Professor Johan Thyberg kritisk till Dan Larhammar


Professor Johan Thyberg är kritisk till att Dan Larhammar hösten 2016 fick uppdraget att leda Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) utredning av forskningsfusk. Och Thyberg har mångåriga erfarenheter av Larhammars oredliga handlingssätt.

Hur presenterar då Kungliga Vetenskapsakademien sin strategi?

Vetenskapsakademien tillsatte … en utredning som under våren [2017] kommer att lägga fram förslag till en bättre och mer rättssäker handläggning av dessa viktiga ärenden. Utredningen leds av professor Dan Larhammar, Uppsala universitet, och samarbetar med den expert regeringen tillsatt för att utreda hantering av forskningsfusk.

Med en ofullständig information om ”expert” kopplad till Larhammar som gjort sig känd som inkompetent pseudoskeptiker vill KVA visa att man sätter ned foten och har en plan. I själva verket sätter man en pyroman att släcka elden. Länk

Johan Thyberg som kritiserat KVA och dess beslut att ge Larhammar detta ansvar, är internationellt erkänd forskare tidigare vid Karolinska Institutet och professor i cell- och molekylärbiologi. Han har på senare år skrivit böcker och artiklar om hur forskningsfusk och forskares kommersialisering av sina resultat har brett ut sig. Hans väl underbyggda kritik av Macchiarinis metod och tillvägagångssätt gav en SVT journalist all tänkbar info för att kunna göra sin prisbelönta dokumentär som sedan ledde till att många på KI fick lämna sina poster.

Johan Thyberg har redan tidigare i samband med en redogörelse för som han menar orättfärdiga anklagelser mot kollegan Lundeberg, visat pondus i sin kritik mot KI´s ledarskap:

Inte bara den anmälda forskningen utan även det sätt på vilket KI:s rektor hanterat detta ärende bör betraktas som oredlighet,

Thyberg har i bokform och i artiklar offentliggjort sina synpunkter av det som han anser vara felaktigheter både när det gäller forskares metoder såväl som felaktigheter rörande KIs granskning av forskare. Dan Larhammar får i dessa publikationer svår kritik om jäv, oredlighet och framtonar som en oärlig och pseudosvetenskaplig professor som fått alltför stor makt.

Så flyttas skattemedel till privata bolag

I samband med Macchiariniskandalen uppmärksammade Thyberg på Macchiarinis­ intima samarbete med Harvard Bioscience, ett företag registrerat på Nasdaqbörsen i USA. Samt dotterbolaget­ HART.
Dan Larharmmars kommersiella intressen med läkemedelsbolag går via Larhammar Consulting.

Parallellerna till Dan Larhammar och Martin Ingvar är slående. Båda har starka kopplingar till läkemedelsbolag och yrkesmässiga kommersiella intressen.
Karolinska Institutet har nyligen brutit samarbetet med USAbaserade ICHOM där en av grundarna är Martin Ingvar men där trots denna brytning ICHOMs hemsida fortfarande pryds av KI´s logga.

Jämförelser med pyroman, predator, diktator som ignorerar mänskliga rättigheter.

I boken Uppdateringen av en Rättsskandal redogör Thyberg för Larhammars bristande etiska karaktär och uppenbara jävssituation när Larhammar har fått en central roll att utreda en kollega (Lundeberg) som anklagats för forskningsfusk.

Motivet till Larhammars attack är sannolikt färgat av Lundebergs intresse för alternativ metod i detta fall akupunktur.

– ”Mycket anmärkningsvärt är vidare att vare sig KI eller VR uppmärksammat den jävssituation som föreligger …. ett exempel på en person med jäv eller jävsliknande förhållanden är Dan Larhammar, en av ledamöterna i expertgruppen och den som ämnesmässigt ligger närmast Lundeberg (båda kan betraktas som neurobiologer). Medan den senare kan ses som en företrädare för så kallade alternativa medicinska behandlingsmetoder (till exempel akupunktur) har Larhammar starkt ifrågasatt dessa. De aktioner som han drivit, bland annat inom ramen för sitt arbete i föreningen Vetenskap och Folkbildning, har lett till att han fått rykte om sig som ”en svensk chefsskeptiker” (artikel av C-M Hake i Farmaceutisk Revy, nr 7, 2004). Av sina meningsmotståndare har han också anklagats för ”häxjakt på företrädare för alternativa synsätt på hälsa”. Att Larhammar medvetet eller omedvetet är påverkad av detta i sin bedömning av Lundeberg måste anses högst sannolikt.”

– ”Larhammar tycks ha svårt att komma ihåg vad som sades och gjordes för 3-4 år sedan. Ändå krävde han .. att de anklagade och andra vittnen skulle minnas vad som hände för mer än 10 år sedan…”

– ”Även för Dan Larhammar, ledamot i OG (oredlighetsgruppen), menade jag att frågan om jäv borde ha beaktats (se kapitel 3B). Han var den i OG som ämnesmässigt stod närmast Lundeberg och i vissa avseenden hade en intressemotsättning med denna. Larhammar är sålunda känd som en stark motståndare till det som kallas alternativ eller integrativ medicin medan Lundeberg istället ses som en företrädare för denna del av den medicinska professionen. Den senare har till exempel publicerat ett drygt 80-tal artiklar om akupunktur i internationella tidskrifter. Han har ända sedan början av 1980-talet även intresserat sig för och publicerat utvärderingar av flera andra metoder inom fältet integrativ medicin. I motsats till detta har Larhammar enligt den medicinska publikationsdatabasen PubMed inte utfört några vetenskapliga studier alls för att bedöma värdet av sådana metoder. Däremot har han bland annat genom sitt arbete inom föreningen Vetenskap och Fortbildning (VoF) gjort sig känd som en frontfigur inom den svenska skeptikerrörelsen och gått till hårt angrepp på det han kallar pseudovetenskap, däribland flertalet alternativmedicinska behandlingsmetoder. Som exempel kan nämnas att han i juni 2011 på VoF:s hemsida skrev ett inlägg med titeln ”diplomerade pseudovetenskapliga akupunktörer”. Han kommenterar där en nystartad akupunkturutbildning i Leksand och avslutar sin text med orden ‘allmänheten varnas’.”

Min reflektion över Thybergs omfattande utredning av Dan Larhammars förehavande och motiv är att jag kommit fram till i princip motsvarande resultat utan att ha känt till Thybergs granskning. Jag har förutom det undrat över vilka det är som lyfter fram och försvarar Larhammar, som satt sig till att vara inkvisitionens högsta höns, trots att det är uppenbart att han saknar kompetens.

Jag har kommit fram till två slutsatser. Den enklare av dem är att läkemedelsindustrin vinner på att avfärda allt som handlar om alternativ medicin som de inte kan tjäna pengar på. Den mer magstarka slutsatsen är att Socialdemokraterna ligger bakom försvaret av den heliga kon Dan Larhammar. Vad motivet till det skulle vara är inte helt solklart men det var Socialdemokrater som tog initiativ till Vetenskap och Folkbildning. Hur och om Kungliga Vetenskapsakademien är inblandad eller rent av korrupt återstår att undersöka.

Mer om detta kommer att utvecklas i uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp under projektnamnet Justitiemordet – Vittnet som försvann. Det handlar om – Slutstriden. Facebook

Jag bad Thyberg kolla så att det inte fanns några sakfel i denna artikel och han delade med sig av följande mailväxling från Ola Stenqvist till Göran Hansson, Ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Så denne Larhammar igen: Jag hade tidigare skrivit en debattartikel i Dagens Medicin om Lundebergfallet, där jag påpekat att fuskutredarna (bl. a. Larhammar), i strid mot grundläggande rättssäkerhet, där man betraktar den anklagade oskyldig tills motsatsen bevisats, utgick från att den anklagade var skyldig och måste bevisa sin oskuld. Larhammar hade retat sig på denna min kritik och i en mailkorrespondens förklarade han att när det gällde forskning måste den anklagade kunna bevisa att dennes forskning genomförts i enlighet med god vetenskaplig sed. När VR [Vetenskapsrådet] drog tillbaka sin utredning kring SH så blev hela utredningsgruppen ursinnig och skrev en artikel i DN där SH kallades den fuskande professorn, trots att hon just friats av VR genom tillbakadragandet av utredningen. Det innebar att Larhammar, som en av undertecknarna, inte förstod att man inte kan beskriva den just friade, som om hon var fälld. Det är lika orimligt ur rättssäkerhetssynpunkt, som Göran Lambertz, medlem i KI:s etiska råd, inställning i Quickaffären. Om man är friad så är man, och kan inte hanteras på annat sätt än som frikänd. Att sätta Larhammar att utreda hur en rättssäker fuskutredning kan genomföras är att sätta räven till hönshusvaktmästare, eller som när Saudiarabien blir ordförande i FN:s råd förmänskliga rättigheter. Hu!

Jag beskrev det ovan som att ”sätta en pyroman att släcka branden”. Jo vi känner igen Larhammars nedlåtande uttryck mot sina kollegor, …”Den fuskande, … Sverige farligaste, …  ”Kvacksalvaren … . Mitt omdöme om Dan Larhammar innefattar alla dess begrepp och skulle vi lägga till fler passande så räcker inte en artikel. Det kortaste uttrycket jag kan komma på är – en lort.

Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt

Detta är Davids kamp mot en armé av Goliat. Men motivation slår och vi försöker samla oss på olika sätt. Föreningen Humanism & Kunskap  (Gilla på Facebook) ligger bakom Läkaren som vägrade ge upp. Du kan stötta på olika sätt. Medlemskap är ett du kan också donera till uppföljaren ”Justitiemordet”.

Börje Peratt

Referenser

1) ”Att KI-kirurgen frias av rektor är en sällan skådad skandal.” Johan Thyberg 2015-09-09 07:00, Dagens medicin Länk
2) Exklusivt: ”Rekrytering av Paolo Macchiarini till KI” av Johan Thyberg, Newsvoice. Länk
3) Karolinska in denial, by Johan Thyberg Länk
4) Uppdatering av en Rättsskandal, Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet i Blickfånget. Johan Thyberg. Stockholm 2014. ISBN 978-91-87247-65-1
4) Uppdatering av en Rättsskandal, Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet i Blickfånget. Johan Thyberg. Stockholm 2014. ISBN 978-91-87247-65-1
5) Forskningsfusk i stöpsleven, Robert Hahn Länk
6) Professor Johan Thyberg avfärdar Dan Larhammar

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Vetenskapliga inkvisitionen och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Professor Johan Thyberg kritisk till Dan Larhammar

 1. Pingback: Professor Johan Thyberg avfärdar Dan Larhammar — Humanism & Kunskap

 2. evisen skriver:

  Ja du, det är ju inte konstigt att min mans Wikipedia innehåller en massa skit som Larhammar och hans hejdukar publicerar. Jag är utslängd och får inte rätta.

  Thomas, min man, är en hedersman. Jag lärde känna honom när jag som jurist gick igenom hela händelseförloppet. Och kan konstatera att han inte gjort sig skyldig till det han anklagas för. Det Thomas utsatts för genom åren är vidrigt. Själv fick jag sluta med mitt arbete på advokatbyrån och istället anlita min kollega som min försvarare. Det arbete jag gjorde med att gå igenom allting ledde till anklagelser om förtal, flertalet inbrott hemma där BARA det som handlade om Thomas stals. Intrång i min mail och en smutskastningskampanj av mig som saknar motstycke. Var också tvungen lägga ned 800.000 kronor totalt på personskydd. ”Vi tror inte att de kommer att döda dig, men de kommer säkert skrämma dig”. Jag kunde inte gå hem ensam på kvällarna under en period. Johan Thyberg är en hedersman han också.

  Jag kommer att skicka detta till Thomas advokat, tillika min gamla kollega. Han heter Percy Bratt och är mycket bra. Processen mot dem pågår och …xxxx.

  Med vänliga hälsningar,

  Eva Lundeberg Tigerschiöld

 3. Anne Ringborg skriver:

  De som ser sig som företrädare för de enda trovärdiga vetenskapen har inte förstått vad det är frågan om. De har försatt sig i ett fängelse där utrymmet är för trångt för att en utveckling skall vara möjlig.

  • borjeperatt skriver:

   De ser sig nog också som företrädare för ”verkligheten” och där utgör makt och förtryck centrala verktyg. I praktiken företräder de då girigheten och den elit som ska överleva på de svagares bekostnad.

 4. Pingback: Professor Johan Thyberg kritisk till Dan Larhammar | Börje Peratt

 5. Pingback: Granskning – Relevant för vem då? | Börje Peratt utforskare

 6. Pingback: Mobbning – Vetamera

 7. Pingback: Erik Enby sitter lugn i båten då hela havet stormar — Humanism & Kunskap

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s