Frågorna som Folkhälsomyndigheten inte klarar av att svara på

media@folkhalsomyndigheten.se

Registrator: Med besked om mottagande i vändande dagboksblad
Och snarast besked och uppgifter rörande aktuella frågor.

Justitieombudsmannen

Hej,

Jag undrar över upphovet till den statistik och de smittosiffror och dödssiffror som FHM hänvisar till rörande Covid.
Jag undrar också över om det är uppskattningar eller härstammar från test och i så fall hur omfattande dessa test är. Dvs hur stor population utgår testen från.
Jag vill också veta hur man korrelerar smittade med Covidvaccinerade. Och här gäller även hur man diagnostiserar dödsfall med Covidvaccinerade eller enbart covidsmittade oavsett Covidvaccinerade.

Önskar också veta vilken/vilka metoder FHM hänvisar till rörande Covidtest?

Det står ju klart från era siffror att tidigare smittfria zoner, äldreboenden mm får kraftiga covidutbrott efter covidvaccinering och att fler nu dör trots covidvaccinering.
Har ni någon rimlig förklaring till det?

Ser fram emot snart svar på dessa frågor.
Och att mina frågor registreras i forskningsbasen.

Börje Peratt
Journalist och forskare
Medlem i Reportrar utan gränser

Publicerat i Folkhälsomyndigheten | Märkt , , | Lämna en kommentar

Pfizer forskningsfusk – 16 läkare och forskare kräver att vaccination i Sverige pausas

British Medical Journal (BMJ) avslöjar att en underleverantör till Pfizer bedrivit omfattande forskningsfusk under fas-III-studien av Pfizers covidvaccin hösten 2020. Huvudvittne är Brook Jackson, dåvarande regionchef i Texas för forskningsorganisationen Ventavia Research Group, som arbetade med Pfizers vaccinstudier.

Av Jacksons vittnesmål framgår att företaget förfalskade data, avblindade patienter, anställde otillräckligt utbildade vaccinatörer och var långsamma med att följa upp biverkningar som rapporterades i fas-III-studien. Personalen som utförde kvalitetskontroller var överväldigad av mängden problem som de upptäckte.

Efter att upprepade gånger ha meddelat Ventavia om bristerna skickade Brook Jackson 25 september 2020 ett klagomål via e-post till FDA (den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten). Ventavia avskedade henne senare samma dag. Jackson har för att styrka sin kritik försett BMJ med dussintals interna företagsdokument, foton, ljudinspelningar och e-postmeddelanden. BMJ underbygger hennes vittnesmål med utsagor från många tidigare anställda på Ventavia.

I artikeln framkommer också att FDA aldrig gjorde någon granskning av verksamheten där Brook Jackson arbetade. Artikeln beskriver att FDA har för lite resurser för att granska kliniska studier. Åren 2000 till 2005 granskades bara cirka 1 procent av alla studier, därefter har antalet granskningar minskat. I augusti 2021 publicerade FDA en sammanfattning av antalet granskningar av Pfizers covidvaccinstudier. Totalt hade 9 av 153 studieplatser granskats, vilket motsvarar 6 procent av studiens forskningscentra.

Vi anser att det som BMJ rapporterat är synnerligen allvarligt. Det kullkastar förtroendet för Pfizer, som är ansvariga för testningen av vaccinet samt för säkerheten hos det vaccin som just nu används till svenskar, varav hundratusentals är barn.

Omfattningen av antalet rapporterade misstänkta biverkningar av covidvaccinen är dessutom gigantisk, till exempel har det i Sverige under de tio månader som vaccinering skett rapporterats in 83 744 misstänkta biverkningar, vilket är mer än 10 gånger fler än alla biverkningar som rapporterats per år under de närmast föregående åren för alla läkemedel och vaccin, inalles cirka 25 000 substanser.

Ett tjugotal studier har visat att vaccinens effekt är mycket svag. En av dessa studier, som är svensk, visade att vaccinen hade god effekt under cirka två månader, att AstraZenecas vaccin inte hade någon effekt mot deltavarianten efter fyra månader och att detsamma gällde Pfizers vaccin efter sju månader.

Den starka misstanken om att delar av den kliniska prövningen för Pfizers vaccin inte utförts på ett vetenskapligt acceptabelt sätt och där studieresultatet inte kan anses tillförlitligt, i kombination med den stora omfattningen av inrapporterade misstänkta biverkningar efter vaccinering, många av allvarlig art, gör oss som läkare, forskare och immunologer djupt bekymrade. Inte minst för barnen som löper extremt låg risk för allvarlig sjukdom med covid-19, men som riskerar allvarliga biverkningar. Att vaccinens effekt redan efter några månader har avklingat kraftigt och är svag mot deltavarianten av viruset bidrar till vår slutsats att covidvaccineringen i Sverige bör pausas tills att risk/nytta kalkyler görs för alla åldersgrupper. Vårt ställningstagande sker i ljuset av avslöjandet i BMJ och det vi idag vet om riskerna för patienten.

Nils Littorin, leg läkare; doktor i klinisk mikrobiologi
Magnus Burling, specialist i allmänmedicin,
Sture Blomberg, specialist i anestesi och intensivvård; docent
Ragnar Hultborn, specialist i onkologi; professor emeritus
Lilian Weiss, specialist i allmänkirurgi; docent
Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog; doktor i molekylär cellbiologi med immunologisk inriktning
Sebastian Rushworth, AT-läkare
Maria Papadopoulou, ögonspecialist
Carina Ljungfelt, specialist i allmänmedicin
Christina Malm, specialist i allmänmedicin,
Bo Jonsson, specialist i allmänpsykiatri; med dr
Anette Stahel, fil mag i biomedicin,
Nina Yderberg, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Dinu Dusceac, specialist i kardiologi; disputerad
Margareta Andersson, specialist i allmänmedicin
Hanna Åsberg, specialist i allmänmedicin

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/
https://brownstone.org/articles/16-studies-on-vaccine-efficacy/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

Publicerat i corona | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Coronatest gav felaktiga svar – artikel i Läkartidningen

Läkartidningen Coronatest felaktigt svar

Akademiska sjukhuset i Uppsala har efter en utredning upptäckt fel i ett covid-19-test som använts på sjukhuset. Felet innebar att provsvar i flera fall blev falskt positiva.

Felet upptäcktes när kompletterande analyser för typning av virusvarianter på de positiva provsvaren skulle genomföras.

– Då de har visat sig negativa. På så sätt förstod vi till slut att vi hade en låg frekvens av falska positiva (Kåre Bondeson, överläkare på Akademiska sjukhuset)

Av anmälan till Läkemedelsverket framgår att företaget identifierat fel i det aktuella kitet som berör hur pipettering utförs av instrumentet. (Läs vidare Läkartidningen) [1]

KOMMENTAR

Fel resultat av Covid19test är lika normalt som vattendroppar vid regn. Mängden felrapporteringar som saboterat idrottares medverkan vid tävlingar och vanliga människor att delta eller resa är nu så omfattande att det är en gåta att något sjukhus använder dem. WHOs rekommendationer har konstaterats vara bedräglig.

”WHO: s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus och hans medkonspiratörer som driver den nya dystopiska planen för en ”stor återställning” vet att ju mer du testar, desto fler positiva fall kommer att dyka upp och desto säkrare blir deras vansinniga  reaktion på ”krisen” validerad. Men meningsmotståndare har redan avslöjat denna bluff.” (Principia Scientific) [2]

COVID-19 PCR-testet är nyckeln till det pandemiska bedrägeriet (Principia Scientific)

Dessa PCRtest är inte ämnade att användas för  diagnostisering av virus. Att tro sig kunna rätta till testen är antingen naivt eller medvetet mörkande av problematiken.

Kary Mullis, uppfinnaren av PCR-tekniken (Polymerase Chain Reaction), som gav honom Nobelpriset i kemi 1993 har avfärdat Covid 19 test i hårda ordalag.

Tyvärr dog Mullis förra året i en ålder av 74, men det råder ingen tvekan om att biokemisten ansåg PCR som olämpligt för att upptäcka en virusinfektion.

Anledningen är att den avsedda användningen av PCR var och fortfarande är att tillämpa den som en teknik för att kunna replikera DNA-sekvenser miljoner och miljarder gånger och inte som ett diagnostiskt verktyg för att upptäcka virus.

Mullis var också mycket kritisk mot särskilt Anthony Fauci som drivit projekt “coronakris” och som Mullis anser inte har kompetens att ens förstå PCR.

Hur deklarering av viruspandemier baserade på PCR-test kan sluta i en katastrof beskrevs av Gina Kolata i hennes artikel i New York Times 2007 – Tro på snabbtest leder till epidemier som inte var.

I en vetenskaplig studie skriver: Torsten Engelbrecht och Konstantin Demeter att Covid 19 PCR test är vetenskapligt meningslösaCOVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless [3]

CITAT: ”Dessutom är det värt att nämna att PCR-testen som används för att identifiera så kallade COVID-19-patienter som antagligen är infekterade med det som kallas SARS-CoV-2 inte har en giltig guldstandard för att jämföra dem med.

Detta är en grundläggande punkt. Tester måste utvärderas för att bestämma deras sensitivitet och specificitet – strikt sett deras “känslighet” [1] och “specificitet” – jämfört med en “guldstandard”, vilket betyder den mest exakta metoden som finns tillgänglig.

Som ett exempel, för ett graviditetstest skulle guldstandarden vara själva graviditeten. Men som till exempel den australiska specialisten för infektionssjukdomar, Sanjaya Senanayake [Professor of Infectious Diseases at the ANU], sade i en ABC-TV-intervju i ett svar på frågan “Hur exakt är [COVID-19] -testningen?”:
– “Om vi ​​hade fått ett nytt test för att plocka upp [bakterien] gyllene staph [Staphylococcus] i blod, har vi redan fått blodkulturen, det är vår guldstandard som vi har använt i decennier, och vi kunde matcha detta nya test mot det. Men för COVID-19 har vi inte ett guldstandardtest. ”
Se 24,27 in i programmet Länk

Jessica C. Watson vid Bristol University bekräftar detta. I sitt papper “Tolkning av ett COVID-19-testresultat“, som nyligen publicerades i British Medical Journal, skriver hon att det råder en “brist på en så tydlig” guldstandard “för COVID-19-testning.”

Men istället för att klassificera testen som olämpliga för SARS-CoV-2-upptäckt och COVID-19-diagnos, eller istället för att påpeka att endast ett virus, bevisat genom isolering och rening, kan vara en solid guldstandard, hävdar Watson på fullt allvar att, “Pragmatisk” COVID-19-diagnos i sig, anmärkningsvärt nog inklusive PCR-testning i sig, “kan vara den bästa tillgängliga ‘guldstandarden’.” Men detta resonemang är inte vetenskapligt sunt.

[KOMMENTAR: Ser vi i Jessica C. Watsons studie en vetenskaplig korruption i akt och mening att ge WHO stöd för pseudovetenskaplig utövning?]

Bortsett från det faktum att det är helt absurt att ta själva PCR-testet som en del av guldstandarden för att utvärdera PCR-testet, finns det inga distinkta specifika symtom för COVID-19, något som även Thomas Löscher bekräftat, före detta chef för Institutionen för infektion och tropisk medicin vid universitetet i München och medlem av Federal Association of German Internists.

Och om det inte finns några särskilda specifika symtom för COVID-19, kan COVID-19-diagnos – i motsats till Watsons uttalande – inte vara lämplig för att fungera som giltig guldstandard.

Dessutom förbiser “experter” som Watson att bara virusisolering, dvs ett entydigt virusbeständigt, kan vara guldstandarden.

Watson tillfrågades hur COVID-19-diagnosen “kan vara den bästa tillgängliga guldstandarden”, om det inte finns några särskilda specifika symtom för COVID-19. Watson tillfrågades även om viruset i sig, det vill säga virusisolering. Watson har inte svarat på  snabba svar /Rapid response på hennes artikel där vi tar upp exakt dessa punkter.” (Slut citat Torsten Engelbrecht och Konstantin Demeter)

Mot denna bakgrund återstår för det vetenskapliga samhället att klargöra vad Covid19 är. Hur har det uppstått och hur man vetenskapligt kan fastställa smitta och sjukdom. Det har visat sig att det mest säkra för att fastställa en sjukdoms orsak är de som blir sjuka och dör av Covid19 injicering. Allt annat är spekulation. [4]

Mot denna bakgrund blir testhysterin bakom Covid 19 lika säker som att köpa lotter på Nordiska Spel.

Injicering av ett oprövat medicinskt experiment (Covid19vax) som i sig innehåller ett hopkok av Corona, Sars Cov, Svininfluensa och HIV och annat såsom mycket farliga graphenoxide. Uppfinnaren av mRNA Vaccine Technology uttalar sig.

Injicerat i kroppen orsakar det en  mycket skadlig attack mot människans immunförsvar som direkt kan utlösa sjukdom med olika reaktioner och i flera fall stroke, hjärtkollaps och död. Ett saboterat immunförsvar kan innebära skador senare i livet. Utbrotten av epidemier på platser där boende och personal vaccinerats är bevis för hur detta sprids. Utbrottet i Norra Italien 2020 föregicks av en ”influensa”-vaccinering av 40 000 av landets ålderstigna befolkning hösten 2019. Minst 7000 dog. WHO skyller på kinesiska resenärer.

Varför detta möjliga samband inte diskuteras är en gåta då sensommarens influensavax 2019 med prototyp till Covid19vax högst troligt är anledningen till utbrottet i Norditalien.

Så här uttalade sig en italiensk läkare: LÄNK

Italiensk läkare varnar jpg

Börje Peratt

Källor

1) Coronatest gav felaktiga svar vid Akademiska sjukhuset: Läkartidningen 2021-09-23

2) COVID-19 PCR-testet är nyckeln till det pandemiska bedrägeriet (Principia Scientific)

3) TORSTEN ENGELBRECHT och KONSTANTIN DEMETER COVID19 PCR-test är vetenskapligt meningslösa

4) Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie)

Publicerat i corona | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

SVT text och KI begår bedrägeri mot svensk befolkning och ljuger om att vaccinerade skulle ha ett bättre skydd än icke vaccinerade.

mängden virusinfekterade personer var likvärdig mellan vaccinerade och ovaccinerade patienter.

SVT text och KI rapporterar om en USA studie utförd av CDC, USAs motsvarighet till hälsomyndighet. Men slutsatserna är hårt kritiserade för bristande vetenskaplighet och brister i statistisk säkerhet. I själva verket finns det data som helt motsäger de slutsatser som SVT text rapporterar och i praktiken blir det som professor Gunilla Karlsson Hedestam hänvisar till Fejk News.

”De här resultaten är unika. De visar ju verkligen att vacciner fungerar”

Nej de visar att KI är beredda liksom SVT Text att gå hur långt som helst för att bedra befolkningen!

Fyrtionio stater skickar regelbundet information till CDC om hur patienter på sjukhus klarat sig via behandlingar där. Men mer än ett dussin rapportörer [meddelade] att de inte har kapacitet att matcha patientens sjukhusintagningsdata med deras immuniseringsjournaler, rapporterade Politico onsdag. ”I stället litar dessa stater på sjukhusadministratörer för att rapportera genombrott. Om över 25% av rapporterna är beskrivna som allvarligt bristfälliga kan man utgå från att många fler är bristfälliga eftersom de flesta håller tyst.

Uppgifterna är ofta felaktigt (aggregerade) ihopklumpade, och utelämnar kritiska detaljer som undergräver förståelse för resultatet, till exempel vilket vaccin en person fått och om de har vaccinerats fullständigt. Ett dussintal statstjänstemän har förklarat att slutsatserna inte nödvändigtvis är korrekta.

Statliga hälsovårdstjänstemän sa att när de kan studera datahospitalens rapporter till dem, hittar de ofta felaktiga uppgifter om individer, fel kön eller ålder samt saknar information om vaccinationsstatus, inklusive vilken typ av injektion individen fick och om de har blivit helt vaccinerade ”, enligt Politico. ”Det finns också en betydande fördröjning – ibland mer än två veckor – i rapportering från stater till CDC eftersom sjukhusets elektroniska system inte automatiskt spårar genombrottinfektioner. Läkare måste göra det manuellt. ” Men denna opålitliga data används enligt uppgift bland annat för att avgöra om amerikaner behöver boosterskott.

Tidigare denna månad meddelade USA: s kirurggeneral Vivek Murthy att administrationen förbereder sig för att börja erbjuda coronavirus -boosterskott i slutet av september. Tillkännagivandet kom flera timmar efter att Världshälsoorganisationens tjänstemän utfärdade skarpa uttalanden som liknade administrering av booster -injektioner mot coronaviruset till att lämna ”extra flytvästar” till dem som redan bär en.

”Många vetenskapsmän och läkare utmanade behovet av boosterdoser vid denna tidpunkt. … Och vissa oroade sig för att ett beslut hade fattats innan Food and Drug Administration hade beslutat om behovet av en booster eller en viktig vaccinrådgivande kommitté hade utvärderat data – vanligtvis hur vaccinpolitiken är fastställd, ”tillade sagesmännen.

Det som gör saken värre, är att CDC vägrar att offentliggöra uppgifterna som den har använt för att motivera sina tvivelaktiga beslut. Detta särskilt drag har enligt uppgift till och med gjort Vita huset upprört. ”Vita husets tjänstemän har blivit alltmer frustrerade över hur CDC har en tendens att inte dela med sig av data vid en tidpunkt då administrationen fattar stora pandemipolitiska beslut om allt från masker till att skolan öppnar igen.

Två andra höga Biden-tjänstemän som arbetar med den federala regeringens Covid- 19 svar [sa] ”, enligt Politico. Detta är inte den första förekomsten av hur CDC som avslöjats med att arbeta med bristfällig data. Omkring början av månaden rapporterade The Wall Street Journal att bristfälliga data också användes för att motivera att amerikaner, inklusive de vaccinerade, börjar bära masker inomhus igen. ”CDC pekade på Provincetown, Mass.,

Där CDC sa att stora sammankomster i juli på barer, nattklubbar och husfester ledde till hundratals Covid-19-infektioner. Fler studier som släpptes under helgen stödde CDC: s slutsats, sa Dr. Walensky, enligt Journal.

”Provincetown-uppgifterna innehöll två häpnadsväckande detaljer: nästan tre fjärdedelar av de infekterade var helt vaccinerade, och prover visade att mängden virusinfekterade personer var likvärdig mellan vaccinerade och ovaccinerade patienter.

CDC drog slutsatsen från det senare att vaccinerade personer som blir smittade kan sprida Delta -varianten lika lätt som de ovaccinerade, säger sagesmannen. Men [Läkemedelsindustrins lojala] forskare, ”experter” och till och med tidigare CDC -tjänstemän har sagt att uppgifterna är opålitliga och felaktiga – liksom CDC: s slutsats.

Mot denna bakgrund blir SVTs Text och KI-professorns slutsats iögonfallande bisarra och direkt lögnaktiga.

När det dessutom visar sig att ett stort antal av vaccinerade skadas och dör blir slutsatserna än mer bisarra. Rapporterade ”biverkningar” och dödsfall kopplas inte alltid till vaccin fastän det är uppenbart för de läkare som agerat visselblåsare och rapporterat dessa avvikelser. Trots detta blir rapporterna om vaccindödade många fler än inrapporterade döda av viruset. De senare vet vi är för överdrivna genom otillräckliga PCR-tester. De förra som dör av vaccin vet vi är underskattade pga av underrapportering.

Gateway Pundit noterade att VAERS rapporterade 2 043 vaccindödsfall under veckan före den 7 juli jämfört med 1 505 dödsfall av COVID-19.

En VAERS visselblåsare rapporterar ett minimum om: ”45 000 döda av covid-19-vacciner inom tre dagar efter vaccination”, och eldar på om rättegång mot den federala regeringen i USA. LÄNK

Slutsatsen är att långt fler skadas och dör av Covid19vax än av viruset.

Börje Peratt

2021-09-11

Källor:

CDC använder enligt uppgift mycket bristfälliga genombrottsdata som grundval för ”stora” beslut https://www.bizpacreview.com/2021/08/27/cdc-reportedly-using-highly-flawed-breakthrough-infection-data-for-basis-of-major-decisions-1125401/

Ingen idé att vaccinera dem som har haft COVID-19: föreslår Cleveland Clinic-studien. No point vaccinating those who’ve had COVID-19: Cleveland Clinic study suggests: https://www.news-medical.net/news/20210608/No-point-vaccinating-those-whoe28099ve-had-COVID-19-Findings-of-Cleveland-Clinic-study.aspx

Report: More vaccine deaths last week than COVID-19 deaths LÄNK

Official Data shows more people have died because of the Covid Vaccines in 6 months than people who have died of Covid-19 in 15 months LÄNK

VAERS Whistleblower: “45,000 Dead From Covid-19 Vaccines Within 3 Days of Vaccination”, Sparks Lawsuit Against Federal Government https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/07/22/vaers-whistleblower-45000-dead-from-covid-19-vaccines-within-3-days-of-vaccination-sparks-lawsuit-against-federal-government/

Publicerat i corona, journalistik, Läkemedel | Märkt , , , , , | 6 kommentarer

Så luras en befolkning till självförstörelse

Utbrottet av Corona i Wuhan Kina i början av 2020 har många märkliga ingredienser.

(30 februari 2020) Medierna börjar omedelbart publicera överreklamerade siffror om smittade som om det vore en gigantisk dödsvåg. Varför denna hysteri med dagliga siffror om man inte avsåg att skapa panik? Syftet tycks ha varit att skrämma folk till att vara rädda för varandra och sedan injicera folk med ett ofärdigt vax som orsakar hög dödlighet och svåra skador. Pipet som lade grunden till polisstat.

Skrämselpropagandan har fått avsedd verkan. Masspsykosen kommer att rättfärdiga restriktioner och inskränkningar. Resultatet blir enorma intäkter till läkemedelsbolagen men också global kontroll över mänskligheten med ett överdrivet hot om sjukdom som vapen. Det i sin tur kan leda till tvångsvaccinering och vaccinpass.

Jag är nu pensionerad och hotet mot mitt rykte och trovärdighet får stå åt sidan för att med full kraft uppmärksamma och sätta lampan på dem som nu hotar vår hälsa och frihet. Och jag ber alla som vill se sina barn växa upp i en mänsklig framtid medverka till att vända vinden.

För att ge en bakgrund till mitt engagemang som här går ut på att upplysa om Coronabedrägeriet, kan det vara bra med lite yrkeshistorik. Bland mina kunder har funnits, förutom SVT och Sveriges Radio även Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Dopingkommissionen, Olympiska Kommittén, flera sjukhus som Uppsala Akademiska sjukhus och Rosenlund i Stockholm. Jag har gjort uppdrag för en rad av våra största företag, organisationer, myndigheter och elitlag. Som medieproducent och filmare har det blivit dokumentärer, utbildningsfilmer och även internationellt prisbelönta långfilmer. En stor nyfikenhet på relationer och samhälle fick sitt utlopp i arbete som journalist och viljan att berätta gavs nya möjligheter genom min grundutbildning inom media på Dramatiska Institutet.  Men parallellt fanns också en önskan om att forska och då främst på vår tankevärld och hur mental och fysisk förmåga hänger samman. Genom akademiska examen i två utbildningar fick jag den skolning som ligger till grund för att förstå vetenskapens metoder och krav. Länk Javisst, jag vet det finns de som hävdar att det bara finns en metod. Men den inskränkningen håller jag inte med om.

Om mig har sagts att jag har en särdeles analytisk klarsynthet och kan snabbt se helheter och orsak och verkan. Utifrån det agerar jag. En kund kallade mig ”Naturkraft”.

Min ambition att verka för ett bättre företagande har lett till en mångårig verksamhet som ledarskapsutbildare och uppdrag för organisationer och lag som behöver lyfta sig ur kris och hitta tillbaka till hur man jobbar tillsammans för att lösa sina uppgifter.

Konflikter kan enkelt formuleras i rättvisa eller dess motsatser.  Och mänskligheten har i årtusenden kämpat för att befria sig från slaveri vilket har gett oss demokrati och mänskliga rättigheter.

(Januari 2021) På ett enda år har vår frihet i stort sett raserats. Majoriteten av mänskligheten tror att coronakrisen handlar om hälsa och i en slags masspanik har man accepterat inskränkningar, lock down och i en hysterisk rädsla för att bli sjuk har många satt sig i självkarantän och hoppas på att ett vaccin ska frälsa dem. Men nej denna mycket osäkra smitta är inte i närheten av en pandemi och den drabbar i princip bara äldre med underliggande sjukdomar. Och de flesta skulle klara sig med kända metoder och medel som läkemedelsbolagen vill stoppa med alla medel.

Det övergår de flestas förstånd att coronakrisen skulle kunna vara ett spel för att lura skjortan av jordens folk och få dem att lydigt följa råttfångarens minsta vink.

Toppläkare fastslår: Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet

Bland dem som först insåg svindeln var de som har medicinsk kunskap att avslöja bedragarna. Nobelprisbelönta forskare och läkare kunde genomskåda den påstådda faran i coronaviruset och belysa hur PCRtestet användes felaktigt för att kunna komma med uppblåsta påståenden om smitta och död. PCRtestet har aldrig varit avsett för de diagnoser som det nu har utnyttjats för och ger aldrig korrekta utslag. Så efter det ena testet är man sjuk och efter det andra testet frisk. Miljardären Elon Musk testades i Sverige fyra gånger, vartannat var han sjuk och vartannat frisk. Trots denna påtagliga frånvaro av klarhet och tydlighet så är människor så rädda för att bli sjuka att de accepterar en bluff som de annars sannolikt skulle ha genomskådat.

Kary Mullis som uppfann testet har underkänt de utövare som fått WHO att övertyga världen om att utnyttja PCRtest och i stort sett har han inkompetensförklarat Anthony Fauci, den amerikanska maktkarriäristen som tycks ha haft sin egen överhöghet som mål och som trampat över många lik för att nå dit. Och här kommer vi till vad som tycks skilja människor åt.

I princip går skiljelinjen i människor motiv mellan en vilja att skapa ett samhälle där vi har ett generöst utbyte av varandra eller en makthierarki där rovdjur utnyttjar andra. Dessa båda motiv är oförenliga och 2020 såg vi hur rovdriften tog över.

Rovdjuren som ligger bakom coronakrisen har gjort det så smart att 80 procent av mänskligheten tror på de lögner som fått dem att underkasta sig. Jag anar att dessa offer är mycket rädda för sjukdom vilket får dem att förlora sitt sunda förnuft. Minoriteten som insett bedrägeriet är också oroliga, inte för att bli sjuka utan för att denna antihumanism ska lyckas ta över jorden. Läkare och forskare som upptäckt övergreppet riskerar att bestraffas om de så mycket som yppar sanningen. Kirurg kritiserade coronahanteringen i Storbritannien – blev avstängd. Exempel på det är överväldigande så det finns en förståelse för dem som håller tyst. Det kräver ett stort mod och beredskap att riskera att förlora både jobb och vänner för att vidmakthålla vad man har förstått. Länk

Offren som inget har förstått tenderar dock att angripa  sin motståndare (de som förstått) med nedsättande och kränkande ordval. Motsvarande agerande som vi ser hos pseudoskeptiker och antihumanister.

När man väl insett att det tycks vara allvarliga fel som ligger bakom oegentligheterna så kan man som flera av oss inte stanna där utan vi vill veta mer. Vad kan det finnas för motiv att Fauci förts finansierar utvecklingen av Coronavirus i ett ”säkerhetslabb i Kina Wuhan” för att sedan planenligt läcka ut det globalt? Och Med Världshälsoorganisationens goda minne! Hur kan det finnas människor som är beredda till dessa illdåd? Är det enbart girighet eller är det mer än så? Ju mer man förstått desto mer vill man berätta för andra. Men då upptäcker man att de som låst sig av rädsla i övertygelse om att allt de hört är sant, är omöjliga att föra en dialog med. Det är samma som med trumpare. Vad än Trump sa så var det sant även om man kunde bevisa att han ljög. Det enda han hade rätt i var att Wuhan, WHO och Kina. Nu har vi fått vad jag kallar ”vaxare” och ”covidtroende”, de offer som ser vaccin som lösningen på problemet och som inte förstått att de nu kommer att utsättas för kontroll, diktatur och polisstat och att Big Pharma bara är intresserad av de enorma intäkter som de får från detta fulvax. Om människor sedan insjuknar av fulvaxet så tjänar hydran än mer pengar på att sälja produkter mot biverkningar. Det är därför de angriper naturliga alternativ som visat sig fungera men som hotar Big Pharmas vinster.

Nåväl vi befinner oss nu i en tid där de insiktsfulla, många av dem ansedda medicinare, anser att befolkningen underkastat sig ett globalt självmord genom att spruta i sig fulvaxet.  Jag har förlikat mig med att det sker. Alltför många följer råttfångarens flöjttoner. Men jag förlikar mig inte med att tvingas på  restriktioner och vaccinpass. Efter andra världskriget så beslöts i Nürnbergrättegången att det skulle vara förbjudet att utsätta människan för medicinska försök. Just nu pågår tvångsvaccineringar med ett oprövat fulvax på människor som motsätter sig att få i sig ”skiten”. Vid Nürnbergrättegången klargjordes också att det för all framtid skulle vara förbjudet att stigmatisera människan med symboler som judestjärnan eller med pass som skulle bestå av medicinsk information som kunde utnyttjas för att begränsa deras fri- och rättigheter. Detta kommer nu att genomföras i full skala och motivet tycks vara en global fascism. Länk

Coronavirusets tillkomst

Vilka hade resurser att ”äga” WHO och få en marionett att manipulera alla hälsomyndigheter i världen?

Misstankarna mot Anthony Fauci och Bill Gates innebar ett sökande efter sådana kopplingar. Fauci initierad Coronavirusutveckling på Fort Detrick i USA i samband med svininfluensadebaklet 2009. Han ville också gå vidare med att kunna utveckla fågelinfluensa så att det skulle kunna smitta människan men fick inte fortsätta med det. (Googla: Fauci bird flue vaccine)

När Coronavirusforskningen stoppades i USA flyttade han det till ett högrisklabb i Kina och finansierade det med två gånger 3,7 miljoner dollar. Bill Gates inledde patentsökning av Corona vaccin 2014 och fick det godkänt 2019. Samma höst genomförde World Economic Forum och Bill Gates Foundation ett Event där hela Coronapandemin spelades upp i detalj. Eventledaren påstod att det var påhittat men det var en förberedelse för världens ledare hur de skulle agera. Trots att mängder av världens mest kompetenta medicinska experter protesterat och lett till bevis att coronatesten är rena bedrägeriet och att smittan inte är värre än en säsonginfluensa.

Anstiftare av Corona-bedrägeriet har skapat panik genom media och lett världsledare till att begå allvarliga kränkningar mot de mänskliga rättigheterna med införandet av polisstatliga övergrepp.

Den växande oppositionen har fått flera forskare, journalister och advokater att avslöja den förrädiska konspirationen och en viktig person i denna växande motkraft är Reiner Fuellmich. Han är en internationellt framgångsrik rättegångsadvokat som tog upp kampen mot de stora drakarna och fick dem dömda för bedrägeri. Nu, tillsammans med andra rättssökande, bygger han en folkligt förankrad rättvisekår för att ställa gärningsmännen bakom coronabedrägeriet till svars

Jag gjorde i mars 2021 en intervju med Reiner för att höra hur situationen ser ut idag och vad de har planerat för att återta samhället och mänsklig frihet och också föra de skyldiga till världens största bedrägeri inför rätta. Det blev filmen  THE FRAUD. Vimeokanalen deleatade den men då lade jag upp den på en säker plattform. Att en ansedd filmkanal så förlorar sin integritet och moral är beklämmande för en filmmakare som utgått från att journalister och filmare ska fritt få uttrycka det de ser.

Världen är nu ansatt av en djävulsk konspiration som får Hitler och Nazismen att blekna. Att tyska folket blev en del av denna förskräckliga historia ska jämföras med att dagens Coronakampanj förvandlat myndigheter, domstolar, medier och politiker till förrädare som orsakat masshypnos och förvrängt huvudet på all världens befolkning med några få undantag. Att världshälsoorganisationen, WHO, med en folkmördare vid rodret fått rollen som undergrävare av hälsa för att ge makten åt läkemedelshydran är det genom tiderna största bedrägeriet.

Alltfler demonstrerar nu för frihet och för att vända vinden.

Börje Peratt

Den här artikeln påbörjades i februari 2020 och publiceras 8 juni 2021

Andra artiklar

400 läkare i protest mot coronapaniken

Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter

Acceptera inte “det nya normala”- Doktorer över hela världen protesterar

Pfizers visselblåsare

Vår grundlag sätter ramarna för Sveriges coronastrategi – ny pandemilag

Domslut: Corona-lockdown är författningsstridig och verkningslös

Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie)

Falsklarm! Medier orsakar panik i samhället och tumult på sjukhus

Publicerat i corona, Propaganda, Vaccin | Märkt , , , , , | 3 kommentarer

Alarmerande ökning av skadade och döda från mRNA-vacciner kräver brådskande åtgärder

Original: Alarming Casualty Rates for mRNA Vaccines Warrant Urgent Action

Alarmerande olyckshastigheter för mRNA-vacciner garanterar brådskande åtgärd

Av F. William Engdahl 19 maj 2021

Författare: Bicanski på Pixnio. Licens: Personligt och kommersiellt bruk (CC0) https://pixnio.com/media/injection-medication-needles-springe-vaccination# inkluderar länk till licens.

När det nu publiceras officiella regeringsuppgifter i Europa och USA om det alarmerande antalet ökade dödsfall och permanent förlamning samt andra allvarliga biverkningar från de experimentella mRNA-vaccinerna, blir det tydligt att vi människor är försökskaniner i ett experiment som kan förändra den mänskliga genstrukturen och mycket värre.

Större medier ignorerar dessa alarmerande data!

Medan otaliga unga friska offras och dör, rullar försöksvaccinet fram med stöd av Washington och Bryssel och tillsammans med WHO och vaccinkartellen. Denna [vax]maffia tvingar på dig ”ett erbjudande som du inte får vägra”. Det åtföljs av total avsaknad av medmänsklig respekt och medkänsla för de öden som drabbar de skadade.

Den alarmerande EMA-rapporten

Den 8 maj offentliggjorde Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA – en byrå för Europeiska unionen (EU) som ansvarar för utvärdering och tillsyn av medicinska produkter), med hjälp av databasen EudraVigilance (som samlar rapporter om misstänkta biverkningar av läkemedel inklusive vacciner) en larmrapport som knappt fick något omnämnande i stora vanliga medier.

Fram till den 8 maj 2021 hade de registrerat 10 570 dödsfall och 405 259 skador efter injektioner av fyra experimentella COVID-19-sprutor: COVID-19 mRNA VACCINE of MODERNA (CX-024414); COVID-19 mRNA VACCINE av PFIZER-BIONTECH; COVID-19 VACCINE av ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19); och Johnson & Johnsons Janssen COVID-19 VACCINE (AD26.COV2.S). En detaljerad analys av varje vaccin ger följande: Pfizer-BioNTech-mRNA-genredigerat vaccin resulterade i de flesta dödsfallen – 5 368 dödsfall och 170 528 skador eller nästan 50% av det totala antalet för alla fyra. För Moderna mRNA-vaccinet redovisades 2865 dödsfall och 22.985 skador. Det vill säga, de ena av två genmanipulerade mRNA-experimentella vacciner.

Pfizer-BioNTech och Moderna, stod för 8 233 dödsfall av de totala registrerade dödsfallen på 10 570. Det är 78% av alla dödsfall från de fyra försöksvacciner som för närvarande används i EU.

Och bland de allvarliga biverkningarna eller skadorna som registrerats av EMA, för de två mRNA-vaccinerna som vi fokuserar på i den här artikeln, för Pfizer ”experimentella” vaccin, inkluderade de flesta rapporterade skador i blod- och lymfsystemet inklusive dödsfall; hjärtstörningar inklusive dödsfall; muskel- och bindvävssjukdomar; andnings-, bröstkorgs- och mediastinumstörningar och kärlsjukdomar.

För Moderna mRNA-vaccinet inkluderade de allvarligaste skadorna eller dödsorsakerna blod- och lymfsystemet. hjärtstörningar; muskel- och bindvävssjukdomar; störningar i centrala nervsystemet.

Observera att dessa är de allvarligaste skadorna man hitills upptäckt relaterade till de två genetiskt manipulerade mRNA-vaccinerna. EMA konstaterar också att man tror att endast en liten procentandel av de faktiska dödsfallen eller allvarliga biverkningar, kanske bara 1% till 10%, rapporteras av olika skäl. Officiellt har mer än 10 000 personer dött efter att ha fått coronavirusinjektioner sedan januari 2021 i EU. Det är ett skrämmande antal ”vaccin”-relaterade dödsfall, även om det verkliga antalet är mycket större.

CDC också

Även de amerikanska centren för sjukdomskontroll (CDC), en notoriskt politisk och korrupt byrå med vinstdrivande band till vaccintillverkare, visar i sitt officiella VAERS-system (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) totalt 193 000 ”biverkningar” inklusive 4057 dödsfall 2475 permanenta funktionshinder, 25 603 akutbesök och 11 572 sjukhusvistelser efter COVID-19-injektioner mellan 14 december 2020 och 14 maj 2021.

Detta inkluderade de två mRNA-vaccinerna, Pfizer och Moderna, och det mycket mindre vanliga J&J Janssen-vaccinet. Av de rapporterade dödsfallen inträffade 38% hos personer som blev sjuka inom 48 timmar efter att ha vaccinerats.

Det officiella amerikanska vaccinerelaterade dödsantalet är högre på bara fem månader än alla vaccinrelaterade dödsfall från de senaste 20 åren tillsammans. Ändå begraver de stora medierna världen över och den amerikanska regeringen praktiskt taget dessa alarmerande fakta.

Cirka 96% av de dödliga resultaten kom från Pfizer- och Moderna-vaccinerna, de två varianterna som finansierades och marknadsfördes av Gates Foundation och Tony Faucis NIAID med den experimentella genetiska mRNA-teknologin.

Dessutom designade Dr. Tony Fauci, den amerikanska vaccin tsaren Biden Administration och hans NIAID Vaccine Research Center Moderna mRNA-vaccinet och gav Moderna och Pfizer 6 miljarder dollar för att producera det. Det är också en uppenbar intressekonflikt eftersom Fauci och hans NIAID tillåts finansiellt dra nytta av sina patentintäkter i vaccinet med hjälp av en mycket underlig amerikansk lag.

NIAID utvecklade coronavirus-spikproteinerna för utveckling av SARS-CoV-2 mRNA-vacciner med skattebetalarpengar. De licensierade det sedan till Moderna och Pfizer.

Aldrig tidigare sett i naturen …

”I en tragisk mening börjar erfarenheterna från biverkningar av de två aldrig tidigare skådade mRNA-experimentella vaccinerna först nu strömma in. Injektionskampanjen som skedde i oöverträffad hastighet ”höghastighet”, som den amerikanska regeringen kallade det, kan vi först nu konstatera vilka som är de verkliga prövningarna för mänskliga försökskaniner. Få inser att de två mRNA-vaccinerna använder genetiska manipulationer som aldrig tidigare har använts hos människor.

Och under ursäkter för brådskande insatser avstod USA: s och EU: s hälsovårdsmyndigheter de djurförsök är brukliga [men som upphörde då försöksdjuren dog]. Myndigheterna säkerställde inte ens elementär säkerhetsprövning utan gav ett ”tillstånd för nödanvändning.” [Vilket öppnar för ”fort men fel”]

Dessutom friades vaccintillverkarna från ansvar och blev till 100% undantagna från skadeståndskrav. Allmänheten försäkrades om vaccinsäkerhet när Pfizer och Moderna publicerade rapporter om 94% och 95% ”effekt” av dessa vacciner.

NIAIDs Fauci kallade det snabbt och ”extraordinärt” i november 2020, och ”höghastighet! ​​var igång liksom aktiekursen för Pfizer och Moderna.

Peter Doshi, biträdande redaktör för British Medical Journal pekade på en stor brist i över 90 % av rapporterna gällande effekten av Moderna- och Pfizer-vacciner. Han noterade att procentsatserna av påstådd effektivitet är relativa [och undermåliga], i förhållande till den utvalda lilla friska unga testgruppen, och inte absoluta som i verkliga livet. I verkligheten vill vi veta hur effektivt vaccinet är bland den stora befolkningen.

Doshi pekar på det faktum att Pfizer utesluter över 3400 ”misstänkta COVID-19-fall” som inte ingick i interimsanalysen. Dessutom individer ”i både Moderna- och Pfizer-studierna ansågs vara SARS-CoV-1- positiva vid utgångsbehandlingen, (2003 års asiatiska SARS-virus) trots att sådan tidigare infektion var skäl för uteslutning” [dvs de skulle inte få någon injektion då det skulle påverka resultatet och göra det osäkert], konstaterar Doshi. Båda företagen vägrade sedan att släppa ut sina rådata.

Pfizers egna forskare gjorde sina egna tester. Kort sagt är 95% av vad Pfizer eller Moderna hävdar osant eller ren lögn. Vi får höra, ”Lita på oss.” En mer realistisk uppskattning av den verkliga effekten av de två vaccinerna för allmänheten, med hjälp av data från vaccintillverkarna till FDA, visar att Moderna-vaccinet vid tiden för interimsanalysen visade en absolut riskminskning på så liten som 1,1%, medan Pfizer vaccinets absoluta riskminskning var 0,7%. Det innebär 99% risk! Det är väldigt dåliga skydd.

Peter Hotez, dekan vid National School of Tropical Medicine vid Baylor College of Medicine i Houston, säger: ”Helst vill du att ett antiviralt vaccin ska göra två saker. . . först, minska sannolikheten för att du blir allvarligt sjuk och slippa tvingas uppsöka sjukhus, och två, förhindra infektion som kan avbryta sjukdomsöverföringen.” Som Doshi konstaterar var ingen av försöken ”utformade för att upptäcka en minskning av någon genuin effekt, såsom minskning av sjukhusinläggningar, användning av intensivvård eller dödsfall. Inte heller studeras försöksvaccinerna för att avgöra om de kan avbryta överföringen av viruset. Modernas chefsforskare medgav till och med att ”Vår granskning kunde inte visa förebyggande av överföring av smitta.”

Möjliga effekter av mRNA-vacciner

I en stor ny studie som just publicerats i International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research analyserar Dr. Stephanie Seneff, seniorforskare vid MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, och Dr Greg Nigh, Naturopathic oncology specialist, i detalj möjliga vägar där de experimentella mRNA-vaccinerna från Pfizer och Moderna kan orsaka sådana negativa effekter i de vaccinerade. Först påpekar de att både Pfizer- och de Moderna-genredigerade vaccinerna är mycket instabila: ”Båda levereras genom muskelinjektion och båda kräver frysning för att förhindra att RNA bryts ner. Detta beror på att, till skillnad från dubbelsträngat DNA som är mycket stabilt, kan enkelsträngade RNA-produkter skadas eller göras maktlösa vid varma temperaturer och måste hållas extremt kalla för att bibehålla sin potentiella effektivitet. ” Pfizer rekommenderar minus 70 ‘Celsius.

Författarna påpekar att för att förhindra att mRNA bryts ner innan det kan producera protein, ersätter båda vaccintillverkarna metyl-pseudouridin för att stabilisera RNA mot nedbrytning, så att det kan överleva tillräckligt länge för att producera tillräckliga mängder proteinantigen. Problemet som de påpekar är att ”Denna form av mRNA som levereras i vaccinet ses aldrig i naturen och har därför potential för okända konsekvenserManipulation av livskoden kan leda till helt oväntade negativa effekter, potentiellt långsiktiga och även permanenta skador.”

PEG-hjälpmedel och anafylaktisk chock

Av olika skäl för att undvika att använda aluminiuminsatser i syfte att öka antikroppsreaktion använder båda mRNA-vaccinerna polyetylenglykol, eller PEG, som adjuvans. Detta får konsekvenser.

Författarna påpekar, ”… båda mRNA-vaccinerna som för närvarande används mot COVID-19 använder lipidbaserade nanopartiklar som leverans”fordon”. MRNA-lasten placeras i ett skal bestående av syntetiska lipider och kolesterol, tillsammans med PEG för att stabilisera mRNA-molekylen mot nedbrytning. ” PEG har visat sig ge anafylaktisk chock eller allvarliga allergiframkallande reaktioner. I studier av tidigare icke-mRNA-vacciner inträffade anafylaktiska chockreaktioner i 2 fall per miljon vaccinationer. Med mRNA-vaccinerna visade den första övervakningen att ”anafylaksi inträffade med en hastighet av 247 per miljon vaccinationer. Detta är mer än 21 gånger så många som ursprungligen rapporterades av CDC. Den andra injektionsexponeringen kommer sannolikt att orsaka ännu större antal anafylaktiska reaktioner. ” En studie noterade, ”PEG är ett högrisk” dolt ”allergen, vanligtvis oväntat och kan orsaka frekventa allergiska reaktioner på grund av oavsiktlig återexponering.” Bland sådana reaktioner ingår livshotande kardiovaskulär kollaps. Detta är långt ifrån alla odeklarerade risker med experimentella mRNA-coronavirusvacciner. [Det finns således anledning att befara fler odeklarerade risker].

Antikroppsberoende förbättring

Antikroppsberoende förbättring (ADE) är ett immunologiskt fenomen. Seneff och Nigh noterar att ”ADE är ett speciellt fall av vad som kan hända när låga, icke-neutraliserande nivåer av … antikroppar mot ett virus är närvarande vid tidpunkten för infektionen. Dessa antikroppar kan vara närvarande på grund av … tidigare vaccination mot viruset … ”Författarna föreslår att i fallet med både Pfizer- och Moderna-mRNA-vacciner,” icke-neutraliserande antikroppar bildar immunkomplex med virala antigener för att framkalla överdriven utsöndring av proinflammatoriska cytokiner och i extrema fall en cytokinstorm som orsakar omfattande lokal vävnadsskada.

För att vara tydlig är cytokiner normalt en del av kroppens immunsvar på infektion. Men deras plötsliga frisättning i stora mängder, leder till en cytokinstorm, som kan orsaka organsvikt och död.

Vårt medfödda immunsystem genomgår en okontrollerad och överdriven frisättning av proinflammatoriska signalmolekyler som kallas cytokiner. Författarna tillägger att redan existerande ”antikroppar, inducerade av tidigare vaccination, bidrar till allvarlig lungskada av SARS-CoV i makaker …” äldre kan predisponera dem för ADE vid exponering för SARS-CoV-2. ” Detta är en möjlig förklaring till den höga förekomsten av dödsfall efter mRNA-vaccination bland äldre.

Vaccintillverkarna har ett smart sätt att förneka deras mRNA-vacciners toxicitet (giftnivå). Som Seneff och Nigh säger, ”är det inte möjligt att skilja en ADE-manifestation av sjukdom från en sann, icke-ADE-virusinfektion.” Men de gör den talande punkten: ”I ljuset av detta är det viktigt att inse att när sjukdomar och dödsfall inträffar strax efter vaccination med ett mRNA-vaccin, kan det ändå aldrig bestämmas definitivt, inte ens med en fullständig undersökning, att vaccinreaktionen inte var den närmaste (proximala) orsaken. “

Författarna anför många andra alarmerande punkter inklusive uppkomst av autoimmuna sjukdomar som celiaki, en sjukdom i matsmältningssystemet som skadar tunntarmen och stör absorptionen av näringsämnen från maten. Även Guillain-Barré syndrom (GBS) som orsakar progressiv muskelsvaghet och förlamning. Dessutom kan immuntrombocytopeni (ITP) där en person har ovanligt låga nivåer av blodplättar – cellerna som hjälper blodet att koagulera – inträffa efter vaccination ”genom migrering av immunceller som bär en last av mRNA-nanopartiklar via lymfsystemet in i mjälten … ITP verkar initialt som petechiae eller purpura på huden och / eller blödning från slemhinnor. Det har en hög risk för dödsfall genom blödning och stroke.

Dessa exempel är ett tecken på det faktum att vi bokstavligen exponerar människosläktet via oprövade experimentgenredigerade mRNA-vacciner för oberäkningsbara faror som i slutändan kan överstiga den absolut potentiella risken för skada från något som har kallats SARS-Cov-2. Långt ifrån det mycket uppskattade mirakelämnet som WHO, Gates, Fauci och andra förkunnar, har Pfizer, Moderna och andra möjliga mRNA-vacciner helt klart potentiellt tragiska och till och med katastrofala oförutsedda konsekvenser. Inte undra på att vissa kritiker tror att det är ett förklätt medel för mänsklig eugenik.

F. William Engdahl är strategisk riskkonsult och föreläsare, har en examen i politik från Princeton University och är en bästsäljande författare om olja och geopolitik, exklusivt för onlinetidningen ”New Eastern Outlook”.

Publicerat i corona, Vaccin | Märkt , , , , | 1 kommentar

Allvarliga biverkningar av covid19-vaccin

Artikeln 8000 människor i Sverige döda av Covid19 vaccin till midsommar? har väckt undringar och frågor om hur denna uppskattning kommit till. Jag ska här försöka förtydliga mig. Och jag erkänner att tidigare artikel kan anklagas för att vara spekulativ. Men inte mindre spekulativ än WHOs ständiga uppgradering av antalet smittade och döda baserade på magkänsla! Och dessa överdrifter handlar om hundratusentals som bevisligen har avlidit av helt andra orsaker än covid men som rapporteras som covid. I Sverige ska vi ha i åtanke att 7000 äldre dog av vanvård och direkt dödliga insatser, respirator, felmedicinering, palliativ ”vård” som i praktiken avrättar människan. Utanpå det har man i statistiken låtit samma människa dö flera gånger. Jo! har man besökt olika vårdinrättningar och registrerats med Covid så blir varje besök i statistiken Coviddöd.

Om vi utgår från de siffror som Läkemedelsverket redovisat LÄNK . Utifrån försiktighetsprincipen att endast ange 1-10% av möjliga skadade och smittade. Då får vi att till mitten av april har över 18000 vaxade drabbats av allvarliga fall av biverkningar av totalt 877900 vaccinerade och man har erkänt att ca 173 är dödsfall av 20% handlagda. Låt oss av detta göra en uppskattning av hur många som man tillstår kan ha dött av återstående 80% ej handlagda fall. Det innebär att kanske 900 kan ha dött från vaccinering. Då ska man veta att försiktighetsprincipen är så stark att man ofta endast accepterar att 1% av dödsfall (relaterade till vaccinering). Möjligen har det kanske dött ca 9000 men med en mycket försiktig bedömning blir det således att kanske 900 har dött direkt av vaccinering. Vi vet att de flesta som har en möjlighet att bli registrerade som död av Covid19vax dör inom en till fem veckor. När det gäller dagliga rapporter i medier om smittade och döda tycks däremot ingen försiktighetsprincip gälla. Tvärtom. Här överdrivs istället statistiken. Trots att vi vet att PCRtesten är opålitliga så påstår dessa rapporter ”garanterad” träffsäkerhet. Och vad värre är när nu människor som är fullvaccinerade dör så registreras de som döda av Covid19 inte av vaccinet. Det är statiskt bedrägeri.

Vad är en allvarlig biverkning?
”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.

Föreliggande redovisning rör dokument från 21 april.

Över 18000 allvarliga biverkningar!
En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden …
Detta till trots är rapporterade dödsfall osannolikt låga. Se referenser. Siffrorna rör också handlagda fall av inskickade (fram till 21 april) och utifrån resultat av handlagda fall har jag i kommentar gjort en uppskattning (statistisk estimering) av de återstående ej handlagda fallen. Men håller mig till de spektakulärt blygsamma redovisningarna av dödsfall.

Läkemedelsverket redovisar Comirnaty (Pfizer) handlagda 2340 av 7024 rapporter:

Ej allvarlig

1,418

Allvarlig

922

Totalt handlagda 21 april

2340

KOMMENTAR: 922 är drygt 34% av handlagda fall. Återstår 4684 ej handlagda. Då kan man uppskatta att av dessa är drygt 1592 allvarliga. Om vi slår ihop de kända allvarliga fallen med uppskattade får vi fram till mitten april 922+<1590≈2500 allvarliga fall. 21 april rapporterar man 159 döda av 922 allvarliga fall (17,25%) Man får förmoda att det bland dessa allvarliga fall förekommer ett antal dödsfall som inte rapporterats. Men lågt räknat kan vi ändå göra en uppskattning som ger 275 dödsfall. Sammantaget med tidigare 159 dödsfall blir det <430 dödsfall fram till 21 april.

Läkemedelsverket redovisar Comirnaty (Pfizer) handlagda 207 av 1475 rapporter:

Ej allvarlig

116

Allvarlig

91

Totalt handlagda 21 april

207

KOMMENTAR: 207 är 14% av handlagda fall. 91 allvarliga fall är 44% av 207 handlagda fall. Återstår 1269 ännu ej handlagda fall. 44% av dessa är <550 allvarliga fall. Om vi slår ihop de kända allvarliga fallen med uppskattade får vi fram till mitten april 207+<550≈757 allvarliga fall. Läkemedelsverket uppger att 10 dött av de handlagda fallen det innebär lågt räknat att fram till 21 april har 100 dött av Moderna vaccin.

Läkemedelsverket redovisar AstraZeneca handlagda 635 av 17541 rapporter:

Ej allvarlig

83

Allvarlig

552

Totalt handlagda 21 april

635

KOMMENTAR: 3 % handlagda rapporter. Astra Zeneca 552 allvarliga av 635 handlagda rapporter är 87% allvarliga. Vid 3% handlagda rapporter rapporterades 13 döda dvs 2% av handlagda allvarliga fall. 87% av 17541 inkomna rapporter kan man uppskatta att 15260 är allvarliga. Enligt Läkemedelsverket skulle det av dessa allvarliga kunna rapporteras 350 dödsfall. Är det trovärdigt då man skriver att allvarliga leder till döden? Och mängden uppmärksammade rapporter om döda av stroke. Man kan räkna med att en väsentlig del av dessa allvarliga fall med livshotande skador kan ha dött inom inte alltför lång tid och dessa dödsfall har då inte rapporterats. Jo möjligen i fel statistik som döda av covid19.

Ska vi gå på Läkemedelsverkets information så får vi en uppskattad dödssiffra av 434 (Pfizer) +100 (Moderna)+ 351 (Astra Zeneca) då blir det 885 dödsfall fram till 21 april. Det är trots dessa allvarliga siffror antagligen bara toppen på isberget. Och jag antar att Astra Zeneca har minst 10 gånger fler dödsfall än redovisade. Alldeles oavsett så är det beräknade antalet allvarligt skadade av AZvaccin inom tre och en halv månads försöksverksamhet < 18 000 (≈2,1% av vaccinerade, totalt 877900) och döda ca 900 (≈ 0,1% av vaccinerade vilket är likvärdigt vid dödstal från säsonginfluensor). Det innebär att denna försöksinsats orsakar sådana skador och dödstal att den borde avbrytas omedelbart.

Jag upprepar siffrorna är efter tre och en halv månads försöksverksamhet. Fortsatt vaccinering med livshotande skador leder sannolikt till större dödstal från vaccinering än de vi varje dag kan se från den osäkra covid19statistik som medierna vidarebefordrar.

Trots att detta är en försökvaccinering frångår man alla etiska regler, moraliska principer och patientlagar vid genomförandet av vaxkampanjen som också nu ska gälla barn. Har de någon talan i detta försök. Nej, de tvingas på ett farligt vax som vi bara kan ana konsekvenserna av. Det är utan tvekan ett svårt brott mot mänskligheten och de inblandade måste ställas inför rätta när den tiden kommer som möjliggör det. Ovanpå det håller man på och ska genomföra ett vaxinpass grundat på försöksvaccinering. Tankarna går ofrånkomligen till hur man skiljde ut judar under naziepoken. Ovaxade riskerar att bli ghettoförklarade och förbjudas mänskliga fri- och rättigheter, avtvingas ovärdig hantering. Frbjudas resemöjligheter. Skulle detta bli verklighet återstår revolt.

Vi som vet att denna kampanj inte rör att förbättra folkhälsan, tvärtom kommer den att sabotera folks immunförsvar. Kampanjen rör makt och pengar.

Tyvärr är en stor del av befolkningen så okunnig så de riskerar också bli fiende i detta.

Börje Peratt

Referenser

Granskningen härrör från Läkemedelsverkets sida om inrapporterade ”incidenter”-misstänkta biverkningar den 14 april och den 21 april: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

Urklipp skärmdumpar Läkemedelsverkets PDFer 2021-04-21

COMIRNATY/PFIZER 34% handlagda rapporter

MODERNA 14% handlagda rapporter

Astra Zeneca 3% handlagda rapporter (av dessa är 87% allvarliga!)

Publicerat i medicin, Vaccin | Märkt , , , | 7 kommentarer

8000 människor i Sverige döda av Covid19 vaccin till midsommar?

Det dör sannolikt lågt räknat 46 människor varje dag i Sverige av Covid19vaccinering.

Spanien rapporterar massdöd från ett äldreboende dagarna efter att fullt friska äldre vaccinerats. Nio åldringar på ett äldreboende i Lagartera i Spanien har avlidit – bara dagar efter att de injicerats med Pfizers coronavaccin. (Nya Dagbladet).

TEXT/SAMMANSTÄLLNING: BÖRJE PERATT

Av Läkemedelsverkets statistik baserad på inskickade rapporter om biverkningar har man i Sverige fram till 14 april noterat: 153 döda Pfizer och ca 20 % handlagda rapporter av 6515 (Sannolikt 750 döda fram till 14 april). Astra Zeneca 10 döda 3 % handlagda rapporter av 16139 rapporter (Sannolikt 4000 döda fram till 14 april). Moderna 10 döda 16 % handlagda av 1269 inkomna rapporter (sannolikt 100 döda fram till 14 april). Det ger ett snitt på drygt 46 döda varje dag. Fram till den 14 april blir det ca 4 850 döda av Covid19 vaccin.

Idag den 22 April kan vi lägga till 368 och då blir det 5218 döda av detta icke etiskt godkända ”experiment”. Till midsommar kan vi utgå från att 8000 har dött av Covid19vaccin. Ett ansenligt mörkertal inte inräknat. Dock tycks rapporteringen ha upphört. Många döda av vaccin rapporteras dessutom felaktigt som döda av viruset.

Läkemedelsverket har en brasklapp som skriver ”Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner”. Till detta ska fogas ett motstånd mot att skicka in misstänkta samband. Att en människa kollapsar direkt efter Covid19vaccinering skickas exempelvis inte in eftersom kollaps, svimning och koma inte står uppsatt som biverkan. Däremot står dödsfall som biverkan! Rapporter som rubricerats allvarliga åtföljs av texten dödliga, livshotande, invalidisering, missbildande. Detta till trots rapporteras ett minimum som dödsfall. Så de som dör efter rapportering står inte uppsatta som dödsfall utan kan till och med diagnosticerats som död med Covid19. Vilket ökar på dödssiffrorna av felaktig anledning.

Catarina Rabitsch

6 april kl. 09:15  · S.O.S FRÅN EN VÅRDANSTÄLLD!Jag jobbar inom sjukvården, på ett mindre sjukhus. De senaste veckorna har det inkommit flera personer till akuten som har blivit sjuka efter vaccination mot Covid 19. Många av dessa har varit så allmänpåverkade att de måste läggas in på avdelning med syrgas, mm. Symptombild ter sig liknande hos de flesta. Det handlar oftast om andningsproblem, oklar ökning av infektionsprover, blodtrycksfall, svår värk, mm. I flera fall har personerna drabbats av arytmi på hjärta inklusive vätska i lungor/hjärtsäck. Jag har träffat flera personer som har insett att det är vaccinet som har triggat symptom, medan andra inte förstår ett möjligt samband. Det kom upp på diskussion bland läkare att vissa fall kanske bör anmälas som misstänkta biverkningar. Emellertid framkom det till min stora förvåning att läkarna jag jobbade med inte hade en aning om hur man anmäler läkemedelsbiverkningar. Detta är läkare som är specialister med mångårig erfarenhet, kan nämnas! En speciell läkare skulle rådfrågas om hur man går till väga, men denne sa (efter att ha tittat i journaler) att han inte tyckte man skulle anmäla möjliga biverkningar om det gäller personer som är äldre med underliggande sjukdomar som kan förklara symptom, även om aktuell symptombild inte överensstämde med grunddiagnoser. En man hade kollapsat, bara 70 år gammal, men läkaren tyckte inte det skulle anmälas som biverkan eftersom han inte hittade uppgifter om att kollaps är en listad biverkan när det gäller vaccinet. Blev helt chockad över allt detta, och ändå jobbar jag inom vården. Jag skriver detta för att jag vill att fler ska få upp ögonen för hur det går till, hur stort mörkertalet är när det gäller biverkningar av läkemedel i allmänhet och vaccin i synnerhet. De flesta läkare vet alltså inte ens om hur man anmäler en biverkan, trots att de tillstår att de möter patienter som uppger biverkningar.

Vid midsommar lär vi ha lågt räknat 8000 döda av Covid19 vaccinering. Sannolikt det mångdubbla.

Eftersom påstådda dödstal av covid19 är synnerligen osäkert och överdrivet kan vi räkna med att fler dör av sprutan än av sjukdomen. Ovanpå det visar det sig att de som vaxats med covid19 är de värsta smittbärarna och kan i framtiden komma att utgöra den verkliga faran. Tidigare friska från äldreboende inklusive personal som vaxat får inom dagar och några veckor ett coronautbrott och mängder av kända bieffekter av covid19 som bland annat förlamning och naturligtvis även dödsfall. Tidigare alerta och friska åldringar uppträder plötsligt efter covid19vaccinering som Zombies.

Socialförvaltningen i Surahammar vaccinerade i början av 2021 alla på vård- och serviceboenden samt inom hemsjukvården. Två veckor senare drabbades man av ett “coronautbrott”, rapporterar Västmanlands Läns Tidning.

Stoppa massvaccination mot Covid19 omedelbart!

Dr Geert Vanden Bossche är en oberoende virolog och vaccinexpert som förr varit anställd vid GAVI och Bill and Melinda Gates Foundation.

Dr Geert Vanden Bossche har skrivit ett öppet brev med en vädjan som ”angår alla myndigheter, forskare och experter runt om i världen, och gäller: hela världens befolkning”, att omedelbart stoppa massvaccination mot COVID19, och motiverar med att det finns övertygande bevis för att en sådan dramatiskt kommer att förvärra konsekvenserna av virussmitta.

Dr Bossche menar att om mänskligheten ska leva vidare måste vårt immunförsvar ovillkorligen kontinuerligt tränas till att möta olika former av sjukdomsalstrare som kan dyka upp. Den nya tekniken kortsluter delvis detta nedärvda försvarssystem genom att gällande vax omprogrammerar människans DNA på ett mycket riskfullt sätt.

Den nuvarande extremt kritiska situationen tvingar mig att sprida detta nödmeddelande. Eftersom den exempellösa omfattningen av mänskligt ingripande i Covid-19-pandemin nu riskerar att resultera i en global katastrof utan motsvarighet, kan denna appell inte höras tillräckligt högt och starkt nog. … Denna typ av profylaktiska vacciner är helt olämpliga och till och med mycket farliga när de används i massvaccinationskampanjer under en viral pandemi..Förra måndagen gav jag internationella hälsoorganisationer, inklusive WHO, min analys av den nuvarande pandemin baserad på vetenskapligt präglade insikter i immunbiologin i Covid-19. Med tanke på akutnivån uppmanade jag dem att överväga mina farhågor och att inleda en debatt om de skadliga konsekvenserna av ytterligare ”viral immunflykt”. … Samtidigt som det inte finns någon tid att förlora har jag ändå inte fått någon feedback. Experter och politiker har varit tysta medan de uppenbarligen fortfarande är angelägna att tala om mildare regler för att förebygga infektioner och ”ökad rörelsefrihet”. Mina uttalanden är baserade på ingenting annat än vetenskap. De ska endast motsägas av vetenskapen. Medan man knappt kan göra några felaktiga vetenskapliga uttalanden utan att kritiseras av kamrater, verkar det som eliten av forskarna, som för närvarande är rådgivare för våra världsledare, föredrar att hålla tyst. Tillräckligt med vetenskapliga bevis har framförts. Tyvärr förblir bevisen obehandlade av dem som har makt att agera. Hur länge kan man ignorera problemet när det för närvarande finns massiva bevis för att virusimmunflykt nu hotar mänskligheten? Vi kan knappast säga att vi inte visste – eller inte varnades. I detta förtvivlade brev sätter jag hela mitt rykte och trovärdighet på spel. Jag förväntar mig åtminstone detsamma av er, mänsklighetens väktare. Det är ytterst angeläget. Öppna debatten. På alla sätt: Vänd vinden! ÖVERSÄTTNING: GÖSTA SINGSTRAND

Propagandamedierna fortsätter rapportera falsarier om smittade och döda av covid19 men inte ett ljud om alla som nu skadas och dör av vaccineringen.

Börje Peratt

Några länkar:

Den okränkbart garanterade mänskliga värdigheten

Domslut: Corona-lockdown är författningsstridig och verkningslös

Falsklarm! Medier orsakar panik i samhället och tumult på sjukhus

Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie)

Vad kallas landsförräderi då jordens folk grundluras?

Publicerat i Media, Vaccin | Märkt , , | 7 kommentarer

WHO Svininfluensa SvD

Hård kritik mot pandemilarmet

Trots att svininfluensan försvunnit från rampljuset ökar kritikerstormen mot WHO (Världshälsoorganisationen). Den hårt trängda FN-organisationen lovar vissa förbättringar.Under strecketInger AtterstamUppdaterad 2010-06-29Publicerad SvD 2010-06-28 Dela artikeln:

Hård kritik mot pandemilarmet

Svininfluensa, först upptäckt 1930, är en vanlig och ibland dödlig grissjukdom som orsakas av influensavirus typ A. Den sprids normalt inte till människor, även om smittfall noterats emellanåt, främst bland personer som varit i direkt kontakt med grisar.
Vanligt influensavaccin för människor skyddar inte mot svininfluensa.
WHO har pekat ut svininfluensa som en tänkbar orsak till mänskliga influensapandemier, som brukar uppträda vartannat eller vart tredje årtionde. Den senaste verkliga pandemin var Hongkonginfluensan, som slog till för över 40 år sedan.
Svininfluensan ska inte förväxlas med den fruktade virusvarianten H5N1, fågelinfluensan, varav närmare 400 människor har smittats i världen sedan 2003.

VAD ÄR WHO?

Världshälsoorganisationen är ett FN-organ med 193 medlemmar som grundades 1948 och har högkvarter i Genève. WHO koordinerar internationell medicinsk hjälp till drabbade av sjukdomar som sars, malaria och aids. WHO bekämpar också andra sjukdomar genom att exempelvis distribuera vaccin.
Man driver också kampanjer för att minska tobaksförbrukning och forskning om magnetfält från mobiltelefoner.

”Pandemin som inte var någon pandemi”, sammanfattar den brittiske parlamentarikern Paul Flynn från Labourpartiet året med svininfluensa i en starkt kritisk rapport till Europarådet.

Han vänder sig främst mot WHO:s agerande men också mot alla som ansvarat för svininfluensahanteringen som EU-organisationer och smittskyddsmyndigheter i respektive länder.

– Ett slöseri av enorma summor skattepengar och en omotiverad skräck som spreds till befolkningen i Europa, är ytterligare en slutsats.

Han är inte ensam om sin kritik mot WHO. En annan tungt vägande aktör är den ansedda brittiska läkartidningen BMJ (British Medical Journal) som genomfört en ingående undersökning av WHO:s pandemistrategi.

Deras artiklar ger ytterligare bränsle åt den återkommande huvudkritiken för överdrifter, hemlighetsmakeri och dolda relationer till läkemedelsindustrin inom WHO.

BMJ:s slutsats är inte heller nådig:

– WHO:s trovärdighet är svårt skadad, konstaterar tidningens chefredaktör Fiona Godlee och kräver snabba insatser för att återställa människors förtroende för FN-organisationen.

Det var den 11 juni förra året som WHO:s generaldirektör Margaret Chan under en dramatisk presskonferens förklarade att svininfluensan (H1N1) var en pandemi. Den främsta effekten var att ett stort antal länders kontrakt med vaccinföretag aktiverades och miljarderna kunde börja strömma in till företagen.

Nu ett år senare har svininfluensan i det närmaste försvunnit. Få eller inga nya fall noteras. Istället står flera länder med stora överskott av vaccin som de inte vet vad de ska göra med. Bara i Sverige handlar det till exempel om överblivet vaccin för sådär 400 miljoner kronor, i Irland över 100 miljoner.

Samtidigt ska enligt investmentbanken JP Morgan försäljningen av svininfluensavaccin renderat mellan 7 och 10 miljarder dollar i vinst till vaccinföretagen under 2009.

WHO:s agerande väckte snabbt kritik för alltför överdrivna uttalanden om riskerna och också om misstänkt påverkan från läkemedelsindustrin.

SvD kunde som första tidning redan i november förra året avslöja att de känsliga och kommersiellt så viktiga besluten om att klassa svininfluensan som pandemi visserligen formellt fattades av generaldirektör Chan själv. Men hon tog råd från en speciell nyinrättad katastrofkommitté som består av 16 experter. Vilka de var var dock hemliga, förklarade WHO ampert för SvD flera gånger. Det gick alltså inte att få reda på vilka de var och vilka band de eventuellt hade med vaccinindustrin.

Efter SvD:s artiklar släppte WHO till sist namnet på ordföranden i den hemliga kommittén, den australiensiske virusforskaren John Mackenzie.

Inte heller BMJ lyckades få fram fler namn och WHO har konsekvent vägrat lämna ut information om sina influensarådgivares jävsdeklarationer till BMJ och till andra.

Den massiva kritiken har nu lett till ett antal ovanliga motaktioner från WHO:s sida. Det första steget var att tillsätta en som WHO säger fristående kommitté som ska utreda WHO:s pandemiinsatser. I den är däremot är medlemmarnas namn offentliga. Men det faktum att ordförande i katastrofkommittén John Mackenzie själv sitter med i utvärderingen har fått många att redan nu ifrågasätta oberoendet.

Den andra insatsen är ett längre uttalande på WHO:s hemsida där organisationen medger åtminstone vissa problem. Huvudbudskapet slås fast än en gång: WHO har absolut inte fattat beslut för att öka industrins vinster. Men samtidigt förklaras att det är oundvikligt att WHO:s experter har band till läkemedelsföretagen, men WHO medger att rutinerna för att säkerställa industrikopplingar behöver skärpas.

WHO skriver också att det är förståligt att hemlighållandet av namnen på medlemmarna i kriskommittén kan väcka misstankar om påtryckningar. WHO avslöjar också att under Sars-utbrottet utsattes WHO:s experter för olika former av kommersiell lobbypåverkan som hotade deras objektivitet.

Organisationen meddelar därför nu att samtliga namn i kommittén och deras eventuella industrikontakter ska offentliggöras så fort svininfluensan är över.

Slutligen lovar också WHO att skärpa rutinerna när det gäller kontrollen av och öppenheten om deras experters relationer med kommersiella intressen.

Frågan är om detta tystar kritiken.

Fotnot: Paul Flynns rapport lämnades till The Social, Health and Family Affairs Committee of the Parlamentary Asssembly of the Council of Europe (Pace). http://assembly.coe.int

Artikel kopierad för att säkerställa dess innehåll

Källa Länk https://www.svd.se/hard-kritik-mot-pandemilarmet

Publicerat i Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

US Senator Rand Pauls obevekliga tillintetgörande av Fauci om masker och skenhelighetens teater

Videon i senatorförhöret har tagits bort av Youtube eftersom den så kraftfullt raserar Faucis trovärdighet. Men jag lägger in ovan den av Youtube än så länge ej censurerade video där Fauci får fritt fram. Senator Paul nämner att Sveriges politik lett till färre döda än många andra länder och därför blir Pandemilagen ett grundskott i vår regerings trovärdighet. Ursprungsvideon som är kommenterad i artikeln hittar du längst ned på säker plattform. Trailer med svensk subtitle Fauci munmask teater

ARTIKEL-UNDERLAG Tom Tillison ”Rand Paul’s relentless mic-drop takedown of Fauci over masks and virtue ‘theater’ gets heated” BPR Business&Politics. Länk

Översatt och bearbetad av BÖRJE PERATT

Vita husets medicinska rådgivare Dr. Anthony Fauci hamnade i en för honom svår diskussion med senator Rand Paul, R-Ky., vid en senatsutfrågning om landets coronavirusinsats. Paul grillade Fauci om huruvida människor behöver bära mask och kallade det teater. Senatorn, en ögonläkare, betonade att ”det har inte gjorts några vetenskapliga studier som argumenterar för eller bevisar att infektion med COVID inte skapar immunitet”…

”Med tanke på att inga vetenskapliga studier har visat betydande antal återsmitta hos patienter som tidigare har smittats eller tidigare vaccinerats, vilka specifika studier citerar du för att hävda att allmänheten borde ha masker långt fram till 2022?” Frågade Paul. Fauci ifrågasatte sambandet mellan masker och återsmitta. Paul tryckte på med ytterligare betoning av fakta.

”Du uppmanar alla att bära en mask, oavsett om de har haft en infektion eller ett vaccin,”  ”Det jag säger är att de har immunitet, och alla håller med om att de har immunitet. Vilka studier har du att människor som har fått vaccinet eller har fått infektionen sprider infektionen? Om vi ​​inte sprider infektionen, är det inte bara teater? ”

Frågan ställde till problem för Dr. Fauci, som insisterade på att det inte var teater. ”Du har fått ett vaccin och du har två masker, är det inte teater?” upprepade Paul.  Lagstiftaren pressade Fauci att nämna en enda studie som visar betydande återinfektion. Fauci försökte med att man måste skydda sig mot varianter och pekade på en sydafrikansk studie av Johnson & Johnson om människor utsätts för varianter av viruset. Diskussion gick fram och tillbaka när Paul fortsatte att be om en studie som visar betydande återinfektion och Fauci fortsatte att prata om varianter.

”Du gör en policy baserad på gissningar”, avfyrade Paul. ”Nej. Det är inte baserat på gissningar, svarade Fauci. ”Du har gissningen som pekar på varianter, så du vill att folk ska ha masker i ytterligare ett par år”, sade GOP-senatorn. ”Du har vaccinerats och du bär två masker för att visa dygd (skenhelighet),” sa Paul. ”Du kan inte få det igen. Det finns nästan noll procents chans att du kommer att få det, men ändå säger du till människor som har haft vaccinet, som har immunitet – du trotsar allt om immunitet genom att be folk att bära masker efter att de har bevisad immunitet. ” Paul betonade att människor inte vill bära maskerna.  Fauci kunde inte peka på en enda studie som gav stöd för hans hållning.

”Du borde säga att det inte finns någon vetenskap som säger att vi kommer att ha ett problem från det stora antalet människor som är immuna. Folk vill inte höra att de i all framtid tvingas bära mask. Det finns ingen vetenskap bakom det. ” ”Tja, låt mig bara säga att masker inte är teater,” svarade Fauci. fortsatt med avsaknad av vetenskaplig grund. ”Om du har immunitet är det teater”, insisterade Paul. ”Om du redan har immunitet bär du en mask för att ge andra falsk trygghet. Du har ingen mask på grund av någon vetenskap. ”

Mouth Masc Theater – Fauci in the hot spot

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar