Vaccination – studier som visar skadlighet och förvärrande av influensasmitta

Upprepad vaccination mot influensa har skadlig effekt. Studie Kanadensiska regeringens Flue Watch

En studie från Kanadas statliga organ för hälsa och influensaövervakning, FluWatch, har publicerats av Minnesota University som visar att upprepade vaccinationer mot influensa är kontraproduktiva och rent av leder till att den vaccinerade drabbas värre än den som inte är vaccinerad. Sådana studier som här från Kanadas högsta organ måste betraktas som ett svårt slag mot vaccinindustrin och alla ”vetenskapliga” rapporter som uppmuntrar till vaccination särskilt som studien om negativa effekter av upprepad vaccination får stöd av en rad andra fristående studier.

ÖVERSÄTTNING: BÖRJE PERATT
Originalartikel Study: Prior-year vaccination cut flu vaccine effects in 2014-15
Robert Roos | News Writer | CIDRAP News

Under influensasäsongen 2014–15, när säsongsinfluensavacciner totalt sett hade ovanligt dålig effekt, var personer som inte hade vaccinerats året innan de som mest gynnades av vaccinet, medan de som vaccinerats två år i rad inte drog nytta av att vaccineras utan snarare tvärtom kunde vid smitta drabbas värre är icke vaccinerade.

Enligt ett ännu mer ovanligt konstaterande tycktes personer som vaccinerats tre år i rad – under säsongen 2012-13, 2013-14 och 2014-15 – ha en högre risk att smittas med den dominerande influensastammen i den senare säsongen, enligt rapporten, publicerad i Clinical Infectious Diseases.

Det överraskande resultatet upprepade tidigare kontroversiella resultat som rapporterats av det kanadensiska influensanätverket i kölvattnet av [den påstådda] influensapandemin H1N1 2009. I studier som publicerades 2010, sade forskare att de fann att kanadensare som hade fått en säsongsinfluensavaccinering hösten 2008 var 1,4 till 2,5 gånger mer benägna att få en H1N1-infektion som kräver läkarvård, jämfört med de som inte fick säsongsbetonade vaccinering.

Forskare kan inte förklara de uppenbara negativa effekterna av ”serievaccination.” Men resultaten reser frågor om rekommendationer om standardinfluensavaccination, som betonar att man får en influensaspruta varje år för att bekämpa de ständigt muterande virusen.

Danuta Skowronski, MD, huvudförfattare till den nya studien och influensaepidemiolog som studera tillkommande patogener vid British Columbia Center for Disease Control, sade att studien inte har omedelbara konsekvenser för influensavaccinationspolitiken, men det bidrar till bevis som att tidigare -årsvaccinationer kan negativt påverka resultatet för säsongsinfluensavacciner. Hon noterade att flera andra studier också har kommit fram till sådana effekter.

”Det faktum att föregående vaccination kan negativt påverka skyddet i en eller annan riktning vinner mark när det gäller erkännande av dessa realiteter”, sa hon i en intervju. ”Vi har en skyldighet att förstå dess sanningsenlighet, vad som händer och vilka konsekvenser det får.”

Läs vidare studien på engelska:

KOMMENTAR TILL STUDIEN
Mina egna reflektioner till denna studie är att det finns anledning att vaccinera sig mot specifika sjukdomar som finns i speciella regioner men att vaccinera sig mot säsonginfluensa är ett lotteri där det finns alltför stor risk för skadliga nitar. Naturligtvis är det upp till var och en men att utsätta barn för dessa icke självvalda risker kan betraktas som omoraliskt. Med svininfluensan och fruktansvärda biverkningar som följd i gott minne.

Jag tror att det som pågår nu kring Corona Covid-19 är en uppföljare som med den masshysteri som drabbat beslutsfattare i många länder kan resultera i ännu fler tvångsåtgärder.

Med en faktaresistent press/media och beslutsfattare livrädda för att göra fel låter man sig bli offer för ett grupptänk och inget kan vara farligare för samhället och mänskligheten.

Börje Peratt

USA går i karantän
USA: Corona Covid-19 2019-2020 mars 21
Insjuknade 20 000 Döda: 275

Att jämföra med
USA: Säsongsinfluensa 2017-2018
Insjuknade 45,000,000 Döda: 61,000

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html

Publicerat i Sjukvård | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Coronaviruset – orimliga åtgärder?

Vanliga influensa drabbar globalt mellan 100 och 200 miljoner (Corona officiellt 180 000). Vanlig Influensa kräver kritisk vård för 3-5 miljoner (Corona knappt 6000). Vanlig influensa leder till mellan 300-650 tusen dödsfall (Corona knappt 7000). Vanlig influensa kan leda till att särskilt utsatta och sjukhus sätts i karantän. Corona har fått många länder över hela jorden att gå i karantän. I Europa har ”husarrest” och förhindrande av rörelsefrihet, lågt räknat, drabbat 150 miljoner friska invånare av en befolkningsmängd på 741 miljoner människor.

Coronaviruset Covid-19 har medfört att länder har stängt sina gränser, myndigheter har satt städer i karantän och befolkning i husarrest. Många företag hotas av konkurs, branscher av kollaps och samhällets ekonomi av svår belastning. Frågan vi kan ställa oss är om politikers beslut är rimliga. Är åtgärderna adekvata givet virusets påstådda smittorisk och dödlighet? Är coronan ett för människan så farligt virus att dessa åtgärder är nödvändiga? Har politiker beaktat faktiska data analyserat dem och dragit relevanta slutsatser? Har medierna rapporterat på ett upplysande och kritiskt sätt eller har det tenderat att bli masspropaganda med en överdriven hotbild som skrämt upp beslutsfattare och befolkningen?

Denna artikel bygger på granskning av fakta som rör vanliga säsonginfluensor, coronaviruset Covid-19 (det finns tre andra kända coronavirus som också drabbar människor) , smittbarhet, farlighet, utbredning och omfattning. Stapeldiagrammet ovan är ungefärlig, men ger en pedagogisk bild för att belysa vad som kan beskrivas som en masshysteri i coronans kölvatten. En masshysteri som kan jämföras med ”grupptänk” som anses ge en farlig form av masshysteri. I praktiken innebär det att man förstorar upp en hotbild på ett groteskt sätt och skapar en gemensam föreställning om faror som inte stämmer med verkligheten men som leder till destruktiva åtgärder och risk för nedbrytande av i detta fall hela samhällen.

Coronan Covid-19 startade i Wuhan i norra Kina i december 2019 och borde i början av februari 2020, vid en normalt smittsam virus/influensa ha nått minst 5-10% av befolkningen av stadens 11 miljoner invånare. Det skulle innebära uppemot 1000 000 smittade och kring 5 000 döda. Men från Wuhan rapporterades i februari 30 000 smittade och 1 500 döda. I mars, en månad senare rapporterades ca 80 000 smittade och 3 200 döda, det är långt under vad en säsonginfluensa skulle ha smittat men procentuellt ett större antal döda utifrån smittostatistiken. Och då fanns inget vaccin mot Corona som borde ha dämpat smittan. Sannolikt var det tiodubbla antalet smittade och då blir antalet döda också mer normalt. En sådan slutsats kan vi dra eftersom corona i 90 % av fallen är som en lindrig förkylning och därmed orapporterade. De flesta som dör är relativt sett mycket gamla och har underliggande sjukdomar.

Varje år smittas 5–20% av den globala befolkningen av olika former av influensavirus, vilket beräknas resultera i 3–5 miljoner fall av svår sjukdom och 300 000 till en halv miljon dödsfall (här svajar WHO mellan en halv miljon till 650 000) över hela världen. Corona är hitintills inte i närheten av dessa siffror och håller på att klinga ut i Asien. [1][2]

En märklig text på FB som påstods skriven av en portugisisk läkare som uttryckte ”stor oro” utifrån 331 smittade och en död att jämföras med Portugals senaste säsonginfluensa med kring en miljon smittade och över 3 300 döda. [3]

Paniken kring detta har orsakat mängder av tveksamma beslut och åtgärder som drabbar ekonomi, pensioner och de sjuka som verkligen behöver vård.

Tveksamma uppgifter om Corona.

 • Det är ett nytt virus: Nej! Det finns 4 ”arter” av Corona som tycks ha sitt ursprung i djurriket och sedan passerat artbarriären och drabbar även människor. Dock är det möjligt att denna form har forskats på och (av slarv?) kommit ut i regionen Wuhan i Kina och spridits därifrån.
 • Det är mer smittsamt än andra virus/influensor. Nej! Rapporterade siffror av smittade och döda visar att det är inte i närheten av Asiaten, Hongkong och Spanska sjukan i modern tid och absolut inte i närheten av mässling. Det kanske kan likställas med en vanlig säsonginfluensa när det gäller överföringen av smitta. Om det vore så smittsamt borde många fler ha drabbats i befolkningstäta områden som i staden Wuhan i KIna där allt startade i december 2019. Och Iran där det (enligt officiell statistik) är kring 15 000 coronasmittade vilket är långt under de 5 miljoner som en säsonginfluensa normalt skulle ha smittat. Sannolikt är mörkertalet tio gånger fler coronasmittade än som har rapporterats eftersom majoriteten inte upplever mer än en mild förkylning. Trots sannolikt stora mörkertal håller sig fortfarande smittorisken i alla drabbade områden en bra bit under en vanlig säsonginfluensa.
 • Det är unikt därför att det drabbar lungorna. Fel! De flesta influensor kan drabba luftvägarna och även lungorna. Osäkert om corona drabbar nedre luftvägarna mer än andra influensor som också kan orsaka lunginflammation.
 • Det är unikt därför att man kan bära smittan flera veckor innan den bryter ut. Delvis Rätt. Inkubationstiden för en vanlig influensa är mellan 1-4 dagar och kan enligt uppgift vara 1-2 veckor för corona.
 • Det är ett särskilt dödligt virus. Nej! Utbrotten får olika konsekvenser i olika regioner. I Tyskland och Sydkorea ett lågt antal döda medan Italien drabbats av högre dödstal men fortfarande under vad en normal influensa skördar i Italien. Dödsfall drabbar oftast gamla med underliggande andra sjukdomar på motsvarande sätt som vid vanliga influensor. Liksom vid vanlig influensa kan det drabba yngre men med mindre risk för dödligt utfall. Det procentuella utfallet av dödsfall bör ställas i relation till mörkertalet och blir då inte högre än en säsonginfluensa och detta trots att inga har vaccinerats mot just corona. Det innebär möjligen att corona i praktiken inte är dödligare än andra säsonginfluensor rent av tvärtom. I USA hade årets influensa redan i början av februari drabbat 2 miljoner amerikaner och kostat över 10 000 döda emedan corona en månad senare har inneburit knappt 5000 smittade och 70 dödsfall. [4]
 • Det är en pandemi. Nej! Det är per definition knappt ens en epidemi förutom möjligen i Kina, Sydkorea, Iran och Italien. Men omfattningen för en pandemi kräver att en relativt större del av befolkningen >20% i flera länder drabbas och det gäller inte någonstans i hela världen. Snarare rapporteras under tusentalet och ofta under hundratalet smittade i de flesta länder. Vilket ger 0,000… % drabbade. WHO går därför ut med ogrundade uppgifter som man också gjorde vid svininfluensan. WHO undersöktes då av EU för anklagelser om korruption vilket man fann bevis för. Det visade sig att läkemedelsindustrin var djupt insyltad i WHO-propagandan för att försöka tvinga länder att tvångsvaccinera sin befolkning. Polen avstod all vaccinering men Polen drabbades inte av fler smittade eller döda än länder som genomförde massvaccinering, Sverige ett av dem. På svenska myndigheternas uppmaning vaccinerade sig drygt fem miljoner svenskar mot denna svininfluensa. Konsekvenserna blev att många insjuknade och några hundra även unga friska människor drabbades av så svåra kroniska sjukdomar att några tog livet av sig Länk. Inköp och destruktionen av vaccinen blev en kostsam affär för svenska skattebetalare. Det är möjligt att detta misstag nu upprepas och återigen med påtryckning från WHO Länk.

Masshysterins orsaker

För vanliga människor är rädslan att bli sjuk den vanligaste faktorn bakom att lyssna på alla rapporter om hot. Men hur rimlig är denna risk när det gäller Corona. Faktum är att risken för att bli sjuk inte är i närheten av risken vid en vanlig säsonginfluensa. Orsakerna till hysterin står att hämta i rapporteringen där på motsvarande sätt som vid svininfluensan enstaka dödsfall och lidanden fått oproportionerlig stor uppmärksamhet jämfört med andra sjukdomar. Vad är det då som får medierna att rapportera på detta sätt? Ja ett skäl är utbrottet i Kina och larmrapporterna därifrån. Ett annat är att det är ”nytt” och det saknas vaccin (som möjligen i detta fall inte är nödvändig). Dock ett synnerligen attraktivt motiv för vaccinframställare. Och sedan har det blivit medialt säljbart. [5]

Rädslans konsekvenser

Trots att det i praktiken är relativt få som blir sjuka av corona och i jämförelse med en säsonginfluensa mycket få dödsfall pratas det om att också unga dör, vilket händer även vid säsonginfluensor men då i en större skala. Det räcker som i Sverige att medierna högljutt rapporterar ett dödsfall för att en del av befolkningen ska reagera med skräck. Det kan tyckas absurt om man ställer smittade och dödsfall i corona i relation till andra orsaker till dödsfall.

På senare år har man i Sverige uppskattat antalet dödsfall orsakade av självmord till knappt 1 600 (snitt 4 per dag). Tobaksrelaterade dödsfall 18 000/år och över 50 människoliv/per dag. [6] Dödsfall i trafiken till över 700/år dvs 2 per dag. Till och med dödligt våld med över 100/år överstiger coronan som idag i Sverige redovisar 8 dödsfall. [7]

Effekter av att bli sjuk

För oss som var barn på 1950-talet var mässling, påssjuka och röda hund vanliga barnsjukdomar och det var bra att bli sjuk tidigt så blev man sedan immun. Det var naturligtvis trist att höra om barn som fått allvarliga men av sådana sjukdomar men man kan faktiskt vara tveksam till om vaccinering är mer gynnsamt. Biverkningarna av vaccin är det ofta tyst om men de är dubbelt så många och kan vara värre än för de effekter som drabbar insjuknade. Biverkningarna av vaccin kan leda till allt från kronisk ledinflammation till dödsfall Länk. Så motiven till sådan vaccinering har kritiserats.
Att som idag bli orolig vid mässlingsutbrott eller andra barnsjukdomar är därför något att fundera över. Konsekvenserna för en vuxen som får bältros (vattkoppsrelaterat) är naturligtvis också något att fundera över men sanningen är den att en vaccinerad också kan bära smittan.

Motiv till att blåsa upp hysterin
Det är, med risk för att bli anklagad för konspiration, en stor vinnare i detta och det är vaccinframställarna. Pfizer m fl har redan fått miljarder för att framställa vaccin och precis som vid svininfluensan riskerar ett vaccin att orsaka mer skada än nytta såväl ekonomiskt som för folkhälsan. Skulle inte dessa pengar komma till bättre användning för folk som verkligen är sjuka? Man kan här undra över vad det är för motiv som styr samhällsdestruktiva beslut. Har man aktier i läkemedelsbolag som Pfizer (Pfizer Admits Bribery in Eight Countries) och GSK (GlaxoSmithKline: Bribery, corruption, fraud) så kan man komma att tjäna en slant.

”Bevisfiasko”

Det finns en utbredd undran över om staters hantering av situationen. Blev detta i praktiken en förövning i hur man med enkla medel kan skrämma upp politiker, kontrollera stater och världens befolkningar?

”Corona är ett bevisfiasko som skapar enorm osäkerhet om risken att dö av Covid-19. Påstådda dödsfallsnivåer, som den officiella 3,4% av Världshälsoorganisationen WHO, orsakar skräck – och är meningslös.
En situation där en i praktiken kliniskt sluten population testades var Diamond Princess kryssningsfartyget och dess karantänpassagerare. Dödsfallen blev 1,0%, men det var en i stort sett äldre befolkning, där dödsstatistiken från Covid-19 är mycket högre [än för resten av populationen].
Om man beräknar dödligheten i Diamond Princess på åldersstrukturen för den amerikanska befolkningen skulle dödsstatistiken bland personer som är smittade med Covid-19 vara 0,125%. Men eftersom denna uppskattning baseras på extremt tunna uppgifter – det fanns bara sju dödsfall bland de 700 smittade passagerarna och besättningen – kunde den verkliga dödsfrekvensen sträcka sig från fem gånger lägre (0,025%) till fem gånger högre (0,625%). Genom att lägga till extra källor till osäkerhet varierar rimliga uppskattningar för dödsfallshastigheten i den allmänna amerikanska befolkningen från 0,05% till 1%.” (John P.A. Ioannidis) [8]

Det är viktigt att alla medverkar till åtgärder för att kunna umgås utan att smitta varandra. Här gäller rent sunt förnuft och god moral. Noga med tvål och vatten och behörigt avstånd (2m enligt expert) om man hostar nyser. Men som i detta fall att lägga ned stora delar av samhället, knäcka ekonomin, sluta gå i skola, stoppa evenemang osv för en smitta som varken är särskilt smittsam eller farlig väcker frågor.

Börje Peratt

Börje Peratt har många års erfarenhet av civil beredskap med uppdrag för Överstyrelsen för Civil Beredskap, Svenska försvaret, Röda Korset, landstingssjukvården, kommuner och en rad stora organisationer och företag i Sverige. Peratt har också en beteendevetenskaplig akademisk bakgrund med en examen i psykologi och har i många år verkat som journalist bland annat på Sveriges Radio och Sveriges Television.

Referenser

1) Healthcare Influenza 2018 OECD Länk

2) Influenza vaccine effectiveness in reducing severe outcomes over six influenza seasons, a case-case analysis, Spain, 2010/11 to 2015/16 separatorLÄNK

3) Portugal ready to tackle flu. 10 okt 2019. The Portugal News Länk

4) How Does the New Coronavirus Compare with the Flu? By Rachael Rettner, LiveScience on February 7, 2020. Scientific American Länk

5) Dr. Drew Pinsky: Coronavirus Panic Must Stop, Press Needs to Be Held Accountable for Hurting People, Mars 10 2020, Real Clear Politics Länk

6) Tobaksfakta Länk

7) Socialstyrelsen statistik om dödsorsaker Länk

8) A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data, John P.A. Ioannidis Mars 17, 2020, STAT NEWS *

Utvecklad och upplagd på Humanism & Kunskap Länk

Publicerat i Hälsa, Sjukvård | Märkt , , , | 2 kommentarer

Slemsvampen Physarum polycephalum

Slemsvampen Physarum polycephalum är en liten mikroorganism som lagrar minnen, mäter tid och förutsäger torrperioder! En encellig protist med ett primitivt utseende som varken är ett djur, en växt eller en svamp, har förmågan att uppträda både individualistiskt och i samverkan. Den har i grupp en förmåga att gå i takt. Den slår sig samman med ett stort antal andra och rör sig mot föda. I denna form kan den också lära sig kortaste vägen genom en labyrint! I ett experiment lade man ut Tokyo som en stor hög veteflingor och förstäder som mindre vetehögar. Slemsvampen sökte snabbt upp alla dessa högar och på två timmar hade den skapat motsvarande tågspårsnät som omger Tokyo. Ett arbete som tog ingenjörer år att analysera och bygga (Tero, 2010). Det är som om alla olika mikroorganismer ”tänker” samma sak samtidigt. /BP Succébo 2011

Vetandets värld SVT visar (2020) en dokumentär som visas på SVT Play. ”Världens smartaste slem

När jag inledde projekt ”Om Medvetandets Uppkomst” var ett spår, bland många andra, att förstå hur ”primitiva” mikroorganismer kommunicerade. 2010 rapporterade en forskningsgrupp i Japan om en speciell slemsvamp som bekräftade hypotesen om att enskilda celler kan kommunicera med varandra, inte bara i kroppen utan även ute i naturen.
Om detta skrev jag bland annat i första boken Succébo – Fröet till framgång (2011).

Denna slemsvamp diskuterades även i andra boken Tolv Sinnen. Sid 43.

Eftersom denna protist kan samverka och klara av att gå i takt har den ett slags rytmsinne som kräver ett kommunikationssinne. Detta ger belägg för att det finns en varseblivningsförmåga som bearbetas av en medvetandefunktion. Det ger inte enbart evidens för centrala sinnen i denna huvudlösa mikroorganism utan även att en sådan encellig organism, kan ha något som liknar ett kroppsmedvetande och ett relationsmedvetande. Ett kroppsmedvetande hos cellen indikerar enligt Robert Laughlin professor i cellbiologi, att den har en slags cellens intelligens. 40 -”Enstaka vävnadsceller har egen data- och signalbehandlingsförmåga som hjälper dem att kontrollera sina rörelser och orientering.”

Du kan även läsa om Slemsvamp Physarum polycephalum på Vetamera.

I samband med denna research hade jag även 2009 en dialog med Dan Larhammar som gav en inblick i hans forskning som handlade om hur en mikroorganism, archaea, söker gynnsamma lösningar utan att därför hota sin egen existens. Detta är också sammanfattat i Succébo på sidan 13 och 14. Det visade sig senare att Larhammar kanske inte förstod vad han upptäckt. Och särskilt inte hans följare i VoF som i sin egen förvirring trodde att jag förespråkade en ny lära. Enligt pseudikerhjärnan får man inte behandla vetenskapen fiktivt.

[Archaena]Denna kreativa organism som kunde omorganisera sina gener och låta dem byta plats i sitt eget arvsmaterial! På så sätt gav det sig själv nya egenskaper…
Men archaean kunde på sin rudimentära nivå uppfatta om en förändrad genplacering var gynnsam. Denna enkla organism kunde i så fall påverka sina fysiska förutsättningar! Och trots att omplaceringen av gener kunde verka slumpmässigt så hotades inte de livsviktiga generna av archaeans inre omorganisationer vilket en forskningsgrupp vid Uppsala Universitet har visat (Larhammar et al 2009). Så istället för slump kan det finnas en slags preintuitiv idé bakom som eftersträvar gynnsamhet. (BP Tolv sinnen)

Egna publikationer
Börje Peratt (2011) Succébo – Fröet till Framgång, Visam.
Börje Peratt (2012, andra upplaga 2015)Tolv Sinnen

Referenser

 1. ”Life at the Edge of Sight — Scott Chimileski, Roberto Kolter | Harvard University Press”. http://www.hup.harvard.edu. Retrieved 2018-01-26.
 2. Tero et al. (2010) Rules for Biologically Inspired Adaptive Network Design. Science 10.1126/science.1177894
 3. Nakagaki, Toshiyuki; Yamada, Hiroyasu; Tóth, Ágota (2000). ”Intelligence: Maze-solving by an amoeboid organism”. Nature. 407 (6803): 470. doi:10.1038/35035159. PMID 11028990.
 4. Nakagaki, Toshiyuki; Kobayashi, Ryo; Nishiura, Yasumasa; Ueda, Tetsuo (November 2004). ”Obtaining multiple separate food sources: behavioural intelligence in Physarum plasmodium”. Proceedings of the Royal Society B. 271 (1554): 2305&ndash, 2310. doi:10.1098/rspb.2004.2856. PMC 1691859. PMID 15539357.
 5. Tero, Atsushi; Takagi, Seiji; Saigusa, Tetsu; Ito, Kentaro; Bebber, Dan P.; Fricker, Mark D.; Yumiki, Kenji; Kobayashi, Ryo; Nakagaki, Toshiyuki (January 2010). ”Rules for Biologically Inspired Adaptive Network Design”. Science. 327 (5964): 439&ndash, 442. Bibcode:2010Sci…327..439T. doi:10.1126/science.1177894. PMID 20093467.
 6. Moseman, Andrew (2010-01-22). ”Brainless Slime Mold Builds a Replica Tokyo Subway”. Discover Magazine. Retrieved 2011-06-22.
 7. Adamatzky, Andrew; Jones, Jeff (2010). ”Road planning with slime mould: If Physarum built motorways it would route M6/M74 through Newcastle”. International Journal of Bifurcation and Chaos. 20 (10): 3065&ndash, 3084. arXiv:0912.3967. Bibcode:2010IJBC…20.3065A. doi:10.1142/S0218127410027568.
 8. Adamatzky, Andrew; Alonso-Sanz, Ramon (July 2011). ”Rebuilding Iberian motorways with slime mould”. Biosystems. 5 (1): 89&ndash, 100. doi:10.1016/j.biosystems.2011.03.007.
Publicerat i forskning, Vetenskap | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vetenskap som folkbildning har trampat snett … igen

Ursprungsartikel publicerad på Newsmill (2011) och eftersom den nättidningen lade ned utan att arkivera artikelmaterialet och utan att erbjuda dess författare sina alster, så är jag glad att artikeln också publicerades på Vetenskap och Folkbildning.nu en sida som granskar VoF. Här något reviderad det har trots allt gått 8 år.

Text: Börje Peratt

Debatten kring ”Vetenskap och Folkbildning” och VoFs förvillarpris vittnar inte bara om en strid mellan olika  syn på vetenskap utan också om hur dessa självutnämnda ”skeptiker”, som förtränger eller inte varit med om vissa fenomen med alla medel bespottar de som anar eller påstår att det kan finnas andra perspektiv på verkligheten.

Förvillarpriset från 1999 kan anses vara inaktuellt men det är ett exempel på mot vilken bakgrund och med vilka argument priset delas ut. Motiveringen till att VoF utsåg författaren Eva Moberg till ”Årets förvillare” var:  ”hennes vetenskapsfientliga idéer och okritiska propagerande för pseudovetenskap såsom telepati och healing och andra aktiviteter inom New Age.”

En av VoF´s ofta återkommande skribenter är Thors Hans Hansson professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet. 2001 misslyckades han med att i Ordfront få in ett genmäle som rörde Mobergs artikel ”Vadå sjätte sinnet”

Thors Hans Hanssons artikel är ett exempel på hur Vof fördömer oliktänkande men också ett exempel på en bildad vetenskapsmans bristande logik och cirkelargumentation. Om man kan beskylla Moberg för en del ogrundade antaganden så vill jag påstå att Hanssons text visar på allvarliga brister i teoretisk och vetenskaplig framställning.

Förmåga att förutse framtiden

Teorifysiker Hansson angriper författaren Eva Moberg för att hon i nättidningen Ordfront påstår att prekognition (förmågan att se in i framtiden) är bevisad. Hansson motsäger sig Mobergs uppfattning och han menar att naturvetenskapen är en ”väv av empiriska fakta, teorier, modeller och hypoteser”. På ren svenska innebär det att vetenskap utgår från erfarenheter, förklaringsmodeller, frågeställningar, försök och att pröva antaganden. Javisst Hansson. Denna ansats är grunden för all vetenskap. Även för dem som vågar ge sig in i ”den svarta boxen”. I sin bevisföring påstår Hansson att alla nuvarande teorier inom fysiken på ett fundamentalt sätt bygger in principen att orsak föregår verkan. Hansson vill med det slå fast att prekognition är omöjligt.

Man kan inte i förväg veta något som ska hända senare! Jovisst kan man det. En stor del av vetenskapen går ut på att just kunna förutse skeenden. Det är poängen med naturvetenskapens forskning att man ska kunna förutse vad som händer om A så B. Men jag förstår vad Hansson menar och det är att fysikens lagar motsäger att man kan förutse och beskriva oförväntade skeenden. Även här har Hansson fel. Kvantfysiken ställer principen om kausalitet på ända. Forskare som utgår från det linjära kausala antagandet finner att B föregår A och skriker ut ”Data is a mess”. Det är till och med så att man är osäker på om egna förväntningar påverkar kvantpartiklarnas uppträdande. Det är tveklöst att kvanten ställer hela grunden för naturvetenskapen inför helt nya frågeställningar. De linjära kausala förloppen stämmer inte.

Paradigm och låsta positioner

Hansson nämner att även naturvetenskapen drabbats av omkullkastande teorier (paradigmskiften) som tvingat oss att acceptera en ny världsbild. Kopernikus världsbild, relativitetsteorin och kvantfysiken är firade exempel, ”men det är, [enligt Hansson] viktigt att komma ihåg att i alla dessa exempel så förklarade de nya teorierna på ett naturligt sätt varför de gamla fungerade så bra som de trots allt gjorde”. Kopernikus klargjorde att solen var centrum i vår galax och jorden en liten planet som snurrade runt solen fast dåtidens vetenskapliga etablissemang länge vidhöll att alla himlakroppar snurrade kring jorden. Hanssons cirkelresonemang avslöjar en avgörande brist i logiken. På vilket sätt förklarar det nya (solen som universums centrum) att den tidigare teorin, (om jorden som centrum), fungerade bra? Hanssons förklaring är att det gamla fungerade bra därför att man trodde på det – fast det var fel.

Enligt (VoFs?) wikipediaartikel om Pseudovetenskap är användande av begreppet ”paradigmskifte” en anledning att fördöma någon som pseudovetenskaplig. Det i sig kan ses som ett pseudoskeptiskt antagande.

Paradigmskifte innebär att en tankekonstruktion omkullkastas därför att den inte håller.  Företrädare för gamla paradigm kan varat rigida och attackera nytänkande även om de överbevisas. ”Pseudoskeptiker” har en strategi att backa från en överbevisad ståndpunkt till en annan. Ju mer övertygande bevis för en företeelse desto mer ovetenskapligt försvar från de som säger sig hävda sin vetenskap. De som försvarade Kopernikus teori kom att bannlysas och brännas på bål.  Så vad Hansson menar att ”de gamla fungerade så bra som de trots allt gjorde” kan förstås om man betraktar det utifrån ett slags logiskt kullerbytta som rättfärdigar inkvisitionens bestraffning av dem som tillhandahåller ny kunskap.

Det är bra att ha en tro och den är rätt tills motsatsen är bevisad. Fram tills dess kan de som kommer med nya teorier anses vara nästintill dårar och fredslösa villebråd.  Vetenskapsmannen och prästen Kopernikus var helt på det klara med att hans upptäckt redan 1506 skulle få fruktansvärda konsekvenser för honom.  Just därför att också denna tid präglades av en tro- och tankediktatur utrustad med hemska bestraffningsmöjligheter mot dem som hotade deras världsbild. VoFs förvillarpris är en mildare variant av sådan bestraffning men ändå till sitt syfte lika fruktansvärd som medeltida tortyr. Kopernikus vågade inte lägga fram teorin förrän i slutet av sin levnadsbana. Han mottog det första tryckta exemplaret på sin dödsbädd (Om himlakroppars rörelse, 1543).

Fundamentala principer – gäller inte i kvantvärlden

Hansson anför vidare angående Mobergs påstående om prekognition:

”När man försöker bedöma om detta påstående är sant, bör man ta i beaktande att det strider mot en väletablerad fundamental princip inom modern fysik.” (HT Hansson)

Vad är väletablerat? Jo att kvantfysikern inte har en aning om vad som sker. En elektron som har delats och påverkas i den ena miljön påverkas samtidigt i den åtskilda miljön. Elektronen kan därmed uppträda i parallella världar!. Kraven på laboratorieexperiment går om intet då forskaren inte lyckas kontrollera fenomenen. Förväntningar tycks påverka de minsta beståndsdelarnas uppträdande!

”Fundamentala varptrådar”?

Hansson fortsätter:

”Jag är mycket misstänksam mot teorier eller påståenden som kräver att man rycker sådana fundamentala varptrådar ur vetenskapens väv.” (HT Hansson)

Fundamentala varptrådar har ofta ryckts bort ur vetenskapens väv.  Vetenskap innebär att en tråd som inte längre är meningsfull tas bort ur varpen och ger plats för en ny.

”Som teoretisk fysiker har jag aldrig självständigt utfört något av de precisionsexperiment som ligger till grundval för de teorier jag arbetar med.” (HT Hansson)

Hansson tillstår att han inte utfört något praktiskt experiment och lutar således sina slutsatser mot andras teorier och experiment. Visst kan man kritisera utan egna erfarenheter men vilket värde har en teori som aldrig prövas mot den egna verkligheten?

Lutar han sig mot att ”Jag tänker därför finns jag” och att få insikter via Guds nåd. Har han ens förstått att René Descartes uppfattning om vetenskap hänvisar till Gud. Knappast VoF är ju nyateismens fäste.

Hansson fortsätter:

”Min egen position vad gäller de s.k. paranormala fenomenen är att de studeras på allvar av en mindre grupp seriösa forskare (plus en mängd charlataner) och att det för närvarande inte finns några fenomen av denna typ som är empiriskt väletablerade.”(HT Hansson)

Jovisst kan man påstå att något inte är empiriskt väletablerat trots omfattande data som rör exempelvis Near Death Experience, (Nära Döden Upplevelser, NDU). Skillnaden på teori och gissningslekar är praktiska erfarenheter som prövas för att eliminera risk för manipulation och förvrängning.
Vid sidan om charlataner, flummare, bluffmakare och förvillare finns det ärliga och djupt kunniga på områden som okunniga ”skeptiker” förnekar och förnedrar.

Tvångsbeteende

Även enstaka bevis och studier i liten skala kan räcka långt för att skapa en hållbar teori och förklara ett fenomen om metoden är tillförlitlig (Piaget, Einstein, Kopernikus m fl). Hansson slår fast att Eva Moberg ”som okunnig på fysikens område inte ska uttala sig om saker som hon inte förstår!” Vad är det då Moberg säger som föranleder Hanssons upprördhet? Så här säger Moberg: ”I fysiken ansågs t.ex. den s.k. mega-minus-partikeln bevisad redan efter två lyckade försök av 200.000.” Moberg pekar på att en hypotes som prövades 200 000 gånger egentligen redan var bevisad efter två försök.  Alla de 199 998 gångerna som försöket sedan upprepades verkar vara ett uttryck för ett naturvetenskapens tvångsbeteende eller att de aktuella fysikerna hade fått forskningspengar som måste användas för just detta ändamål.

Artikeln om Pseudovetenskap på wikipedia anses vara styrd av VoFs anhängare. Faktaförvrängningar här grundar sig på irrelevanta och fördomsfulla antaganden där man till och med slår fast att den som nämner KVANT i sin argumentation är pseudovetenskaplig. Trollkarlen James Randi tycks vara VoFs stora guru på området.  Att Randi lärde sig manipulera andra innebär inte att han därmed har patent på verkligheten. En verklighet med perversa förtecken som delas av flera i denna antihumanistiska rörelse.

VoF har anhängare som försöker smyga sig på de som ägnar sig åt mediala övningar, smiter in på sammankomster (Sturemarkare) och attackerar ”avvikare” med rena mobbingaktioner. VoF som varje år fördömer avvikande säger sig vilja pröva avvikandes förmågor via seriösa studier. De områden som VoFare kritiserar kräver grundforskning och tillämpad forskning som innebär att systematiskt och metodiskt söka efter kunskap med en speciell tillämpning som mål. Varför ska någon underställa sig VoF som enbart är ute efter att kränka? VoF saknar i detta fall allt förtroende.

Vidgade perspektiv

Naturvetenskapen erbjuder olika sätt att undersöka och pröva fenomen och här har VoF trampat snett och avgränsat sig till ett tunnelseende som nästan har blivit till ett sugrör. Vetenskapen har idag accepterat olika metoder för insamling av data. Prövning av en hypotes kan ge värdefull kunskap både i verkligheten och i lab. Men att hävda bara en väg är en reducering av människans vilja att veta mer. Och på detta sätt blir VoF:  ”Vetefan och Förvillare” i ett försök till att hindra förståelse av det vi ännu inte kanske kan förklara.

Börje Peratt

Artikelns ursprung källa: http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/24/vetenskap-som-folkbildning-har-trampat-snett

Återpublicerad på Vetenskap & Folkbildning.nu  2011 Länk

Andra artiklar av intresse

Fel val av preses och ordförande, Vetenskapliga Akademin! https://www.vlt.se/artikel/fel-val-av-preses-och-ordforande-vetenskapliga-akademin

Fullt möjligt förena tro och vetenskap https://www.svd.se/fullt-mojligt-forena-tro-och-vetenskap

 

Publicerat i Antihumanister, Pseudoskepticism, Vetenskap och Folkbildning | Märkt , , | Lämna en kommentar

Anders Tegnell och Bjärredfamiljens bortgång

Anders Tegnell ME.jpg

De tragiska självmorden och morden på två egna barn i Bjärred har av föräldrarna i ett brev förklarats med familjens ”meningslösa liv” efter att barnen insjuknat i kroniskt trötthetssyndrom, ME.

Orsaken till denna sjukdom, kroniskt trötthetssyndrom, ME kan vara vaccination med smutsig svininfluensavaccin. Den officiella förklaringen i Sverige om inte förnekar sambandet så hymlar man om det. Länk Naturligtvis tillstår inte sjukvården sitt ansvar även om landet tagit på sig en viss skuld och ersätter en del drabbade med struntsummor. Man för också fram andra förklaringar till ME än vaccin. Se Not

Men alldeles oavsett förklaringar och bortförklaringar så är de möjliga sambanden mellan svininfluensavaccin och ME klarlagda i flera internationella studier som: Chronic Fatigue Syndrome after Swine Flu Vaccination och The Wave Begins? Swine Flu, ME/CFS and the CDC. Swine flu vaccine and ME/CFS – fourth ME Association update är en organisation som informerar om detta. LÄNK Det skulle vara uppseendeväckande om svensk forskning kom fram till motsvarande. Eftersom krafterna som vill förneka detta samband är för starka här.

Det skulle naturligtvis vara grovt oskäligt och felaktigt att säga att Tegnell är skyldig till Bjärredfamiljens sätt att avsluta sina liv, men det skulle vara lika felaktigt att säga att Tegnell inte kan ha orsakat motsvarande lidande för ett stort antal familjer i Sverige genom sin ihärdighet i att tvinga på svenska folket detta förfärliga vaccin. Trots motstånd från tiotusentals som ansåg det vara en svår hälsorisk.

Socialstyrelsen drev vaccineringen som en landsomfattande kampanj och ett stort antal människor har fått sina liv förstörda på grund av de neurologiska skador (vanligast är kanske Narkolepsi som också orsakar bla svåra trötthetssymptom) som drabbat flera tidigare fullt friska.
Ansvarig för kampanjen var Anders Tegnell som sedan fick ett lyft i sin karriär. De stora vinnarna var läkemedelsbolagen som kunde prångla ut skitig medicin för 350 miljoner kronor. Större delen fick sedan destrueras, således spolas ned och ut i våra vattendrag. I mars publicerade jag artikeln Vaccinbluffen ett bedrägeri som sprids av SVT.

Fusket har kostat länder miljarder och i stort sett alla som vaccinerat sig har gjort det i onödan. Varav en del dött och en del, innan vaccinering fullt friska, har blivit obotligt sjuka. Vilka ska bestraffas för det?

Anders Tegnells respons på kritiken mot kampanjen var att ”om det händer igen skulle han göra samma sak”. Om han nu inte har blodet från familjen i Bjärred på sina fingrar så skulle han ändå göra om en massvaccinering igen – hur farlig är han då? Det brukar ofta komma en framstöt om pandemier och påhittade behov av nya vaccin vid årsskiftet.

/BP

Not: Den officiella förklaringen av ME

Finns inget botemedel

ME/CFS står för myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärnan eller ryggmärgen. Tidigare kallades sjukdomen ofta kroniskt trötthetssyndrom. Den beteckningen har dock kritiserats för att vara missvisande.

Vanliga symtom på ME/CFS är svår utmattning som inte släpper efter vila, sömnproblem, ledvärk, magbesvär och muskelsvaghet. Många patienter är sängliggande stora delar av dygnet.

Det är oklart vad som orsakar sjukdomen. Det är vanligt att den börjar med en infektion, som den drabbade inte återhämtar sig ifrån.

I nuläget finns inget botemedel mot ME/CFS. Många drabbade upplever dock en viss förbättring med tiden. Vissa åtgärder, däribland medicinering, kan lindra symtomen. Överansträngning riskerar att leda till att tillståndet försämras.

Källor: Riksförbundet för ME-patienter och Vårdguiden

Publicerat i Sjukvård | Märkt , , , , | 5 kommentarer

Homeopati På spåret!


Det populära TV-programmet På spåret hade en fråga som fick Dan Larhammar att sätta sina piller i vrångstrupen och Christer Sturmark att omedelbart formulera en skriftlig protest till SVT. Frågan som ställdes i underhållsprogrammet var:

I slutet av 1700-talet började läkaren Samuel Hahnemann att experimentera med örtmediciner. Han formulerade principen att lika botas med lika. Det blev grunden till en kontroversiell lära som fortfarande idag har starkt fäste i Tyskland. Vad heter den alternativa läran som Hahnemann grundade?

Naturligtvis svarade båda lagen rätt: Homeopati. Är detta ytterliga ett trendbrott i SVT som plötsligt anammar att svenska folket också kan ha ett underhållningsintresse av en verklighet utanför de ramar som Larhammar/Sturmark och antihumanismen angett.

Kul

Börje Peratt

Publicerat i Alternativ Medicin | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Placebo – helande sinne

Placebo används som begrepp inom västerländsk industrimedicin för ett icke verksamt medel mot ohälsa. Det prövas i kliniska studier för att kunna jämföras med effekten av ett hypotetiskt eller i praktiken verksamt medel mot ohälsa. Det klassiska exemplet är sockerpiller som ersätter en värktablett. Ett stort antal studier visar att placebo kan ge lindrande effekt genom att personen inbillar sig ha fått ett verksamt medel. Vi måste här också ta upp ”inbillningssjuka” det vill säga förmågan att göra sig ”sjuk” vilket fått ett annat begrepp, nucebo eller nocebo.

Vid studier på Stockholms Universitet (1976-77) sökte jag forskning som kunde förklara denna inbillningsförmåga men fann endast förklaringsmodeller av teknisk natur som kan sammanfattas som:

En placebo är allt som verkar vara en ”riktig” medicinsk behandling – men det är det inte. Det kan vara ett piller, en spruta eller någon annan typ av ”falsk” behandling till och med en operation. Vad alla placebos har gemensamt är att de inte innehåller ett verksamt ämne eller en verksam behandling som är avsedd att påverka hälsan. Ändå kan en patient uppleva ett förbättrat hälsotillstånd av sådan placebo. Denna ”inbillningsförmåga” måste man vid kliniska studier av nya preparat ta hänsyn till och utformar då olika grupper. En interventionsgrupp som får aktiva medel och en kontrollgrupp som får exempelvis placebo. Utfallet av en sådan studie kräver att man statistiskt ska kunna fastställa att effekten av det verksamma medlet överträffar placeboeffekten annars ska inte medlet godkännas. (Vetamera)

THE POWERFUL PLACEBO[1]. En studie av Henry K. Beecher (1955) rapporterade att placeboeffekten kan vara så hög som 35%. Vilket innebär att 35% av kontrollgruppen upplever eller de facto blir bättre av vetenskapligt ej verksamma insatser. Den egna inbillningsförmågan, fantasin, tron räcker således för att slå på vad jag benämner ””helandesinnet”” som leder till en självläkningsprocess.
Dessa resultat (35%) har motsagts av en annan studie (1997) som påstår att upphovsmannen till 35% regeln, Beecher, räknat fel och i själv verket fanns ingen placeboeffekt alls. Seriösa forskare och läkare vet att placebo är en realitet men när det nu handlar om så höga siffror som 35% kan det tyckas hota flera av läkemedelsindustrins läkemedel som inte når en bättre effekt än placebo. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att ana att det ligger intressen bakom att förneka effekten av vad som i själva verket kan ses som den kroppsegna självläkningsförmågan.

Jag fann i mitt sökande kring 1978 – 1985, inga studier som presenterade psykologiska förklaringar annat än att: ”Medicinare har länge känt till placeboeffekten.”
I en studie från 2015 publicerad i Science Based Medicine närmar man sig förståelsen av Placebo från ett annat håll, eller är det fortfarande så att man förringar den. Eller motsäger man sig själv för att skapa förvirring? Den avslutande texten:

Placebo, är du där? Placebo-objektet är säkert där! Det kommer att vara oföränderligt under överskådlig framtid när det gäller att genomföra de kontrollerade kliniska studierna som är nödvändiga för medicinsk forskning. När det gäller effekten av placebo finns den inte [!]. När det gäller effekten ”kallad” placebo, om dess existens är obestridlig, om än begränsad, skulle det vara bättre att bara ange ”kontextuell effekt” för att bättre förstå dess sanna natur och för att få dess magiska konnotationer att försvinna.

Ja de magiska konnotationerna som att kroppen helar sig själv och ju mer man tror desto större effekt, kan vara besvärande för särintressen, men effekten finns bevisligen fortfarande där oavsett ”magiska konnotationer”. Tillräckligt många studier visar på placeboeffekten och att det finns ett fåtal (uppenbara) beställningsjobb som försöker ringakta effekten visar möjligen bara på motsvarande motiv som då tobaksindustrin gav pengar till forskare som skulle bevisa att tobaksrökning inte orsakade cancer.

När jag blev intresserad av denna effekt i slutet av 1970-talet sökte jag studier som kunde beskriva hur hjärnan tog sig an placebo och funderade således över kopplingen mellan medvetande och placebo. Jag fann inga sådana studier. Inte förrän 1985 då jag träffade på Martin Ingvar vid inspelning av en dokumentär och research inför en kommande utbildning om yrkesförare fick jag tillfälle att diskutera möjligheterna kring placebo. Och inspirerade sannolikt Martin Ingvar till att forska på fenomenet. Jag var då redan igång med ”Livskompassen” en modell som senare visade sig ha viss överensstämmelser med nobelpristagaren Roger Sperrys slutsatser av studier på den ”delade” hjärnan (split-brain). Det som fick mig att pröva konflikten mellan medveten vilja och omedveten intention var några texter från en fransk apotekare vid namn Émile Coué. I själva verket är placebo sannolikt det, som Coué påpekade 1922, ”tron som läker” genom att aktivera sådana hormoner som medverkar till självläkning.
Men Coué menade också att en patients problem riskerar att öka när viljestyrka och fantasi (eller mentala tankar) motsätter varandra och blockerar ”tron”, något som Coué betecknade som ”självkonflikt”.
Bland hans skrifter märks bl.a. Hur man vinner herravälde över sig själv genom medveten autosuggestion (1923).
Idag betraktar man Coué som inspiratör till förståelsen av placebo som en redan från livets start naturlig självläkningsmekanism. Eftersom industrimedicinen valt att beskriva det som reaktion på en icke aktiv insats har jag spekulerat i ett begrepp som är positivt och jag kallar det ”succébo” med samma uttal som placebo. Livet har en ambition att söka det gynnsamma. Motsatsen är då ”fiaskobo”. Grundattityden för denna mer eller mindre omedvetna självförvållande destruktivitet kan ha motsvarande förklaring i förväntningar men dessa förväntningar bär på en övertygelse att det går illa eller att man misslyckas.

För att förstå en sådan självläkande process har tidigare forskare försökt förklara det med två separata medvetanden eller ett medvetande (one mind) men med två olika funktioner som samverkar. Det kan också ses som två spår den ena fysiologisk den andra psykologisk. Jag har genom min studie på ”Om medvetandets uppkomst” presenterat en tanke om ett ”oberoende medvetande” (oberoende av levande organism) som kommunicerar med ett levande fysiskt beroende medvetandet. Dessa samverkar hypotetiskt genom ett helande sinne (av Martin Ingvar observerade tre punkter i hjärnbarken?) i något som jag beskrivit som ett ”existentiellt nav”. Den numera bortgångne finska hjärnforskaren Matti Bergström kom fram till liknande tankegångar som han kallade ”Mandelbrot-jaget” (2003) och som han formulerade som ett ”Limbiskt själv”.

2012 kontaktade Martin Ingvar mig och informerade om en ny studie han gjort på placebo, Placebo fungerar även omedvetet (Artikeln och studien nu borttagen från KI). Ingvar var då chef för Osher Centrum som kom att ”försnilla” donationen utan att genomföra en enda studie på de av donatorn önskade objekten inom komplementär medicin.

Då, 2012, försökte Ingvar få positiv uppmärksamhet för denna placebostudie. Jag studerade den noga och fann att själva utgångspunkten klingade illa. Han proklamerade ett ”genombrott” i förståelsen av placebo. Min artikel [2] om denna studie fick en puff på Newsvoice:

Martin Ingvar menar att denna insikt: ”är ett verkligt genombrott i förståelsen av placebomekanismerna.”

Börje Peratt håller inte med och pekar på vad han anser är brister i forskningen:

“Min kommentar på detta är att om livet medvetet eller omedvetet påverkas spelar nog ingen roll. Själva idén med placebo är att den slår på mer eller mindre omedvetet.” 

“Den vita rocken, namnskylten professor, pillret som anses vara magiskt kan bearbetas på ett omedvetet plan och varken placebo eller nocebo [inbillning] är rationella beslutsprocesser.”

“Andra parametrar som man uteslutit eller i alla fall inte tycks ha studerat är mentala och emotionella attityder och föreställningar.”

Det jag gör nu är att utveckla en encyklopedi med för min forskning intressanta begrepp och studier. Den kallas Vetamera. Jag kommer nu att lägga upp några av de begrepp som är allmänt vedertagna och några som jag myntat då jag inte funnit begrepp som vare sig handlar om eller ramar in en förståelse för den mentala förmågan att både förbättra och skapa gynnsamma företeelser, succébo.

Börje Peratt

Referens
1) THE POWERFUL PLACEBO, Henry K. Beecher, M.D. JAMA. 1955;159(17):1602-1606. doi:10.1001/jama.1955.02960340022006

2) Placebo ”nya fynd”. Nej knappast.

Publicerat i medicin, medvetenhet, Placebo, Psykologi, Vetenskap | Märkt , | Lämna en kommentar