Helandevård och beprövad erfarenhet

Medveten önskan om helande har funnits hos människan sedan Adam och Eva, metaforiskt uttryckt.

Förmågan att hela är på inget sätt begränsad till Jesus eller kristendom. Den är en universell förmåga hos allt levande. Hos människan har förmågan till självhelande studerats utifrån Placebo: En medveten eller omedveten förväntan om den för hälsan gynnsamma effekten av en insats, aktiverar självläkande egenskaper. I samband med tilltro till den auktoritet som förmedlar insatsen, kan dessa självläkande egenskaper få ytterligare förstärkning.

Mentalitet och psykiskt tillstånd, positiv attityd och inställning är också avgörande för helande. Då blir alla aktiviteter som på något sätt förbättrar tilltro och välmående avgörande för återhämtning från skada och sjukdom. En helhetssyn på helande och läkande omfattar således en mångfald av möjliga insatser och aktiviteter.

Helandevård visade sig vara ett nymyntat ord för att sammanfatta det som från början innebar ett holistiskt sammanhang med en sammanhållen idé om självläkande, helande och varierande former av medicinska metoder för att anpassa sig till patienten.

Definition

”Helandevård kan omfatta all holistisk medicin, garanterat oskadlig som syftar både till förebyggande och behandlande vård och där kan ingå naturmedicin och komplementär medicin i samverkan med skolmedicinens hälso- och sjukvård.”

Vetenskapliga studier på kropp och psyke är avgörande för att bygga upp fakta och lägga grund till kunskap. Detta har i väst inneburit en reduktionism och vi har hamnat i specialistvård. Det är bra med duktiga specialister men problemet är att om man är kirurg så ska alla problem skäras bort. Med en helhetssyn så frågar man sig först vilka metoder och möjliga insatser kan vara mest gynnsamma. I helhetssynen ingår så mycket mer än receptet och tabletterna, här ingår relationen, själen och människans situation. Denna helhetssyn finns hos många praktiserande läkare som kommit fram till den på egen hand. I många länder innebär det att man också samverkar med alternativmedicinskt skolade läkare och med andra helande metoder. Sverige antas ligga långt efter men faktum är att patienter under lång tid erbjudits vård utanför sjukhus och traditionell läkarvård. Detta är dock inte okontroversiellt och det finns ett ibland rent illvilligt motstånd från så kallade ”skeptiker” och särskilt Vetenskap och Folkbildning. Deras motstånd är dock sällan vetenskapligt utan pseudoskeptiskt. (Samlade artiklar om VoF propaganda mot alternativ)

Låt mig ge en historik över helandets konst internationellt och hur läget är idag i Sverige.

Medicinkvinna

Medicinkvinna

Historik

Människan har tidigt utvecklat olika läkande metoder,  lärt sig hur växter och dekokter kan lindra och förbättra tillstånd. Tidigt fanns också kloka gubbar och gummor som visste lite mer och som blev dåtidens doktorer, en del av dem blev så kallade ”botare”, ”hjälpare” eller ”helare” med kraften att hela människa och djur. I Asien utvecklades Yoga, Ayurveda, Reiki, Chi Gong, meditation och andra tekniker. Hos naturfolken utvecklade man också kunskap och det som kom att kallas shamanism för att komma i kontakt med andar som skulle vara behjälpliga.

 

Shamanism

Shamanism är  olika tekniker med ursprung hos naturfolk som förutsätter inte bara kunskap om läkekonst utan en hög andlig nivå och en väl utvecklad medialitet.
En spektakulär dokumentär om hur en autistisk pojke botas av en mongolisk shaman är The Horse Boy (Trailer Youtube)
Omfattande vetenskaplig studier av shamansk healing utförs bla sedan 1961 inom The Foundation for Shamanic Studies och på Irland, Irish Centre for Shamanic Studies.
Ett projekt i Sverige är: Marcie’s Soul Doctorate – Shamanic Healing Studies in Sweden.

Shamansk healing har en ”beprövad erfarenhet” på många tusen år och i flera kulturer inte minst vår samiska befolkning och även hos Nordens befolkning under den tidiga medeltiden (500-900) innan kristendomen tog över. Vikingatidens helare gick under begreppet Völva, oftast en kvinna som även ansågs kunna spå. ”Völvans spådom”.
Olafs saga Helga, en del av Snorri Sturlusons Heimskringla, beskriver vikingatida sårbehandling i kapitel 234: Återgiven här.

Antiken

Helande som metod har också ett dokumenterat ursprung i antikens läkekonst som ligger till grund för dagens skolmedicin. Grekiska föregångare anses vara Askleipos och Hippokrates.

I renhet och fromhet vill jag tillbringa mitt liv och utöva min konst (Hippokrates).

Asklepios

Asklepios

Asklepios (som figurerar som antik gud) torde ha varit en verklig människa. Han anses historiskt ha varit en föregångare till efterföljande pionjärer inom läkekonstens utveckling, såsom Hippokrates.
Askleipos tillskrivs enastående kunskaper och förmågor inom såväl hälsa och läkekonst som inom den andliga världen och dess samspel med människans jordiska tillvaro. Asklepios benämns i tidigare antika källor (bl a Homeros, Ovidius, Platon) såsom en hero, dvs en mänsklig hjälte med till synes övermänskliga förmågor. Han sägs skall ha levat på 500-talet f.Kr., och senare enligt legenden också återuppstått på Jorden och fortsatt sin syssla. Först senare blev han, som många andra hjältar, mytologiserad såsom en gud, varvid ett antal tempel restes över honom.
En omfattande dyrkan inleddes i hela den antika världen kring Medelhavet, men han kom aldrig att riktigt att betraktas som en av de vanliga olympiska gudarna, utan räknades som en ”specialgud” inom helandets område. Dock värderades han ofta med Zeus och Apollon som en av de tre högsta i världsalltet, som en världsfrälsare, och dyrkan av honom blev en svår konkurrent till den senare framväxande kristendomen. Hans äldsta kända hem var i grekiska Trikala i Thessalien. (Vetapedia)

Antikens helandetekniker och läkekonstens symbol

94px-Esclapius_stick.svgEn speciell helande metod som Askleipos introducerade var sk inkubation, dvs patienten helades genom drömterapi och gudomlig vägledning under sömn eller meditation i särskilda tempelbyggnader på heliga platser. Ett huvudcenter upprättades i Epidauros i Argolis. Människor vallfärdade dit och till andra liknande centra på platser som Aten. På Kos upprättades en medicinsk skola där bl a Hippokrates senare utvecklade sin verksamhet utifrån Askleipos grund. Även delar av den antika grekiska teatern sägs ha använts som en psykologisk helande och renande metod i linje med denna verksamhet.

Så inflytelserik var Asklepios gärning, att än i dag den internationella symbolen för läkekonsten och medicinsk vetenskap är den sk asklepiosstaven, där en orm ringlar sig uppför en stav. (Wikipedia)

jesus-botar-en-blind-1310659793

Helare och förbön

Den historiskt kanske mest kända helaren är Jesus Kristus och beskrivningar av hans insatser återfinns i Bibeln. Många studier har i modern tid utförts på förbön. I flera av dessa studier på sjukhuspatienter elimineras placebo då patienterna inte känner till att just de fått förbön. [1] [2] [3] [4]

Några kända anekdoter om Jesus helande

Lukas 5
12 När Jesus uppehöll sig i en av städerna, fanns där en man som var full av spetälska. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och bad: ”Herre, om du vill kan du göra mig ren.”
13 Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!”Och genast lämnade spetälskan honom.

Matteus 9
20 Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel.
21 Hon tänkte: ”Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk.”
22 Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: ”Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig.” Och från det ögonblicket var kvinnan botad.

Johannes 5
5 Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år.
6 Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sade han till honom: ”Vill du bli frisk?”
7 Den sjuke svarade honom: ”Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse, och när jag själv försöker ta mig dit, hinner någon annan före mig.”
8 Jesus sade till honom: ”Stig upp, ta din bädd och gå!”
9 Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.

Jesus botar en från födseln blind man. [5]

Mängden berättelser från fler av Jesus lärjungar utgör inga bevis för att det faktiskt har skett. Fenomenet om helandeförmåga har dock blivit en del av kristen tro och spridits inom kristna ritualer och utövning.

Charlataner och fanatism

Det förekommer naturligtvis kritik mot utövande helare som man gärna dömer som charlataner och det finns situationer där troende vägrat läkarvård till sina sjuka barn vilket lett till ohälsa och död. Så mot den bakgrunden finns all anledning till skepticism.  Bibelns texter har inte uteslutit annan praktiserande läkarvård. Bibeln har inte uteslutit vetenskap. Därmed kan man se att vissa religiösa inriktningar utvecklat en fanatism som är ogrundad, osund och direkt livsfarlig.

Inkvisitionen

Inkvisitionen

Med kristen mission följde under medeltiden en våldsam inkvisition. Då vidtog på många håll en häxjakt eftersom endast Jesus ansågs värdig och mäktig denna healing genom sin gudomlighet.

Inkvisitionens föregångare

Den romersk-katolska kyrkan bannlyste och utrotade Völvatraditionen, och civila regeringar antog lagar mot dem, som i den anglosaxiska lag (Länk engelska wikipedia):

Om någon wicca (häxa), wiglaer (trollkarl), falska swearer, morthwyrtha (andedyrkare av de döda) eller någon vidrig förorenad, Om någon wicca (häxa), wiglaer (trollkarl), falsk tillbedjare, morthwyrtha (andedyrkare av de döda) eller någon vidrig förorenad, uppenbart prostituerad (hora), som kan finnas var som helst i landet, ska man driva ut dem.

Vi lär att varje präst ska utsläcka hedendom och förbjuda wilweorthunga (frosseri dyrkan), licwiglunga (besvärjelser av de döda), hwata (omen), galdra (magi), dyrkan av människan och de styggelser som män utövar i olika typer av trolldom, och i frithspottum (fredsområden) med almar och andra träd och med stenar, och med många fantomer.
— 16th kanonisk rätt antagen under kung Edgar i det 10: e århundradet Länk

Att förfölja och försöka avslöja helare går därför långt tillbaka.

Modern tid

Inom vetenskapen finns många exempel på försök att pröva healing där också hypnos och trans ingått för att se om det kan ha helande effekt. Sådana försök har ibland hånats och försökt stoppas ibland med svidande nederlag för ”skeptiker”.

hypnosis-through-time-from-healing-to-influence-and-persuasion-14-638

Motsvarande attityd som hos den katolska inkvisitionen ser vi i världen och inte minst i Sverige i modern tid med intolerans mot dem som vill använda healing inom sjukvården.

Jan Oleby

Sveriges läkarförbund ställer sig inte bakom Jan Olebys vilja att införa healing i den svenska vården.

Läkarförbundets dåvarande ordförande Marie Wedin tycker  att det inte går att kombinera healing med läkekonsten.[6]

– Jag tycker det är olämpligt att blanda de två verksamheterna. Vi säger inom medicin att vi vill ge vård som är i enlighet med vetenskapliga bevis eller beprövad verksamhet.

Enligt Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning, kommer det inte att bli aktuellt att införa healing i den svenska vården.

– Vi ger inte sådana tillstånd. Ska man ge sjukvård i Sverige ska det vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och vården ska inte utsätta patienter för risker [!!!], (Anders Tegnell).

”Vetenskap och beprövad erfarenhet”

Restriktioner hos och representanter för såväl myndigheter (Anders Tegnell socialstyrelsen) som sjukvården (Läkarförbundets ordförande Marie Wedin) har lämnat det respektfulla och kärleksfulla förhållande mellan patient läkare som skolmedicinens grundare Hippokrates betonade. Se min artikel: Striden mellan vårdfilosofier som bör gå hand i hand.

Anders Tegnell promotade den kontroversiella och katastrofala vaccineringen mot Svininfluensan och säger sig göra om samma misstag igen om situationen uppstår. Han menar motsägelsefullt att ”vården ska inte utsätta patienter för risker”. Han avfärdar dock healing trots att den inte innebär några biverkningar eller hot mot hälsan. Tvärtom!

Anders Tegnells ståndpunkt blir än märkligare då han de facto givit stöd för den mest omfattande, dyraste och skadligaste insatsen i svensk historia. En insats som var illa vetenskapligt grundad och som saknade beprövad erfarenhet.

Anders Tegnel försvarade en insats som gav allvarliga biverkningar, dödade friska människor och som orsakat svåra kroniska neurologiska sjukdomar.

Nej du Anders Tegnell, du kan inte längre gömma dig bakom vetenskap och beprövad erfarenhet. Du kan naturligtvis gömma dig bakom förnekelse men fakta talar för sig själv. Din insats är en katastrof för Sverige och folkhälsan. Du belönades med att få leda Smittskyddsinstitutet vilket vittnar om hur illa det är ställt med de som styr förutsättningarna vår hälsa.

Humanismen ett begrepp utsatt för förvillelse

Tyvärr är inte bara folkhälsan hotad, även humanismen som begrepp för medmänsklighet. Ordet humanist är så söndertrasat av nyateister och fundamentalistiska materialister så det blir svåranvänt. Men i dess ursprungliga betydelse står humanism för medkännande, tolerans och friheten att söka och skapa. Föreningen Humanism & Kunskap startades för att återerövra begreppet. I detta ligger också att återerövra rätten till sitt eget liv, och rätten att få forska på områden som en stor del av befolkningen är intresserade av. Här ligger Sverige efter pga av en rädsla för andlighet och ett svårt motstånd mot att erkänna människans självhelande förmåga. Varför detta motstånd kan man fråga sig? Vem vinner på att det säljs tonvis av läkemedel till en kostnad av flera miljarder?

Påminner om Hippokrates ed

Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja. Jag skall icke ge någon gift [Många av läkemedelsindustrins produkter är att betrakta som gift], om man ber mig därom, ej heller råda någon till dylikt

Läkareden inleds:

Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad för livet som rättesnöre.

Den självläkande människan

När Sanna Ehdin kom ut med sin bok ”Den självläkande människan” utmanade hon inte bara delar av en rigid läkarkår utan även läkemedelsindustrin.

Undergrävande av människans självläkande förmåga är organiserad

Professor Dan Larhammar på Uppsala Universitet tidigare ordförande för Vetenskap och Folkbildning [7] [8] angav Ehdin som ”värsta fienden” och VoF trakasserade Ehdin med skampriset  Årets förvillare. I denna av Larhammar iscensatta förföljelse deltar även associerade till Förbundet (anti)Humanisterna  och en central grupp av lärare på KTH [9][10]. Här spelar också media en betydande roll. [11][12] Tidningen ETC gjorde bort sig rejält då man publicerade en kritisk artikel som en VOF insändare när det sedan visade sig att ETC beställt artikeln av VOF. [13][14]

Den moderna tidens akademiska ”sjukvård” med specialister knutna till läkemedelsindustrin har förflackats då läkare utsätt för införsäljning och korruptionsliknande aktiviteter arrangerade av läkemedelsbolag. [15][16][17][18][19]

Främsta uppgiften är att just tjäna pengar på läkemedel. VoF och dess associerade bildar hätskt motstånd till andra former vilket har bevisats många gånger om genom olika VoF-event som kan tyckas spektakulära inte minst Fuglesangspektaklet i Almedalen som blev ett fiasko. Ändå fortsätter man att hävda en ståndpunkt som inför hela TV-publiken visade sig vara falsk.

En av de mest iögonfallande bedrägerier är försnillande av Osherdonationen som gavs till Karolinska Institutet för att undersöka alternativ medicin och pröva hur den skulle kunna integreras inom sjukvård. Av detta blev intet. Professor Martin Ingvar svek sin uppgift som forskare, KI-anställd, uppdragstagare av donation och som människa.[20][21][22]  Kan påminna om Hippokrates ed:

I de hus där jag ingår vill jag ingå till fromma för de lidande och hålla mig fjärran från varje medveten fördärvbringande orättrådighet

Humanistisk läkekonst

Många psykologer och läkare använder sig av healing medvetet eller omedvetet. En etablerade skola som undersöker och beskriver detta är Transpersonell psykologi och Transhumanism som utvecklats från främst psykodynamisk och humanistisk psykologi. Centralt för dess är empati och välvilja. Men här finns något mer. Omfattande forskning visar att ett positivt mentalt förhållningssätt påverkar inte bara självläkning utan stärker läkning hos andra. Att be för någon är således helande. [1] [2] [3] [4]

Helandets psykologi och möjligheter blir då ett naturligt område för forskning och att vilja veta mer.

Framtiden för helande och humanism

De som nu driver utvecklingen mot en integration av helande metoder också inom sjukvården är orienterade mot Transpersonell psykologi och integrativ medicine, med det senare menas alternativa behandlingsformer.

Framtiden för ”helandevården” ligger i en samverkan med sjukvården. Ju förr maktens boningar inser detta desto bättre för människa, folkhälsa och samhälle.

Börje Peratt

Referenser

1) Can Prayer Heal? ”Does prayer have the power to heal? Scientists have some surprising answers.” Jeanie Lerche Davis WebMD Feature Reviewed by Michael W. Smith, MD
2) Efficacy of prayer Engelska Wikipedia
3) Can Prayer Heal? ABC News LÄNK
4) Candy Gunther Brown, author of Testing Prayer: Science and Healing (Harvard University Press, 2012) Publicerad i Huffington Post 03/02/2012
5) Evangelium enligt Johannes, 9 Kapitlet: Jesus botar en blindfödd man, Bibeln NT. Runebergprojektet LÄNK
6) Jan, 74, tillåts vara läkare – och healare, Lisa Röstlund, 2011-10-26, Aftonbladet
7) VOF bevakar journalister
8) Studie av VoF pseudiker
9) Studie i näthat
10) Anmälan av Jesper Jerkert för organiserat näthat, olaga hot, uppvigling, stalking och fridsbrott LÄNK
11) Är alternativ medicin i fara? LÄNK
12) Tidningen ETC i maskopi med VoF mot alternativmedicin LÄNK
13) ETC avslöjat – bad om att få debattartikeln mot alternativmedicin från VoF LÄNK
14) ETC refuserade denna replik till Vetenskap & Folkbildning som angrep alternativmedicinen LÄNK
15) Studie: 18 av 20 av världens största läkemedelsföretag involverade i brottslighet Newsvoice LÄNK
16) Läkemedelsbolag lurade till sig över en halv miljard i Sverige NewsDesk LÄNK
17) Läkemedelsbolag GSK i gigantisk muthärva Peratt Debatt LÄNK
18) Lyxfestar – för miljoner, Skattebetalarna får stå för läkarnas resor Aftonbladet LÄNK
19) Efter 30 år i Big Pharma fick han nog – berättar allt om bedrägerierna. John Virapen LÄNK
20) Osher Centrum misstänks försnilla donation på 43 miljoner LÄNK
21) Osher Centrum granskas av professor Johan Thyberg, KI LÄNK
22) Osher Centrum Vetapedia

 

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Alternativ Medicin, Bibeln, Healing och märktes , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Helandevård och beprövad erfarenhet

  1. Pingback: Börje Peratt: Helandevård och beprövad erfarenhet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s