Slemsvampen Physarum polycephalum

Slemsvampen Physarum polycephalum är en liten mikroorganism som lagrar minnen, mäter tid och förutsäger torrperioder! En encellig protist med ett primitivt utseende som varken är ett djur, en växt eller en svamp, har förmågan att uppträda både individualistiskt och i samverkan. Den har i grupp en förmåga att gå i takt. Den slår sig samman med ett stort antal andra och rör sig mot föda. I denna form kan den också lära sig kortaste vägen genom en labyrint! I ett experiment lade man ut Tokyo som en stor hög veteflingor och förstäder som mindre vetehögar. Slemsvampen sökte snabbt upp alla dessa högar och på två timmar hade den skapat motsvarande tågspårsnät som omger Tokyo. Ett arbete som tog ingenjörer år att analysera och bygga (Tero, 2010). Det är som om alla olika mikroorganismer ”tänker” samma sak samtidigt. /BP Succébo 2011

Vetandets värld SVT visar (2020) en dokumentär som visas på SVT Play. ”Världens smartaste slem

När jag inledde projekt ”Om Medvetandets Uppkomst” var ett spår, bland många andra, att förstå hur ”primitiva” mikroorganismer kommunicerade. 2010 rapporterade en forskningsgrupp i Japan om en speciell slemsvamp som bekräftade hypotesen om att enskilda celler kan kommunicera med varandra, inte bara i kroppen utan även ute i naturen.
Om detta skrev jag bland annat i första boken Succébo – Fröet till framgång (2011).

Denna slemsvamp diskuterades även i andra boken Tolv Sinnen. Sid 43.

Eftersom denna protist kan samverka och klara av att gå i takt har den ett slags rytmsinne som kräver ett kommunikationssinne. Detta ger belägg för att det finns en varseblivningsförmåga som bearbetas av en medvetandefunktion. Det ger inte enbart evidens för centrala sinnen i denna huvudlösa mikroorganism utan även att en sådan encellig organism, kan ha något som liknar ett kroppsmedvetande och ett relationsmedvetande. Ett kroppsmedvetande hos cellen indikerar enligt Robert Laughlin professor i cellbiologi, att den har en slags cellens intelligens. 40 -”Enstaka vävnadsceller har egen data- och signalbehandlingsförmåga som hjälper dem att kontrollera sina rörelser och orientering.”

Du kan även läsa om Slemsvamp Physarum polycephalum på Vetamera.

I samband med denna research hade jag även 2009 en dialog med Dan Larhammar som gav en inblick i hans forskning som handlade om hur en mikroorganism, archaea, söker gynnsamma lösningar utan att därför hota sin egen existens. Detta är också sammanfattat i Succébo på sidan 13 och 14. Det visade sig senare att Larhammar kanske inte förstod vad han upptäckt. Och särskilt inte hans följare i VoF som i sin egen förvirring trodde att jag förespråkade en ny lära. Enligt pseudikerhjärnan får man inte behandla vetenskapen fiktivt.

[Archaena]Denna kreativa organism som kunde omorganisera sina gener och låta dem byta plats i sitt eget arvsmaterial! På så sätt gav det sig själv nya egenskaper…
Men archaean kunde på sin rudimentära nivå uppfatta om en förändrad genplacering var gynnsam. Denna enkla organism kunde i så fall påverka sina fysiska förutsättningar! Och trots att omplaceringen av gener kunde verka slumpmässigt så hotades inte de livsviktiga generna av archaeans inre omorganisationer vilket en forskningsgrupp vid Uppsala Universitet har visat (Larhammar et al 2009). Så istället för slump kan det finnas en slags preintuitiv idé bakom som eftersträvar gynnsamhet. (BP Tolv sinnen)

Egna publikationer
Börje Peratt (2011) Succébo – Fröet till Framgång, Visam.
Börje Peratt (2012, andra upplaga 2015)Tolv Sinnen

Referenser

  1. ”Life at the Edge of Sight — Scott Chimileski, Roberto Kolter | Harvard University Press”. http://www.hup.harvard.edu. Retrieved 2018-01-26.
  2. Tero et al. (2010) Rules for Biologically Inspired Adaptive Network Design. Science 10.1126/science.1177894
  3. Nakagaki, Toshiyuki; Yamada, Hiroyasu; Tóth, Ágota (2000). ”Intelligence: Maze-solving by an amoeboid organism”. Nature. 407 (6803): 470. doi:10.1038/35035159. PMID 11028990.
  4. Nakagaki, Toshiyuki; Kobayashi, Ryo; Nishiura, Yasumasa; Ueda, Tetsuo (November 2004). ”Obtaining multiple separate food sources: behavioural intelligence in Physarum plasmodium”. Proceedings of the Royal Society B. 271 (1554): 2305&ndash, 2310. doi:10.1098/rspb.2004.2856. PMC 1691859. PMID 15539357.
  5. Tero, Atsushi; Takagi, Seiji; Saigusa, Tetsu; Ito, Kentaro; Bebber, Dan P.; Fricker, Mark D.; Yumiki, Kenji; Kobayashi, Ryo; Nakagaki, Toshiyuki (January 2010). ”Rules for Biologically Inspired Adaptive Network Design”. Science. 327 (5964): 439&ndash, 442. Bibcode:2010Sci…327..439T. doi:10.1126/science.1177894. PMID 20093467.
  6. Moseman, Andrew (2010-01-22). ”Brainless Slime Mold Builds a Replica Tokyo Subway”. Discover Magazine. Retrieved 2011-06-22.
  7. Adamatzky, Andrew; Jones, Jeff (2010). ”Road planning with slime mould: If Physarum built motorways it would route M6/M74 through Newcastle”. International Journal of Bifurcation and Chaos. 20 (10): 3065&ndash, 3084. arXiv:0912.3967. Bibcode:2010IJBC…20.3065A. doi:10.1142/S0218127410027568.
  8. Adamatzky, Andrew; Alonso-Sanz, Ramon (July 2011). ”Rebuilding Iberian motorways with slime mould”. Biosystems. 5 (1): 89&ndash, 100. doi:10.1016/j.biosystems.2011.03.007.
Publicerat i forskning, Vetenskap | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vetenskap som folkbildning har trampat snett … igen

Ursprungsartikel publicerad på Newsmill (2011) och eftersom den nättidningen lade ned utan att arkivera artikelmaterialet och utan att erbjuda dess författare sina alster, så är jag glad att artikeln också publicerades på Vetenskap och Folkbildning.nu en sida som granskar VoF. Här något reviderad det har trots allt gått 8 år.

Text: Börje Peratt

Debatten kring ”Vetenskap och Folkbildning” och VoFs förvillarpris vittnar inte bara om en strid mellan olika  syn på vetenskap utan också om hur dessa självutnämnda ”skeptiker”, som förtränger eller inte varit med om vissa fenomen med alla medel bespottar de som anar eller påstår att det kan finnas andra perspektiv på verkligheten.

Förvillarpriset från 1999 kan anses vara inaktuellt men det är ett exempel på mot vilken bakgrund och med vilka argument priset delas ut. Motiveringen till att VoF utsåg författaren Eva Moberg till ”Årets förvillare” var:  ”hennes vetenskapsfientliga idéer och okritiska propagerande för pseudovetenskap såsom telepati och healing och andra aktiviteter inom New Age.”

En av VoF´s ofta återkommande skribenter är Thors Hans Hansson professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet. 2001 misslyckades han med att i Ordfront få in ett genmäle som rörde Mobergs artikel ”Vadå sjätte sinnet”

Thors Hans Hanssons artikel är ett exempel på hur Vof fördömer oliktänkande men också ett exempel på en bildad vetenskapsmans bristande logik och cirkelargumentation. Om man kan beskylla Moberg för en del ogrundade antaganden så vill jag påstå att Hanssons text visar på allvarliga brister i teoretisk och vetenskaplig framställning.

Förmåga att förutse framtiden

Teorifysiker Hansson angriper författaren Eva Moberg för att hon i nättidningen Ordfront påstår att prekognition (förmågan att se in i framtiden) är bevisad. Hansson motsäger sig Mobergs uppfattning och han menar att naturvetenskapen är en ”väv av empiriska fakta, teorier, modeller och hypoteser”. På ren svenska innebär det att vetenskap utgår från erfarenheter, förklaringsmodeller, frågeställningar, försök och att pröva antaganden. Javisst Hansson. Denna ansats är grunden för all vetenskap. Även för dem som vågar ge sig in i ”den svarta boxen”. I sin bevisföring påstår Hansson att alla nuvarande teorier inom fysiken på ett fundamentalt sätt bygger in principen att orsak föregår verkan. Hansson vill med det slå fast att prekognition är omöjligt.

Man kan inte i förväg veta något som ska hända senare! Jovisst kan man det. En stor del av vetenskapen går ut på att just kunna förutse skeenden. Det är poängen med naturvetenskapens forskning att man ska kunna förutse vad som händer om A så B. Men jag förstår vad Hansson menar och det är att fysikens lagar motsäger att man kan förutse och beskriva oförväntade skeenden. Även här har Hansson fel. Kvantfysiken ställer principen om kausalitet på ända. Forskare som utgår från det linjära kausala antagandet finner att B föregår A och skriker ut ”Data is a mess”. Det är till och med så att man är osäker på om egna förväntningar påverkar kvantpartiklarnas uppträdande. Det är tveklöst att kvanten ställer hela grunden för naturvetenskapen inför helt nya frågeställningar. De linjära kausala förloppen stämmer inte.

Paradigm och låsta positioner

Hansson nämner att även naturvetenskapen drabbats av omkullkastande teorier (paradigmskiften) som tvingat oss att acceptera en ny världsbild. Kopernikus världsbild, relativitetsteorin och kvantfysiken är firade exempel, ”men det är, [enligt Hansson] viktigt att komma ihåg att i alla dessa exempel så förklarade de nya teorierna på ett naturligt sätt varför de gamla fungerade så bra som de trots allt gjorde”. Kopernikus klargjorde att solen var centrum i vår galax och jorden en liten planet som snurrade runt solen fast dåtidens vetenskapliga etablissemang länge vidhöll att alla himlakroppar snurrade kring jorden. Hanssons cirkelresonemang avslöjar en avgörande brist i logiken. På vilket sätt förklarar det nya (solen som universums centrum) att den tidigare teorin, (om jorden som centrum), fungerade bra? Hanssons förklaring är att det gamla fungerade bra därför att man trodde på det – fast det var fel.

Enligt (VoFs?) wikipediaartikel om Pseudovetenskap är användande av begreppet ”paradigmskifte” en anledning att fördöma någon som pseudovetenskaplig. Det i sig kan ses som ett pseudoskeptiskt antagande.

Paradigmskifte innebär att en tankekonstruktion omkullkastas därför att den inte håller.  Företrädare för gamla paradigm kan varat rigida och attackera nytänkande även om de överbevisas. ”Pseudoskeptiker” har en strategi att backa från en överbevisad ståndpunkt till en annan. Ju mer övertygande bevis för en företeelse desto mer ovetenskapligt försvar från de som säger sig hävda sin vetenskap. De som försvarade Kopernikus teori kom att bannlysas och brännas på bål.  Så vad Hansson menar att ”de gamla fungerade så bra som de trots allt gjorde” kan förstås om man betraktar det utifrån ett slags logiskt kullerbytta som rättfärdigar inkvisitionens bestraffning av dem som tillhandahåller ny kunskap.

Det är bra att ha en tro och den är rätt tills motsatsen är bevisad. Fram tills dess kan de som kommer med nya teorier anses vara nästintill dårar och fredslösa villebråd.  Vetenskapsmannen och prästen Kopernikus var helt på det klara med att hans upptäckt redan 1506 skulle få fruktansvärda konsekvenser för honom.  Just därför att också denna tid präglades av en tro- och tankediktatur utrustad med hemska bestraffningsmöjligheter mot dem som hotade deras världsbild. VoFs förvillarpris är en mildare variant av sådan bestraffning men ändå till sitt syfte lika fruktansvärd som medeltida tortyr. Kopernikus vågade inte lägga fram teorin förrän i slutet av sin levnadsbana. Han mottog det första tryckta exemplaret på sin dödsbädd (Om himlakroppars rörelse, 1543).

Fundamentala principer – gäller inte i kvantvärlden

Hansson anför vidare angående Mobergs påstående om prekognition:

”När man försöker bedöma om detta påstående är sant, bör man ta i beaktande att det strider mot en väletablerad fundamental princip inom modern fysik.” (HT Hansson)

Vad är väletablerat? Jo att kvantfysikern inte har en aning om vad som sker. En elektron som har delats och påverkas i den ena miljön påverkas samtidigt i den åtskilda miljön. Elektronen kan därmed uppträda i parallella världar!. Kraven på laboratorieexperiment går om intet då forskaren inte lyckas kontrollera fenomenen. Förväntningar tycks påverka de minsta beståndsdelarnas uppträdande!

”Fundamentala varptrådar”?

Hansson fortsätter:

”Jag är mycket misstänksam mot teorier eller påståenden som kräver att man rycker sådana fundamentala varptrådar ur vetenskapens väv.” (HT Hansson)

Fundamentala varptrådar har ofta ryckts bort ur vetenskapens väv.  Vetenskap innebär att en tråd som inte längre är meningsfull tas bort ur varpen och ger plats för en ny.

”Som teoretisk fysiker har jag aldrig självständigt utfört något av de precisionsexperiment som ligger till grundval för de teorier jag arbetar med.” (HT Hansson)

Hansson tillstår att han inte utfört något praktiskt experiment och lutar således sina slutsatser mot andras teorier och experiment. Visst kan man kritisera utan egna erfarenheter men vilket värde har en teori som aldrig prövas mot den egna verkligheten?

Lutar han sig mot att ”Jag tänker därför finns jag” och att få insikter via Guds nåd. Har han ens förstått att René Descartes uppfattning om vetenskap hänvisar till Gud. Knappast VoF är ju nyateismens fäste.

Hansson fortsätter:

”Min egen position vad gäller de s.k. paranormala fenomenen är att de studeras på allvar av en mindre grupp seriösa forskare (plus en mängd charlataner) och att det för närvarande inte finns några fenomen av denna typ som är empiriskt väletablerade.”(HT Hansson)

Jovisst kan man påstå att något inte är empiriskt väletablerat trots omfattande data som rör exempelvis Near Death Experience, (Nära Döden Upplevelser, NDU). Skillnaden på teori och gissningslekar är praktiska erfarenheter som prövas för att eliminera risk för manipulation och förvrängning.
Vid sidan om charlataner, flummare, bluffmakare och förvillare finns det ärliga och djupt kunniga på områden som okunniga ”skeptiker” förnekar och förnedrar.

Tvångsbeteende

Även enstaka bevis och studier i liten skala kan räcka långt för att skapa en hållbar teori och förklara ett fenomen om metoden är tillförlitlig (Piaget, Einstein, Kopernikus m fl). Hansson slår fast att Eva Moberg ”som okunnig på fysikens område inte ska uttala sig om saker som hon inte förstår!” Vad är det då Moberg säger som föranleder Hanssons upprördhet? Så här säger Moberg: ”I fysiken ansågs t.ex. den s.k. mega-minus-partikeln bevisad redan efter två lyckade försök av 200.000.” Moberg pekar på att en hypotes som prövades 200 000 gånger egentligen redan var bevisad efter två försök.  Alla de 199 998 gångerna som försöket sedan upprepades verkar vara ett uttryck för ett naturvetenskapens tvångsbeteende eller att de aktuella fysikerna hade fått forskningspengar som måste användas för just detta ändamål.

Artikeln om Pseudovetenskap på wikipedia anses vara styrd av VoFs anhängare. Faktaförvrängningar här grundar sig på irrelevanta och fördomsfulla antaganden där man till och med slår fast att den som nämner KVANT i sin argumentation är pseudovetenskaplig. Trollkarlen James Randi tycks vara VoFs stora guru på området.  Att Randi lärde sig manipulera andra innebär inte att han därmed har patent på verkligheten. En verklighet med perversa förtecken som delas av flera i denna antihumanistiska rörelse.

VoF har anhängare som försöker smyga sig på de som ägnar sig åt mediala övningar, smiter in på sammankomster (Sturemarkare) och attackerar ”avvikare” med rena mobbingaktioner. VoF som varje år fördömer avvikande säger sig vilja pröva avvikandes förmågor via seriösa studier. De områden som VoFare kritiserar kräver grundforskning och tillämpad forskning som innebär att systematiskt och metodiskt söka efter kunskap med en speciell tillämpning som mål. Varför ska någon underställa sig VoF som enbart är ute efter att kränka? VoF saknar i detta fall allt förtroende.

Vidgade perspektiv

Naturvetenskapen erbjuder olika sätt att undersöka och pröva fenomen och här har VoF trampat snett och avgränsat sig till ett tunnelseende som nästan har blivit till ett sugrör. Vetenskapen har idag accepterat olika metoder för insamling av data. Prövning av en hypotes kan ge värdefull kunskap både i verkligheten och i lab. Men att hävda bara en väg är en reducering av människans vilja att veta mer. Och på detta sätt blir VoF:  ”Vetefan och Förvillare” i ett försök till att hindra förståelse av det vi ännu inte kanske kan förklara.

Börje Peratt

Artikelns ursprung källa: http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/24/vetenskap-som-folkbildning-har-trampat-snett

Återpublicerad på Vetenskap & Folkbildning.nu  2011 Länk

Andra artiklar av intresse

Fel val av preses och ordförande, Vetenskapliga Akademin! https://www.vlt.se/artikel/fel-val-av-preses-och-ordforande-vetenskapliga-akademin

Fullt möjligt förena tro och vetenskap https://www.svd.se/fullt-mojligt-forena-tro-och-vetenskap

 

Publicerat i Antihumanister, Pseudoskepticism, Vetenskap och Folkbildning | Märkt , , | Lämna en kommentar

Anders Tegnell och Bjärredfamiljens bortgång

Anders Tegnell ME.jpg

De tragiska självmorden och morden på två egna barn i Bjärred har av föräldrarna i ett brev förklarats med familjens ”meningslösa liv” efter att barnen insjuknat i kroniskt trötthetssyndrom, ME.

Orsaken till denna sjukdom, kroniskt trötthetssyndrom, ME kan vara vaccination med smutsig svininfluensavaccin. Den officiella förklaringen i Sverige om inte förnekar sambandet så hymlar man om det. Länk Naturligtvis tillstår inte sjukvården sitt ansvar även om landet tagit på sig en viss skuld och ersätter en del drabbade med struntsummor. Man för också fram andra förklaringar till ME än vaccin. Se Not

Men alldeles oavsett förklaringar och bortförklaringar så är de möjliga sambanden mellan svininfluensavaccin och ME klarlagda i flera internationella studier som: Chronic Fatigue Syndrome after Swine Flu Vaccination och The Wave Begins? Swine Flu, ME/CFS and the CDC. Swine flu vaccine and ME/CFS – fourth ME Association update är en organisation som informerar om detta. LÄNK Det skulle vara uppseendeväckande om svensk forskning kom fram till motsvarande. Eftersom krafterna som vill förneka detta samband är för starka här.

Det skulle naturligtvis vara grovt oskäligt och felaktigt att säga att Tegnell är skyldig till Bjärredfamiljens sätt att avsluta sina liv, men det skulle vara lika felaktigt att säga att Tegnell inte kan ha orsakat motsvarande lidande för ett stort antal familjer i Sverige genom sin ihärdighet i att tvinga på svenska folket detta förfärliga vaccin. Trots motstånd från tiotusentals som ansåg det vara en svår hälsorisk.

Socialstyrelsen drev vaccineringen som en landsomfattande kampanj och ett stort antal människor har fått sina liv förstörda på grund av de neurologiska skador (vanligast är kanske Narkolepsi som också orsakar bla svåra trötthetssymptom) som drabbat flera tidigare fullt friska.
Ansvarig för kampanjen var Anders Tegnell som sedan fick ett lyft i sin karriär. De stora vinnarna var läkemedelsbolagen som kunde prångla ut skitig medicin för 350 miljoner kronor. Större delen fick sedan destrueras, således spolas ned och ut i våra vattendrag. I mars publicerade jag artikeln Vaccinbluffen ett bedrägeri som sprids av SVT.

Fusket har kostat länder miljarder och i stort sett alla som vaccinerat sig har gjort det i onödan. Varav en del dött och en del, innan vaccinering fullt friska, har blivit obotligt sjuka. Vilka ska bestraffas för det?

Anders Tegnells respons på kritiken mot kampanjen var att ”om det händer igen skulle han göra samma sak”. Om han nu inte har blodet från familjen i Bjärred på sina fingrar så skulle han ändå göra om en massvaccinering igen – hur farlig är han då? Det brukar ofta komma en framstöt om pandemier och påhittade behov av nya vaccin vid årsskiftet.

/BP

Not: Den officiella förklaringen av ME

Finns inget botemedel

ME/CFS står för myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärnan eller ryggmärgen. Tidigare kallades sjukdomen ofta kroniskt trötthetssyndrom. Den beteckningen har dock kritiserats för att vara missvisande.

Vanliga symtom på ME/CFS är svår utmattning som inte släpper efter vila, sömnproblem, ledvärk, magbesvär och muskelsvaghet. Många patienter är sängliggande stora delar av dygnet.

Det är oklart vad som orsakar sjukdomen. Det är vanligt att den börjar med en infektion, som den drabbade inte återhämtar sig ifrån.

I nuläget finns inget botemedel mot ME/CFS. Många drabbade upplever dock en viss förbättring med tiden. Vissa åtgärder, däribland medicinering, kan lindra symtomen. Överansträngning riskerar att leda till att tillståndet försämras.

Källor: Riksförbundet för ME-patienter och Vårdguiden

Publicerat i Sjukvård | Märkt , , , , | 4 kommentarer

Homeopati På spåret!


Det populära TV-programmet På spåret hade en fråga som fick Dan Larhammar att sätta sina piller i vrångstrupen och Christer Sturmark att omedelbart formulera en skriftlig protest till SVT. Frågan som ställdes i underhållsprogrammet var:

I slutet av 1700-talet började läkaren Samuel Hahnemann att experimentera med örtmediciner. Han formulerade principen att lika botas med lika. Det blev grunden till en kontroversiell lära som fortfarande idag har starkt fäste i Tyskland. Vad heter den alternativa läran som Hahnemann grundade?

Naturligtvis svarade båda lagen rätt: Homeopati. Är detta ytterliga ett trendbrott i SVT som plötsligt anammar att svenska folket också kan ha ett underhållningsintresse av en verklighet utanför de ramar som Larhammar/Sturmark och antihumanismen angett.

Kul

Börje Peratt

Publicerat i Alternativ Medicin | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Placebo – helande sinne

Placebo används som begrepp inom västerländsk industrimedicin för ett icke verksamt medel mot ohälsa. Det prövas i kliniska studier för att kunna jämföras med effekten av ett hypotetiskt eller i praktiken verksamt medel mot ohälsa. Det klassiska exemplet är sockerpiller som ersätter en värktablett. Ett stort antal studier visar att placebo kan ge lindrande effekt genom att personen inbillar sig ha fått ett verksamt medel. Vi måste här också ta upp ”inbillningssjuka” det vill säga förmågan att göra sig ”sjuk” vilket fått ett annat begrepp, nucebo eller nocebo.

Vid studier på Stockholms Universitet (1976-77) sökte jag forskning som kunde förklara denna inbillningsförmåga men fann endast förklaringsmodeller av teknisk natur som kan sammanfattas som:

En placebo är allt som verkar vara en ”riktig” medicinsk behandling – men det är det inte. Det kan vara ett piller, en spruta eller någon annan typ av ”falsk” behandling till och med en operation. Vad alla placebos har gemensamt är att de inte innehåller ett verksamt ämne eller en verksam behandling som är avsedd att påverka hälsan. Ändå kan en patient uppleva ett förbättrat hälsotillstånd av sådan placebo. Denna ”inbillningsförmåga” måste man vid kliniska studier av nya preparat ta hänsyn till och utformar då olika grupper. En interventionsgrupp som får aktiva medel och en kontrollgrupp som får exempelvis placebo. Utfallet av en sådan studie kräver att man statistiskt ska kunna fastställa att effekten av det verksamma medlet överträffar placeboeffekten annars ska inte medlet godkännas. (Vetamera)

THE POWERFUL PLACEBO[1]. En studie av Henry K. Beecher (1955) rapporterade att placeboeffekten kan vara så hög som 35%. Vilket innebär att 35% av kontrollgruppen upplever eller de facto blir bättre av vetenskapligt ej verksamma insatser. Den egna inbillningsförmågan, fantasin, tron räcker således för att slå på vad jag benämner ””helandesinnet”” som leder till en självläkningsprocess.
Dessa resultat (35%) har motsagts av en annan studie (1997) som påstår att upphovsmannen till 35% regeln, Beecher, räknat fel och i själv verket fanns ingen placeboeffekt alls. Seriösa forskare och läkare vet att placebo är en realitet men när det nu handlar om så höga siffror som 35% kan det tyckas hota flera av läkemedelsindustrins läkemedel som inte når en bättre effekt än placebo. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att ana att det ligger intressen bakom att förneka effekten av vad som i själva verket kan ses som den kroppsegna självläkningsförmågan.

Jag fann i mitt sökande kring 1978 – 1985, inga studier som presenterade psykologiska förklaringar annat än att: ”Medicinare har länge känt till placeboeffekten.”
I en studie från 2015 publicerad i Science Based Medicine närmar man sig förståelsen av Placebo från ett annat håll, eller är det fortfarande så att man förringar den. Eller motsäger man sig själv för att skapa förvirring? Den avslutande texten:

Placebo, är du där? Placebo-objektet är säkert där! Det kommer att vara oföränderligt under överskådlig framtid när det gäller att genomföra de kontrollerade kliniska studierna som är nödvändiga för medicinsk forskning. När det gäller effekten av placebo finns den inte [!]. När det gäller effekten ”kallad” placebo, om dess existens är obestridlig, om än begränsad, skulle det vara bättre att bara ange ”kontextuell effekt” för att bättre förstå dess sanna natur och för att få dess magiska konnotationer att försvinna.

Ja de magiska konnotationerna som att kroppen helar sig själv och ju mer man tror desto större effekt, kan vara besvärande för särintressen, men effekten finns bevisligen fortfarande där oavsett ”magiska konnotationer”. Tillräckligt många studier visar på placeboeffekten och att det finns ett fåtal (uppenbara) beställningsjobb som försöker ringakta effekten visar möjligen bara på motsvarande motiv som då tobaksindustrin gav pengar till forskare som skulle bevisa att tobaksrökning inte orsakade cancer.

När jag blev intresserad av denna effekt i slutet av 1970-talet sökte jag studier som kunde beskriva hur hjärnan tog sig an placebo och funderade således över kopplingen mellan medvetande och placebo. Jag fann inga sådana studier. Inte förrän 1985 då jag träffade på Martin Ingvar vid inspelning av en dokumentär och research inför en kommande utbildning om yrkesförare fick jag tillfälle att diskutera möjligheterna kring placebo. Och inspirerade sannolikt Martin Ingvar till att forska på fenomenet. Jag var då redan igång med ”Livskompassen” en modell som senare visade sig ha viss överensstämmelser med nobelpristagaren Roger Sperrys slutsatser av studier på den ”delade” hjärnan (split-brain). Det som fick mig att pröva konflikten mellan medveten vilja och omedveten intention var några texter från en fransk apotekare vid namn Émile Coué. I själva verket är placebo sannolikt det, som Coué påpekade 1922, ”tron som läker” genom att aktivera sådana hormoner som medverkar till självläkning.
Men Coué menade också att en patients problem riskerar att öka när viljestyrka och fantasi (eller mentala tankar) motsätter varandra och blockerar ”tron”, något som Coué betecknade som ”självkonflikt”.
Bland hans skrifter märks bl.a. Hur man vinner herravälde över sig själv genom medveten autosuggestion (1923).
Idag betraktar man Coué som inspiratör till förståelsen av placebo som en redan från livets start naturlig självläkningsmekanism. Eftersom industrimedicinen valt att beskriva det som reaktion på en icke aktiv insats har jag spekulerat i ett begrepp som är positivt och jag kallar det ”succébo” med samma uttal som placebo. Livet har en ambition att söka det gynnsamma. Motsatsen är då ”fiaskobo”. Grundattityden för denna mer eller mindre omedvetna självförvållande destruktivitet kan ha motsvarande förklaring i förväntningar men dessa förväntningar bär på en övertygelse att det går illa eller att man misslyckas.

För att förstå en sådan självläkande process har tidigare forskare försökt förklara det med två separata medvetanden eller ett medvetande (one mind) men med två olika funktioner som samverkar. Det kan också ses som två spår den ena fysiologisk den andra psykologisk. Jag har genom min studie på ”Om medvetandets uppkomst” presenterat en tanke om ett ”oberoende medvetande” (oberoende av levande organism) som kommunicerar med ett levande fysiskt beroende medvetandet. Dessa samverkar hypotetiskt genom ett helande sinne (av Martin Ingvar observerade tre punkter i hjärnbarken?) i något som jag beskrivit som ett ”existentiellt nav”. Den numera bortgångne finska hjärnforskaren Matti Bergström kom fram till liknande tankegångar som han kallade ”Mandelbrot-jaget” (2003) och som han formulerade som ett ”Limbiskt själv”.

2012 kontaktade Martin Ingvar mig och informerade om en ny studie han gjort på placebo, Placebo fungerar även omedvetet (Artikeln och studien nu borttagen från KI). Ingvar var då chef för Osher Centrum som kom att ”försnilla” donationen utan att genomföra en enda studie på de av donatorn önskade objekten inom komplementär medicin.

Då, 2012, försökte Ingvar få positiv uppmärksamhet för denna placebostudie. Jag studerade den noga och fann att själva utgångspunkten klingade illa. Han proklamerade ett ”genombrott” i förståelsen av placebo. Min artikel [2] om denna studie fick en puff på Newsvoice:

Martin Ingvar menar att denna insikt: ”är ett verkligt genombrott i förståelsen av placebomekanismerna.”

Börje Peratt håller inte med och pekar på vad han anser är brister i forskningen:

“Min kommentar på detta är att om livet medvetet eller omedvetet påverkas spelar nog ingen roll. Själva idén med placebo är att den slår på mer eller mindre omedvetet.” 

“Den vita rocken, namnskylten professor, pillret som anses vara magiskt kan bearbetas på ett omedvetet plan och varken placebo eller nocebo [inbillning] är rationella beslutsprocesser.”

“Andra parametrar som man uteslutit eller i alla fall inte tycks ha studerat är mentala och emotionella attityder och föreställningar.”

Det jag gör nu är att utveckla en encyklopedi med för min forskning intressanta begrepp och studier. Den kallas Vetamera. Jag kommer nu att lägga upp några av de begrepp som är allmänt vedertagna och några som jag myntat då jag inte funnit begrepp som vare sig handlar om eller ramar in en förståelse för den mentala förmågan att både förbättra och skapa gynnsamma företeelser, succébo.

Börje Peratt

Referens
1) THE POWERFUL PLACEBO, Henry K. Beecher, M.D. JAMA. 1955;159(17):1602-1606. doi:10.1001/jama.1955.02960340022006

2) Placebo ”nya fynd”. Nej knappast.

Publicerat i medicin, medvetenhet, Placebo, Psykologi, Vetenskap | Märkt , | Lämna en kommentar

Granskning – Relevant för vem då?


Nils Hanson är avgående chef vid Uppdrag Granskning, SVTs flaggskepp för undersökande journalistik.
Redaktionen har flera gånger uppmanats att undersöka sjukvården och då bland annat myndigheternas rättsövergrepp mot Dr Erik Enby [1] och försnillningen av Osher Center donationen vid KI. [2]

Jag var på ett seminarium där Nils Hanson redovisade några av redaktionens spektakulära granskningar och deras metod för att säkerställa fakta. Efteråt fick jag tillfälle att berätta om Göteborgsläkaren som utsattes för ett mångårigt drev men som inte uppmärksammats i Uppdrag Granskning. Hanson menade att Erik Enby inte var relevant. Det kan möjligen förklaras av att Dr Enby utsatt[s] för en klassisk sammansvärjning, där Public Service utgör en del av drevet beskrivet i artikelnIlskan mot radioprogrammet ”Kropp och själ”

Jag har i flera artiklar uppmärksammat problematiken med en Public Service som frekvent övergett sin självständighetspolicy bland annat i: Public Service bör stå självständiga från Vetenskap och Folkbildning

Tillträdande chef för Uppdrag Granskning är Ulf Johansson nyhetschef vid SVT. Med kännedom om hur nyheterna under senaste årtionden tycks ha haft en dold agenda som erbjudit ett forum för VoF, föreningen ”Vetenskap och Folkbildning”, kan jag inte se annat än att detta forum nu har befästs i Uppdrag Granskning. Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt

Vi kan således inte räkna med relevant Public Service granskning av Sveriges förmodligen värsta näthuliganrörelse (VoF) som åsidosatt demokrati och mänskliga rättigheter och där en av de mest framstående anförarna, Dan Larhammar, är vald till tredje preses i Kungliga Vetenskapsakademien (Debattartikel i VLT). Detta är alldeles uppenbart en angelägen fråga som möter alla kriterier för ett Uppdrag Granskning. Man måste fråga sig om det ligger en hund begraven eftersom det bemöts med fullständig tystnad. Är det så att Public Service helt enkelt inte får undersöka detta? Är man helt i händerna på VoF och antihumanismen.

Om nu inte övergreppen som drabbat Dr Erik Enby anses vara relevanta så kanske hälsokrisen i Sverige är det. Enbys teori och metod har på senare år bekräftats i en rad studier presenterade i ansedda vetenskapliga publikationer. Ett problem är att Larhammar ifrågasätter och underkänner sådana som går emot hans uppfattning och han tycks vara försedd med en makt som stoppar integrativ medicin. Med sorg i hjärtat har jag funnit att den har ett socialdemokratiskt upphov. Jag har fått det bekräftat i intervjuer med dåvarande kanslist för S, Sven-Ove Hansson och minister Bengt Göransson.

Etiken satt ur spel

Den grekiska läkaren Hippokrates formulerade under antiken grunden för skolmedicinen och dagens sjukvård bär hans symbol. Den är ett uttryck för ursprunglig etik och humanism och innebar att läkaren skulle behandla patienten utifrån yttersta respekt för kroppen och med en helhetssyn på människan. Samtidigt formulerade Hippokrates en läkared som gällt i tusentals år med tiden något moderniserad. I Sverige är denna ed borttagen.

Helhetssynen satt ur spel

Men mer skulle försvinna. Istället för den ursprungliga helhetssynen på människan och hennes kropp fick vi specialisten som blev expert på enskilda delar och funktioner hos kroppen. Det gav den materialiserade människosyn som kom att kalla sig ”skolmedicin”. En mer korrekt term är västerländsk ”industrimedicin” eftersom den inte längre omfattar skolmedicinens respektfulla syn på människan. Denna ”industrimedicin” har lett till ett överdrivet bruk av kemiskt producerade läkemedel och hårda metoder som visat sig alltför ofta skada kroppen. Utestängandet av mångtusenårig kunskap om hälsovård och naturmedicin har präglat ”industrimedicinens” dominans.

Istället för öppenhet har vården drabbats av inskränkthet. Varför?

Begränsningarna tycks vara av administrativ byråkratisk art och har inte sitt ursprung i den vardagliga vårdens hetluft. Denna administrativa inskränkthet har eldats på av särintressen där antihumanismen, Vetenskap & Folkbildning och Förbundet (anti)humanisterna, organiserat motståndet mot hälsovård.

En lekman tar över

Bland de värsta sabotörerna mot utvecklingen av sjukvård är Dan Larhammar. Han har aldrig vårdat någon patient och han gick direkt från sin apotekarutbildning till forskning så inte ens därvidlag har han någon praktisk erfarenhet. Ändå får denna lekman när det rör sjukvård stoltsera som expert och utgör sinnebilden av rabiat motstånd mot läkare som vill rädda liv där sjukvården gett upp hoppet.
Vad som kan tyckas märkligt är att trots att Larhammar fått utstå massiv kritik för sina direkt kriminella metoder så går han fri och verkar osårbar.

Professor Johan Thyberg kritisk till Dan Larhammar

Larhammar har omformat sig till en bödel med uppgiften att bestraffa läkare som går utanför det smalspåriga paradigm som skyddar läkemedelsindustrins intressen inte patientens.

Faktum är att fler dör av den ”moderna” medicinens behandlingar och läkemedelsindustrins produkter än av naturlig död. Länk SvD

Ursprunglig skolmedicin

Hur ligger det då till för dem som håller sig till ursprunglig medicin, det som idag felaktigt beskrivs som alternativ och istället borde rubriceras som den ”ursprungliga skolmedicinen” med rötter i mångtusenårig läkekonst. Dvs man praktiserar metoder och mediciner som inte hotar hälsan eller har några biverkningar.

En amerikansk studie visar: Inga dödsfall från kosttillskott (länk) – men 250.000 dödsfall/år orsakade av industrimedicinens felbehandlingar. Här finns ett stort mörkertal och siffror pekar på 750 000 patienter avlidna av felbehandlingar, där en kvarts miljon är säkerställda fall.

Forskare som utmanar industrimedicinens begränsade syn

Fram till slutet av 1900-talet var det ett exklusivt urval av forskare runt om i världen som utmanade industrimedicinens paradigm varav några forskade på blod på ett annat sätt den dåtida industrimedicinska forskningens förhållandevis ålderstigna och primitiva metod för diagnos av fetthalter, socker, järn och sänka. Några fritänkande vetenskapsmän ville veta mer och observerade blod genom ibland egenhändigt införskaffade och mycket påkostade kraftfulla mikroskop. Med som det kom att visa sig risk för sina karriärer formulerade de för den omgivande sjukvården ”chockerande” resultat från vad de iakttog.

Dåtidens uppfattning var att blod var sterilt, vilket innebär att det skulle vara kliniskt rent från infektion. Men dessa fritänkande forskare såg att så inte alls var fallet. Den fransk-kanadensiska läkaren Dr. Gaston Naessens [1] hade från sitt mycket kvalificerad mikroskop (Somatoscope) lyckats filma cancermikrober i blodet ungefär samtidigt som den svenska läkaren Dr Erik Enby lyckats filma motsvarande mikrober i sitt kvalificerade mikroskop. Båda dessa läkare drabbades av det medicinska etablissemangets hårdaste straff och blev deslegitimerade och man försökte kasta dem i fängelse [2][3].

Kalla ”cancer” för vad det är, det vill säga en infektion
Cancer liksom många andra sjukdomar uppstår enligt dessa forskare på grund av kroppsliga vätskor infekterade av mikrobiologisk svampliknade växt. En infekterad organism har ett blod som förplackats och näringsämnen och verksamma immunförsvarskroppar når inte fram i tillräcklig mängd till ”smittade” områden. Då kan en rad sjukdomar utvecklas.

En spansk forskargrupp har funnit att hjärnsjukdomar som Alzheimer orsakas av sådan mikrobiologisk växt. Länk1, Länk2. Man har funnit att även människor med demens och kronisk muskelsjukdom kan ha motsvarande degenererade blodtillstånd.

På nätet finns mängder av engelskspråkiga artiklar (länk) som tar upp vetenskapliga studier om hur svamp orsakar Alzheimer och kroniska sjukdomar men detta finns knappast återgivet i svenska medier. Varför håller svensk media tyst om detta? Är svaret att Vetenskap och folkbildning undergräver journalistiken?

Dr Erik Enby har kommit fram till följande slutsatser som ingår i den kommande nyupptryckta upplagan av ”Blod Mod och Envishet”:

– ”När det gäller kroniska sjukdomar har det medicinska etablissemanget i grunden ett felaktigt sjukdomsbegrepp, vilket visar att de inte alltid vet vad de håller på med. … jag märkte redan tidigt att de förklaringsmodeller, som man hade för att förklara hur kroniska sjukdomstillstånd plötsligt startade, var felaktiga. Jag insåg att det var nödvändigt att mikroskopera de kroniskt sjukas kroppsvätskor, vilket avslöjade att det förekom till utseendet olika former av för mig helt okända och växande mikrofloror i dessa.
Kroppsvätskor och vävnader från kroniskt sjuka och nyfödda utvecklingsstörda var nersölade med olika former av mikrobiologiskt växt och i tumörsubstans av olika slag kunde det krylla av partiklar som påminde om vad som sker om man rör om i en myrstack. Något sådant hade jag aldrig hört talas om tidigare i den medicinska litteraturen. …Omsider började jag snegla åt den så kallade komplementära medicinen som egentligen är den ursprungliga medicinen och den som legat till grund för skolmedicinen. Kanske är det mer korrekt att kalla dagens dominerande medicin inom sjukvården för ”modern alternativ medicin”.
Denna moderna medicin har fokuserat på detaljer och tycks ha förlorat det helhetsperspektiv som Hippokrates underströk och som lade grunden till skolmedicinen.
… Organiskt material, inom såväl biologi som zoologi, bryts alltid ner av mikrobiologiska processer orsakade av svampar och mikrober. Dessa processer leder inom biologin till att träd och buskar bryts ner och murknar. Inom zoologin leder processerna till att vävnader irriteras och förstörs och därmed orsakar de sjukdomsprocesser och efter döden den slutgiltiga nedbrytningen av kroppen. Enligt detta resonemang är alltså sjukdom och förruttnelse samma sak.

Min hustru hade diagnostiserats med bröstcancer 2009 och jag lyckades få tillgång till histologiska preparat av hennes bortopererade tumör. I mitt mikroskop kunde jag se att denna i sin helhet utgjordes av en sporsäckssvamp, även om patologen och professor Sven Lindskog på Radiumhemmet, Karolinska Institutet ansåg att det var ”cancerceller”.

Sven Lindskog gav mig i maj 2010 rådet att för säkerhets skull höra vad en mykolog (expert på svampar) ansåg om saken. Varför sade han det? Det fick jag aldrig någon förklaring på. Att få tag i en mykolog var inte lätt. Tiden gick. Plötsligt kom jag dock på hur jag skulle göra.
Året var 2012. Till sporsäckssvamparnas domän hörde tryffelsvamparna och dessa måste ju biologiskt utbildade människor känna till. Jag kontaktade Institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs universitet (kallat Botaniska) och frågade om de kunde hjälpa mig att bedöma vilken form av växt som syntes i preparaten.
Jag fick lov att komma dit och tala med en av de svampexperter som arbetade där och tog med mig min ”ständiga sekreterare” Siv, som åtog sig att stenografera mötet med den person som hade lovat att analysera cancerpreparaten. Jag frågade honom rent ut vad han tänkte på när han såg den histologiska bilden i sitt mikroskop. ”Ja, det ser onekligen ut som en sporsäckssvamp”, blev svaret…

Det året skrev jag uppsatsen ”En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp”, som publicerades i tidningen 2000-Talets Vetenskap 1/2013. Samma år skrev jag ytterligare en uppsats om hur orimligt det är att påstå att så kallad ”cancerväxt” i vävnaderna beror på genetiska förändringar. Den fick som rubrik ”Genhypotesen om cancer duger inte – Nu får det vara nog!” och publicerades i 2000-Talets Vetenskap 3/2013.

Nog stack det i ögonen på vissa när de med tiden insåg att det krävdes hårdare tag för att ta livlinan ifrån mig. Det var vad myndigheterna önskade att uppnå genom att deslegitimera mig och med sina nedriga skriverier ge mig ett grundmurat dåligt rykte som läkare i hela Sverige.
Patienterna sökte sig till min mottagning ändå och jag kunde, tack vare min vetskap om förekomsten av mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader och olika former av tumörsubstans, arbeta med hela sjukdomspanoramat. Jag undrade just vad detta skulle leda till? Utan legitimation fick jag inte handlägga och behandla maligna sjukdomstillstånd. Jag var dock inte det minsta rädd för vad som skulle kunna bli följden.
Månad efter månad arbetade jag i lugn och ro … förmodligen bara … en tidsfråga innan något skulle hända.//Slut Citat Enby.

REFLEKTION
Vi människor kan naturligtvis vara tacksamma för de livsviktiga produkter som industrimedicinen tillhandahåller och de kunskaper och den skicklighet som  sjukvårdens läkare och sjuksystrar behärskar som är nödvändig vid svåra operationer och vid kirurgiska ingrepp. Men ska vi för den skull lägga oss platta för en auktoritär och rigid begränsning av forskning och kunskapsbildning om metoder som hjälper sjuka människor att bli friska men som inte accepteras av det ålderstigna industrimedicinparadigmet.

Erik Enby var som legitimerad läkare noga med att följa läkaredens principer och att använda sig av sjukvårdens metoder på ett klokt och ansvarsfullt sätt. I förföljelsen och bestraffningen av Enby finns inga bevis om motsatsen. Endast bevis för att förföljarna begått mened, förfalskat dokument och uppsåtligt misstolkat dokument samt utsatt Enby för mångårigt grovt förtal.

Åklagare och domstol har underlåtit sig att i enlighet med anmälan mot Enby vidta för fallet avgörande vittnesförhör. Vi har lyckats få tag på två nyckelvittnen och de kommer att framträda i filmen ”Sista striden” (Tidigare ”Justitiemordet – Vittnet som försvann”).

Larhammar med följe har använt sig av ett inkvisitoriskt begrepp ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som inte håller juridiskt utan enbart ger makten tolkningsföreträde. Och begreppet räcker inte ens för sjukvården som kan stå handfallen inför problem som man saknar svar på och inte vet hur man ska behandla. Studier visar att man inom sjukvården tar beslut och genomför behandlingar som till 50% saknar vetenskap & beprövad erfarenhet. Och det är inte konstigt då man väldigt ofta inte vet men måste pröva sig fram.

Med allt detta sammantaget blir sjukvårdens kris en kris för svensk rättvisa och en av antihumanismen konstruerad hälsokris som drabbar befolkningen och patienterna.

Börje Peratt

Referens
1) Dokumentären om Dr Erik Enby kan rädda bättre vårdmetoder för allvarliga sjukdomar
2) Osher Centrum granskas av professor Johan Thyberg, KI
1) https://www.cancertutor.com/the714x/
2) The Persecution and Trial of Gaston Naessens: The True Story of the Efforts to Suppress an Alternative Treatment for Cancer, AIDS, and Other Immunologically Based Diseases Länk
3) Läkaren som vägrade ge upp länk

Publicerat i Alternativ Medicin, Forskaren, Hälsa, Integrativ medicin, journalistik, Kungliga Vetenskapsakademin, medicin | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Tappat greppet?

Newsvoice nya ansikten. Skärmdump Spion i Extremhögern by Public Domain

I dag fick jag ett nyhetsbrev från nättidning Newsvoice som publicerat flera av mina artiklar under många år, särskilt dem där jag granskat antihumanism och redogjort för alternativismens frammarsch med Trump i spetsen.

Redaktören Torbjörn Sassersson har idag fått chansen att publicera artikeln på Newsvoice och ge en egen kommentar. Istället har han valt att publicerar den osynlig.

Börje Peratt: NewsVoice har tappat greppet och kört ner i högerdike

Dvs den finns inte någonstans på hans första sida. Ska  man hitta den måste man söka på mitt namn. Därför publicerar jag nu på alla andra möjliga forum.

De senare artiklarna på Newsvoice om främst Trump har mötts av ifrågasättanden och irriterade kommentarer och jag har då försökt granska fenomenet under alternativism. Jag kände då inte till ”alt right” (alternativa högern) eller altNorden.

Den senaste artikeln som rörde mitt namn var redaktör Torbjörn Sasserssons puff för en trailer om uppföljaren till dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp”. Då hände något mycket märkligt. En för mig okänd figur vid namn Jan Norberg gick till våldsamt angrepp och hävde ur sig en rad påståenden och beskyllningar främst grundade i att jag skulle rida på en nyligen avliden ”medborgarjournalists död” en person som jag heller inte kände till. Att Sassersson tillät dessa ogrundade anklagelser och i den form de fick förstärkte redan uppkomna misstankar om att han tappat greppet om Newsvoice.

Lite granskning av denna Jan Norberg gav ett intryck om en smygnasse med en personlighet av ”rule by fear” och med ett maktspråk värre än de pseudoskeptiker vi tidigare argumenterat mot. Han hyllade således denna avlidne ”medborgarjournalist” som visade sig ha starka beröringspunkter med nazism och alt-right rörelsen och den svenska högerextrema Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). Plötsligt frigör sig denna Norberg ur skuggorna och fram träder bilden av en nazist.

Nättidningen ”Expo har tittat närmare på organisationens grundare Bechir Rabani… en nätaktivist som sprider antisemitism och stödjer nazister.”  I nedanstående saxas, med tillåtelse av Leman, från en artikel på Expos hemsida.

[Bechir Rabani] Mannen bakom hatkampanj mot journalister sprider judehat och hyllar nazister

Publicerad 2017-03-28 14:43 av Jonathan Leman och Daniel Vergara

Bechir Rabani gör på Facebook reklam för en nazistisk propagandafilm [Skärmdump Youtube]

– ”Bechir Rabani beskriver sig själv som en ”medborgarjournalist” men Expos granskning visar att han snarare är en nätaktivist som sprider grov antisemitism och som öppet stödjer nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Samtidigt syns han i festsammanhang med sverigedemokratiska gräsrötter. Rabani Förnekar förintelsen och skriver vidare:

”Judarna samlades aldrig ihop, judarna förklarade krig mot Tyskarna innan kriget bröt ut. 6 miljoner är ren nonsens, det fanns inte ens 6 milj judar i Europa under den tiden”, slog Bechir Rabani fast i en kommentar på Facebook 2013, trots att antalet judar i Europa runt 1933 var omkring 9,5 miljoner.

”Israel och zionisterna är mästare på manipulation eftersom de styr media och läroböcker, de styr folket!”,…

”Hitler blev syndabock för att han gått emot bankeliten, han ville sitt folks bästa, istället målades han ut som djävulen”. (Bachir Rabani)”

Bechir Rabani stöder öppet den nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Inför organisationens demonstration i Stockholm 12 november 2016 beklagade han att han inte hade möjlighet att delta.

Skärmdump Facebook [by Public Domain]

Bechir Rabani deltog 2016 även i en webbradiosändning från NMR där ledaren för NMR:s politiska gren deklarerade att Rabani, sin arabiska bakgrund till trots, kommer att undantas i händelse av ett inbördeskrig mot hans folkgrupp.

Colin Robertsson och Stead Stedman ledande figurer i Alt-right rörelsen filmad av Patrik Hermansson i dokumentären ”Spion i extremhögern” [Skärmdump by Public Domain]

Rabani ångade på i samma stil som alt-rightrörelsen och med sin kritik av feminismen med dess krav på rättvisa och jämställdhet liksom Rabani förnekade mänskliga rättigheter för människor med olika genusidentiteter.

”Mångkultur”, ”feminism” och pride-flaggor är bland de mest effektiva vapnen för att från insidan krossa ett land”, (Bechir Rabani, debattartikel, Nya Tider, #10/2016).

Man får förmoda att de som hyllar denna ”medborgarjournalist” hyser motsvarande högerreaktionära ideologi och deltar i skitstövlarnas parader.

Man får också förmoda att redaktör Sassersson känner till dokumentären ”Spion i Extremhögern” som gick i SVT Dokument utifrån och som har recenserats av K. Wistrand på Humanism & Kunskap (Länk till artikel). Här står det klart att Trump är extremhögerns ledstjärna och hjälte.

Denna viktiga dokumentär finns att se på TV play LÄNK fram till 8 februari 2019.

Trump kysser alt-right Grodan Pepe [Skärmdump by Public Domain]


I samband med spridningen av Wistrands artikel dök antidemokrater och altNorden upp med klassiska pseudoskeptiska förnekelser och angrepp. Mannen som i Charlottesvillmassakern 2017 körde ihjäl en kvinna och lemlästade över 30 personer – ”gjorde det inte avsiktligt man ser ju bromsljusen.” – ”Hon som dog fick hjärtinfarkt av övervikt”. Rapporten visar att hon dog av våldsam krock av hårt fysiskt föremål mot bröstet som krossade hjärtat med omedelbar död som följd.

I dagens nyhetsmail från Newsvoice nämns även Mats Cederholm som uttalat tydliga antidemokratiska värderingar och som kör med klyschan om ”på klar sikt”. Samtliga dessa alternativister besväras emellertid av grumlig sikt. Och det är besvärande och rent tragiskt med den extrema högersväng Newsvoice nu har tagit.

Jo, jag får räkna med att högersvängen ger fortsatta kommentar i linje med tidigare angrepp, förnekelser och bortförklaringar.

Börje Peratt

Publicerat i journalistik | Märkt , , , | 2 kommentarer