Centerpartiet utsatt för entrism

Centerpartiet har förvandlats från en politisk rörelse som vill ta ett samhälleligt ansvar till en rasering av såväl ideologi som parti. Om vi tittar på ursprunglig värdegrund och vision så formuleras det av Gunnar Hedlund:

”Vi bör eftersträva ett samhälle, som så långt möjligt ger alla människor lika möjligheter, lika stor del av vad tillvaron kan bjuda. Vi vill ha rättvisa. Vårt mål är då jämlikhet – så långt sådan är möjlig. Politiken skall vara jämlikhetspolitik, solidaritetspolitik.

Det är väsentligt att minska löne- och inkomstskillnaderna.

Vi har format centerpolitiken till en pådrivande kraft för välfärd, jämlikhet, rättvisa.

Det är inte minst angeläget att motverka den finansiella maktkoncentrationen, som kan växa fram i ett privat näringsliv. Den gamla liberalismen, låtgåliberalismen, leder egentligen fram till ett självsvåldssystem, som inte kan ge tillfredsställande förutsättningar för de enskilda människornas initiativ och företagsamhet.”

Mot detta står nu förslag som är helt motstridiga och inkongruenta. Ja nästintill stolliga. Man måste då fråga sig vad som ligger bakom. Jag har prövat två forum som båda rör Centerns ideologi och politik. Den ena CENTERPARTIET CLASSIC som står för Centerns rötter och de visioner som Hedlund formulerar. Den andra Politisk Centerdebatt där man riskerar uteslutning om man kritiserar dagens Centerpolitik.

Det är också mycket tydligt att ”politisk centerdebatt” har ubåtar från Vetenskap och Folkbildning, dvs pseudoskeptiker med en intolerant och samhällsomstörtande agenda till stöd för bl a internationell läkemedelsindustri. Nu senast kapade man Elöverkänsligas hemsida och ledde den till sitt eget Vof-Forum som kritiserar fenomenet.

Jag har under en längre tid undersökt antihumanismen och hamnat i tidvis hård debatt med dem särskilt utifrån hur de förföljer och kränker enskilda som de utser till fienden. Ledningen för VoF pekar ut vilka som har en icke tillåten livsåskådning eller uppfattning, utser dessa till rättslösa villebråd och jagar dem i forum och i artiklar. Efter 5 års studier och vetenskaplig undersökning av denna rörelse känner jag väl igen retorik och terminologi. ”Foliehatt” är ett sådant men också sättet att angripa i flock.

Jag tror inte att Staffan Danielsson som är moderator för gruppen och påhejare av Annie Lööf som ordförande förstår fulla vidden av detta. Han kanske inte ens känner till dem. Men förvandlingen inom Centern undanröjer tvivel om att partiet är föremål för entrism.

Engelska Labour, katolska kyrkan mfl har drabbats. En svensk politisk organisation som varit utsatt för entrism är SSU (länk Wikipedia). På grund av anklagelser om entrism uteslöts ett stort antal SSU-medlemmar.

När försöket med Socialistiska partier misslyckade har man riktat in sig på mindre partier och med den förändring som Centern genomgått under 1990 och framförallt 2000-talet pekar mycket på att de utsatts för ett framgångsrikt övertagande. Rörelsen är idag en ohelig allians sprungen ur marxism och förvandlad till extremliberalism som vi nu ser i Centern. Rörelsen har haft sin tillväxt inom Vetenskap och Folkbildning (VoF) och Förbundet (anti)Humanisterna och deras strategi är bl a att ta över institutioner, högskolor, vetenskapsakademin, mediakanaler och politiska partier. Det låter förfärligt och är ett stort hot mot demokrati. Själva kallar man det oblodig revolution. Jag kallar det hydra.

Avslöjanden av deras insatser är nu så omfattande att de trots sina förnekelser om detta (då denna artikel publicerats) måste anses medskyldiga till Centerns förfall. Vill man vara konspiratorisk kan man se öppenslusspolitiken som ett sätt att främja SD vilket också är i linje med uttalad strävan hos antihumanister.

Börje Peratt

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Det här inlägget postades i Antihumanister, Politik och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

12 kommentarer till Centerpartiet utsatt för entrism

 1. borjeperatt skriver:

  Fantastiskt. Jag fick på Politisk Centerdebatt direkt en kommentar som bekräftar min artikel.

  Andreas Hämäläinen: Du är lustig du Börje. Jag kommer gå i hård polemik och Staffan Danielsson får avgöra om det går över gränsen.

  Det är ett ödes ironi att jag som skeptiker har hamnat i samma parti som en av Sveriges största haverister, dvs du. Och nej, jag är ingen antihumanist. Jag är både medlem i humanisterna och läser filosofi så jag är humanist i båda bemärkelserna. Att du hatar humanisterna och tror att de är människofientliga får stå för dig.

  Classic är en av flera falanger i partiet. Den är knappast mer genuin eller äkta än någon annan falang. Året är 2015 och det är nutidens medlemmar som avgör vad partiet ska ägna sig åt, inte någon slags stamfader som vi ska dyrka i varenda detalj. Jag vet att classic mfl tycker det är för lite av särintresse i centerpartiet men andra, som jag, tycker det är för mycket särintressen i partiet i form av lantbruksintressen och pseudovetenskapligt nonsens som elöverkänslighet, homeopati och dylikt som direkt motsäger all naturvetenskaplig forskning. Jag vill att vi ska välja den objektiva vetenskapen framför människors hopsnickrade hypoteser om världens beskaffenhet.

  Du borde ägna mindre energi på att konstruera konspirationsteorier kring varför det existerar människor med en annan syn på världen än dig och mer energi på att ta itu med dina uppenbara psykiska problem och paranoia. Medlemmarna i VoF tycker snarare synd om dig och Sassersson än att det skulle finnas något genuint hat. Anledningen till deras intresse för dina förehavanden är för att du löper amok över internet och sprider hat mot dem samt aktivt sprider okunskap om kunskapsläget i flera vetenskapliga frågor. Tro fan att en förening blir intresserad om man har en antigroupie efter sig som försöker förtala deras ideella verksamhet.

  Hade C varit M (med deras betydligt hårdare partipiska) så hade du varit utesluten för länge sedan. Nu är C ett folkrörelseparti med högre i tak på gott och ont och då finns det utrymme för såväl skeptiker som foliehattar här. Personligen har jag inte mycket till övers för bittra gamla gubbar som sprider hat på nätet, men jag får väl vara glad över att C är relativt förskonad från den typen av verksamhet relativt andra partier som V och SD, som båda har rejäla ”svansar”.
  12 min · Gilla

  Börje Peratt: (Svar till:) Andreas Hämäläinen, ditt kunskapstillkortakommande börjar med att utse mig som hatande humanist. Uppenbarligen har du inte klart för dig humanismens grundpelare till vilka jag lutar mig mot då jag tog initiativ till Humanism och Kunskap http://humanismkunskap.org/

  . Jag förespråkar som jag skrev i en artikel nyligen ”att det är mänsklig girighet, hat och misstro som orsakar krig och elände och därför måste varje människa först och främst ta ansvar för sina tankar och känslor. Inte blunda för det onda, ta striden om så krävs men eftersträva det goda, försoning och kärlek.” Så din ”hårda polemik” faller i en porös grund av direkta felaktigheter men naturligtvis i en ordsvada som vi känner igen från centralt håll. Jag kallar det snömos. Bra att du också tillstår och bekräftar mitt påstående om att VoF infiltrerat Centern. Och precis på det sätt som jag förutsåg.

 2. borjeperatt skriver:

  Så här fortsätter Andreas Hämäläinen svara och bekräfta sin förmåga till dialog:

  ”H&K är inte en seriös förening. Ni är ju helt jävla galna. Det framgår i VoFs tråd om er.”

  Andreas Hämäläinen bekräftar återigen sin hemhörighet med VoF och bekräftar mitt påstående i artikeln om VoFs anektering av C

 3. borjeperatt skriver:

  Och som jag förutspått kom snabbt vof-följarna till Andreas Hämäläinen med Daniel Bartenius och Robert Steffens i spetsen. Andra som kommenterat med frågor och civiliserad dialog sätt borttagna.

  Börje Peratt: Andreas Hämäläinen din korrekta benämning är inte humanist utan nyateist http://vetapedia.se/nyateism-nyateister/

  Börje Peratt: När det gäller Vetenskap och Folkbildning så finns knappast någon förening med så många polisanmälningar mot sig och tidigare ordförande nu åtalad för förtal Länk

  Vetenskap och Folkbildning i Tingsrätten – Ansvarig utgivare för webbforum…

  Borttagen just kommentar

  Daniel Bartenius:
  Daniel Barteniuss foto. Person med foliehatt
  9 min · Gilla · 2

  Robert Steffens: Hade tänkt att ge mig in i denna tråd, men eftersom att Andreas Hämäläinen och Daniel Bartenius så föredömligt säger det jag vill säga så struntar jag i det.
  6 min · Gilla

  Fredrik Davidsson: Nej, nej, nej Daniel Bartenius. Nu går du till personangrepp igen. Har ni inga kurser i Centern där ni lär er debattera?
  6 min · Gilla · 1

  Daniel Bartenius: Hur är ett foto personangrepp? samt som Andreas skrev måste ju någon mata trollet
  5 min · Gilla · 1

  Fredrik Davidsson: Börje Peratt verkar inte vara ett så kallat troll. Han har en åsikt och står för den. Ett riktigt troll provocerar genom att vidhålla en medvetet avvikande åsikt bara för att väcka reaktioner. Jag ser ett utbildningsbehov hos dig…..Bemöt hans argument och håll dig borta från invektiv, tack.
  1 min

  Daniel Bartenius: Och min åsikt är knappast avvikande när det kommer till att foliekonsumtionen ökat flerfaldigat i Börjes närmsta närhandel

 4. borjeperatt skriver:

  Börje Peratt: Jag är tacksam för alla de fantastiska kommentarer som här på kort tid bekräftar min artikel och att VoF tagit över C. Robert Steffens, Daniel Bartenius, Andreas Hämäläinen, när kommer kavalleriet?
  1 tim · Gilla

  Anders I. Nilsson Liknande diskussioner förekom även när jag var aktiv inom CUF för ”hundra” år sedan. Det förekommer inom alla partier och organisationer, en generationsfråga. Gamla värderingar möts med nya. Och det är bra för det är just ur det mötet man kan hitta en sanning och en framkomlig väg. Visdom och eftertanke konfronteras med ungdomligt framåtanda och ”jädrar anamma”.
  1 tim · Har redigerats · Gilla · 1

  Börje Peratt: Anders I. för hundra år sedan fanns inte Vof eller (anti) humanisterna och därmed inte den agenda som innebär att ta över en organisation och förvandla den enligt egen ideologi. Man kapade begreppet humanism och nu har man även kapat Centerpartiet. Det är något mycket mer oroande och förfärligt än jädrar anamma. Var snäll läs på.
  1 tim · Gilla

  Anders I. Nilsson: Det låter väldigt magstarkt. Jag får väl ta mig tid att läsa in.
  47 min · Gilla

  Nils Ahlqvist: Magstarkt minst sagt.
  36 min · Gilla

  Stefan Hanna: Intressant konspirationsteori. Helt klart är att vi 2014 gjorde det näst sämsta valet på länge. Jag tycker Hedlund citaten på många sätt är tidlösa och kortfattat summerar det politiska uppdrag jag tycker att C fortsatt har. Har du exempel på personer som du menar kommer från ”infiltratören”?
  33 min · Gilla · 1

  Börje Peratt: Stefan, jag har uppmärksammat ett antal som dykt upp här och nu senast i denna tråd. Hänvisar till en kommentar på min blogg där jag lagt upp deras namn https://borjeperattexplorer.wordpress.com/…/centerp…/…

  29 min · Gilla

  Robert Steffens: Så Börje och Stefan tycker alltså att det ”dåliga” valresultatet beror på att VoF har ”infiltrerat” Centerrörelsen?
  25 min · Gilla · 1

  Robert Steffens: Kan för övrigt meddela att jag inte har någon som helst anknytning till VoF, annat att jag gillar dem på Facebook.
  24 min · Gilla · 1

  Robert Steffens: Dessutom så gjorde Centern ett mycket bättre val än 2010, eftersom att vi hade nästan inga stödröster detta val.
  22 min · Gilla

  Staffan Danielsson: Ack ja, mycket får man vara med om om man gillar att diskutera politik och ett bättre samhälle, och har startat ett debattforum – Politisk Centerdebatt. Jag upprepar att här debatterar vi på socialliberal grund i sak och i respekt för varandra. Jag sök…Visa mer
  21 min · Gilla · 3

  Börje Peratt: Robert Steffens förnekelse av VoF tillhörighet kommer som ett brev på posten efter lite kritik. ”jag gillar dem på Facebook”.
  20 min · Gilla

  Daniel Bartenius: Jag tror han menar Västragötalands Orienteringförbund men är inte helt säker!
  19 min · Gilla · 1

  Robert Steffens: Men FFS, jag har inte sagt eller försvarat VoF!
  14 min · Gilla

  Börje Peratt: Staffan Danielsson, som jag skrev i artikeln anade jag att du inte kände till vare sig VoF eller H. Men de har nu poppat upp här och tillkännagjort sig med personangrepp helt i linje med det man håller på med på sina andra forum. Raljerande är kännetecknet, sedan kommer påhoppen och kränkningarna. Aldrig ensamma först kom en sedan den andre och sedan följer ofta fler. I andra forum anonymt.
  12 min · Har redigerats · Gilla

  Börje Peratt: Jag uppmanar till läsning av denna SVD artikel http://www.svd.se/…/fullt-mojligt-forena-tro-och…

  13 min · Gilla

  Daniel Bartenius: Alltså detta börjar nästan bli lite löjligt, hade ingen aning om vad VoF var innan du började raljera och detta börjar lukta väldigt mycket chemstrails…
  12 min · Gilla · 2

  Börje Peratt: Daniel Bartenius, Chemtrails är en nagel i ögat på VoF/H. Och du känner inte till dem!? Men hur som helst när det gäller just den frågan är jag överens med VoF-linjen. https://borjeperattdebate.wordpress.com/…/chemtrails…/

  7 min · Gilla

  Staffan Danielsson: Obegripligt att den artikeln togs in på Brännpunkt. Jag är nära att ta bort denna märkliga tråd men dör debatten ut och inga nya trådar dyker upp så kanske ej, jag håller ju öppenhet och tolerans mycket högt.
  5 min · Gilla · 1

  Daniel Bartenius: Jag bryr mig ärligttalat inte om dina åsikter när du bevisat om och om igen att du uppenbarligen enbart är här för att haverera om nån organisation du tydligen har nått problem med.
  4 min · Gilla

  Stefan Hanna: Robert jag skyller inte på någon annan än mig själv och övriga centerpartister som jobbar för ett starkare folkligt stöd. Jag tycker det är kul att ta del av konspirationsteorier kopplat till ämnen som intresserar mig. Ett annat ord för konspiration kan vara strategi. Och sanningen är i betraktarens ögon. Att förneka det dåliga valresultatet 2014 är inte konstruktivt. Låt oss istället försöka göra mer rätt än fel för att åter minst ta oss tillbaka till 2006 väljarstöd! Då kom vi också från oppositionsbåset.
  2 min · Gilla

  Börje Peratt: Staffan Danielsson, den artikeln du åsyftar är baserad på omfattande research av flera forskare. Liksom min artikel här baseras på avslöjanden om VoF entrism i C. En visselblåsning till något som är alarmerande borde väl istället uppmärksammas och åtgärdas istället för döljas.
  1 min · Gilla

 5. borjeperatt skriver:

  Robert Steffens: Staffan, det kan ju inte vara okej att bara kasta ur sig sådana här anklagelser. Jag har varit med i Centerpartiet sedan jag var 14 och lägger nästan hela min vakna tid på Centern, att sedan Börje kommer och säger att jag bara är en infiltratör är rent ut sagt stötande.
  9 min · Gilla · 1

  Nils Ahlqvist: Ingen av de två teorierna/artiklarna bygger på någon stark vetenskaplig grund eller konsensus. Man får tycka vad man vill, men inläggets relevans är som Staffan påpekade ett gränsfall. Låt oss runda av.
  1 min · Gilla

  Börje Peratt: Robert Steffens, Andreas Hämäläinen och Daniel Bartenius ett språkbruk och era hänvisningar till foliehattar i denna tråd bekräftar de underhandsinformationer jag fått från initierade. Att ni så grovt avslöjade er här förvånar mig. Och nu kommer den sedvanliga offerkoftan. Jo strategin känns igen och är undersökt bla annat av KTH forskare. http://newsvoice.se/…/antihumanisternas-fientliga-profil/

 6. borjeperatt skriver:

  Och så slut kommentarerna där delar av kavalleriet slöt upp

  Daniel Bartenius: Herregud du är på riktigt batshitcrazy eller hur? Ja jag robert och andreas kommer alla från VoF och har infilitrerat bara för att sätta dit dig Börje. Du kom på oss, vi är enbart här för att hålla koll på dig och skjuta ner dina konspirationsteorier…
  28 min · Gilla · 1

  Daniel Bartenius: Jag har i två år undersökt och utrett sambandet mellan teletubbies och kardanförgasarsnören och hur humanister ser på bubblor i jonosfären med inverterad attrapper för att fånga älvor…
  25 min · Gilla · 2

  Fredrik Davidsson: Partier är inte statiska. Om man slutar vara överens med partilinjen får man antingen bjuda motstånd eller byta parti. Det är sundare att byta än att låta bli att se förändringen.
  25 min · Gilla

  Michael Nydén: Det här ger begreppet ”foliehatt” en helt ny bärare och innebörd. Nu väntar vi bara på långa inlägg om chemtrails och elöverkänslighet…
  14 min · Gilla · 2

  Markus Berglund: Snyggt också att du hänger ut folk som inte håller med dig på din blogg också Börje. Speciellt som du kallar dom ”infiltratörer” och liknande dessutom.

  Synnerligen magstarkt och inte värdigt det här forumet.
  3 min · Gilla · 1

  Edward Nordén: Förstår väldigt lite av det här, ärligt talat.

  Vad exakt påverkar det om skeptiker i någon mening går in i C? Vilka frågor? Har VoF någon politisk inriktning? Kan någon förtydliga?
  8 min · Gilla · 1

  Mikael Bjuhr: Haha är detta på riktigt?
  1 min · Gilla · 1

 7. borjeperatt skriver:

  Epilog?

  Staffan Danielsson: Robert , du är ingen infiltratör men Börje kanske är det. Trist debatteknik, alla har ju rätt att gå in i ett politiskt parti och vara med och påverka dess kurs. ju fler som vill och gör det, dess bättre.
  1 tim · Gilla · 3

  Göran Qviberg: Jag begriper ingenting! Men konspirationsteorier har vi nog av. Om man inte är nöjd med politiken får man försöka påverka den vanliga vägen motioner till stämmor etc. Får man inte gehör där får man bita i det sura äpplet eller hitta någon annan rörelse som stämmer bättre med ens övertygelse.
  1 tim · Gilla · 4

  Robert Steffens: Börje, det här gränsar ju nästan på förtal…
  1 tim · Gilla · 1

  Staffan Danielsson: Instämmer, Börje, personangrepp accepteras inte. Här, du är nära att få ta en paus, ligg lågt nu.
  54 min · Gilla · 2

  KOMMENTAR:
  Till kommentarerna. Tråden har blivit mycket lång med många kommentarer och utvecklats just som jag anat att den skulle göra om mina uppgifter var rätt. Jag har inte riktat personangrepp men däremot fått mängder av invektiv mot mig själv. Långt efter att jag slutat kommentera går moderator Staffan Danielsson in :

  ”Börje, personangrepp accepteras inte. Här, du är nära att få ta en paus, ligg lågt nu.”

  Han försvarar således ett stort antal personangrepp på mig och benämner mina upplysande sakliga kommentarer som otillåtna. Jag visste att detta skulle ske så på det hela taget var insatsen mycket lyckad då den avslöjat det som pågår inom C ungdom och riks.

  Moderatorn hotar mig och menar att jag ägnat mig åt personangrepp. Gå genom kommentarerna och se vilka som just använt voftypiska raljerande personangrepp och en voftypisk jargong. Mest komiskt är den som kör hela vändan av vofargument och nedsättande uttryck och sedan förnekar kännedom om VoF. Men även det vet vi ju.

  På Vofforumet kan de sedan anonymt kasta ur sig sina uppfattningar. För där kan man inte identifiera personerna. Gissar att det är bastuhett där just nu. 🙂

 8. Ping: Centern har frångått sina grundvärden, hur har det gått till? | Börje Peratt utforskare

 9. Ping: Återta Centern till sin ursprungliga vision! | Börje Peratt utforskare

 10. borjeperatt skriver:

  En ny artikel på Politisk centerdebatt förstärker bilden av entrism i Centern

  Staffan Danielsson Jag är mycket tveksam till att i detta forum diskutera spektakulära teorier i strid med den seriösa forskningen om elöverkänslighet och mobiltelefonstrålning. Det finns så många andra sajter där detta sker dygnet runt. Vad säger mina medmoderatorer, och ni andra? Edward Nordén, Annelie Sjöberg och Inge Svensson

  Robert Blomberg Herregud, flera av de är framröstade som årets förvillare…
  19 tim · Gilla · 3

  Örjan Lundberg Kan avskrivas som inte vetenskapligt tyckande

  https://www.facebook.com/groups/2362213620/permalink/10152982734153621/

  Peter Parnes‎Vetenskap och Folkbildning (VoF)
  Vad tror vi om detta? 190 forskare kräver att FN tar tag i hälsofrågan runt strålningen runt omkring oss?

  More scare mongering about cell phone use, now in Salon
  Salon has published an excerpt from a book by Dr….
  doubtfulnews.com
  19 tim · Gilla

  Robert Steffens I’ll just leave this here (Bild på man med foliehatt)
  Robert Steffens foto.
  18 tim · Gilla · 1

  Börje Peratt Återigen lyckades det att få fram hur C har drabbats av en entrism som förfärar. Tack

  Robert Steffens Haha, där kom den också…
  18 tim · Gilla

  Robert Steffens Jag har bara varit medlem i en annan organisation innan jag gick med i Centerpartiet och det var LRF Ungdom.

  Olof Börjesson Om man är rädd för strålning och är ute i solen bör man ha folie lindad runt hela kroppen eftersom solen strålar oerhört mycket mer än wifi och mobiltelefoner. En mobiltelefon värmer lika mycket som en liten ficklampa som hålls intill örat. Både radiov…Visa mer
  18 tim · Gilla · 2

  Börje Peratt Axel Dahlström, Cancerfallen borde ha ökat lavinartat skriver du. Har du missat rapporterna om det? WHO: Cancer ökar lavinartat http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18291962.ab

  WHO: Cancer ökar lavinartat
  Världshälsoorganisationen WHO har släppt en dyster framtidsprognos.Antalet nya cancerfall väntas öka från…
  aftonbladet.se

  Axel Dahlström Smiley grin no comment…. men det har inte med strålning att göra, på den här nivån orkar jag inte ens ta mig tid att kommentera
  18 tim · Gilla · 1

  Örjan Lundberg Om du läser WHO rapporten http://www.who.int/peh-emf/en/ så ser du att de främst är oroade av
  – magnetfält från högspänningsledningar
  – starka sändare i närheten av bostäder …Visa mer

  Robert Steffens http://www.tylervigen.com/

  20 Insane Things That Correlate With Each Other
  Why do these things correlate? These 20 correlations…
  tylervigen.com

  Börje Peratt Olof Börjesson, och Örjan Lundberg det här handlar om förnekelse. Istället för att på allvar ta del av möjliga faktiska omständigheter förnekas möjliga orsaker. Jag känner igen retoriken från VoF som jag menar har brett ut sig inom C via ungdomsleden o…Visa mer
  17 tim · Gilla

  Robert Steffens (raljerande bild)
  17 tim · Gilla

  Robert Steffens (raljerande bild)
  17 tim · Gilla

  Örjan Lundberg På vilket sätt är WHO anslutet till VOF. Om du tittar på WHO länken ser du att det bedrivs forskning angående detta, även i sverige då på http://ki.se/imm/enheten-for-epidemiologi

  Örjan Lundberg Robert Steffens skärp dig
  17 tim · Gilla · 1

  Axel Dahlström Who kör den seriösa linjen och tar seriöst på oron kring vad som strålar och som med vetenskapens hjälp kan vara en potetiell fara. Den typen av resonemang och problemuppställning köper jag till hundra procent (100%). Men när folk spelar på andra männi…Visa mer
  17 tim · Gilla · 1

  Börje Peratt WHO kör den seriösa linjen??? och hur kommer det sig efter att ha suttit i knät på Glaxo Smith & Kline som dömdes till miljardböter för korruption och som låg bakom Svininfluensakampanjen. Ni vet den som visade sig vara en scam understödd i Sverige av …Visa mer
  17 tim · Gilla

  Börje Peratt http://www.theguardian.com/…/swine-flu-experts-big…

  Report condemns swine flu experts’ ties to big pharma
  Trio of scientists who urged stockpiling had previously…
  theguardian.com|Av Randeep Ramesh

  Örjan Lundberg Cui Bono: Dr Martin Black har just släppt sin bok och försöker med lite PR
  17 tim · Gilla · 2

  Börje Peratt Those who corrupt the public mind are just as evil as those who steal from the public purse.

  Adlai E. Stevenson

  Axel Dahlström nu var det strålning och inte svininfluensa. och där verkar who ha ett långt mer seriöst upplägg än de artiklar du länkat till, där man ser direkt att lösningsförslagen helt enkelt inte minskar strålningen från mobiltelefoner.
  17 tim · Gilla

  Annelie Sjöberg Jag är inte insatt i den här frågan alls men är skeptisk till inlägg och påståenden som saknar vetenskaplig grund. Jag har svårt att se hur spektakulära teorier vinner på att ventileras i seriösa politiska debattforum. Men visst, låt ett påstående bemö…Visa mer

  Börje Peratt Nu handlar det om trovärdighet. WHO har på många områden inte bara svininfluensan avslöjats för oegentligheter och uppmanats ta itu med just korruption för att övht få medel att fortsätta. Man kom ut med en rapport om detta 2006 och sedan gjorde man bort sig med bl a svininfluensa. Således ha WHO gång på gång visat prov på agerande som gör denna organisation lindrigt sagt dubiös.

  Börje Peratt Tack Annelie Sjöberg för din ståndaktiga gränsdragning. Du skriver vetenskaplig grund, jag saknade dock ”beprövad erfarenhet”. Vad är spektakulära teorier som inte tillåts? Vad vet du om vetenskap undrar jag då? Inom vilka områden har du forskat? Och vad är ett seriöst politiskt debattforum? Anser du att det bör instiftas ett viseringstvång för att besöka ett sådant?
  17 tim · Gilla

  Örjan Lundberg the 5 characteristics of science denial https://youtu.be/wXA777yUndQ
  Örjan Lundbergs foto.
  17 tim · Gilla · 1

  Örjan Lundberg WHO är vetenskapliga – de har rätt och de har fel och de är vetenskapliga. Du är fri att forska, argumentera och tycka. Det borde väl gå att skicka pengar till ovanstående forskare ?
  17 tim · Gilla

  Annelie Sjöberg Mina erfarenheter om högre akademisk forskning utöver grundläggande nivå rör sig inom fältet lingvistik och humaniora (vad mina personliga akademiska meriter spelar för roll i sammanhanget har jag iofs. svårt att förstå). Dock är jag så pass väl förtro…Visa mer

  Börje Peratt Annelie Sjöberg, du baserar din kommentar på krav på vetenskaplig grund. Då finner jag det motiverat att fråga dig vad du menar och utifrån vilken egen kompetens du yttrar dig. Jag lade till att du missat ”beprövad erfarenhet”. Du lade sedan till just …Visa mer
  4 tim · Gilla

  Börje Peratt Inge Svensson, du vill sannolikt väl men saknar möjligen hela bilden. De begrepp jag använde är just sådana begrepp som Vofare använder sig av. Staffan Danielsson har kallat in dem här och det bekräftar mitt påstående om entrism. Så om du skärper blicken kanske du börjar förstå varifrån Centerrötan härstammar. Undersök den istället för att rikta pipan mot den som slår alarm.
  4 tim · Gilla

  Börje Peratt Anknytningen till Vof är uppenbar med bland annat detta citat från Robert Blomberg : ”Herregud, flera av de är framröstade som årets förvillare…” med gillande från Inge Svensson och Axel Dahlström. Jo detta antipris vittnar om en synnerligen inskrän…Visa mer
  3 tim · Gilla

  Robert Blomberg ”Föreningen försöker granska vilka vetenskapligt grundade argument som finns för eller emot kontroversiella fenomen och metoder i samhället. Det kan vara allt från alternativmedicin och astrologi till pseudovetenskap inom universitet och högskolor. För…Visa mer
  2 tim · Gilla · 1

  Robert Blomberg Men annars kan vi prata Astrologi här i Politisk Centerdebatt, väldigt intressant att beräkna ekonomi enligt sådana kalkyler!
  2 tim · Gilla

  Börje Peratt Robert Blomberg, Tack för att du uppvisar hur insatt du är i VoF. Jag kan bidra med hur Vof startat med vilka motiv och hur det har utvecklats https://borjeperattexplorer.wordpress.com/…/sven-ove…/

  Sven Ove Hansson KTH bakom VoF och årets förvillare.
  Sven Ove Hansson (född 1951), professor i filosofi vid…
  borjeperattexplorer.wordpress.com

  Staffan Danielsson Min uppfattning är att trådar som denna inte lyfter vårt debattforum, tvärtom.
  2 tim · Gilla · 2

  Örjan Lundberg Det kanske inte är så bra att generalisera om WHO eller om VoF ? Finns inget kollektivt ansvar som gör att kollektiv bestraffning är rättvis.

  VoF har en dum tendens att jaga personer istället för åsikter och årets förvillare låter ju roligt men är ju inget smart eller vetenskapligt
  2 tim · Gilla

  Börje Peratt Staffan Danielsson, du kallade in Vetenskap och Folkbildning (VoF) för att anlägga argument mot huvudinlägget. Jag har besvarat detta på ett sätt som tillför information och fakta. Jag har tidigare anfört att C är utsatt av entrism från VoF. Tycker arg…Visa mer
  2 tim · Gilla

  Inge Svensson Menar du, Börje Peratt, verkligen att Staffan skulle ringa in eller kontakta människor från VoF för att de ska gå in i den här tråden och debattera mot dig? Speciellt när det handlar om personer som brukar debattera/diskutera här inne?

  Jag vet inte hu…Visa mer
  53 min · Gilla · 2

  Axel Dahlström jag anser att det är rätt så meningslöst att diskutera huruvida Vof och WHO är trovärdiga eller inte, när fokus borde ligga på att visa att apellens lösningsförslag och problemuppställning är relevanta alternativt skrämselpropaganda. Jag anser det sena…Visa mer
  38 min · Gilla

  Börje Peratt Inge Svensson, den andra kommentaren efter Staffan Danielsson var Robert Blomberg : ”Herregud, flera av de är framröstade som årets förvillare…” Den kommentaren gillade du Inge. Därmed har du ställt dig på VoFs sida och deras retorik. Medvetet eller …Visa mer
  14 min · Gilla

  Staffan Danielsson Herregud, Börje, om man avvisar era rättshaverist – och konspirationsteorier så är man vidtalad eller köpt hit och dit, en tråd till på liknande tema så får du ta en paus här, tycker jag, forumet får inte banga ur.
  11 min · Gilla · 1

  Börje Peratt Axel Dahlström, apropå ”lösningarna verkar vara på ett mer känslomässigt plan än på ett vetenskapligt plan” är naturligtvis ett sätt att förminska värdet av andras forskning. Staffan Danielsson kommentar ovan blir den diskvalificerad för att den är känslomässigt laddad och innebär ett hot? Jag har besvarat det som redan i andra kommentaren visade att Vof var närvarande. Varför blir det ett problem att sakligt diskutera det? Och vem är rättshaverist?
  1 min · Gilla

 11. Ping: Pseudikerrörelsen klarlagd | Börje Peratt utforskare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s