Med grumlig sikt

Idag utsätts vi för en informationsmängd omöjlig att överskåda och hämta in. Det blir då alltmer angeläget att sortera ut vad som är meningsfyllt och vad som är snömos. Det blir alltmer angeläget att pröva fakta. Det blir faktiskt också alltmer angeläget att hålla sig borta från forum som är rena gifthärdar och så kallade gurus som levererar enkla konspirationsteorier på komplexa frågor.

Den vetenskapliga metoden och den journalistiska granskningen bör vara förutsättningen för all information. Det är angeläget med faktagranskning. Dock vet vi att här fallerar många och vi får istället en populistisk och osaklig spridning av halv-, osanningar och rena lögner. Ofta åtföljd av propagandaliknande direktiv.

”På klar sikt” kan i själva verket visa sig var ”Med grumlig sikt”.

”Robotfolket” (Mats Sederholm) eller ”människan är en maskin” (Richard Dawkins) vari ligger skillnaden? Grundsynen på människan tycks densamme, fast från olika håll.

Två slags ytterligheter där den ena kan definieras som antihumanistisk med en snedvriden vetenskap och den andra grundar sig i new age alternativismens vetenskapsförakt.


De extrema polerna får extrema uttryck

Antihumanismen får psykopatliknande uttryck och alternativismen tycks lida av vidskeplighetens okritiska tro på olika slags konspirationsteorier. Båda sidor lider av övertro på egna låsta dogmer och ibland i en narcissistisk grandios föreställningsvärld om egna insikter och förmågor.

Båda har paranoida föreställningar som gemensamma drag.
Man misstänker omgivningen för onda avsikter när det i själva verket är man själv som planterar dem. Båda har det gemensamt att man inte kan hantera att få sina uppfattningar ifrågasatta eller prövade. Båda har det gemensamt att man anser den egna personen väsentligt viktigare och mer speciell än omgivningen. Det leder till grumliga ideologier i alla avseenden.

 • I psykopatens fall rättfärdigar den bristande empatin övergrepp mot omgivningen.
 • Den narcissistiska personlighetsstörningens självglorifiering rättfärdigar en egen överhöghet gentemot omgivningen.
 • Dessa båda mentala störningar i kombination kan få katastrofala följder där Hitler är en arketyp.

Med grumlig sikt är det stor risk för att slå in öppna dörrar och skrika ut sina ”sanningar”. Det liknar den rabiata missionären.

Med grumlig sikt vägrar man ta del av innehåll och diskutera fakta och sätter sig över det man anser vara futtiga realiteter men som i själva verket är nödvändiga för all samverkan. Samtidigt förvandlar man egna avvikande uppfattningar till lösningar som ska genomföras. Hur då,  maktlöst?

Med grumlig blick kan man maktfullkomligt kräva att få sopa bort all annan makt. Såsom skedde i kommunistiska revolter. Och vad blev kvar? De mest maktfullkomliga och diktatoriska samhällen i modern historia. Röda Khemerna antagligen de värsta.

Med grumlig insikt kan man ha avsikten att eliminera ledarskap och makt men skapar istället egen. Kanske drivs man av ett flummigt självbedrägeri om sociala och ekonomiska förutsättningar för samverkan.

Visst finns det självorganiserande nätverk. Vi kan jämföra det med att släppa in människor i svampskogen och utgå från att de sedan samlas i mitten och delar jämt. Så sker naturligtvis inte om det inte är ett gemensamt middagsmål man plockar för. Men att tvinga på samhället den sortens kollektiva övningar är en fråga om makt så hur man än vänder och vrider på det kommer man inte undan det man vill sopa undan.

Ledarskap finns i många uttryck och former

Ledarskap kan delas och det informella kan ta mer plats. Men att påstå sig vilja eliminera ledarskap visar upp antingen en djup okunskap om samspel eller en dold agenda.

Låt mig ta ett exempel från djurvärlden och en babianflock
Då de dominerande dog av förgiftat kött och inte lämnade något kvar åt de underlägsna, som gjorde att de överlevde, skedde en förändring mot mer grooming och kommunikation. De hannar som tidigare inte velat slåss för herraväldet blev nu ledare och de ville fortsättningsvis inte slåss. Dock skedde en naturlig uppdelning på ansvarsområden och ledarskap inom dessa.

Men den primitiva ledardriften ligger i reptilhjärnan därifrån kan den självpåtagne alfahannen (läs gurun) manövrera omgivningen med både öppna och dolda ageranden.

Genom att eliminera alla andras förutsättningar står man själv kvar som tuppen högst upp. Jo den despotretoriken känns igen från flummvänstern på sjuttiotalet. Lägger vi så till en alltmer uppenbar psykologisk profil blir det än mer avslöjande.

En narcissistisk personlighet är svår näst intill omöjlig att nå fram till

Med paranoida drag följer en misstänksamhet som omöjliggör dialog och förutsättning för lyssnande. Det är ju narcissisten som äger sanningen och alla andra ska böja sig under den.

Med grumlig blick är risken därför stor för ett innehåll som för omgivningen blir motsägelsefullt och förvillande.

”Gurun” kanske inte vill bli beblandad med auktoritära politiska ideologier eller konstellationer ändå visar man i ord och handling sig representera just det. Alla andra ska underordna sig den stora ”sanningen” som bara Gurun äger. I själva verket är det snömos och dimma som spårar den grumliges blick oavsett hur många gånger man skriver ”på klar sikt”.

Börje Peratt

Fler reflektioner över fenomenet här:
Alternativismens motsägelsefullhet

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Propaganda, Pseudoskepticism, Vidskeplighet och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

50 kommentarer till Med grumlig sikt

 1. Linda B skriver:

  Vad intressant Börje att Robotfolket är skriven av Mats. Men det ska väl vara du som missar små detaljer om författarskap, du den store ”upphöjaren” av kvinnor. 😉

  • borjeperatt skriver:

   Jo Linda , nu är det så att debatten i mångt och mycket har rört Mats Sederholm och mig och då är det relevant i en jämförelse att nämna honom även om det finns andra medförfattare såsom Linda Bjuvgård.
   När det gäller dina synpunkter har jag bara konstaterat att de tycks mig väldigt omogna och okunniga som skrivna av en tidig tonåring. Och det är väl inget fel i det. Men när naiviteten och inkompetensen lyser igenom rörande mediafrågor blir jag naturligtvis överraskad. Visst har alla rätt att uttrycka sig och kommentera men då får man också räkna med att få svar på tal. Att blanda in könsfrågor då man inte har andra argument är inte heller så oväntat. En retorik måste vara smartare än så. /Börje

  • borjeperatt skriver:

   Linda Bjuvgård fortsätter skicka kommentarer som nu blir alltmer pajkastning och kränkande. Dessa åker i papperskorgen och vittnar om obalanserade uttryck som inte godkänns här. /Börje

   PS. Följ gärna tråden på Newsvoice så ser du nivån
   http://newsvoice.se/2013/08/23/borje-peratt-demokraterna-partiet-for-sverige/

  • Åsa B skriver:

   Halloj Börje, jag förstår att du skriver som du gör och undviker att racka ned på en ”kollega”. Har själv försökt traggla mej genom Robotfolket. Dålig svenska, hopplös struktur. Jag läste den på rekommendation men blev besviken. Visst finns det avsnitt som är intressanta men så övertydligt att man gäspar och måste läsa om för att komma ihåg vad det handlade om. Författarna påstår i princip att Sverige inte jobbar med och diskuterar kärnfrågor. Det är okunnigt och antagligen har de suttit på kammaren utan kontakt med övriga världen. Så summa summarum saknar de verklighetsförankring. Skriver man en roman behöver man väl kanske inte ha det. Som litteratur är den hur som helst undermålig.

   • borjeperatt skriver:

    Åsa, jo jag har läst boken och anledningen till att jag publicerar din kommentar är för att jag kan försvara boken. Har också verkligen försökt undvika kritik men stundtals blir det påfrestande. Att inspireras av Roald Dahl räcker liksom inte. Williams och det hemliga sällskapet som ska rädda världen från ondskan tycker jag fungerar men på halva omfånget. Frågeställningarna om media och makt kan jag också skriva under på. Misstron mot människor i stort är den stora skiljelinjen. Jag tror på människan och anser att en normalt funtad människa i en hyfsat god miljö aldrig riskerar att robotifieras. Kampen för överlevnad kan absolut skapa svåra mentala och hälsoproblem och de diskussionerna är nog bokens höjdpunkter. De hade ändå definitivt tjänat på en lektör/Börje

 2. sitra skriver:

  Det är intressant analys som artikeln presenterar. Provocerar båda ytterligheterna. Vågat. Tror att diagnoserna håller även fast det kan vara kontroversiellt att göra dom så tydliga. Ändå relevanta. Tyvärr stämmer bilden på dessa du kallar alternativister. Jag har gjort samma noteringar och kommit till liknande slutsatser. Dina blir bara så distinkta och precisa. Jag vill säga äntligen. Tack att någon har modet till klarspråk. Riktigt fyndigt och underhållande är det också.
  / Psykiatriker som föredrar den fega anonymiteten

 3. sitra skriver:

  PS är inte insatt i frågeställningarna som rör artikeln på Newsvoice men förstår att du även tagit initiativ till Demokraterna. Jag tolkar det också som ett idéförslag att diskutera men inte nödvändigtvis ställa upp i val. Eller har jag fel där? ./

  • borjeperatt skriver:

   Jo Sitra, det är ett förslag att diskutera, vrida och vända på med önskan om konstruktiva inlägg. Gärna nya perspektiv och ännu mer fakta.

   Jag lägger till: Det beror på uppslutning vad det leder till.

 4. Åsa B skriver:

  Börje, du skriver ”normalt funtad människa”. Det gäller ju inte Mats och Linda då skulle man väl inte så envist missförstå och vägra kommunicera. Du har ju gjort allt för att be om saklig diskussion men möts bara av rappakalja och rent nonsens. Det verkar faktiskt som att de inte förstår bättre.
  Du har en ängels tålamod. Men det är nog omöjligt att nå fram om någon saknar vad det nu är för att kunna förstå. Eller vad tror du?

  • borjeperatt skriver:

   Åsa, jag tror att det i grunden är engagerade och välmenande människor men har hakat upp sig på något som de ogillar och jag anar att det rör ”avlyssning” och samhällets kontroll.

   Vi delar helt enkelt inte synen på det. Det har tyvärr lett till en massiv förtalskampanj från deras sida. Inget jag kan göra något åt.

   Jo kanske har jag förvärrat det genom att beskriva dem som ytterligheter med väldigt naiva föreställningar, kopplat till vissa störningar som tydliggörs i deras kommentarer./Börje

 5. Åsa B skriver:

  Jo, så är det nog, du har trampat i deras klaver och det är nog oförlåtligt. De vill säkert som du skriver äga sanningen och så kommer du med andra perspektiv. Klara perspektiv som deras gumliga inte kan uppfatta.

 6. Åsa B skriver:

  såg att du bett om att få stänga av kommentatorsfältet och förstår det. Du kanske inte har lust att svara på en fråga men jag ställer den så får du kasta om du vill. Det gäller den här diskussionen om hierarkier. Minsta barn lär sig snabbt maktens hierarkier. Jag har förstått narcisstisk personlighetsstörning så att den som utsatts för kränkningar som barn får ett mörkt svart hål där dessa hierarkier omvandlas till omedvetna hot. Därför måste man ständigt vara på sin vakt. Det du beskriver som paranoid misstänksamhet. Men innebär det att man inte heller förstår att hierarkier finns och har funnits över allt? Jag förstår annars inte hur man förstorar upp dem som insikter som bara de har fått i en slags plötslig uppenbarelse.

  • borjeperatt skriver:

   Åsa, jag ska försöka ge ett svar men är ärligt trött på en konversation som hållit så låg nivå. När det gäller NPD så är det mycket riktigt som du skriver att kränkningar som barn sannolikt är den viktigaste orsaken.

   Det mörka svarta hål du nämner kan förklaras som bortträngning.

   (Bortträngning är enligt den psykoanalytiska traditionen en psykologisk försvarsmekanism och innebär att psykiska trauman och ångestframkallande tankar, önskningar och erfarenheter trängs undan från det medvetna till det omedvetna. I det omedvetna, menar teorins förespråkare, ligger de bortträngda minnet och påverkar motiv och handlingsmönster. Det är en allmänt accepterad teori att trauman kan leda till amnesi, fullständig glömska inför händelsen.)

   Med denna slags glömska kan man förklara att människor plötsligt kommer till nya ”insikter” som till exempel att det finns farliga hierarkier. Omgivningen som tar dessa som självklara blir naturligtvis förvånade när någon ska pracka på dem sådana information som vore den ny och insiktsfull.

   Narcissisten tycker att alla skall tänka som han/hon gör. Reglerna gäller endast vanliga människor men inte honom eller henne. Den sociala inkompetensens uttryck är därför inte eget fel utan andras. /B

   • Åsa B skriver:

    En sak till, ”fulretorik” är ett uttryck som M… använder ofta för att skylla ifrån sig då du försöker förklara eller beskriva vad som hänt. Du menar att det är för att han inte minns hur illa han blivit behandlad av andra och flyttar över detta trauma på dig ?

   • borjeperatt skriver:

    Tack Åsa, det var en iakttagelse som jag borde ha gjort. Det kan mycket väl stämma. Enligt psykoanalytisk teori så flyttas en obearbetad faderskonflikt över på andra manliga faderfigurslika personer som då blir offer för den utsattes trauma. Ja varför inte. Det skulle kunna förklara omöjligheten till dialog, hätskheten och oförlåtligheten. Men nu ska jag släcka ned för dagen. Tack för dina kommentarer och iakttagelser. 🙂

 7. borjeperatt skriver:

  Jo jag har flyttat över artikeln om Demokraterna till min debattblogg så jag har koll på inläggen om det nu blir några. Vill endast ha en saklig dialog där. /B

  http://newsvoice.se/2013/08/23/borje-peratt-demokraterna-partiet-for-sverige/

 8. sitra skriver:

  Börje, förstår om du är trött på den fruktlösa dialogen på din Newsvoiceartikel.
  Mycket där ger stöd för din artikel -om grumlig sikt. Mats är inte ute efter svar. Han propagerar sin uppfattning. Jag är inte helt säker på detta faderskomplex men hans besatta skriveri tyder på det. Han nämner (efter påstötning om konkreta svar) fyra frågeområden som du (nu när jag läst programmet) har bra svar på. Han nämner ”fulretorik” men står själv för den. Han beskyller dig för terror men är bevisligen den som står för just det. Mats blir också allt mer obalanserad därför var det klokt att stänga den tråden.

 9. SKepticon skriver:

  Va? Vad har hänt. Ska inte Mats och Börje stå på samma sida. Mycket bekymmersamt att läsa särskilt Mats inlägg på Newsvoice. Det enda ord som kommer för mig är sjukt. Jag gillade till skillnad från Åsa Robotfolket och fick ut mycket av den då. När jag läser vad Mats och Linda skriver om Börjes artikel om Demokraterna så inser jag att det egentligen handlar mest om dem. De diskuterar ju inte alls innehåll och inte alls sakfrågor. Sätter sig på sina höga hästar och pratar maktspråk som de säger sig vilja ha bort. Så trist att det visade sig vara en fet lögn.

 10. Chris skriver:

  I vanlig ordning så går du från klarhet till klarhet, och låter inte din skit grumlas. Stå på dig Börje! Det är sådana som du som bygger kultur i det vi kallar civilisation. Jag är ledsen om mitt inlägg utnyttjades av antihumanister för att skapa förvirring. Men förnuftet vinner alltid!

  • SKepticon skriver:

   Jag ville tacka Chris för länken till denna utforskarblogg och så dyker du upp här. Vore intressant att få höra mer av dig.

   Jag var på ett seminarium där Mats vitt och brett lanserade ”nya tankar” och även nya partier. Allt var ett spel för galleriet förstår jag nu. Men Börje du menar väl inte att de är antihumanister om jag förstått dig rätt. Jag gillar egentligen inte det här med anti men inser också att de är antidemokrater.
   Jo Mats och Linda ”tar inge skit” som de säger. Men istället så kastar de skit på Börjes artikel som sakligt och med fakta vill förklara läget i Sverige. De ger sig på en idé som är väl värd att diskutera.
   Kanske är felet den grandiosa självbilden men det ser man inte då man möter dem. Tvärtom de verkar hur ödmjuka och trevliga som helst. Bakom den fasade lurade något som nu får mig att känna kväljningar. Jag är väldigt skeptiskt lagd men hur kunde jag bli så grundlurad.

   • borjeperatt skriver:

    Jo Skepticon man kan bli förbannad då man känner sig lurad. Jag förstår att du inte giller det här med anti men antihumanism har en historisk bakgrund som jag beskrivit i flera tidigare artiklar. Att de med sina inlägg kan definieras som antidemokrater är nog mer korrekt. Jag tror att de ideologiskt har humanism som grund men att de i praktiken visar ett annat beteende. Och det kan väl gälla oss alla att vi inte riktigt lever som vi lär. /B

  • borjeperatt skriver:

   Tack Chris för din support. Håller med Skepticon, vill gärna hör mer från dig. /B

   • Chris skriver:

    Tack Börje! Jag håller just på att läsa Succebo som är mycket intressant och jag är fortsatt imponerad av ditt skarpa intellekt som ju är parat med ett stort humanistiskt patos.

    Jag vill även passa på att tacka för din artikelserie om näthat. Detta är ett gissel jag själv drabbats av. För närvarande finns en 65 sidor lång skvallertråd som helt tillägnats min person på forumet Flashback, fylld med förtal. Min advokat har dock avrått från att gå vidare i dagsläget för att inte skapa ytterligare uppmärksamhet i kvällspressen på något som vi inte kommer åt. Lagstiftarna måste få upp ögonen om vad som pågår!

   • borjeperatt skriver:

    Tack Chris,
    När de gäller förtal har jag sedan länge bestämt mig för att inte vistas i giftforum och således inte läsa vad som står där. Jag håller med dig om att det måste komma en lagstiftning eller kanske utnyttja den som finns. Det måste avdelas resurser och preciserade åtgärder med åtföljande möjlighet att både beivra och sätta stopp för den typen av ”gissel” du drabbats av.

    Naturligtvis utsätter jag mig för risker för ”smutskastare” om jag skriver artiklar. Men försöker (numera) sätta dem i sammanhang där det än så länge råder någon slags kontroll. /B

 11. CC skriver:

  Du skrev mycket bra och tänkvärt här. Det tog ett bra tag för mig (i det jag gör) att sortera fram rätt fakta bland en massa felaktig fakta osv. Jag litade helt enkelt lite för mycket på ”den sida” i debatten som jag själv tillhör, samt jag blev även vilseledd av den ”andra sidan”.

 12. sitra skriver:

  Har läst lite av vad båda parter publicerat och konflikten framstår märklig. Hur som helst så befinner sig författarparet bakom Robotfolket på gymnasial nivå både i analys och utformning emedan Börjes böcker håller kvalificerad akademisk nivå. Jag har sett doktorsavhandlingar som inte är i närheten av det Börje lagt fram. Vill påstå att det är banbrytande och för min del överraskande att vi inte hört mer om det.

  • borjeperatt skriver:

   Sitra, tack för ditt omdöme. Jag har ännu inte lanserat publikationerna som ingår i ett mångårigt forskningsprojekt under ett något kaxigt namn – om ”Medvetandets Uppkomst”.
   Två av tre böcker är publicerade (gissar att du läst en eller möjligen båda två), den tredje boken heter ”Försök Igen” och en epilog är på G. Så det som från början var tänkt som en trilogi blir med epilogen ett fyrtal, en tetralogi.

   Epilogen gör upp med antihumanisterna och superegoismens tidevarv. Just nu pågår en studiecirkelliknande diskussion kring innehåll och upplägg. Det har vuxit till en imponerade grupp. Alla har visat ett stort engagemang i detta något som gläder mig mycket.

   Ta också gärna del av aktiviteterna i föreningen Humanism & Kunskap. /B

   • sitra skriver:

    Jag påstår inte att din strategi är fel men nog skulle första boken Succébo hålla för en egen lansering.

   • borjeperatt skriver:

    Tack Sitra, du har säkert rätt i att min lanseringsstrategi inte varit så bra. Men jag har helt enkelt inte hunnit. Lite av det klassiska problemet med att lansera sig själv. /B

 13. Chris skriver:

  Det finns inga planer på att göra en filmatiserad utbildningsdokumentär på trilogin?

 14. Åsa B skriver:

  Halloj igen, ledsen om jag ställer irrelevanta frågor men jag skulle gärna vilja veta hur du ser på det här med hierarkier. Jag tycker att de som angripit din artikel på Newsvoice visar en nästan patetisk naivitet. Men ändå hur ser du på det? Förstår om du inte har tid 🙂

  • borjeperatt skriver:

   Åsa, det blir omöjligt att låta bli att svara på en så vänligt ställd fråga.

   Jag nämner makt och hierarkier utifrån flera perspektiv både i böcker och i artiklar. Att reda ut och sammanställa detta kräver en egen artikel men jag skriver här det som kommer spontant.

   På 70-talet pratades det ofta om ”samhällets fel”. Jag undrade då vad detta samhälle var. Och vilkas fel? Snart insåg jag att det var en omöjlig och som du själv är inne på naiv föreställning.

   Om man ser hierarkier som låsta mönster kan man naturligtvis identifiera makten och hävda att ingenting går att förändra ”inom systemet”. Historien visar gång på gång att så rigid är inte maktens strukturer. Även betongmakt kan rämna inifrån. Glasnost exempel på det.

   Det finns absolut strukturer som kämpar för att vidmakthålla en form och förmåga men omgivningen förändras ständigt och en dag står dessa former som reliker utan förmåga. (Naturligtvis kan en rämnad makt uppstå i ny skepnad och dess makthavare finna nya plattformar).

   Det finns hierarkier överallt i parbildning, familj och släkt och i alla de världar (grupper, organisationer, företag) vi har i samhället. Jag menar att det finns en psykologi och ett beteende som är generellt oavsett var. (Skrivit mycket om detta i Succébo-fröet till framgång, 2011).

   Presenterar det psykologiska maktspelen i kommande boken Försök igen. Har sammanfattat det i fyra olika fiaskobolagar (och fyra succébolagar). Språket är avsiktligt provocerande. En fiaskobolag som rör makt är ”Dominanslagen”.

   ALFA – Dominanslagen den starkes rätt att instifta orättvisa.

   Jag står över dig i kraft av status, hierarki, pengar och makt.
   Jag är viktigare än du och du är inte ens värd att stå i min skugga.
   Jag förväntar mig belöning för allt jag gör.
   Jag utnyttjar alla möjligheter att berika mig på din bekostnad.
   Jag ändrar på regler så att de passar mig och så att du förlorar.
   Allt ditt kan lika gärna bli mitt.
   Jag går alltid före dig i kön.
   Jag bryr mig inte om dig eller vad du säger.
   Jag kör över dig om du står i vägen.
   Jag har rätt att kränka dig och du har rätt att bli kränkt.

   Denna lag kan jämföras med alfahannarna i naturen och deras beteendemönster. Dessa går ut på att dominera och skrämma andra till underkastelse och lydnad. I människans värld är det ”rule by fear”. Det vill säga att styra genom hot och skrämsel. (Ur boken ”Försök igen” ännu inte publicerad)
   Naturligtvis finner vi även kriminalitet, maffia, företagshydran och de politiska despoterna här, i sista strofen Nyateisterna/antihumanisterna.
   /B

 15. Pingback: Alternativismens motsägelsefullhet | Börje Peratt

 16. F.J. skriver:

  New-Age-Gurun från Grumlig Sikt måste ha lämnat imponerande intryck på publiken på Hjärntvättningscentrum (Jordstrålningscentrum) då han höll föredrag om det nu är sant att det var så fullsatt där som det påstås. I och för sig , inget anmärkningsvärt med det då det rör sig om publiken som är från New Age-skaran , främst anhängare till konspirationsteorier.

  Även om du Börje har svårt för skeptikerskaran måste du nästan medge att det här artikeln var välskriven och återger exakt vad det handlade om http://www.vof.se/blogg/luddiga-konspirationer-pa-mats-sederholms-foredrag/

  • borjeperatt skriver:

   F.J. Jag har läst artikeln och finner den beskriva huvudpersonens uppträdande snarlikt som jag har uppfattat den vid diskussioner.

   Jag har inte svårt för skeptiker, tvärtom. Jag är skeptiker och anser att varje journalist och vetenskapare bör ha en skeptisk granskande utgångspunkt utifrån en så objektiv och ickeallierad position som möjligt.

   Du menar dock naturligtvis ”skeptikerskaran” såsom VoF anhängare. Som du antagligen redan vet anser jag de flesta inte vara skeptiker där utan pseudoskeptiker. Se Truzzis definition om pseudoskepticism.

   Om den angivna artikeln anger ”exakt vad det handlade om” kan jag inte uttala mig. Jag var inte där och även om jag varit där så är det fortfarande en subjektiv beskrivning som i och för sig kan delas av andra. Ingen person kan någonsin redovisa en objektiv exakt bild av en händelse utanför en extremt kontrollerad labbmiljö, den blir alltid subjektiv och ofta vinklad.

   Däremot känner jag igen beskrivningen om luddighet.
   Mats Sederholms egen kommentar på den länkade artikeln står för en självuppfattning om egen retorisk förmåga som i alla fall jag ifrågasätter.

   ”Återstår att se om ni mäktar med fakta, argumentation och empirisk bevisföring”

   Detta försvar för sin egen argumentation är tvivelaktig då han i dialog med mig varken redovisar fakta eller empirisk bevisföring trots att jag uttryckligen bett om det. /B

 17. F.J. skriver:

  Det som kan påstås utan bevis kan också avfärdas utan bevis. Annars hade det inte rört sig om konspirationsteorier. Särskilt när det är fråga om luddiga sådana. Då hade det hetat annat i stället.

  Robotfolket tar jag för vad det är, alltså en roman. Spänningsroman.

  • borjeperatt skriver:

   Varningar utan bevis skrämmer många och till slut tycker man att ”Vargen kommer” borde avfärdas. Jag avfärdade skräckvisionerna om 2011 och 2012 som just vad det var ”Domedagsprofetior? Nä”.

   Jag förstår också och kan till en del sympatisera med ”skeptikerskarans” irritation över det flumm och den ovetenskapliga hållningen från dessa ”troende”.

   Konspirationsteorier kan inte avfärdas lika lätt. Watergateskandalen växte fram ur det och likaså förståelsen för Svininfluensaskandalen. Vi var flera som redan 2009 ifrågasatte uppsåtet ”Svininfluensa spreds av förvillare”, vilket långt senare visade sig vara rätt. VoF har fortfarande fördömt Annika Dahlqvist för dessa avslöjanden. Detta är en skammfläck för VoF.

 18. F.J. skriver:

  Det här med domedagprofeter kategoriserar jag som religiösa sekter. Oavsett om det rör sig om frikyrkliga sådana, New Age sådana, UFO-profeter/Uppstigningsprofeter, Mayakalender-profeter.

  Det finns också ”vanligare” religioner utan dessa profetiska gurur , gurur gör oftast anspråk på allsanningsveteskap. Allt ”vet” de förstås. Dogmatiska och totalitära brukar ofta dess läror vara. Även om jag själv inte är religiös, uppskattar jag mer ”normalare” religioner än dess totalitära religiösa sekter, om man nu kan rangordna dessa, eller om jag skulle uttrycka min uppskattning efter en viss rangordning.

  Tro är tro. Och kräver inga bevis, annars hade det inte hetat tro. Helt olika kategorier enligt mig.

  Det här med konspirationsteorier tycker jag är en annan kategori. Det finns konspirationsteorier och konspirationsteorier. Och skillnader mellan dessa. Ibland gradskillnader och ibland rör det sig om helt olika arter av konspirationsteorier.

  Du har själv skrivit om chemtrails på ett avfärdande sätt. http://borjeperattdebate.wordpress.com/2013/08/06/chemtrails-eller-tors-askvigg/

  • borjeperatt skriver:

   Som du själv skriver, tro är tro och ska det bevisas så måste man ställa upp hypoteser och söka fakta för sin tro. En del trosföreställningar går inte att belägga åt någotdera håll. Du kan inte bevisa att Gud inte finns som en fristående påverkande existens och du kan svårligen bevisa att Gud finns som en fristående påverkande existens. Därmed är ateism lika mycket en trosföreställning som vilken Gudspredikande religion som helst. Det anses bevisat att Gud finns i hjärnan (från studier på hjärnskadade). Mest trovärdig i detta fall är en tysk läkare som opererat soldater. Dock har senare repliker visat olika resultat. En del har funnit samma ”Gudspunkt” andra ingenting.

   Jag tror inte på chemtrails i den omfattning som ”troende” gör. Skulle det finnas så är det i alla fall sannolikt inte i den omfattning som troende uppfattar så fort de ser ett avgasspår på himlen. Jag har inte kunnat se att något av de evidens man anför håller som bevis. Det finns en del Youtubevideos som är märkliga men vad dessa plan sprider ut är ju ändå inte belagt annat än som gissningar och hypoteser.

   Det sorgliga med att uppvisa ett skeptiskt perspektiv är som vanligt att man får rabiata påhopp från troende. Den sämsta formen av bevisföring är då troende hänvisar till försvunna bevis och borttrollade personer som minsann vet. Och detta fenomen gäller både troende och tvivlare. Själv försöker jag anta positionen ”jag vet inte” då jag är osäker./B

 19. Åsa B skriver:

  Halloj igen,
  Nu har jag läst det mesta av din bok Succébo-Fröet till framgång.

  Gosh vilket jobb du har gjort. Mycket imponerad. Någon mindre vältaliga hade krävt dubbelt så många sidor, åtminstone. Du har förmågan att från många vinklar och på många sätt att beskriva svåra saker. Sakligt, underhållande och pedagogiskt.

  – Om hierarkier, ett av flera teman ger du många nya ingångar. Din väg till att koncist klä av patriarkatet får extra beröm. Den här boken måste komma ut och tanken på en utbildningsfilm är lysande.

  Seminarium?

  • borjeperatt skriver:

   Tack Åsa, väldigt vänliga ord.
   Idén från Chris om utbildningsfilm ligger där och lurar och jag ser scener. Just nu är det ett annat filmprojekt som tar mycket tid då jag ska till St Petersburg och pitcha ”John Bauer Bergakungen”.

   Seminarium har jag å andra sidan tänkt en hel del på. Höll några under inledningen av 2013 och fick positivt gensvar. Faktum är att en del av åhörarna nu är inkopplade som lektörer på den tredje boken ”Försök igen” och även på epilogen som då blir en fjärde bok. Den kör vi nu en studiecirkel-lektörgrupp på. Jag skriver böckerna parallellt. Men Försök igen ska komma ut först helst före jul.

   Skulle behöva hjälp med att arrangera seminarium på böckerna. Ska undersöka det och återkommer. Kanske någon som ser detta har tips.
   /B

 20. Pingback: Alternativismen gör gemensam sak med antihumanismen? — Humanism & Kunskap

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s