer om Dr Erik Enby för att illustrera hur en sådan inkvisition kan gå till. Se dem gärna. Denna sida DocEnby med Enbydokumentärerna liksom några av mina andra hemsidor om filmer har  utsatts för hackare men det har bara inneburit att ytterligare sikte på kampen mot antihumanister som nu tycks ha tagit över Världshälsoorganisationen.

Börje Peratt

Se gärna filmerna
Läkaren som vägrade ge upp Streama på Vimeo
Sista striden Streama på Vimeo

RELATERADE ARTIKLAR
Läkare ifrågasätter coronastrategi LÄNK
Specialistläkare starkt kritisk till vård av covid19 sjuka LÄNK
Fungerande botemedel mot coronasmitta motarbetas. LÄNK

Publicerat i Sjukvård | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Trump tar strid mot Fauci och blir president tack vare corona?


Världshälsoorganisationen och det troliga sambandet till ledande figurer inom amerikanska hälsovårdsmyndigheten, läs Dr Anthony Fauci, som inte bara tagit initiativ till att utveckla covid 19 utan även finansierat det högrisklab i Kina där coronaviruset framställts, ja den kritiken blir alltmer påträngande.

Jag har i boken Mörkrets Furstar, bland annat beskrivit Trumps förkastliga ledarskap och förutsagt att det kommer att bli en klasch med Dr Anthony Fauci som ju utsatt Trump för hån relaterat till Trumps okunniga uttalanden.

Har man den minsta insikt i hur Trump skulle ta detta och komma att utse Fauci till huvudfiende så kan man också förstå att det kommer att leda till en slutstrid förödande för endera parten. Jag gissar att Fauci riskerar att ställas inför rätta för högförräderi mot det amerikanska folket.

Det som gynnar Trump idag är hans tidiga kritik mot läkemedelsindustrins höga vinstuttag och följaktligen abnorma prissättning på sina produkter. Jo Trump var tidigt ute med denna kritik och fick på så vis alternativisterna med sig.

Trump vann presidentkandidatkampanjen genom en marknadsföring av enastående mått och med hjälp av Assange. Plötsligt blir coronakrisen kanske hans räkmacka att vinna en ny sejour. När människor inser att de har bedragits av Anthony Fauci och Bill Gates ute efter att göra abnorma vinster på en meningslös vaccin och där alla offer för dessa skrupulösa makthavare utsatts för ekonomiska umbäranden står Trump där åter som frälsaren, hur bisarrt det än är.

Börje Peratt

Publicerat i medicin | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

”Ingen har dött av coronaviruset.” Viktiga avslöjanden framförda av Dr Stoian Alexov, ordförande för den bulgariska patologföreningen

Det spektakulära och säkert för många provokativa uttalandet tar stöd i att det inte finns några bevis och för att WHO motsätter sig obduktion av dem som påstås ha dött av corona. Den högt ansedda europeiska patologen Dr Stoian Alexov rapporterar att han och hans kollegor inte har hittat några bevis på några dödsfall från det nya coronaviruset från hela Europeiska kontinenten.

ARTIKEL “No one has died from the coronavirus”. Important revelations shared by Dr Stoian Alexov, President of the Bulgarian Pathology Association.
PUBLICERAD i OFF-GUARDIAN juli 2020
TEXT: Rosemary Frei och Patrick Corbett
ÖVERSÄTTNING och [tillägg]: Börje Peratt

Dr Stoian Alexov kallar Världshälsoorganisationen (WHO) för en ”kriminell medicinsk organisation” som har till avsikt att skapa världsomspännande rädsla och kaos utan att ge objektivt verifierbart bevis på en pandemi.

Ytterligare en häpnadsväckande uppgift från presidenten för den bulgariska patologiföreningen (BPA), Dr. Alexov, är att han anser att det för närvarande är ”omöjligt” att skapa ett vaccin mot viruset.

Han avslöjade också att europeiska patologer inte lyckats identifiera några antikroppar som är specifika för SARS-CoV-2.

Dessa otroliga uttalanden väcker stora frågor, bland annat huruvida tjänstemännens och forskarnas påståenden angående de många vacciner som de nu rusar in i kliniska prövningar runt om i världen.

De väcker också tvivel om sannolikheten i påståenden om upptäckt av antikroppar mot anti-nya-coronavirus (som börjat användas för att behandla patienter).

Nya coronavirusspecifika antikroppar är förmodligen basen för de dyra serologitestsatserna som används i många länder (av vilka vissa har visat sig vara oacceptabelt felaktiga).

Och de är, påstås det, nyckeln till de immunitetscertifikat som är målet för Bill Gates för att han ska få till en världsomfattande användning – i form av COVI-PASS – för närvarande i 15 länder inklusive Storbritannien, USA och Kanada.

Dr Alexov framförde sina häpnadsväckande observationer i en videointervju där lyssnare tappade hakan men som finns sammanfattade i deltagarnas konsensus i ett webbseminarium European Society of Pathology (ESP) den 8 maj 2020 om COVID-19.

En videointervju med Dr. Alexov genomfördes också den 13 maj av Dr. Stoycho Katsarov, ordförande för Center for ‘Protection of Citizens Rights in Sofia’ och en före detta bulgarisk vice minister för hälsa. Videon finns på BPA: s webbplats, som också belyser några av Dr. Alexovs huvudpunkter.

Vi bad en inhemsk bulgarisk talare med vetenskaplig bakgrund att muntligt översätta videointervjun till engelska. Vi transkriberade sedan hennes översättning. Videon är här och vårt engelska transkript är här [pdf].

Bland de uppseendeväckande bomberna som Dr Alexov släppte är att ledarna för ESP-webinariet den 8 maj tillkännagav att inga nya antikroppar mot coronavirus har hittats.

Kroppen bildar antikroppar specifika mot de patogener den möter. Dessa specifika antikroppar är kända som monoklonala antikroppar och är ett viktigt verktyg inom patologi. Detta görs via immunohistokemi, som involverar märkning av antikroppar med färger och sedan beläggning av biopsi- eller obduktionsvävnadsglas med dem. Efter att antikropparna har fått tid att binda till patogenerna som de är specifika för kan patologerna titta på objektglasen under ett mikroskop och se de specifika platserna där de färgade antikropparna – och därför patogenerna de är bundna till – finns.

I avsaknad av monoklonala antikroppar mot det nya coronaviruset kan patologer därför inte verifiera om SARS-CoV-2 finns i kroppen, eller om de sjukdomar och dödsfall som tillskrivs corona verkligen orsakades av viruset snarare än av något annat.

Det skulle vara lätt att avfärda Dr. Alexov som bara en av flera andra ”konspirationsteoretiker.” Trots allt tror stora delar av allmänheten att dessa kritiker finns överallt i dessa dagar och att de bara sprider farlig desinformation om COVID-19 och andra frågor.

Dessutom är det inte mycket av de insikter som Dr Alexov framställer på webbseminariet 8 maj som blir synliga medier eller i de offentliga presentationerna av hur man hanterar frågan.

Men kom ihåg att visselblåsare ofta står ensamma eftersom den stora majoriteten av människor är rädda för att tala ut offentligt.

Dr Alexov har en oöverträffad meritlista och renommé. Han har varit läkare i 30 år. Han är ordförande för BPA, ledamot av ESP: s rådgivande styrelse och chef för histopatologiavdelningen vid onkologiska sjukhuset i den bulgariska huvudstaden Sofia.

Dessutom finns det annat stöd för vad Dr Alexov säger.

Till exempel sa chefen för Institutet för rättsmedicin vid University Medical Center Hamburg-Eppendorf i Tyskland i medieintervjuer [Ytterligare 8 experter som ifrågasätter Coronavirus paniken] att det finns en slående brist på fasta bevis för COVID-19:s dödlighet.

”COVID-19 är en dödlig sjukdom endast i undantagsfall, men i de flesta fall är det en övervägande oskadlig virusinfektion,” berättade Dr. Klaus Püschel till en tysk tidning i april och i en annan intervju:

”I ganska många fall har vi också funnit att den aktuella coronainfektionen inte har något att göra med det dödliga utfallet eftersom andra dödsorsaker förelegat som till exempel  hjärnblödning eller hjärtattack … [COVID-19 är] inte särskilt farlig virussjukdom … Alla spekulationer om enskilda dödsfall som inte har undersökts på expertnivå lägger endast till bränsle på ångesten.”

En av oss (Rosemary) och en annan journalist, Amory Devereux, dokumenterade också i en artikel i OFF Guardian den 9 juni att historierna om coronavirus inte har uppfyllt Kochs postulat.

  1. Mikroorganismen ska/bör kunna påvisas i stort antal hos alla individer, som lider av sjukdomen, men den får inte finnas hos friska individer.
  2. Mikroorganismen ska/bör kunna odlas fram i renkultur från prov, som kommer från den sjuke individen.
  3. Den framodlade mikroorganismen ska/bör kunna orsaka samma sjukdom hos friska individer (försöksdjur).
  4. Mikroorganismen ska/bör sedan kunna odlas fram från eller påvisas i det sjuka försöksdjuret.

Dessa postulat är vetenskapliga steg som används för att bevisa om ett virus existerar och har en en-till-en relation med en specifik sjukdom. Vi visade att hittills ingen har bevisat att SARS-CoV-2 orsakar en specifik sjukdom som överensstämmer med egenskaperna hos alla människor som till synes dog från COVID-19. Viruset har inte heller isolerats, reproducerats och sedan visats orsaka denna specifika sjukdom.

Dessutom, i en 27 juni-OFF-Guardian-artikel, lägger ytterligare två journalister, Torsten Engelbrecht och Konstantin Demeter, till bevisen att ”existensen av SARS-CoV-2 RNA är baserad på tro, inte faktum.”

Paret bekräftade också ”det finns inget vetenskapligt bevis på att dessa RNA-sekvenser [anses matcha den hos det nya coronaviruset] är det orsakande medlet för det som kallas COVID-19.”

Dr Alexov uttalade i intervjun den 13 maj att:

”Den huvudsakliga slutsatsen [från de av oss som deltog i webinariet 8 maj] var att obduktionerna som genomfördes i Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike och Sverige inte visar att viruset är dödligt.”
Han tillade att:
– ”Vad alla patologer sa är att det inte finns någon som har dött av coronaviruset. Jag kommer att upprepa det: ingen har dött av coronaviruset.”

Dr. Alexov konstaterade också att det inte finns några bevis från obduktioner om att någon som anses ha varit smittad med det nya coronaviruset dog endast av en inflammatorisk reaktion som orsakats av viruset (presenteras som interstitiell lunginflammation) snarare än från andra potentiellt dödliga sjukdomar.

En annan av hans upptäckter är att:

”Vi måste se exakt hur lagen kommer att hantera immunisering och det vaccin som vi alla pratar om, för jag är säker på att det inte är [för närvarande] möjligt att skapa ett vaccin mot COVID. Jag är inte säker på vad exakt Bill Gates gör med sina laboratorier – är det verkligen ett vaccin han producerar eller något annat? ”

Som påpekats ovan antyder oförmågan att identifiera monoklonala antikroppar mot viruset att det inte finns någon grund för att vacciner, serologiska tester och immunitetscertifikat rullas ut runt om i världen med en aldrig tidigare skådad hastighet och kostnad. Det finns faktiskt inga fasta bevis på att viruset finns.

Dr Alexov gjorde ännu viktigare poäng. Till exempel noterade han att till skillnad från säsongsinfluensan har SARS-CoV-2 inte visat sig döda ungdomar:

[Med influensa] kan vi hitta ett virus som kan orsaka att en ung person dör utan någon annan sjukdom närvarande […] Med andra ord, coronavirusinfektionen är en infektion som inte leder till dödsfall. Och influensan kan leda till döden. ”

(Det har rapporterats om allvarliga sjukdomar som Kawasaki-liknande sjukdom och stroke hos ungdomar som ansågs ha en ny-coronavirusinfektion. De flesta publicerade artiklar om dessa fall är dock mycket korta och innehåller endast en eller endast en liten handfull patienter. Dessutom konstaterar kommentarer på tidningarna att det är omöjligt att bestämma virusets roll eftersom pappersförfattarna inte kontrollerade tillräckligt, om inte alls, för förvirrande faktorer. Det är troligt att barnens dödsfall tillskrivs COVID-19 i själva verket är från flera organ misslyckande som är resultatet av kombinationen av läkemedelscocktail och ventilation som dessa barn utsätts för.)

Dr Alexov hävdade därför att:

WHO skapar världsomspännande kaos utan verkliga fakta bakom vad de säger.”

Bland alla de otaliga villospår som WHO orsakat i kaoset är [mörkläggning] genom att förbjuda nästan alla obduktioner av människor som anses ha dött från COVID-19. Som ett resultat, rapporterade Dr. Alexov, hade den 13 maj endast tre sådana obduktioner genomförts i Bulgarien.

WHO dikterar också att alla som sägs vara smittade med det nya coronavirus som därefter dör måste få sina dödsfall tillskrivna till COVID-19. PDF

”Det är ganska stressande för oss, och för mig i synnerhet, eftersom vi har protokoll och förfaranden som vi behöver använda,”
sa han till Dr. Katsarov. ”… Och en annan patolog 100 år från nu kommer att säga,” Hej, de patologerna visste inte vad de gjorde [när de sa att dödsorsaken var COVID-19]! ”Så vi måste vara riktigt strikta med våra diagnoser, eftersom de kunde bevisas [eller motbevisas], och de kunde kontrolleras igen senare. ”

Han avslöjade att patologer i flera länder i Europa såväl som i Kina, Australien och Kanada är starkt motståndare mot trycket på dem att tillskriva dödsfall unika till COVID-19:

Jag är verkligen ledsen över att vi måste följa [WHO:s] instruktioner utan att ens granska dem. Men i Tyskland, Frankrike, Italien och England börjar de tänka att vi inte bör följa WHO så strikt, och [istället] när vi skriver dödsorsaken bör vi ha en viss patologi [resultat för att backa upp fakta] och vi bör följa protokollet. [Det beror på att] när vi säger något måste vi kunna bevisa det.”

Han tillade att obduktioner kunde ha hjälpt till att bekräfta eller motbevisa teorin om att många av de personer som ansågs ha dött av COVID-19 i Italien tidigare hade fått H1N1-influensavaccinet. Eftersom, som han noterade, det vaccinet försämrar vuxnas immunsystem och därför kan på avgörande sätt ha bidragit till deras dödsfall genom att göra dem mycket mer mottagliga för infektion. [se den kanadensiska undersökningen]

Drs. Alexov och Katsarov enades om att ännu en aspekt av det WHO-orsakade kaoset och dess dödliga konsekvenser är att många människor kommer att dö snart av sjukdomar som cancer, eftersom nedstängningarna, i kombination med tömningen av sjukhus (till synes för att ge plats för COVID-19 patienter), stoppade alla [planerade operationer] utom de mest pressande procedurerna och behandlingarna.

De observerade också att dessa [andra] sjukdomar förvärras av rädsla och kaos kring COVID-19.

Vi vet att stress signifikant undertrycker immunförsvaret, så jag kan verkligen hävda till 200% att alla kroniska sjukdomar kommer att bli allvarligare och mer akuta i sig. Speciellt karcinom in situ [En malign tumör som inte hunnit tränga in i den ursprungliga epitelcellens basalmembran] – över 50% av dessa kommer att bli mer invasiva […] Så jag kommer att säga att denna epidemi inte är så mycket en epidemi av viruset, det är en epidemi av att överföra till människor mycket rädsla och stress.” [Och försvårad hälsa och dödsfall av andra orsaker.]

Dessutom förutsade Dr. Alexov, som ytterligare ett direkt och hemskt resultat av den pandemiska paniken som gör att många människor tappar förtroendet för läkare.

”Eftersom jag anser att coronavirus inte är så farligt, hur kommer då människor att ha förtroende för mig som gör cancerpatologi, varav mycket också är relaterat till virus? Men ingen pratar om det. ”

Vi mailade Dr. Alexov flera frågor, inklusive frågan varför han anser att det är omöjligt att skapa ett vaccin mot COVID-19.

Han besvarade inte frågorna direkt. Dr. Alexov svarade istället:

… ”Jag anser att WHO är den värsta kriminella medicinska organsiationen.”

Vi mailade också fem av Dr. Alexovs kollegor i European Pathology Society och bad dem bekräfta Dr. Alexovs avslöjanden. Vi följde upp telefon med två av dem. Ingen svarade.

Varför svarade de inte på våra frågor?
Vi tvivlar på att det beror på bristande kunskaper i engelska.

Det är mer troligt på grund av pressen på patologer att följa WHO: s direktiv och inte tala ut offentligt. (Och ovanpå det är patologiavdelningarna beroende av regeringar för deras finansiering.)

Icke desto mindre verkar patologer som Drs. Alexov och Püschel vara villiga att gå ut och säga att ingen har dött av denna nya -coronavirusinfektion.

Kanske beror det på att patologernas meriter och renommé är baserade på att de utgår från hårda fysiska bevis snarare än på subjektiv tolkning av tester, tecken och symtom. Och det finns inga hårda fysiska bevis för att COVID-19 är dödligt.

Rosemary Frei och Patrick Corbett

Rosemary Frei har examen som civilingenjör i molekylärbiologi från medicinska fakulteten vid University of Calgary, hon var frilansande medicinsk författare och journalist i 22 år och är nu en oberoende utredande journalist. Du kan se henne i intervjun 15 juni på The Corbett Report, läsa hennes andra artiklar på OFF Guardian och följa henne på Twitter.
Patrick Corbett är en pensionerad författare, producent, regissör och redaktör som har arbetat för alla större nätverk i Kanada och USA förutom Fox. Hans journalistiska meriter inkluderar Dateline NBC, CTV: s W-5 och CTV-dokumentary där han skrev och regisserade ”Children’s Hospital”, den första kanadensiska produktionen som nominerades till en internationell Emmy. Du kan följa Patrick på Twitter.
Publicerat i medicin, Vetenskap | Märkt , , , , | 4 kommentarer

COVID19 -test är meningslösa

Bulgarian Association of Pathology (BAP) verkar för en stabil lagstiftningsgrund för standardisering, reglering och finansiering av klinisk patologi. Not 1   BAP verkar på nationell, EU och världsnivå och är internationellt representerade även inom WHO, därför blir deras visselblåsning av omständigheter kring Corona och Covid 19 anmärkningsvärd.

VETENSKAPLIG ARTIKEL: COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless
ÖVERSÄTTNING OCH KOMMENTAR: Börje Peratt

Även om hela världen förlitar sig på RT-PCR för att ”diagnostisera” Sars-Cov-2-infektion, är vetenskapen tydlig: de är inte tillämpliga för detta syfte

TEXT: Torsten Engelbrecht and Konstantin Demeter

Nedstängning av samhället och hygieniska åtgärder runt om i världen baseras på antal fall och dödlighetsnivåer som skapats av de så kallade SARS-CoV-2 RT-PCR-test som används för att identifiera ”positiva” patienter, varvid ”positiva” vanligtvis likställs med ”infekterade. ”

Men när man tittar noga på fakta är slutsatsen att dessa PCR-test är meningslösa som ett diagnostiskt verktyg för att bestämma en påstådd infektion av ett förment nytt virus som heter SARS-CoV-2.

OGRUNDAT ”TEST, TEST, TEST, …” MANTRA

Vid mediebriefingen om COVID-19 den 16 mars 2020 sade WHO: s generaldirektör, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus: – ”Vi har ett enkelt meddelande för alla länder: test, test, test.” Not 2

Meddelandet spreds genom rubriker runt om i världen, till exempel av Reuters och BBC.

Fortfarande den 3 maj överförde moderatorn för Heute – en av de viktigaste nyhetsprogrammen på tysk tv – corona-dogmans mantra till sin publik med de förmanande orden:

”Testa, testa, testa – det är credo [trosbekännelse] för tillfället, och det är det enda sättet att verkligen förstå hur mycket coronavirus sprider sig.”

Detta indikerar att tron ​​på giltigheten av PCR-testen är så stark att den är lika med en religion som tolererar praktiskt taget ingen motsägelse.

Men det är välkänt att religioner handlar om tro och inte om vetenskapliga fakta. Och som Walter Lippmann, den tvååriga vinnaren av Pulitzerpriset och kanske den mest inflytelserika journalisten på 1900-talet sa:

Där alla tänker lika, tänker ingen så mycket.

Så till att börja med är det mycket anmärkningsvärt att Kary Mullis själv, uppfinnaren av PCR-tekniken Polymerase Chain Reaction, inte tänkte som alla andra. Hans uppfinning gav honom Nobelpriset i kemi 1993.

Tyvärr dog Mullis förra året i en ålder av 74, men det råder ingen tvekan om att biokemisten ansåg PCR som olämpligt för att upptäcka en virusinfektion.

Anledningen är att den avsedda användningen av PCR var och fortfarande är att tillämpa den som en teknik för att kunna replikera DNA-sekvenser miljoner och miljarder gånger och inte som ett diagnostiskt verktyg för att upptäcka virus.

Hur deklarering av viruspandemier baserade på PCR-test kan sluta i en katastrof beskrevs av Gina Kolata i hennes artikel i New York Times 2007 – Tro på snabbtest leder till epidemier som inte var.

Brist på giltig guldstandard

Dessutom är det värt att nämna att PCR-testen som används för att identifiera så kallade COVID-19-patienter som antagligen är infekterade med det som kallas SARS-CoV-2 inte har en giltig guldstandard för att jämföra dem med.

Detta är en grundläggande punkt. Tester måste utvärderas för att bestämma deras sensitivitet och specificitet – strikt sett deras ”känslighet” [1] och ”specificitet” – jämfört med en ”guldstandard”, vilket betyder den mest exakta metoden som finns tillgänglig.

Som ett exempel, för ett graviditetstest skulle guldstandarden vara själva graviditeten. Men som till exempel den australiska specialisten för infektionssjukdomar, Sanjaya Senanayake [Professor of Infectious Diseases at the ANU], sade i en ABC-TV-intervju i ett svar på frågan ”Hur exakt är [COVID-19] -testningen?”:
– ”Om vi ​​hade fått ett nytt test för att plocka upp [bakterien] gyllene staph [Staphylococcus] i blod, har vi redan fått blodkulturen, det är vår guldstandard som vi har använt i decennier, och vi kunde matcha detta nya test mot det. Men för COVID-19 har vi inte ett guldstandardtest. ”
Se 24,27 in i programmet Länk

Jessica C. Watson vid Bristol University bekräftar detta. I sitt papper ”Tolkning av ett COVID-19-testresultat”, som nyligen publicerades i British Medical Journal, skriver hon att det råder en ”brist på en så tydlig” guldstandard ”för COVID-19-testning.”

Men istället för att klassificera testen som olämpliga för SARS-CoV-2-upptäckt och COVID-19-diagnos, eller istället för att påpeka att endast ett virus, bevisat genom isolering och rening, kan vara en solid guldstandard, hävdar Watson på fullt allvar att, ”Pragmatisk” COVID-19-diagnos i sig, anmärkningsvärt nog inklusive PCR-testning i sig, ”kan vara den bästa tillgängliga ‘guldstandarden’.” Men detta resonemang är inte vetenskapligt sunt.

Läs vidare:

COVID19 PCR-test är vetenskapligt meningslösa LÄNK

 

Publicerat i medicin | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Kan vi lita på WHO och Folkhälsomyndigheten?

Den mest inflytelserika organisationen i världen med ett nominellt ansvar för globala hälso- och epidemiproblem är FN: s världshälsoorganisation, WHO, baserat i Genève. Vad få vet är de faktiska mekanismerna för dess politiska kontroll, de chockerande intressekonflikter, korruption och brist på öppenhet som genomsyrar byrån som ska vara den opartiska vägledningen för att komma igenom den nuvarande COVID-19-pandemin. Följande är bara en del av vad som har kommit fram till allmänheten.

Global Research publicerade den 3 april 2020: ”Kan vi lita på WHO?”, Can We Trust the WHO? [1] GR fann avgörande bevis för att WHO spelar under täcket med tveksamma motiv. Om vi inte kan lita på WHO så måste man fråga sig hur denna världshälsoorganisation ändå kan påverka och styra politiker och folkhälsomyndigheter världen över?

Världshälsoorganisationen, WHO bildades inom Förenta Nationerna omedelbart efter Andra världskrigets slut och som ett globalt gemensamt projekt för att förstärka hälsa och ta upp kampen mot svåra smittor och sjukdomar. Det innebar att läkemedelsindustrin blev en naturlig partner för att ta fram mediciner och hjälpmedel. Men denna partner med sina konsulter skulle komma att äventyra Världshälsoorganisationens integritet vilket bland annat innebar att WHO började pandemiförklara mindre utbrott i syfte att få dem att framstå som värre än de var. [2]

Läs vidare på Humanism & Kunskap Länk

Börje Peratt

Publicerat i Propaganda, Pseudovetenskap | Märkt , , , , | 1 kommentar

Vaccination – studier som visar skadlighet och förvärrande av influensasmitta

Upprepad vaccination mot influensa har skadlig effekt. Studie Kanadensiska regeringens Flue Watch

En studie från Kanadas statliga organ för hälsa och influensaövervakning, FluWatch, har publicerats av Minnesota University som visar att upprepade vaccinationer mot influensa är kontraproduktiva och rent av leder till att den vaccinerade drabbas värre än den som inte är vaccinerad. Sådana studier som här från Kanadas högsta organ måste betraktas som ett svårt slag mot vaccinindustrin och alla ”vetenskapliga” rapporter som uppmuntrar till vaccination särskilt som studien om negativa effekter av upprepad vaccination får stöd av en rad andra fristående studier.

ÖVERSÄTTNING: BÖRJE PERATT
Originalartikel Study: Prior-year vaccination cut flu vaccine effects in 2014-15
Robert Roos | News Writer | CIDRAP News

Under influensasäsongen 2014–15, när säsongsinfluensavacciner totalt sett hade ovanligt dålig effekt, var personer som inte hade vaccinerats året innan de som mest gynnades av vaccinet, medan de som vaccinerats två år i rad inte drog nytta av att vaccineras utan snarare tvärtom kunde vid smitta drabbas värre är icke vaccinerade.

Enligt ett ännu mer ovanligt konstaterande tycktes personer som vaccinerats tre år i rad – under säsongen 2012-13, 2013-14 och 2014-15 – ha en högre risk att smittas med den dominerande influensastammen i den senare säsongen, enligt rapporten, publicerad i Clinical Infectious Diseases.

Det överraskande resultatet upprepade tidigare kontroversiella resultat som rapporterats av det kanadensiska influensanätverket i kölvattnet av [den påstådda] influensapandemin H1N1 2009. I studier som publicerades 2010, sade forskare att de fann att kanadensare som hade fått en säsongsinfluensavaccinering hösten 2008 var 1,4 till 2,5 gånger mer benägna att få en H1N1-infektion som kräver läkarvård, jämfört med de som inte fick säsongsbetonade vaccinering.

Forskare kan inte förklara de uppenbara negativa effekterna av ”serievaccination.” Men resultaten reser frågor om rekommendationer om standardinfluensavaccination, som betonar att man får en influensaspruta varje år för att bekämpa de ständigt muterande virusen.

Danuta Skowronski, MD, huvudförfattare till den nya studien och influensaepidemiolog som studera tillkommande patogener vid British Columbia Center for Disease Control, sade att studien inte har omedelbara konsekvenser för influensavaccinationspolitiken, men det bidrar till bevis som att tidigare -årsvaccinationer kan negativt påverka resultatet för säsongsinfluensavacciner. Hon noterade att flera andra studier också har kommit fram till sådana effekter.

”Det faktum att föregående vaccination kan negativt påverka skyddet i en eller annan riktning vinner mark när det gäller erkännande av dessa realiteter”, sa hon i en intervju. ”Vi har en skyldighet att förstå dess sanningsenlighet, vad som händer och vilka konsekvenser det får.”

Läs vidare studien på engelska:

KOMMENTAR TILL STUDIEN
Mina egna reflektioner till denna studie är att det finns anledning att vaccinera sig mot specifika sjukdomar som finns i speciella regioner men att vaccinera sig mot säsonginfluensa är ett lotteri där det finns alltför stor risk för skadliga nitar. Naturligtvis är det upp till var och en men att utsätta barn för dessa icke självvalda risker kan betraktas som omoraliskt. Med svininfluensan och fruktansvärda biverkningar som följd i gott minne.

Jag tror att det som pågår nu kring Corona Covid-19 är en uppföljare som med den masshysteri som drabbat beslutsfattare i många länder kan resultera i ännu fler tvångsåtgärder.

Med en faktaresistent press/media och beslutsfattare livrädda för att göra fel låter man sig bli offer för ett grupptänk och inget kan vara farligare för samhället och mänskligheten.

Börje Peratt

USA går i karantän
USA: Corona Covid-19 2019-2020 mars 21
Insjuknade 20 000 Döda: 275

Att jämföra med
USA: Säsongsinfluensa 2017-2018
Insjuknade 45,000,000 Döda: 61,000

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html

Publicerat i Sjukvård | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Coronaviruset – orimliga åtgärder?

Vanliga influensa drabbar globalt mellan 100 och 200 miljoner (Corona officiellt 180 000). Vanlig Influensa kräver kritisk vård för 3-5 miljoner (Corona knappt 6000). Vanlig influensa leder till mellan 300-650 tusen dödsfall (Corona knappt 7000). Vanlig influensa kan leda till att särskilt utsatta och sjukhus sätts i karantän. Corona har fått många länder över hela jorden att gå i karantän. I Europa har ”husarrest” och förhindrande av rörelsefrihet, lågt räknat, drabbat 150 miljoner friska invånare av en befolkningsmängd på 741 miljoner människor.

Coronaviruset Covid-19 har medfört att länder har stängt sina gränser, myndigheter har satt städer i karantän och befolkning i husarrest. Många företag hotas av konkurs, branscher av kollaps och samhällets ekonomi av svår belastning. Frågan vi kan ställa oss är om politikers beslut är rimliga. Är åtgärderna adekvata givet virusets påstådda smittorisk och dödlighet? Är coronan ett för människan så farligt virus att dessa åtgärder är nödvändiga? Har politiker beaktat faktiska data analyserat dem och dragit relevanta slutsatser? Har medierna rapporterat på ett upplysande och kritiskt sätt eller har det tenderat att bli masspropaganda med en överdriven hotbild som skrämt upp beslutsfattare och befolkningen?

Denna artikel bygger på granskning av fakta som rör vanliga säsonginfluensor, coronaviruset Covid-19 (det finns tre andra kända coronavirus som också drabbar människor) , smittbarhet, farlighet, utbredning och omfattning. Stapeldiagrammet ovan är ungefärlig, men ger en pedagogisk bild för att belysa vad som kan beskrivas som en masshysteri i coronans kölvatten. En masshysteri som kan jämföras med ”grupptänk” som anses ge en farlig form av masshysteri. I praktiken innebär det att man förstorar upp en hotbild på ett groteskt sätt och skapar en gemensam föreställning om faror som inte stämmer med verkligheten men som leder till destruktiva åtgärder och risk för nedbrytande av i detta fall hela samhällen.

Coronan Covid-19 startade i Wuhan i norra Kina i december 2019 och borde i början av februari 2020, vid en normalt smittsam virus/influensa ha nått minst 5-10% av befolkningen av stadens 11 miljoner invånare. Det skulle innebära uppemot 1000 000 smittade och kring 5 000 döda. Men från Wuhan rapporterades i februari 30 000 smittade och 1 500 döda. I mars, en månad senare rapporterades ca 80 000 smittade och 3 200 döda, det är långt under vad en säsonginfluensa skulle ha smittat men procentuellt ett större antal döda utifrån smittostatistiken. Och då fanns inget vaccin mot Corona som borde ha dämpat smittan. Sannolikt var det tiodubbla antalet smittade och då blir antalet döda också mer normalt. En sådan slutsats kan vi dra eftersom corona i 90 % av fallen är som en lindrig förkylning och därmed orapporterade. De flesta som dör är relativt sett mycket gamla och har underliggande sjukdomar.

Varje år smittas 5–20% av den globala befolkningen av olika former av influensavirus, vilket beräknas resultera i 3–5 miljoner fall av svår sjukdom och 300 000 till en halv miljon dödsfall (här svajar WHO mellan en halv miljon till 650 000) över hela världen. Corona är hitintills inte i närheten av dessa siffror och håller på att klinga ut i Asien. [1][2]

En märklig text på FB som påstods skriven av en portugisisk läkare som uttryckte ”stor oro” utifrån 331 smittade och en död att jämföras med Portugals senaste säsonginfluensa med kring en miljon smittade och över 3 300 döda. [3]

Paniken kring detta har orsakat mängder av tveksamma beslut och åtgärder som drabbar ekonomi, pensioner och de sjuka som verkligen behöver vård.

Tveksamma uppgifter om Corona.

  • Det är ett nytt virus: Nej! Det finns 4 ”arter” av Corona som tycks ha sitt ursprung i djurriket och sedan passerat artbarriären och drabbar även människor. Dock är det möjligt att denna form har forskats på och (av slarv?) kommit ut i regionen Wuhan i Kina och spridits därifrån.
  • Det är mer smittsamt än andra virus/influensor. Nej! Rapporterade siffror av smittade och döda visar att det är inte i närheten av Asiaten, Hongkong och Spanska sjukan i modern tid och absolut inte i närheten av mässling. Det kanske kan likställas med en vanlig säsonginfluensa när det gäller överföringen av smitta. Om det vore så smittsamt borde många fler ha drabbats i befolkningstäta områden som i staden Wuhan i KIna där allt startade i december 2019. Och Iran där det (enligt officiell statistik) är kring 15 000 coronasmittade vilket är långt under de 5 miljoner som en säsonginfluensa normalt skulle ha smittat. Sannolikt är mörkertalet tio gånger fler coronasmittade än som har rapporterats eftersom majoriteten inte upplever mer än en mild förkylning. Trots sannolikt stora mörkertal håller sig fortfarande smittorisken i alla drabbade områden en bra bit under en vanlig säsonginfluensa.
  • Det är unikt därför att det drabbar lungorna. Fel! De flesta influensor kan drabba luftvägarna och även lungorna. Osäkert om corona drabbar nedre luftvägarna mer än andra influensor som också kan orsaka lunginflammation.
  • Det är unikt därför att man kan bära smittan flera veckor innan den bryter ut. Delvis Rätt. Inkubationstiden för en vanlig influensa är mellan 1-4 dagar och kan enligt uppgift vara 1-2 veckor för corona.
  • Det är ett särskilt dödligt virus. Nej! Utbrotten får olika konsekvenser i olika regioner. I Tyskland och Sydkorea ett lågt antal döda medan Italien drabbats av högre dödstal men fortfarande under vad en normal influensa skördar i Italien. Dödsfall drabbar oftast gamla med underliggande andra sjukdomar på motsvarande sätt som vid vanliga influensor. Liksom vid vanlig influensa kan det drabba yngre men med mindre risk för dödligt utfall. Det procentuella utfallet av dödsfall bör ställas i relation till mörkertalet och blir då inte högre än en säsonginfluensa och detta trots att inga har vaccinerats mot just corona. Det innebär möjligen att corona i praktiken inte är dödligare än andra säsonginfluensor rent av tvärtom. I USA hade årets influensa redan i början av februari drabbat 2 miljoner amerikaner och kostat över 10 000 döda emedan corona en månad senare har inneburit knappt 5000 smittade och 70 dödsfall. [4]
  • Det är en pandemi. Nej! Det är per definition knappt ens en epidemi förutom möjligen i Kina, Sydkorea, Iran och Italien. Men omfattningen för en pandemi kräver att en relativt större del av befolkningen >20% i flera länder drabbas och det gäller inte någonstans i hela världen. Snarare rapporteras under tusentalet och ofta under hundratalet smittade i de flesta länder. Vilket ger 0,000… % drabbade. WHO går därför ut med ogrundade uppgifter som man också gjorde vid svininfluensan. WHO undersöktes då av EU för anklagelser om korruption vilket man fann bevis för. Det visade sig att läkemedelsindustrin var djupt insyltad i WHO-propagandan för att försöka tvinga länder att tvångsvaccinera sin befolkning. Polen avstod all vaccinering men Polen drabbades inte av fler smittade eller döda än länder som genomförde massvaccinering, Sverige ett av dem. På svenska myndigheternas uppmaning vaccinerade sig drygt fem miljoner svenskar mot denna svininfluensa. Konsekvenserna blev att många insjuknade och några hundra även unga friska människor drabbades av så svåra kroniska sjukdomar att några tog livet av sig Länk. Inköp och destruktionen av vaccinen blev en kostsam affär för svenska skattebetalare. Det är möjligt att detta misstag nu upprepas och återigen med påtryckning från WHO Länk.

Masshysterins orsaker

För vanliga människor är rädslan att bli sjuk den vanligaste faktorn bakom att lyssna på alla rapporter om hot. Men hur rimlig är denna risk när det gäller Corona. Faktum är att risken för att bli sjuk inte är i närheten av risken vid en vanlig säsonginfluensa. Orsakerna till hysterin står att hämta i rapporteringen där på motsvarande sätt som vid svininfluensan enstaka dödsfall och lidanden fått oproportionerlig stor uppmärksamhet jämfört med andra sjukdomar. Vad är det då som får medierna att rapportera på detta sätt? Ja ett skäl är utbrottet i Kina och larmrapporterna därifrån. Ett annat är att det är ”nytt” och det saknas vaccin (som möjligen i detta fall inte är nödvändig). Dock ett synnerligen attraktivt motiv för vaccinframställare. Och sedan har det blivit medialt säljbart. [5]

Rädslans konsekvenser

Trots att det i praktiken är relativt få som blir sjuka av corona och i jämförelse med en säsonginfluensa mycket få dödsfall pratas det om att också unga dör, vilket händer även vid säsonginfluensor men då i en större skala. Det räcker som i Sverige att medierna högljutt rapporterar ett dödsfall för att en del av befolkningen ska reagera med skräck. Det kan tyckas absurt om man ställer smittade och dödsfall i corona i relation till andra orsaker till dödsfall.

På senare år har man i Sverige uppskattat antalet dödsfall orsakade av självmord till knappt 1 600 (snitt 4 per dag). Tobaksrelaterade dödsfall 18 000/år och över 50 människoliv/per dag. [6] Dödsfall i trafiken till över 700/år dvs 2 per dag. Till och med dödligt våld med över 100/år överstiger coronan som idag i Sverige redovisar 8 dödsfall. [7]

Effekter av att bli sjuk

För oss som var barn på 1950-talet var mässling, påssjuka och röda hund vanliga barnsjukdomar och det var bra att bli sjuk tidigt så blev man sedan immun. Det var naturligtvis trist att höra om barn som fått allvarliga men av sådana sjukdomar men man kan faktiskt vara tveksam till om vaccinering är mer gynnsamt. Biverkningarna av vaccin är det ofta tyst om men de är dubbelt så många och kan vara värre än för de effekter som drabbar insjuknade. Biverkningarna av vaccin kan leda till allt från kronisk ledinflammation till dödsfall Länk. Så motiven till sådan vaccinering har kritiserats.
Att som idag bli orolig vid mässlingsutbrott eller andra barnsjukdomar är därför något att fundera över. Konsekvenserna för en vuxen som får bältros (vattkoppsrelaterat) är naturligtvis också något att fundera över men sanningen är den att en vaccinerad också kan bära smittan.

Motiv till att blåsa upp hysterin
Det är, med risk för att bli anklagad för konspiration, en stor vinnare i detta och det är vaccinframställarna. Pfizer m fl har redan fått miljarder för att framställa vaccin och precis som vid svininfluensan riskerar ett vaccin att orsaka mer skada än nytta såväl ekonomiskt som för folkhälsan. Skulle inte dessa pengar komma till bättre användning för folk som verkligen är sjuka? Man kan här undra över vad det är för motiv som styr samhällsdestruktiva beslut. Har man aktier i läkemedelsbolag som Pfizer (Pfizer Admits Bribery in Eight Countries) och GSK (GlaxoSmithKline: Bribery, corruption, fraud) så kan man komma att tjäna en slant.

”Bevisfiasko”

Det finns en utbredd undran över om staters hantering av situationen. Blev detta i praktiken en förövning i hur man med enkla medel kan skrämma upp politiker, kontrollera stater och världens befolkningar?

”Corona är ett bevisfiasko som skapar enorm osäkerhet om risken att dö av Covid-19. Påstådda dödsfallsnivåer, som den officiella 3,4% av Världshälsoorganisationen WHO, orsakar skräck – och är meningslös.
En situation där en i praktiken kliniskt sluten population testades var Diamond Princess kryssningsfartyget och dess karantänpassagerare. Dödsfallen blev 1,0%, men det var en i stort sett äldre befolkning, där dödsstatistiken från Covid-19 är mycket högre [än för resten av populationen].
Om man beräknar dödligheten i Diamond Princess på åldersstrukturen för den amerikanska befolkningen skulle dödsstatistiken bland personer som är smittade med Covid-19 vara 0,125%. Men eftersom denna uppskattning baseras på extremt tunna uppgifter – det fanns bara sju dödsfall bland de 700 smittade passagerarna och besättningen – kunde den verkliga dödsfrekvensen sträcka sig från fem gånger lägre (0,025%) till fem gånger högre (0,625%). Genom att lägga till extra källor till osäkerhet varierar rimliga uppskattningar för dödsfallshastigheten i den allmänna amerikanska befolkningen från 0,05% till 1%.” (John P.A. Ioannidis) [8]

Det är viktigt att alla medverkar till åtgärder för att kunna umgås utan att smitta varandra. Här gäller rent sunt förnuft och god moral. Noga med tvål och vatten och behörigt avstånd (2m enligt expert) om man hostar nyser. Men som i detta fall att lägga ned stora delar av samhället, knäcka ekonomin, sluta gå i skola, stoppa evenemang osv för en smitta som varken är särskilt smittsam eller farlig väcker frågor.

Börje Peratt

Börje Peratt har många års erfarenhet av civil beredskap med uppdrag för Överstyrelsen för Civil Beredskap, Svenska försvaret, Röda Korset, landstingssjukvården, kommuner och en rad stora organisationer och företag i Sverige. Peratt har också en beteendevetenskaplig akademisk bakgrund med en examen i psykologi och har i många år verkat som journalist bland annat på Sveriges Radio och Sveriges Television.

Referenser

1) Healthcare Influenza 2018 OECD Länk

2) Influenza vaccine effectiveness in reducing severe outcomes over six influenza seasons, a case-case analysis, Spain, 2010/11 to 2015/16 separatorLÄNK

3) Portugal ready to tackle flu. 10 okt 2019. The Portugal News Länk

4) How Does the New Coronavirus Compare with the Flu? By Rachael Rettner, LiveScience on February 7, 2020. Scientific American Länk

5) Dr. Drew Pinsky: Coronavirus Panic Must Stop, Press Needs to Be Held Accountable for Hurting People, Mars 10 2020, Real Clear Politics Länk

6) Tobaksfakta Länk

7) Socialstyrelsen statistik om dödsorsaker Länk

8) A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data, John P.A. Ioannidis Mars 17, 2020, STAT NEWS *

Utvecklad och upplagd på Humanism & Kunskap Länk

Publicerat i Hälsa, Sjukvård | Märkt , , , | 2 kommentarer