”Ingen har dött av coronaviruset.” Viktiga avslöjanden framförda av Dr Stoian Alexov, ordförande för den bulgariska patologföreningen

Det spektakulära och säkert för många provokativa uttalandet tar stöd i att det inte finns några bevis och för att WHO motsätter sig obduktion av dem som påstås ha dött av corona. Den högt ansedda europeiska patologen Dr Stoian Alexov rapporterar att han och hans kollegor inte har hittat några bevis på några dödsfall från det nya coronaviruset från hela Europeiska kontinenten.

ARTIKEL “No one has died from the coronavirus”. Important revelations shared by Dr Stoian Alexov, President of the Bulgarian Pathology Association.
PUBLICERAD i OFF-GUARDIAN juli 2020
TEXT: Rosemary Frei och Patrick Corbett
ÖVERSÄTTNING och [tillägg]: Börje Peratt

Dr Stoian Alexov kallar Världshälsoorganisationen (WHO) för en ”kriminell medicinsk organisation” som har till avsikt att skapa världsomspännande rädsla och kaos utan att ge objektivt verifierbart bevis på en pandemi.

Ytterligare en häpnadsväckande uppgift från presidenten för den bulgariska patologiföreningen (BPA), Dr. Alexov, är att han anser att det för närvarande är ”omöjligt” att skapa ett vaccin mot viruset.

Han avslöjade också att europeiska patologer inte lyckats identifiera några antikroppar som är specifika för SARS-CoV-2.

Dessa otroliga uttalanden väcker stora frågor, bland annat huruvida tjänstemännens och forskarnas påståenden angående de många vacciner som de nu rusar in i kliniska prövningar runt om i världen.

De väcker också tvivel om sannolikheten i påståenden om upptäckt av antikroppar mot anti-nya-coronavirus (som börjat användas för att behandla patienter).

Nya coronavirusspecifika antikroppar är förmodligen basen för de dyra serologitestsatserna som används i många länder (av vilka vissa har visat sig vara oacceptabelt felaktiga).

Och de är, påstås det, nyckeln till de immunitetscertifikat som är målet för Bill Gates för att han ska få till en världsomfattande användning – i form av COVI-PASS – för närvarande i 15 länder inklusive Storbritannien, USA och Kanada.

Dr Alexov framförde sina häpnadsväckande observationer i en videointervju där lyssnare tappade hakan men som finns sammanfattade i deltagarnas konsensus i ett webbseminarium European Society of Pathology (ESP) den 8 maj 2020 om COVID-19.

En videointervju med Dr. Alexov genomfördes också den 13 maj av Dr. Stoycho Katsarov, ordförande för Center for ‘Protection of Citizens Rights in Sofia’ och en före detta bulgarisk vice minister för hälsa. Videon finns på BPA: s webbplats, som också belyser några av Dr. Alexovs huvudpunkter.

Vi bad en inhemsk bulgarisk talare med vetenskaplig bakgrund att muntligt översätta videointervjun till engelska. Vi transkriberade sedan hennes översättning. Videon är här och vårt engelska transkript är här [pdf].

Bland de uppseendeväckande bomberna som Dr Alexov släppte är att ledarna för ESP-webinariet den 8 maj tillkännagav att inga nya antikroppar mot coronavirus har hittats.

Kroppen bildar antikroppar specifika mot de patogener den möter. Dessa specifika antikroppar är kända som monoklonala antikroppar och är ett viktigt verktyg inom patologi. Detta görs via immunohistokemi, som involverar märkning av antikroppar med färger och sedan beläggning av biopsi- eller obduktionsvävnadsglas med dem. Efter att antikropparna har fått tid att binda till patogenerna som de är specifika för kan patologerna titta på objektglasen under ett mikroskop och se de specifika platserna där de färgade antikropparna – och därför patogenerna de är bundna till – finns.

I avsaknad av monoklonala antikroppar mot det nya coronaviruset kan patologer därför inte verifiera om SARS-CoV-2 finns i kroppen, eller om de sjukdomar och dödsfall som tillskrivs corona verkligen orsakades av viruset snarare än av något annat.

Det skulle vara lätt att avfärda Dr. Alexov som bara en av flera andra ”konspirationsteoretiker.” Trots allt tror stora delar av allmänheten att dessa kritiker finns överallt i dessa dagar och att de bara sprider farlig desinformation om COVID-19 och andra frågor.

Dessutom är det inte mycket av de insikter som Dr Alexov framställer på webbseminariet 8 maj som blir synliga medier eller i de offentliga presentationerna av hur man hanterar frågan.

Men kom ihåg att visselblåsare ofta står ensamma eftersom den stora majoriteten av människor är rädda för att tala ut offentligt.

Dr Alexov har en oöverträffad meritlista och renommé. Han har varit läkare i 30 år. Han är ordförande för BPA, ledamot av ESP: s rådgivande styrelse och chef för histopatologiavdelningen vid onkologiska sjukhuset i den bulgariska huvudstaden Sofia.

Dessutom finns det annat stöd för vad Dr Alexov säger.

Till exempel sa chefen för Institutet för rättsmedicin vid University Medical Center Hamburg-Eppendorf i Tyskland i medieintervjuer [Ytterligare 8 experter som ifrågasätter Coronavirus paniken] att det finns en slående brist på fasta bevis för COVID-19:s dödlighet.

”COVID-19 är en dödlig sjukdom endast i undantagsfall, men i de flesta fall är det en övervägande oskadlig virusinfektion,” berättade Dr. Klaus Püschel till en tysk tidning i april och i en annan intervju:

”I ganska många fall har vi också funnit att den aktuella coronainfektionen inte har något att göra med det dödliga utfallet eftersom andra dödsorsaker förelegat som till exempel  hjärnblödning eller hjärtattack … [COVID-19 är] inte särskilt farlig virussjukdom … Alla spekulationer om enskilda dödsfall som inte har undersökts på expertnivå lägger endast till bränsle på ångesten.”

En av oss (Rosemary) och en annan journalist, Amory Devereux, dokumenterade också i en artikel i OFF Guardian den 9 juni att historierna om coronavirus inte har uppfyllt Kochs postulat.

 1. Mikroorganismen ska/bör kunna påvisas i stort antal hos alla individer, som lider av sjukdomen, men den får inte finnas hos friska individer.
 2. Mikroorganismen ska/bör kunna odlas fram i renkultur från prov, som kommer från den sjuke individen.
 3. Den framodlade mikroorganismen ska/bör kunna orsaka samma sjukdom hos friska individer (försöksdjur).
 4. Mikroorganismen ska/bör sedan kunna odlas fram från eller påvisas i det sjuka försöksdjuret.

Dessa postulat är vetenskapliga steg som används för att bevisa om ett virus existerar och har en en-till-en relation med en specifik sjukdom. Vi visade att hittills ingen har bevisat att SARS-CoV-2 orsakar en specifik sjukdom som överensstämmer med egenskaperna hos alla människor som till synes dog från COVID-19. Viruset har inte heller isolerats, reproducerats och sedan visats orsaka denna specifika sjukdom.

Dessutom, i en 27 juni-OFF-Guardian-artikel, lägger ytterligare två journalister, Torsten Engelbrecht och Konstantin Demeter, till bevisen att ”existensen av SARS-CoV-2 RNA är baserad på tro, inte faktum.”

Paret bekräftade också ”det finns inget vetenskapligt bevis på att dessa RNA-sekvenser [anses matcha den hos det nya coronaviruset] är det orsakande medlet för det som kallas COVID-19.”

Dr Alexov uttalade i intervjun den 13 maj att:

”Den huvudsakliga slutsatsen [från de av oss som deltog i webinariet 8 maj] var att obduktionerna som genomfördes i Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike och Sverige inte visar att viruset är dödligt.”
Han tillade att:
– ”Vad alla patologer sa är att det inte finns någon som har dött av coronaviruset. Jag kommer att upprepa det: ingen har dött av coronaviruset.”

Dr. Alexov konstaterade också att det inte finns några bevis från obduktioner om att någon som anses ha varit smittad med det nya coronaviruset dog endast av en inflammatorisk reaktion som orsakats av viruset (presenteras som interstitiell lunginflammation) snarare än från andra potentiellt dödliga sjukdomar.

En annan av hans upptäckter är att:

”Vi måste se exakt hur lagen kommer att hantera immunisering och det vaccin som vi alla pratar om, för jag är säker på att det inte är [för närvarande] möjligt att skapa ett vaccin mot COVID. Jag är inte säker på vad exakt Bill Gates gör med sina laboratorier – är det verkligen ett vaccin han producerar eller något annat? ”

Som påpekats ovan antyder oförmågan att identifiera monoklonala antikroppar mot viruset att det inte finns någon grund för att vacciner, serologiska tester och immunitetscertifikat rullas ut runt om i världen med en aldrig tidigare skådad hastighet och kostnad. Det finns faktiskt inga fasta bevis på att viruset finns.

Dr Alexov gjorde ännu viktigare poäng. Till exempel noterade han att till skillnad från säsongsinfluensan har SARS-CoV-2 inte visat sig döda ungdomar:

[Med influensa] kan vi hitta ett virus som kan orsaka att en ung person dör utan någon annan sjukdom närvarande […] Med andra ord, coronavirusinfektionen är en infektion som inte leder till dödsfall. Och influensan kan leda till döden. ”

(Det har rapporterats om allvarliga sjukdomar som Kawasaki-liknande sjukdom och stroke hos ungdomar som ansågs ha en ny-coronavirusinfektion. De flesta publicerade artiklar om dessa fall är dock mycket korta och innehåller endast en eller endast en liten handfull patienter. Dessutom konstaterar kommentarer på tidningarna att det är omöjligt att bestämma virusets roll eftersom pappersförfattarna inte kontrollerade tillräckligt, om inte alls, för förvirrande faktorer. Det är troligt att barnens dödsfall tillskrivs COVID-19 i själva verket är från flera organ misslyckande som är resultatet av kombinationen av läkemedelscocktail och ventilation som dessa barn utsätts för.)

Dr Alexov hävdade därför att:

WHO skapar världsomspännande kaos utan verkliga fakta bakom vad de säger.”

Bland alla de otaliga villospår som WHO orsakat i kaoset är [mörkläggning] genom att förbjuda nästan alla obduktioner av människor som anses ha dött från COVID-19. Som ett resultat, rapporterade Dr. Alexov, hade den 13 maj endast tre sådana obduktioner genomförts i Bulgarien.

WHO dikterar också att alla som sägs vara smittade med det nya coronavirus som därefter dör måste få sina dödsfall tillskrivna till COVID-19. PDF

”Det är ganska stressande för oss, och för mig i synnerhet, eftersom vi har protokoll och förfaranden som vi behöver använda,”
sa han till Dr. Katsarov. ”… Och en annan patolog 100 år från nu kommer att säga,” Hej, de patologerna visste inte vad de gjorde [när de sa att dödsorsaken var COVID-19]! ”Så vi måste vara riktigt strikta med våra diagnoser, eftersom de kunde bevisas [eller motbevisas], och de kunde kontrolleras igen senare. ”

Han avslöjade att patologer i flera länder i Europa såväl som i Kina, Australien och Kanada är starkt motståndare mot trycket på dem att tillskriva dödsfall unika till COVID-19:

Jag är verkligen ledsen över att vi måste följa [WHO:s] instruktioner utan att ens granska dem. Men i Tyskland, Frankrike, Italien och England börjar de tänka att vi inte bör följa WHO så strikt, och [istället] när vi skriver dödsorsaken bör vi ha en viss patologi [resultat för att backa upp fakta] och vi bör följa protokollet. [Det beror på att] när vi säger något måste vi kunna bevisa det.”

Han tillade att obduktioner kunde ha hjälpt till att bekräfta eller motbevisa teorin om att många av de personer som ansågs ha dött av COVID-19 i Italien tidigare hade fått H1N1-influensavaccinet. Eftersom, som han noterade, det vaccinet försämrar vuxnas immunsystem och därför kan på avgörande sätt ha bidragit till deras dödsfall genom att göra dem mycket mer mottagliga för infektion. [se den kanadensiska undersökningen]

Drs. Alexov och Katsarov enades om att ännu en aspekt av det WHO-orsakade kaoset och dess dödliga konsekvenser är att många människor kommer att dö snart av sjukdomar som cancer, eftersom nedstängningarna, i kombination med tömningen av sjukhus (till synes för att ge plats för COVID-19 patienter), stoppade alla [planerade operationer] utom de mest pressande procedurerna och behandlingarna.

De observerade också att dessa [andra] sjukdomar förvärras av rädsla och kaos kring COVID-19.

Vi vet att stress signifikant undertrycker immunförsvaret, så jag kan verkligen hävda till 200% att alla kroniska sjukdomar kommer att bli allvarligare och mer akuta i sig. Speciellt karcinom in situ [En malign tumör som inte hunnit tränga in i den ursprungliga epitelcellens basalmembran] – över 50% av dessa kommer att bli mer invasiva […] Så jag kommer att säga att denna epidemi inte är så mycket en epidemi av viruset, det är en epidemi av att överföra till människor mycket rädsla och stress.” [Och försvårad hälsa och dödsfall av andra orsaker.]

Dessutom förutsade Dr. Alexov, som ytterligare ett direkt och hemskt resultat av den pandemiska paniken som gör att många människor tappar förtroendet för läkare.

”Eftersom jag anser att coronavirus inte är så farligt, hur kommer då människor att ha förtroende för mig som gör cancerpatologi, varav mycket också är relaterat till virus? Men ingen pratar om det. ”

Vi mailade Dr. Alexov flera frågor, inklusive frågan varför han anser att det är omöjligt att skapa ett vaccin mot COVID-19.

Han besvarade inte frågorna direkt. Dr. Alexov svarade istället:

… ”Jag anser att WHO är den värsta kriminella medicinska organsiationen.”

Vi mailade också fem av Dr. Alexovs kollegor i European Pathology Society och bad dem bekräfta Dr. Alexovs avslöjanden. Vi följde upp telefon med två av dem. Ingen svarade.

Varför svarade de inte på våra frågor?
Vi tvivlar på att det beror på bristande kunskaper i engelska.

Det är mer troligt på grund av pressen på patologer att följa WHO: s direktiv och inte tala ut offentligt. (Och ovanpå det är patologiavdelningarna beroende av regeringar för deras finansiering.)

Icke desto mindre verkar patologer som Drs. Alexov och Püschel vara villiga att gå ut och säga att ingen har dött av denna nya -coronavirusinfektion.

Kanske beror det på att patologernas meriter och renommé är baserade på att de utgår från hårda fysiska bevis snarare än på subjektiv tolkning av tester, tecken och symtom. Och det finns inga hårda fysiska bevis för att COVID-19 är dödligt.

Rosemary Frei och Patrick Corbett

Rosemary Frei har examen som civilingenjör i molekylärbiologi från medicinska fakulteten vid University of Calgary, hon var frilansande medicinsk författare och journalist i 22 år och är nu en oberoende utredande journalist. Du kan se henne i intervjun 15 juni på The Corbett Report, läsa hennes andra artiklar på OFF Guardian och följa henne på Twitter.
Patrick Corbett är en pensionerad författare, producent, regissör och redaktör som har arbetat för alla större nätverk i Kanada och USA förutom Fox. Hans journalistiska meriter inkluderar Dateline NBC, CTV: s W-5 och CTV-dokumentary där han skrev och regisserade ”Children’s Hospital”, den första kanadensiska produktionen som nominerades till en internationell Emmy. Du kan följa Patrick på Twitter.

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i medicin, Vetenskap och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till ”Ingen har dött av coronaviruset.” Viktiga avslöjanden framförda av Dr Stoian Alexov, ordförande för den bulgariska patologföreningen

 1. Esse Yhlen skriver:

  Du har under rubriken ”Covidtest är meninglösa” publicerat en graf om säger att det är 7000 döda i corona. I detta inlägg publicerar du något som står i motsats till grafen, att ingen har dött i corona. Vilken av artiklarna stämmer?

  • borjeperatt skriver:

   Var hittar du den grafen? 🙂 Å andra sidan är det inte jag som påstår att ingen har dött. Det är artikelförfattarna. Hur som intressant att du påstår något som du kanske läst på annat håll. /B

 2. Pingback: WHO – Världshälsoorganisationen – Vetamera

 3. Jeanette skriver:

  Mycket bra skrivit dela sprid öppna opinioner och debatter mot vilsekriminella WHO och Sveriges hantering av mördandet! 😆😃💪💙💛💪💪

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s