Stephen Hawking i korsförhör

Stephen Hawking- Livet efter detta är enbart en saga

Stephen Hawking- Livet efter detta är enbart en saga


Victor J Zammit är en advokat som utfört fiktiva korsförhörsliknande intervjuer med några kända skeptiker. Det började med Stephen Hawking. Underlaget till svaren är hämtade från artiklar, framträdanden och bloggar där Hawking formulerat sin uppfattning. Intervjun är översatt av Börje Peratt Utforskaren.

Rättstvist-Advokat Victor Zammits korsförhör professor Stephen Hawking

Utgångspunkten för korsförhöret är att Prof Hawking hävdar att det inte finns något liv efter detta.

Det görs gällande att följande text är ett troligt scenario för hur ett ”korsförhör” av professor Stephen Hawking skulle gå till. De ”svar” som ges av professor Hawking har tagits från hans hemsida och från andra rapporter i media om saker han sagt och åsikter han har tillskrivit sig.

Stephen Hawking

Stephen Hawking


Rättssal scen. Professor Hawking i vittnesbåset svärs in.
Domare: (tittar mot sin assistent)- Svär in vittnet.
Domstolens assistent adresserar expertvittnet Prof Hawking: ”Svär du att säga sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen, så hjälp dig Gud”?

Pro Hawking: Jag tror inte på Gud!

Domare till domstolsassistenten: Fortsätt med en bekräftelse (ed avsedd för ateister).

Victor, vänligt, leende: – Hur är det professorn? Du mår bra?

Professor: Ja, det gör jag. Varför frågar du?

Victor: Jag vill för protokollet slå fast att även om det finns problem med din kropp, så är du i ett gott sinnestillstånd för att kunna svara på alla frågor. Rätt?

Professor: Ja, jag är i ett utmärkt sinnestillstånd.

Victor: Bra. Berätta professor. Är du intelligent?

Professor: Ja jag antar att jag är det.

Victor: Håller du med om att en del forskare som stöder dina teorier säger att du är extremt intelligent – i själva verket har en del ateistiska vetenskapsmän även kallat dig ett geni?

Professor: Jag överlämnar det till de forskare som kallar mig det.

Victor: Men har du stött på forskare med samma [bias] fördomar som ni har som beskrivit dig som ett geni, ja eller nej?

Prof: Ja.

Victor: Håller du med om att det finns några andra forskare som är helt oeniga med dig om dina teorier om kosmos.

Prof: Ja … Jag antar att det finns några forskare som inte håller med mig …

Victor: Vilken slags forskare är du?

Prof: Jag är en teoretisk fysiker.

Victor: Vad menar du med det?

Prof: Jag studerar teoretisk fysik, särskilt kosmologi.

Victor: Är det rätt då att säga att du inte gör experiment i ett vetenskapligt laboratorium, eller upprepar några [experiment i enlighet] med vetenskaplig metod för att testa dess giltighet?

Prof: Ja, det är rätt – jag verkar inte i ett vetenskapligt laboratorium …

Victor: Så du har inte något att göra med att göra objektiva och repeterbara experiment som ger positiva resultat?

Prof: Nej, jag utför inte experiment som är objektiva och repeterbara för att ge samma positiva resultat …

Victor: Vissa tidningar har informerat oss om att du är känd för dina kosmiska teorier. Så när du kommer till slutsatser om kosmologi, hur gör du först… undersökningar …?

Prof: Ja, det är helt rätt.

Victor: Har du någonsin kommit till slutsatser om någon aspekt av universum utan att först ha studerat det?

Prof: Nej, naturligtvis inte. Det skulle vara löjligt. Jag kan inte dra slutsatser om någon aspekt av universum utan att först studera området. Jag är en vetenskapsman.

Victor: Men att vara en teoretisk fysiker som specialiserat sig på kosmologi, håller du inte med om att en del av dina slutsatser om universum är teoretiska, och spekulativa, eftersom du inte kan kopiera dina resultat i ett laboratorium?

Prof: … (tvekar) … Jag använder ekvationer …

Victor: Men ekvationer handlar i allmänhet varken om repeterbarhet eller objektiva bevis, eller hur?

Prof: … Ja … Jag antar att det är rätt.

Victor: Till exempel nämner du svarta hål och vad de åstadkommer. Men det är bara spekulationer eftersom du aldrig har sett den fulla driftkraften hos ett svart hål … du spekulerar … eller hur?

Prof .: Jag antar det. Men jag kan visa er varför jag har rätt …

Victor: Men du kan aldrig garantera att dina slutsatser om svarta hål är absoluta och oåterkalleliga, att de är hundra procent korrekt, eller hur?

Prof: … (tyst) Jag antar ja, det stämmer …

Victor: Så, är det möjligt att i framtiden andra fysiker kan ge oss en mer exakt information om svarta hål?

Prof: Ja … Jag antar det …

Victor: Du sa tidigare att du är kvalificerad inom teoretisk fysik. Professor, är du kvalificerad när det gäller lag [rättvisa/juridik] – har du en juristexamen?

Prof: Naturligtvis inte.

Victor: Så du har inte yrkeskompetens för att veta [kraven på] vad som tekniskt utgör tillåten bevisning och processen för rättstvister?

Prof: Som jag sa, jag har inte någon kunskap om rättsliga eller administrativa förfarande!

Victor: Detta innebär att en rättstvistadvokat skulle ha yrkeskompetens om vad som kan godtas i bevis både vad gäller objektiv som subjektiv bevisföring mer än vad en teoretisk fysiker har, eller hur?

Prof .: Jag antar det … det är ganska uppenbart för mig …

Victor: Ditt svar är JA?

Prof. Ja.

Victor: Är du kvalificerad i medicin?

Prof: Naturligtvis inte. (Ser på domaren och frågar). ”Your Honor”, måste jag svara på dessa frågor?

Victor: ”Your Honor”, frågan om objektiv AUKTORITET är avgörande i denna fråga.

Domare: Ja, ja jag förstår … (till professorn 🙂 … besvara frågan.

Prof: Nej, jag är inte kvalificerad i medicin …

Victor: Professor, är du formellt behöriga inom arkitektur, teknik, biologi, avancerad kemi, avancerad filosofi?

Victor: Har du någonsin formellt studerat filosofi?

Prof: Nej, jag bryr mig inte om filosofin …

Victor: Varför inte?

Prof: Filosofi är meningslös personlig spekulation … de är inte för mig … du behöver inte vara en filosof för att svara på en fråga om vad som helst egentligen …

Victor: Vad tror du är syftet med livet på planeten jorden professorn?

Prof: (tvekar) … Jag antar att man kan säga att meningen med livet är att ta hand om dig själv …

Victor: Finns det någon mening med livet på jorden?

Prof: Nej … du får tillbaka vad du lagt ned på det …

Victor: Så du säger att livet på planeten jorden har ingenting att göra med ett framtida liv efter detta i en annan dimension?

Prof: Jag tror inte att det finns ett liv efter detta …

Victor: Du verkar vara osäker på det … säger du att du inte tror på att det finns ett liv efter detta … accepterar du eller vill du inte acceptera ett liv efter detta?

Prof: Jag vet inte … just nu kan jag inte säga att det finns …

Victor: Så, gå tillbaka till vad du sa tidigare, endast för protokollet, att du är inte kvalificerade i dessa yrken och universitetsdiscipliner som jag nämnde?

Prof: Nej, jag är inte kvalificerad i någon av dessa utom att jag vet en del om kemi.

Victor: Du samtycker då till, att ditt enda område av professionell expertis är inom det avgränsade området teoretisk fysik, inom kosmologisk vetenskap, eller hur?

Prof: … (tvekar) …

Victor: Var snäll besvara frågan PROFESSOR – frågan kräver ett JA eller NEJ svar!

Prof: Ja … min kompetens är bara i teoretisk fysik, inom kosmologi.

Victor: Skulle du känna till vad som är objektiva bevis och subjektiva bevis?

Prof: Ja, ja det skulle jag.

Victor: Håller du med om att det som är vetenskapligt är förenligt med att använda samma formel över tid och rum, hålla variablerna konstanta och att få samma resultat?

Prof: Ja, jag håller med om det.

Victor: Däremot skulle du hålla med om att en PERSONLIG tro – som blind tro, som inte kan få självständigt [oberoende] stöd skulle i sig ge upphov till sin egen ogiltigförklaring – Helt och hållet ogiltigt, ja eller nej?

Prof: Ja, ja … Jag håller med om det.

Victor: Så, samtycker du då till att varje uttalande du gör som lekman kan vara helt fel?

Prof: … jag antar det … ja.

Victor: Tycker du att du gör misstag som vetenskapsman, professor?

Prof: … Jag har gjort misstag i det förflutna …

Victor: Tycker du att gör misstag när du gör uttalanden som inte är relaterade till din teoretiska vetenskaps [kompetens]?

Prof: Alla gör misstag …

Victor: Ditt svar är JA?

Prof: Ja …

Victor: Så, du accepterar att du gör misstag som vetenskapsman och när du gör uttalanden som en icke-vetenskapsman. Rätt?

Prof: Rätt … Ja …

Victor: Från vad du sa, medger du att du kan göra uttalanden som en lekman eller en forskare som kan vara helt inkorrekta, de kunde vara fel?

Prof: Jag antar det …

Victor: Du blev citerad i media nyligen att du inte accepterar existensen av livet efter detta – är det korrekt?

Prof: Ja, det är korrekt.

Victor: Skulle du acceptera att kosmologisk teoretisk fysik har absolut ingenting att göra med kunskap och bevis om livet efter detta.

Prof: …. Ja, jag accepterar det …

Victor: Du samtycker till att de två är helt oberoende och helt separata från varandra och saknar oundvikligen något samband.

Prof: Ja … men …

Victor: Så, i de strängaste ordalag innebär det att vara en expert på vetenskapliga kosmologi ger dig inte någon som helst auktoritet angående om det finns definitiva bevis för livet efter detta?

Prof: Jag kan inte se hur fysiken – eller något annat – slutgiltigt kan bevisa det eller om det inte finns ett liv efter detta ….

Victor: Så, om du säger att fysiken säger att det inte finns något liv efter detta, så skulle det bara vara spekulationer … eller hur?

Prof: …. ja, jag antar det …

Victor: Du är också känd för att ha sagt – för att citera dig, ”de som accepterar livet efter detta kommer sannolikt att vara rädda för mörkret.” Har du sagt det?

Prof: … ja … jag sa det också. Men ..

Victor: INTE säga men … Ingen tillrättaläggande – och ingen motivering till svaret. Återigen, svara JA eller NEJ på min fråga. Sa du att de som accepterar livet efter detta kommer sannolikt att vara rädda för mörkret?

Prof: Ja …

Victor: Jag vill påminna er, ni är under ed. Lyssna noga. Har du någonsin undersökt bevisen för livet efter detta, professorn. Ja eller nej, tack.

Prof: Vilka bevis? ….. Nej det har jag inte …

Victor: NEJ? … NEJ? … För bara en liten stund sedan kallade du den som drar slutsatser utan att först göra en undersökning, dåre och löjlig. Är du en idiot … och löjlig?

Prof: (Inget svar) ….

Victor: Du behöver inte svara på det – juryn accepterar att du redan har svarat!
… Har du brytt dig om att ta reda på om vilken litteratur som finns tillgänglig om livet efter detta?

Prof: Nej …det har jag inte …

Victor: Har du någonsin läst den klassiska A LAWYER PRESENTS THE CASE FOR THE AFTERLIFE – som presenterar bevis från ett tjugotal fall över livet efter detta?

Prof: Nej, det har jag inte.

Victor: Vet du professorn, att livet efter detta bevisen nedtecknade av en rättstvist advokat i denna bok har under elva år aldrig motbevisats av någon materialistisk genialisk vetenskapsman – inte ens för belöningen på en miljon dollar?

Prof: …. Nej, det vet jag inte.

Victor: Hur vill du tjäna en cool miljon dollar professorn?

Prof: Vad måste jag göra?

Victor: Du behöver bara vederlägga bevisen för existensen av livet efter detta som lagts fram av denna advokat. Har du modet?

Pro .: Kanske …

Victor: Vad är det professorn? Är du en intellektuell fegis eller har du varit professionellt försumlig – eller både och – när det gäller livet efter detta?

Domare: Professor, du behöver inte svara på den frågan.

Victor: Du behöver inte – Jag accepterar att juryn också accepterar att professorn redan har besvarat frågan!

Prof .: Jag är inte en intellektuellt fegis …

Victor: Professor, våra beräkningar visar att miljontals människor över hela världen har läst om bevisen för livet efter detta … och du, en professor som gör ett negativt uttalande om livet efter detta har inte ens läst något om livet efter detta? Återigen, du är en intellektuell fegis som låter dina djupt rotade, negativa fördomar övervinna över sökandet efter sanningen om livet efter detta?

Prof: (tvekar … svarar inte …)

Victor: Vi får låta juryn bestämma hur du svarade … Säg mig professor, för protokollet, du förstår vad elektroniskt röstfenomen är?

Prof: Nej, det gör jag inte. (frågan kan ses som komisk då ju Stephens enda möjlighet att kommunicera direkt är via elektronisk röst)

Victor: Du tillstår att du inte har undersökt alla aspekter av livet efter bevis?

Prof: Nej, det har jag inte.

Victor: Specifikt bara för protokollet då, har du någonsin, när som helst i ditt liv, i verksamhet utanför ditt arbete stött på följande efter livet indicier: Instrumental Trans-kommunikation, Nära döden-upplevelser, Mental medium, Fysikernas acceptans av livet efter detta.[…Borttagna exempel som översättaren anser inte ger stöd för liv efter detta endast för oberoende medvetande]. Har du någonsin stött på dessa specifika områden av livet efter bevis?

Prof: Nej, det har jag inte.

Victor: NEJ? Du säger nej ??? Kan du tala om för domstolen och världen då, att din kommentar om livet efter detta kommer från en total okunnighet om bevis för livet efter detta?

Prof: (svarar inte ..) …. fysiken säger att det inte är troligt att det finns ett liv efter detta …

Victor: Vilka objektiva och repeterbara bevis finns det i fysiken som säger att det inte finns något liv efter detta?

Prof: (svarar inte …)

Victor: PROFESSOR Stephen Hawking, svara på frågan !!

Victor tittar på domaren och ber domaren: Kan du tala om för vittnet att besvara frågan?

Domare (ser på professorn): Du måste svara på frågan …

Prof: förblir tyst …

Domare: Svara på frågan, annars kommer jag att straffa dig för lagtrots …

Prof: Det finns ingen objektiv och repeterbar bevis i fysik för att bevisa att det inte finns ett liv efter detta …

Victor: Då du inte ha undersökt bevis för livet efter detta, kan du inte vara i stånd att säga att det inte finns något liv efter detta?

Prof: Nej, jag antar att jag inte kan vara i stånd att göra något uttalande om livet efter detta.

Victor: (till domaren) Your Honor, vi har inte hört de senaste kommentarerna. Kan du be vittnet att upprepa svaret tala högre i hans mikrofon så att jurymedlemmarna kan höra honom?

Domare: Ja, ja … Professor … please ..

Prof: (tala högre än tidigare) Nej, jag antar att jag inte var i stånd att göra något uttalande om livet efter detta …

Victor: Då tror du att du har rätt att skapa kaos i denna värld utan att vara ansvarig för vad du säger och gör?

Prof: (svarar inte) …

Victor: Vissa intellektuella – och andra – skulle kalla dig något nedsättande, kan det betraktas som feghet drivit till sin spets att du inte har undersökt fakta… håller du med om det professor?

Prof: (svarar inte) …

Victor: (Victor tittar på medlemmarna i juryn) …. Vi väntar … Du sa att du inte har gjort någon efterforskning om objektiva och repeterbara bevis för livet efter detta? Varför inte? För lat?

Prof: Jag är inte lat …

Victor: Varför har du inte brytt dig om att se över de mest grundläggande och väsentliga vetenskapliga bevis för livet efter detta innan du drog en slutsats om något som du erkänner att du vet absolut ingenting om?

Prof: (inget svar) …

Victor: Du chockera oss alla med din [bristande] livet efter kunskap!
Du sa tidigare att när det rör tvister är professionella tvistadvokater proffs som vet vad som är tillåtligt när det gäller objektiva och subjektiva bevis. Rätt?

Prof: … ja … rätt …

Victor: Anta bara för ett ögonblick att de hundratal forskare som accepterat objektiva och repeterbara bevis för livet efter detta är korrekta, skulle du då acceptera bevisen för existensen av liv efter detta?

Prof: Jag skulle behöva undersöka bevisen ….

Victor: Bara svara JA eller NEJ på den frågan …

Prof: Jag skulle behöva svara ja antar jag ….

Victor: Har du stött på en nyutkommen bok av den brittiske forskaren Ron Pearson VARFÖR FYSIK BEVISAR GUD?

Prof. Nej det har jag inte.

Victor: Har du läst den lysande fysikern Sir Oliver Lodge mästerverk varför han accepterar livet efter detta?

Prof: Nej … det har jag inte.

Victor: Har du någonsin läst om materia experiment av den stora vetenskapsmannen Sir William Crookes som ledde honom till att acceptera bevisen för existensen av livet efter detta?

Prof: Nej, det har jag inte.

Victor: Nej? Har du läst det brilljanta arbetet av fysikern professor Jan W Vandersande om livet efter detta forskning?

Prof: Nej det har jag inte …

Victor: Har du någonsin läst den mest lysande bevis för livet efter detta som vi har i världen i dag – David Thompsons mirakelmateria – där bevisningen är objektiv och repeterbar?

Prof: Nej, det har jag inte …

Victor (titta också på juryn): Har du inte? VARFÖR INTE?

Prof .: (svarar inte …)

Victor: Har du någonsin läst Arthur Findlays stora verk om empiriska bevis för livet efter detta?

Prof: Nej, det har jag inte.

Victor: Har du läst den mest imponerande vetenskapliga livet efter forskning av professor Ernst Senkowski?

Prof: Nej, det har jag inte.

Victor: De slutsatser vi kan dra är att ni inte har auktoritet om livet efter detta, eller hur?

Prof .: Om man ser det på det sättet … Jag antar det …

Victor: Bara lite högre i mikrofonen professorn, så att juryn kan höra dig.

Prof: Jag antar det!

Victor: Nu, professor, jag vill att du ska svara på min klara korta och skarpa frågan: inom ramen för din svar här, har ni någon bevisbaserad auktoritet utanför ert smala område av teoretisk fysik – i förhållande till livet efter detta, ja eller nej?

Prof: … Nej ….

Victor: Betyder det att du är helt okunnig – typ av en idiot för att använda en extrem term om saker som har att göra med bevis för livet efter detta?

Prof: …. (tvekar, tittar på domaren …)

Domare: Professor, du behöver inte svara på frågan.

Victor: Återigen han har redan besvarat den frågan till medlemmarna i juryn. Nu professor, har du läst den stora afterlife verket av den lysande vetenskapsmannen Sir Arthur Conan Doyle?

Prof: Nej, det har jag inte …

Victor: (adresserar domaren) På denna linje av förhör Your Honor, skulle jag vilja gå in i bevis den förteckning över några av de forskare som undersökte livet efter detta och accepterade livet efter detta. (Till professorn): Professor, har du läst något av livet efter detta verk av dessa forskare och empiriska afterlife utredare? Dr Peter Bander, Dr Robert Crookal, professor John Bockris, John Logie Baird, professor Arthur Ellison, Dr Peter Fenwick, professor Festa, Dr Edith Fiore, professor David Fontana, Dr Amit Goswami, professor Gustav Geley, professor Ivor Grattan-Guinesss, professor Stanislav Grof, Dr Arthur Guirdham, Dr Glen Hamilton, professor Charles Hapgood, professor Sylvia Hart-Wright, professor James Hyslop, professor William James, Dr Elizabeth Kubler-Ross, Drs Jeff och Jody Long, afterlife utredare Mark Macy, (ingenjör / fysik ) George Meek, Dr Raymond Moody, Dr Melvin Morse, Dr Morris Nertherton, dr Karlis Osis, Dr Peter Ramster (psykolog), Edward C Randall (advokat), Dr.Konstantine Raudive, Drs JB och Louisa Rhine, Nobelpristagaren professor Charles Richet Dr Kenneth ring, Dr Aubrey Rose, professor Archie Roy (till vänster) Dr Michael Säbom, Dr Hans Schaer, professor Marilyn Schlitz, Dr Rupert Sheldrake, domare Dean Shuart, Dr Ian Stevenson, Dr Claude Swanson, Dr Emmanuel Swedenborg, professor Jessica Utts, Dr Pim van Lommel, professor JW Crawford, professor Wadhams, professor Alfred Wallace, Dr Helen Wambach, dr Carl Wickland, Dr Carla Wills-Brandon, Dr Julie Beischel – läs några av dessa materiella forskarnas livet efter arbete?

Prof: … Nej jag har inte undersökt livet efter detta bevis av forskarna som du nämnde.

Victor: Berätta professor, tror du att alla dessa briljanta vetenskapsmän som jag nämnde – en del av dem Nobelpristagare – är mörkrädda?

Prof: … jag antar inte …

Victor: (ger professorn en sträng blick)

Prof: Nej – jag kan inte hävda att de är rädda för mörkret …

Victor: Och utan att undersöka verk av dessa forskare, utan att undersöka varför lysande fysiker accepterar livet efter detta, utan att undersöka bevisen, utan att ha läst något om livet efter detta, angav du i definitiva termer att det inte finns något liv efter detta, eller hur?

Prof: …. Jag antar det …

Victor: (Retoriskt) Det är inte så väldigt intelligent, är det professorn?

Prof: (Behöver inte svara) …….

Victor: Så när du sa att det inte finns något liv efter detta, sa du det som forskare?

Prof .: Nej, inte som en vetenskapsman.

Victor: Då som en lekman?

Prof: … ja som en lekman …

Victor: Som en OUPPLYST lekman när det gäller livet efter detta ?

Prof: … (inget svar)

Victor: YOUR HONOR !!!

Domare: Ja, professor, du måste besvara frågan ..

Prof: Ja, som ett liv efter detta oinformerad lekman …

Victor: Bra! Inget fel med att vara ärlig ibland. (”Invändning” av Prof advokat …) Ja, ja jag dra tillbaka den anmärkningen. Du gör en distinktion mellan att vara intelligent inom ett smalt område av vetenskap och att du kanske inte är så intelligent och inte informerade och rent av obeläst inom afterlife frågor. Rätt?

Prof: … jag antar det … ja, rätt ….

Victor: Nå Professor du medgav att du inte har läst något om livet efter detta. Du medgav att du aldrig läst något verk av de forskare jag nämnde. Du medgav att du aldrig visat var, när, hur och varför forskare och jurister skulle ha fel när det rör bevisen för livet efter detta . Du medgav att man aldrig ska dra en slutsats utan att först göra en undersökning – de är dina egna ord … Kan du tala om för domstolen och världen sedan hur i hela friden du uppger att det inte finns något liv efter detta när du ALDRIG har undersökt livet efter detta, när du har ALDRIG motbevisat NÅGOT AFTERLIFE bevis eller läst något om livet efter detta verk av de stora vetenskapsmän som jag nämnde här tidigare?

Prof: … (. Tvekar .., svarar inte)

Victor adresserar domaren: – Herr domare, kan ni styra vittnet att svara på denna mycket viktiga fråga …

Domare: Ja, var god svara på frågan Professor ….

Prof: … (fortfarande tyst) …

Domare: Svara på frågan, eller jag kommer att hålla er för förakt av domstolen!

Prof: Jag saknar ord …

Victor: Okej, du erkänner då att du var helt fel ute när du påstod att det inte finns något liv efter detta, ja eller nej?

Prof: … Ja, jag antar att jag erkänner att jag hade fel i att påstå att det inte finns något liv efter detta …

Victor: Du medger att du har ingen bevisauktoritet alls om livet efter detta?

Prof: Nej … Jag har ingen auktoritet om livet efter detta ….

Victor: Du erkänner att det var fel eller en försummelse driven till sin spets från din sida när du uppsåtligen underlåtit att undersöka brillianta vetenskapliga afterlife verk av forskarna som jag nämnde innan du gjort dessa okunniga kommentarer om livet efter detta?

Prof. Ja, ja … Jag erkänner att jag var ganska försumlig i att inte undersöka verk av forskarna om livet efter.

Victor: En fråga som rör grundläggande förfaringssätt, medger du att du inte skulle ha kommit till några som helst slutsatser om livet efter detta innan du först motbevisat livet efter detta bevis och gjort förundersökningar om livet efter detta … eller hur?

Prof: Ja, rätt, jag hade fel när jag gjorde uttalanden om något jag inte visste något om ….

Victor: Skulle du be om ursäkt till alla de hundratals miljoner människor du förolämpade genom din fabulösa okunnighet om livet efter detta ….

Prof: … inget svar …

Victor: Alla vi här väntar PROFESSOR … Kan DU visa anständighet, integritet, ärlighet och ödmjukhet – och be alla människor du förolämpat om ursäkt?

Prof: … .. ___________________________

Slutplädering
Nedan följer en del av slutsummeringen till medlemmarna i juryn av advokaten Victor Zammit om professor Stephen Hawkings vittnesmål …

”Medlemmarna i juryn … följaktligen kan jag säga att professor Hawking enligt egen utsago, underlåtit att undersöka bevisen för livet efter detta. Han misslyckades med att visa var, när, hur och varför det vetenskapliga livet efter bevis inte kan vara rätt. Han medgav att han vet absolut ingenting om livet efter detta. Han medgav att han är helt okunnig om livet efter detta. Han medgav att han aldrig någonsin läst något om livet efter detta.

Denna professor misslyckades med att inse att utanför hans specialområde som teoretisk fysiker, har han ingen auktoritet alls att tala om, inte heller har han rätt att förolämpa, eller att smutskasta de som accepterar livet efter detta – särskilt, de forskare som brytt sig om att pröva livet efter detta först innan de kom till några slutsatser om livet efter detta.

Denna professor har felaktigt antagit att han är allvetande – att han är allvetande och ofelbar. Han trodde att han kunde medvetet vilseleda, vilseföra och förvilla allmänheten. Han utnyttjade sin ställning som vetenskapsman för att torgföra en personlig, icke-vetenskapliga negativa fördom om livet efter detta. Det är på sätt och vis bedrägeri, och ett försök att lura alla.

Den här professorns slutsatser kom inte från bevisföring. Hans slutsatser om livet efter detta kom från hans djupt rotade negativa personliga anti-afterlife fördomar.

Och jag säger er damer och herrar, det är uppsåtligt otillbörligt, väldigt orätt, ytterst olämpligt [av en person i hans position].

Denna Professor har felaktigt yttrat sig utan att informera sig om saken. Hans uttalande som står för att det finns inget liv efter detta kan inte godtas som ett objektivt faktum utan är en personlig åsikt som inte backas upp av vetenskapen. Han gjorde detta okunniga uttalande inte som forskare utan som en lekman. Han själv säger att som forskare bör man undersöka först innan man uttalar sig på ett sätt som kommer att skada människor överallt. Han medgav att han tog ingen sådan hänsyn. Eftersom hans synpunkter rapporterats i globala medier, blir det mycket allvarligt på global nivå.

Denna professor har själv förklarat att han varit professionellt försumlig genom att göra anti-afterlife uttalanden då han inte hade någon som helst kunskap om livet efter detta.

Han hänvisade aldrig till befintliga livet efter bevis och han hade aldrig anständigheten, artigheten eller ärligheten att hänvisa till de vetenskapliga bevis som andra briljanta forskare påvisat, att livet efter detta, enligt deras experiment, existerar. Det är en enorm försummelse från professorns sida. Och han hade dristigheten, fräckheten, och mage att säga att dessa lysande afterlife forskare – en del av dem på geni-nivå – är mörkrädda! Eller i andra hand, blir slutsatsen från professorns sida att de briljanta vetenskapsmän som accepterat livet efter detta är dumma!

Han använde sin ställning som professor i teoretisk fysik för att propagera för sina obevisade antiAfterLife negativa föreställning och fördom. Det står klart att det var egensinnigt och ett kolossalt maktmissbruk i händerna på någon som nu erkänt att han är helt okunnig om alla bevis för livet efter detta.

Denna Professor kan uppfattas vara lysande av vissa ateistiska, antiAfterLife kosmologer i eget smalt specialområde – om kosmisk vetenskap. Men inför er är han inte här som vetenskapsman. Han är här som en lekman som genom okunniga uttalande fått stor uppmärksamhet i medierna om att det inte finns något liv efter detta. Men ett stort problem är att många människor kan inte skilja vetenskap från negativa trosföreställningar. Det innebär metaforiskt att han har lett miljontals in i förvirring och mörker!

VI detta fall, kan jag inte se att ni behöver något annat alternativ än att finna honom ansvarig för sin grova vårdslöshet, för hans oerhört oetiska beteende, för att han har kunnat vilseleda folket och för att sprida mörker över hela världen. I samband med det har han här framstått som professionellt löjlig – något som historien aldrig kommer att glömma.

Ja, jag uppmanar er alla på grundval av de tydliga och definitiva bevis som lagts fram här att finna honom ANSVARIG.

(Någon advokat som vill försvara Professor Stephen Hawking är fri att kontakta mig för att försvara professorn. Jag skulle vara mer än glad att publicera något försvar, som kan motbevisa de frågor jag tagit upp.)

En advokat Presenterar skäl för Afterlife: http://www.victorzammit.com

KOMMENTAR

Det råder ingen tvekan om att Hawkings tvärsäkra uttalanden där han i absoluta termer förnekar Gud och livet efter detta är pseudovetenskapliga och inte ger stöd för honom som en professionell vetenskapsman.
Han är därmed en Pseudoskeptiker: Ordet pseudoskeptiker syftar på en person som driver ett osunt skeptiskt tänkande, som har inget att göra med ett utforskande sinnelag, öppenhet och vetenskaplighet.

Referenser för Hawking interview
Original: Litigation Lawyer Victor Zammit’s Cross-examination of Professor Stephen Hawking -(on the Claim by Prof Hawking that there is no afterlife): LINK
Stephen Hawking: Stephen Hawking makes it clear: There is no God
Stephen Hawking: The afterlife is a fairy tale.

Det kan vara olyckligt att Zammit helt utgår från – livet efter detta – istället för ett medvetande som är oberoende av kroppen (oberoende medvetande), det som flera idag pratar om som icke-lokalt medvetande (Larry Dossey, Deepak Chopra m fl). Visst även detta skulle Hawking m fl avfärda som paranormalt bullshit. Här ingår Remote viewing, telepati, prekognition, klarsyn mm som Zammit tar upp som bevis för after life. Men dessa fenomen kan endast användas som bevis för ett oberoende medvetande. Jag har därför avlägsnat detta från korsförhöret. Men det har ingen betydelse för vare sig det centrala innehållet eller resultatet.

Börje Peratt
Börje Peratt/Wikipedia

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Det här inlägget postades i Korsförhör och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Stephen Hawking i korsförhör

  1. Ping: Forskning och beprövad erfarenhet | Börje Peratt utforskare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s