Medicinsk felbehandling – den tredje ledande dödsorsaken i USA

Forskare vid John Hopkins universitetet i USA har analyserat statistik på patienter som dött under sjukvårdens ansvar över en åtta-årsperiod. Patientsäkerhetsexperter beräknar att över 250 000 dödsfall i USA, per år beror på medicinsk felbehandling.

Den siffran, publicerad i maj, 2016 i BMJ, LÄNK framställer medicinsk felbehandling som den tredje ledande orsaken till dödsfall och överskrider U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) som kommit fram till att siffran skulle vara 150 000 dödsfall per år. LÄNK2

Enligt CDC dog 611.105 personer av hjärtsjukdomar, 584.881 dog av cancer och 149.205 dog av kronisk respiratorisk sjukdom – och framställdes som de tre största orsakerna till dödsfall i USA. Den nyligen beräknade siffran för medicinsk felbehandling sätter denna dödsorsak bakom Cancer men före respiratorisk sjukdom.

Ett stort antal patienter inom den amerikanska sjukvården drabbas således av skador och dödsfall på grund av medicinska felbehandlingar.

Vi kan med säkerhet säga att ett stort antal skador och dödsfall över hela världen orsakats av att man inte praktiserat relevant vetenskap och beprövad erfarenhet. Några kända större sådana är neurosedynskandalen och senast svininfluensavaccineringarna med svåra skador på från början friska personer. Bakom den katastrofala svininfluensavaccineringen stod Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. De som ledde detta svåra brott mot folkhälsan har istället för bestraffning premierats.

Multinationella särintressen (kommersiella och politiska) styr dem som bedömer patientsäkerhet, rättigheter och ekonomi. Inom läkemedelsindustrin finns finansiella medel att masskommunicera ut påhittade hotbilder och påhittade vetenskapliga rön.


Under svininfluensaskandalen kunde vi se hur läkemedelsjättar kontrollerade WHO, statliga myndigheter, medier och lobbyister som utnyttjades som propagandamedel för manipulerad åsiktsbildning mer än som publika informationsapparater för att sprida relevanta fakta. LÄNK3

Börje Peratt: Svininfluensa bluffen avslöjad
KlaxoSmithKlein dömdes i Kina till miljardböter för korruption. Kontrollen över vår hälsa | Börje Peratt – Debatt

Ett annat allvarligt problem är hur dessa särintressen används för att förbjuda och undergräva bruk av hälsokosttillskott, vitaminer och mineraler. Detta rör också EU som är utsatt för omfattande påverkan och flera fall pekar på att man har svårt att freda sig. Särintressen plöjer ned medel till forskare som ska framställa alternativa behandlingsmetoder som inte bara farliga utan livsfarliga. Naturligtvis finns ingen sådan statistisk bara rövarhistorier som köpta medier blåser upp till drev oftast riktade mot läkare som vågat komplettera behandlingar med vitamin. Ett svenskt exempel är Justitiemordet på Erik Enby.

Börje Peratt

Publicerat i forskning, medicin, Propaganda, Sjukvård, Vetenskap | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Professor Johan Thyberg kritisk till Dan Larhammar


Professor Johan Thyberg är kritisk till att Dan Larhammar hösten 2016 fick uppdraget att leda Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) utredning av forskningsfusk. Och Thyberg har mångåriga erfarenheter av Larhammars oredliga handlingssätt.

Hur presenterar då Kungliga Vetenskapsakademien sin strategi?

Vetenskapsakademien tillsatte … en utredning som under våren [2017] kommer att lägga fram förslag till en bättre och mer rättssäker handläggning av dessa viktiga ärenden. Utredningen leds av professor Dan Larhammar, Uppsala universitet, och samarbetar med den expert regeringen tillsatt för att utreda hantering av forskningsfusk.

Med en ofullständig information om ”expert” kopplad till Larhammar som gjort sig känd som inkompetent pseudoskeptiker vill KVA visa att man sätter ned foten och har en plan. I själva verket sätter man en pyroman att släcka elden. Länk

Johan Thyberg som kritiserat KVA och dess beslut att ge Larhammar detta ansvar, är internationellt erkänd forskare tidigare vid Karolinska Institutet och professor i cell- och molekylärbiologi. Han har på senare år skrivit böcker och artiklar om hur forskningsfusk och forskares kommersialisering av sina resultat har brett ut sig. Hans väl underbyggda kritik av Macchiarinis metod och tillvägagångssätt gav en SVT journalist all tänkbar info för att kunna göra sin prisbelönta dokumentär som sedan ledde till att många på KI fick lämna sina poster.

Johan Thyberg har redan tidigare i samband med en redogörelse för som han menar orättfärdiga anklagelser mot kollegan Lundeberg, visat pondus i sin kritik mot KI´s ledarskap:

Inte bara den anmälda forskningen utan även det sätt på vilket KI:s rektor hanterat detta ärende bör betraktas som oredlighet,

Thyberg har i bokform och i artiklar offentliggjort sina synpunkter av det som han anser vara felaktigheter både när det gäller forskares metoder såväl som felaktigheter rörande KIs granskning av forskare. Dan Larhammar får i dessa publikationer svår kritik om jäv, oredlighet och framtonar som en oärlig och pseudosvetenskaplig professor som fått alltför stor makt.

Så flyttas skattemedel till privata bolag

I samband med Macchiariniskandalen uppmärksammade Thyberg på Macchiarinis­ intima samarbete med Harvard Bioscience, ett företag registrerat på Nasdaqbörsen i USA. Samt dotterbolaget­ HART.
Dan Larharmmars kommersiella intressen med läkemedelsbolag går via Larhammar Consulting.

Parallellerna till Dan Larhammar och Martin Ingvar är slående. Båda har starka kopplingar till läkemedelsbolag och yrkesmässiga kommersiella intressen.
Karolinska Institutet har nyligen brutit samarbetet med USAbaserade ICHOM där en av grundarna är Martin Ingvar men där trots denna brytning ICHOMs hemsida fortfarande pryds av KI´s logga.

Jämförelser med pyroman, predator, diktator som ignorerar mänskliga rättigheter.

I boken Uppdateringen av en Rättsskandal redogör Thyberg för Larhammars bristande etiska karaktär och uppenbara jävssituation när Larhammar har fått en central roll att utreda en kollega (Lundeberg) som anklagats för forskningsfusk.

Motivet till Larhammars attack är sannolikt färgat av Lundebergs intresse för alternativ metod i detta fall akupunktur.

– ”Mycket anmärkningsvärt är vidare att vare sig KI eller VR uppmärksammat den jävssituation som föreligger …. ett exempel på en person med jäv eller jävsliknande förhållanden är Dan Larhammar, en av ledamöterna i expertgruppen och den som ämnesmässigt ligger närmast Lundeberg (båda kan betraktas som neurobiologer). Medan den senare kan ses som en företrädare för så kallade alternativa medicinska behandlingsmetoder (till exempel akupunktur) har Larhammar starkt ifrågasatt dessa. De aktioner som han drivit, bland annat inom ramen för sitt arbete i föreningen Vetenskap och Folkbildning, har lett till att han fått rykte om sig som ”en svensk chefsskeptiker” (artikel av C-M Hake i Farmaceutisk Revy, nr 7, 2004). Av sina meningsmotståndare har han också anklagats för ”häxjakt på företrädare för alternativa synsätt på hälsa”. Att Larhammar medvetet eller omedvetet är påverkad av detta i sin bedömning av Lundeberg måste anses högst sannolikt.”

– ”Larhammar tycks ha svårt att komma ihåg vad som sades och gjordes för 3-4 år sedan. Ändå krävde han .. att de anklagade och andra vittnen skulle minnas vad som hände för mer än 10 år sedan…”

– ”Även för Dan Larhammar, ledamot i OG (oredlighetsgruppen), menade jag att frågan om jäv borde ha beaktats (se kapitel 3B). Han var den i OG som ämnesmässigt stod närmast Lundeberg och i vissa avseenden hade en intressemotsättning med denna. Larhammar är sålunda känd som en stark motståndare till det som kallas alternativ eller integrativ medicin medan Lundeberg istället ses som en företrädare för denna del av den medicinska professionen. Den senare har till exempel publicerat ett drygt 80-tal artiklar om akupunktur i internationella tidskrifter. Han har ända sedan början av 1980-talet även intresserat sig för och publicerat utvärderingar av flera andra metoder inom fältet integrativ medicin. I motsats till detta har Larhammar enligt den medicinska publikationsdatabasen PubMed inte utfört några vetenskapliga studier alls för att bedöma värdet av sådana metoder. Däremot har han bland annat genom sitt arbete inom föreningen Vetenskap och Fortbildning (VoF) gjort sig känd som en frontfigur inom den svenska skeptikerrörelsen och gått till hårt angrepp på det han kallar pseudovetenskap, däribland flertalet alternativmedicinska behandlingsmetoder. Som exempel kan nämnas att han i juni 2011 på VoF:s hemsida skrev ett inlägg med titeln ”diplomerade pseudovetenskapliga akupunktörer”. Han kommenterar där en nystartad akupunkturutbildning i Leksand och avslutar sin text med orden ‘allmänheten varnas’.”

Min reflektion över Thybergs omfattande utredning av Dan Larhammars förehavande och motiv är att jag kommit fram till i princip motsvarande resultat utan att ha känt till Thybergs granskning. Jag har förutom det undrat över vilka det är som lyfter fram och försvarar Larhammar, som satt sig till att vara inkvisitionens högsta höns, trots att det är uppenbart att han saknar kompetens.

Jag har kommit fram till två slutsatser. Den enklare av dem är att läkemedelsindustrin vinner på att avfärda allt som handlar om alternativ medicin som de inte kan tjäna pengar på. Den mer magstarka slutsatsen är att Socialdemokraterna ligger bakom försvaret av den heliga kon Dan Larhammar. Vad motivet till det skulle vara är inte helt solklart men det var Socialdemokrater som tog initiativ till Vetenskap och Folkbildning. Hur och om Kungliga Vetenskapsakademien är inblandad eller rent av korrupt återstår att undersöka.

Mer om detta kommer att utvecklas i uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp under projektnamnet Justitiemordet – Vittnet som försvann. Det handlar om – Slutstriden. Facebook

Jag bad Thyberg kolla så att det inte fanns några sakfel i denna artikel och han delade med sig av följande mailväxling från Ola Stenqvist till Göran Hansson, Ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Så denne Larhammar igen: Jag hade tidigare skrivit en debattartikel i Dagens Medicin om Lundebergfallet, där jag påpekat att fuskutredarna (bl. a. Larhammar), i strid mot grundläggande rättssäkerhet, där man betraktar den anklagade oskyldig tills motsatsen bevisats, utgick från att den anklagade var skyldig och måste bevisa sin oskuld. Larhammar hade retat sig på denna min kritik och i en mailkorrespondens förklarade han att när det gällde forskning måste den anklagade kunna bevisa att dennes forskning genomförts i enlighet med god vetenskaplig sed. När VR [Vetenskapsrådet] drog tillbaka sin utredning kring SH så blev hela utredningsgruppen ursinnig och skrev en artikel i DN där SH kallades den fuskande professorn, trots att hon just friats av VR genom tillbakadragandet av utredningen. Det innebar att Larhammar, som en av undertecknarna, inte förstod att man inte kan beskriva den just friade, som om hon var fälld. Det är lika orimligt ur rättssäkerhetssynpunkt, som Göran Lambertz, medlem i KI:s etiska råd, inställning i Quickaffären. Om man är friad så är man, och kan inte hanteras på annat sätt än som frikänd. Att sätta Larhammar att utreda hur en rättssäker fuskutredning kan genomföras är att sätta räven till hönshusvaktmästare, eller som när Saudiarabien blir ordförande i FN:s råd förmänskliga rättigheter. Hu!

Jag beskrev det ovan som att ”sätta en pyroman att släcka branden”. Jo vi känner igen Larhammars nedlåtande uttryck mot sina kollegor, …”Den fuskande, … Sverige farligaste, …  ”Kvacksalvaren … . Mitt omdöme om Dan Larhammar innefattar alla dess begrepp och skulle vi lägga till fler passande så räcker inte en artikel. Det kortaste uttrycket jag kan komma på är – en lort.

Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt

Detta är Davids kamp mot en armé av Goliat. Men motivation slår och vi försöker samla oss på olika sätt. Föreningen Humanism & Kunskap  (Gilla på Facebook) ligger bakom Läkaren som vägrade ge upp. Du kan stötta på olika sätt. Medlemskap är ett du kan också donera till uppföljaren ”Justitiemordet”.

Börje Peratt

Referenser

1) ”Att KI-kirurgen frias av rektor är en sällan skådad skandal.” Johan Thyberg 2015-09-09 07:00, Dagens medicin Länk
2) Exklusivt: ”Rekrytering av Paolo Macchiarini till KI” av Johan Thyberg, Newsvoice. Länk
3) Karolinska in denial, by Johan Thyberg Länk
4) Uppdatering av en Rättsskandal, Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet i Blickfånget. Johan Thyberg. Stockholm 2014. ISBN 978-91-87247-65-1
4) Uppdatering av en Rättsskandal, Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet i Blickfånget. Johan Thyberg. Stockholm 2014. ISBN 978-91-87247-65-1
5) Forskningsfusk i stöpsleven, Robert Hahn Länk
6) Professor Johan Thyberg avfärdar Dan Larhammar

Publicerat i Vetenskapliga inkvisitionen | Märkt , , , , | 4 kommentarer

Donationer till alternativ medicin försnillas

Flera donationer till forskning på alternativ medicin har försnillats och de har inte använts enligt donatorns önskemål. Osher och Märta Philipsson är några penningstinna gåvor till forskning där ansvariga för donationerna på KI har styrt dem åt andra håll och sannolikt försnillat dem.

En relativt ny miljard-donation är Bengt Sjöbergs stiftelse till alternativa metoder Länk. Anvisningarna till hur donationen ska användas förmedlar inom sig två problem. Dels är det Kungliga vetenskapsakademien (KVA) som ska ansvara för hur medlen fördelas och de skulle knappast förmedla forskningsmedel till en påstådd alternativ metod som exempelvis Erik Enbys som ju kan tillföra naturmedicin som C-vitamin och korallmineral i behandlingar.

Anledningen till detta är att Dan Larhammar är fjärde preses och har en högt uppsatt position på KVA. Han och hans medlöpare gör allt för att motverka forskning som går till det de så föraktfullt kallar ”alternativ medicin”. Även om det inte är i egentlig mening alternativ medicin så kan man förpassa sådan forskning som Erik Enbys under denna Larhammars föraktfulla retorik.

Det andra problemet är att grundarens formulering kan ge vetenskapsakademien frisedel:

Ska akademin ägna sig åt alternativ läkekonst?
– Nej det ska vi inte. Vetenskapsakademien har tillfrågats om att dela ut ett pris. Premisserna är att det ska vara ett cancerforskarpris. Jag utgår från att det universitet som åtar sig att vara värd för den planerade cancerforskningen inte kommer att bedriva alternativ läkekonst utan att forska om cancer och cancerbehandling.

Vad säger då fria forskare om stiftelsen möjligheter att bidra till att man kan förbättra cancersjukas förutsättningar för tillfrisknande?

– Bengt Sjöbergs donation riskerar att gå den gamla vanliga vägen och den kan vi anta inte går till ”av godo för mänskligheten” utan till fickorna hos karriärister inom akademin.

– Jag håller det inte för troligt att medlen kommer att nå upp till grundarens önskemål… det är för många med makt som kommer att motverka det.

Ja det tycks vara den allmänna känslan hos dem som Bengt Sjöberg kanske vill stimulera att söka forskningsmedel. Har de någon chans att påverka?

Börje Peratt

Publicerat i Alternativ Medicin | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Erik Enbys idé om C-vitamin får 2017 stöd i ett stort antal vetenskapliga studier.

Stockphoto från filmen Läkaren som vägrade ge upp (2016)

Medicin har tidigt definierats som en kunskap och praktik som ägnar sig åt att förhindra, diagnostisera och behandla sjukdomar.

Dr Erik Enby har kompletterat sina behandlingar med vitaminer och mineraler och han anser C-vitamin vara kungsvägen till hälsa. Ett stort antal studier från 2017 visar nu att Enby kan ha haft rätt hela tiden. Googla vitamin c study cancer. Det ger över 1, 5 miljoner träffar med studier som sammantaget visar att C-vitamin har god effekt även vid behandling av cancer.

Enby har under lång tid motarbetats av tunga krafter som har bestraffat honom bl a genom att dra hans läkarlicens.  Bevisen mot Enby är påhittade och saknar substans.

Jag gör filmen Justitiemordet för att visa hur förföljelsen av Enby gått till och vilka som ligger bakom och samtidigt vill jag tydliggöra vårdens och läkarens roll och hur den nu har undergrävts av en hydra. 

Läkareden som förebild

Hippokrates kallas ”läkekonstens fader”. Hans idéer om helhetssyn banade väg för läkarens etik och den läkared som fortfarande idag, i många länder, svärs av utbildade läkare. I Sverige har staten tagit bort den ritualen fastän många vill återinföra den.

Hippokrates betonade att läkaren i första hand skulle använda sig av medel som inte skadade kroppen.
Dr Erik Enby har denna grundsyn, han anser att även om man måste operera bort alltför sjuka delar av en organism så kan man förbereda och eftervårda en sådan insats:

”… genom att med olika infektionshämmande substanser påverka de vävnadsförstörande mikrofloror som förekommer i kroppsvätskor och vävnader vid olika former av kronicitet. Detta kan uppnås med olika slags mineraler och även med hjälp av vitaminpåverkan i hög dosering.”

Dr Enby har på detta sätt behandlat människor med allt från kroniska sjukdomar till cancer och resultaten har, jämfört med sjukvårdens traditionella insatser, varit enastående.

Trots sina framgångar med behandling av patienter har Enby således bestraffats och pådrivande bakom detta är en hydra där VoF (Vetenskap och Folkbildning) är ett av huvudena. (Du ser dem skymta i postern)

VoF – med bitter eftersmak

När jag har intervjuat några av dem som startade föreningen ångrar de sig och tycker att VoFs utveckling är ”gräääslig!” Och man är bekymrad över vissa ”fanatiska personer”.

Dan Larhammar (tidigare ordförande i VoF) är apotekare, har ingen erfarenhet av sjukvård och han går bevisligen enbart läkemedelsbolagens intressen (Larhammar Consulting). Larhammar har genom sina aktiviteter blivit den Onde som utgör ett svårt hot inte bara mot läkare som Erik Enby utan också mot patientsäkerheten.

IVO  (Institutionen för Vård och Omsorg) ska försvara patientsäkerheten. Det tycks som att myndigheten övergett sitt uppdrag om det förekommer något som hotar läkemedelsindustrins intressen. Och här har VoF (Vetenskap och Folkbildning) under drygt 30 år haft en aktiv roll.

Dan Larhammars vinklade lögner mot Enby är grundlösa och vittrar sönder i förtal. Kommer Eriks kamp mot denna hydra att sluta med att den dräps?

Public Service deltar i detta elaka spel. När jag kontaktat SR och SVT så har de ignorerat filmen Läkaren som vägrade ge upp, om Dr Enby med ord som ”det är han som botar cancer med C-vitamin va?”

Det finns ingen lag på att läkare måste använda sig av läkemedelsindustrins produkter som dessutom kan vara både farliga för patienten och otillräckliga med alla sina biverkningar. Läkemedelsindustrins motiv är dock inte tvärsäkert att göra människor friska utan vi kan i deras strategi se att motivet är att tjäna pengar på sjukdom.

Kungliga vetenskapsakademin har närt en orm vid sin barm. Skeptikerföreningen VoF är propagandaapparat som utnyttjas för att säkerställa kassakon, den sjuka patienten.

Hydran har Socialstyrelsen, IVO och HSAN som exekutionspatruller. De använder mantrat ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som slagträ, men av skäl som vi alla förstår så utesluter man sådan vetenskap och beprövad erfarenhet som går mot läkemedelsindustrins kommersiella intressen.

IVO och HSAN har tjänstvilligt gått läkemedelsindustrins ärende och förklarat läkare som Enby laglösa, dragit deras läkarlegitimation och orsakat rättsskandaler som nu måste få konsekvenser för de ansvariga.

Hydrans ondskefulla beteende är evidensbaserat och det vet vi av beprövad erfarenhet.

Börje Peratt

Justitiemordet-Vittnet som försvann

Erik Enbys kamp mot hydran!

 

 

Publicerat i Alternativ Medicin, medicin | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

KIs internutredning mörkar tjuv och rackarspel?

Karolinska Institutets internutredningar tycks vara detsamma som ”hur ska vi nu mörka det här?” Ja först kanske man försöker släta över vart försvunna donationer tagit vägen. Men de återkommande bedrägerierna visar att detta är en trend som upprätthålls av karaktärsbrist och tjuvmentalitet.

Det har förekommit ett stort antal tveksamheter kring forskares etiska uppträdande, och hantering av donationer och skattemedel. När det uppdagas brister och kritik som kräver utredning anstränger sig KI om att få till en internutredning. Det leder oftast till frikännande och att man slätar över eller snarare mörkar det som hänt.

Att man internt utreder plagiat och eventuella omständigheter som är av rent medicinsk natur är väl mer eller mindre nödvändigt då det krävs sådan fackkunskap. Men uppenbar risk för grov brottslighet ska utredas externt i en oberoende revision. Hur kan KI ständigt komma undan detta jäv? Och hur slipper grov brottslighet genom maskorna?

Torbjörn Sassersson genomförde (2011-2013) en omfattande journalistisk granskning av Karolinska Institutets förskingring av Osher-donationen på 43 miljoner kr och Martin Ingvars roll i detta. Länk1. Sassersson visade på hur illa det blev då KI gjorde en ”internutredning” på en uppenbar kriminalitet begången av egna anställda. Länk2.

Man kan också undra vad som hände med Märtha Philipsons donation till Karolinska på 100 miljoner. Den skulle gå ut på att främja vetenskaplig forskning vid Karolinska Institutet om sjukdomar hos barn; företrädesvis cancer, att lämna understöd till familjer med barn, som drabbats av cancer. Vi anar att KI inte har haft några större framgångar i detta eftersom man misslyckats med målen. En inte alltför djärv slutsats av all denna forskning innebär att man prioriterat insatser som kräver väldigt dyra läkemedelsprodukter.

Däremot har undergrävande insatser gjorts mot alternativa/komplementära metoder med avsevärt billigare näringstillskott och naturmedicin. Och här har också Cancerfonden ställt upp på jakten på Dr Erik Enby. Han har kommit på att naturmedel; vitaminer och mineraler kan ha en omvälvande effekt för blodet som i sin tur medverkar till att även mycket sjuka personer blir friska. Detta annorlunda synsätt gör ju att forskning för miljoner kan visa sig gå åt om inte fel håll så åt ett lönlöst håll.


Mängden läkare och sjukvårdspersonal som offrats på KI-läkemedelsbolagen-Cancerfondens gemensamma altare vet jag inte men det är många.

Nu står då Martin Ingvar inför ännu en, som många betraktar det som stöld av allmänna medel och ett i grunden omoraliskt beteende. Oddsen för att han frias är rätt goda. Och man undrar till vilken högre nivå han nu sparkas. Tidigare var det ansvar för donationer (!!!???) Nu måste det väl då bli ansvar för forskningsresultaten och rätten att få sno åt sig patent som skattemedel betalat.

Börje Peratt

Donera gärna till Filmprojektet ”Justitiemordet”

Publicerat i Alternativ Medicin, karolinska institutet, revision | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Alternativismens självförstörelse

Frågan är hur man ska se på en värld där det är uppenbart att hot kan komma från alla möjliga håll och där en del av dem som förväntas vara stöttare eller allierade plötslig förvandlas till backstabbers.

Jo bland alternativister, vars existens och rättigheter jag har försvarat, visar det sig finnas representanter för just den slags flummighet, fördomsfullhet och rent ut sagt dumhet som ”skeptikerna” angripit. Man har som inom vilken förvirrade rörelse som helst anammat mantran som leder till tunnelseende. Är man mot dem ja då tillhör man MSM. Vad det är? Jo ”mainstream media”. Sedan spelar det ingen roll att din dominerande verksamhet bevisar att du är en fri forskare, fri journalist och fri filmare.

Madonna: Åldersfascism är som rasism.

Bland dessa finns det några självpåtagna ledare varav en hävdar kärlek till människan samtidigt som man förklarar mänskligheten som robotar. Jo jo här blir ”klar sikt” något av ett sugrörsseende. Här tar ”På klar sikt” också till ”åldersfascism”, ett auktoritärt maktspråk som förvandlar motståndare till ”gamlingar” ej värda att lyssna på. Denna slags åldersfascism lär ju slå tillbaka ganska snabbt.

Ett annat mantra är globalism som då ska stå för ondska och så hänvisar man till konspiratoriska påståenden om makter, dolda och öppna. I praktiken handlar det om att försvara sin okunnighet, nationalism och sin främlingsfientlighet.

Det har i släptåget av ”Fake news” dykt upp ett antal domedagsprofeter som fått läsare bland dessa alternativister.
Det råder ingen tvekan om att det mesta baserar sig på ren rappakalja. Men hos alternativister omvandlas det till sanningar. Ja här har Trump visat vägen när det gäller att förvandla lögn till ”alternativ sanning”. Om han uttalar sig så är det i praktiken det motsatta som är sant.
En chock var att inse att denna våldtäktsman, lögnare och bedragare har blivit något av en hjälte hos alternativister. Hur kan man ens ta pizzagate på allvar?

Nu 2017 när det fanns alla möjligheter för alternativister att gå ihop och medverka till en positiv förändring, visar många att man egentligen inte har vare sig förstånd eller moral för denna förändring. Så vi ser en splittring och egoism som tornar upp likt en varkula. ”Fake news” är det som gäller.

Jag betraktar det tillfälligt som tragiskt och kontraproduktivt. Men återigen människor tycks ha behov att uppleva det värsta för att förstå vad de inte vill ha.

Som jag uttalat tidigare jag tar avstånd från skeptikerrörelsens övergrepp och nu också från de delar av alternativrörelsen som uppvisar motsvarande protektionism, rigiditet och inskränkthet.

I detta gäller det att försvara och bevara plattformen för humanism. I min värld är det frihet från dogmer, heliga kor och dumbesatt populism.

Börje Peratt

Publicerat i Alternativister | Lämna en kommentar

Offer för den svenska antihumanismen

Vetenskap och Folkbildning har sedan 1987 orsakat mycket lidande och sorg och ett flertal offer genom förföljelser, mediedrev och bestraffningar. Till sin hjälp har man tagit systerföreningen humanisterna med Sturmark i spetsen

Jag har trots äckelkänslor förmått mig till att undersöka det och chockats av den bisarra terrorism som man tillåtits utöva. Jag har tvingat mig till att beskriva hemskheterna för att fler ska förstå och ta ställning. Ett resultat är Läkaren som vägrade ge upp  (Gilla på Facebook) och dess uppföljare är Justitiemordet (Gilla på Facebook).

Bedrägeriet

Kring 2010 upptäckte jag denna rörelse som kallade sig skeptiker men som visade sig vara pseudoskeptiker, nyateister och antihumanister.

De hade kapat begreppet humanism och gav sig ut för att vara humanister. Således ett bedrägeri och en provocerande företeelse som fick mig att gräva djupt i deras tillblivelse, organisationer och olika ledande figurer i den inkvisition som drabbat Sverige. Det som var mest alarmerande var att dessa organisationer kunde styra myndigheter och media. Vilka låg då bakom?

Sanningen om VoF – Den som inte får komma fram

Med förskräckelse fann jag att rörelsen hade sin upprinnelse och stöd inom det Socialdemokratiska partiet där Sven-Ove Hansson spelat en betydande roll i bildandet av Vetenskap & Folkbildning, VoF i folkmun kallat ”Vanföreställning & Förvillelse”.

Att det också fanns kopplingar till rigid internationell marxism (Kurtz, Huxley) långt ut på vänsterkanten gjorde inte bilden mindre förskräcklig.

Den sk Wikipediaguerillan har byggt upp och dominerar utvalda artiklar på Wikipedia och en rad forum. Särskilt mycket guerilla är man  inte då man har stöd av Wikipedias ökända upphovsmakare. 10 chockerande fakta du inte visste om Wikipedia och Jimmy Wales

Mörkrets krafter

I Sverige har det visat sig att Kungliga Vetenskapsakademien är djupt perverterad av ”Sveriges farligaste …” mörkrets fursteprofessor Dan Larhammar, tidigare ordförande i VoF. Bland hans kompanjoner återfinns Christer Sturmark ordförande i VoFs systerförening som går under det bedrägliga namnet humanisterna. Emedan Larhammar gjort sig känd som kvacksalvare på en rad områden där han utan kompetens uttalar sig i rollen som expert,  så framstår Sturmark som mer av en gycklare som lyckas förvrida huvudet på sina sponsorer och följare.

Den nye ordföranden för VoF, Peter Olausson har uttalat sig om andra som ”stolle, gubbtjyv, bluff, lurendrejare” osv. Han skickade sina följare i Göteborg för att försöka störa filmvisningen av Läkaren som vägrade ge upp. Det är ett angrepp på yttrandefrihet som säkert fick en chockartad spark i ändan då biografen var fullsatt, nästan 300, och deras fåtaliga skara av ”Jag är skeptisk” uniformerade fick ge sig därifrån i skammens rodnad.

Skeptisk om skeptiker / Skeptical about skeptics

Vi är många som reagerat på och skrivit om denna för samhället så beklämmande rörelse. Långt ifrån alla har förstått hur utbredd och inträngande den är i samhällskroppen i Sverige just genom socialdemokratins maktsfär.

Jag tycker mig kunna se att Sturmark har blivit mer civiliserad i sina framträdanden och Larhammar något mer återhållen. Men det är fortsatt ett manipulativt spel. Sturmark har lyckats få med sig personer som sannolikt inte har förstått vad de givit sig in i. Eller så vet de och är en del av bedrägeriet. Då deltar de i förföljelse av oliktänkande, i förnedrande av forskare som följer spår som VoF vill förbjuda och de deltar i en mycket orättvis fördelning av medel och möjligheter. De deltar i och stöder mediedrev som undergräver människors liv och karriärer. Det är ett svårt angrepp på vår demokrati. Och återigen liberala och socialdemokratiska politiker är en del i detta fula spel.

Att Larhammar sitter i Sturmarks valberedning är bevis för hur sammanlänkade antihumanisterna är. Detta samband har tidigare förnekats men nu smyger man inte med det längre. Att Bengt Westerberg lierat sig med denna rörelse känns tragiskt. Genom att det finns ett antal kändisar i detta släptåg är det också enklare att förleda mindre vetande. Och detta är en viktig del i propagandan. Man har lagt sig vinn om att påverka skolans arbete genom läroböcker som förmedlar felaktigheter men antihumanismens doktriner och samtidigt värva lärare och elever för sin människofientliga mentalitet. George Orwells 1984 ligger ruggigt nära och frågan är när sanningsministeriet upprättas för att fullständigt förvrida fakta.

Skeptikerrörelsen – Ett tack och ett farväl – Erkännandet som försvann

Det är många som lämnat denna antihumanistiska rörelse. Men det är inte helt lätt då det kan leda till obehag. Christine kände sig tvingad att öppet deklarera sitt avståndstagande och lade ut en artikel som bara några timmar senare plockades bort. Jag hann kopiera och arkivera den.

Genomskåda bedrägeriet!

Trots alla avslöjanden så vinner VoF och antihumanisterna anhängare. Och dess följare tycks falla för trosföreställningen om en rörelse som eftersträvar vetenskaplighet. VoF har dock klargjort att det är inte föreningens syfte snarare är det att skapa spektakulära evenemang och uppmärksamhet i akt och mening att orsaka motståndarna förnedring. Ett sådant spektakel var då man skulle ta självmord i homeopatiska sömnmedel och astronauten Fuglesang satt och sluddrade i direktsänd TV förnekande att homeopati skulle ha någon effekt. Jag vet inte något om homeopati annat än att det tycks få Larhammar med följe att se rött. Jag tar inte ställning i sak men finner det förunderligt att man trots denna uppseendeväckande fadäs förnekar sitt misslyckande. Och om det är något denna rörelse är bra på så är det förnekelse.

Med detta sagt skulle jag önska ett större stöd för föreningen Humanism & Kunskap som tagit upp kampen mot antihumanism. Gilla på Facebook.

Börje Peratt

 

Publicerat i Antihumanister | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar