Ett mönster av förnekelse, förakt, förtal – Fredrik Fridsten

Fredrik Fridsten tillhör en grupp individer som agerar samfällt på nätet mot enskilda som man anser har fel upplevelser, livsåskådning eller fel slutsatser. Deras attacker utgör en skymf mot mänskliga rättigheter. Det är därför angeläget att beskriva hur de agerar.

Antihumanister organiserar sig i ett antal föreningar, mest kända är Vetenskap & Folkbildning (Vof) och Förbundet Humanisterna. Deras centralfigurer är så kallade vänner till den ökända näthuliganen Gesus som jag redogjort för här tidigare.

Det som driver dessa individer påminner om en sektliknande samhörighet trots att de är spridda över landet. De förenas i sitt förakt för andra.[1]

De återfinns på olika platser i samhället och även på företag som man skulle tro representerar enbart medmänskliga värden.
På det sättet finns det likheter med andra (kanske mer) perversa avvikare som har ett gemensamt intresse där de använder nätet för att utbyta information och likt predatorer angriper oskyldiga.

Man sysslar med olaglig inspelning och kontaktar arbetsgivare, lokaluthyrare och andra för att förhindra möten. (När jag kontaktat arbetsgivare för att få reda på om de ger stöd till verksamheten blev det naturligtvis stor uppståndelse, det får inte ens en granskande journalist göra bara bullies.)

Man riktar in sig på människor som enligt dem har fel syn på hälsoförebyggande och orsaker till sjukdom. Man trakasserar dem som fått borreliarelaterad sjukdom i akt och mening att man inte anser det vara annat än fejk. En annan utsatt grupp är mediala rådgivare.

För övrigt är den här typen av paranormala förmågor trams och bedrägeri (Fredrik Fridsten).

Att sakna kunskap om fenomen och ändå uttrycka sig så tvärsäkert dömande är per definition pseudoskepticism.. (se även eng wikipedia)

Susan Blackmore, som förlorade sin tro på parapsykologi och 1991 blev medlem i skeptikerföreningen CSICOP, beskrev senare [denna rörelse i] vad hon kallade för ”värsta sortens pseudoskepticism”:

”Det finns några medlemmar hos skeptikergrupper som tror att de vet det enda rätta svaret före att någon utredning genomförts. De verkar inte vara intresserad av att väga alternativ, undersöka konstiga påståenden, eller pröva psykiska erfarenheter eller att förändra sig själva (Gud förbjude!), utan enbart främja sina egen speciella tros struktur och sammanhållning.[2]

När Fridsten nu riktar sin ilska mot mig så gör han det genom att utan tillåtelse använda och manipulera en bild som jag äger upphovsrätt till. Han lägger på sin egen blogg ut en lång mailkonversation. När jag i personliga mail försökt kommunicera direkt med honom för att på stopp på hans beteende lägger han istället ut konversationen. Jag har inget att dölja men hans agerande vittnar om ett beteende som knappast följer sedvanlig social kompetens. Naturligtvis får han med sig sina fränder och påhejande kommentarerna på hans blogg är undantagslöst från den sk skeptikergruppen (som jag förövrigt döpt om till pseudiker).

Förnekelse

I en kommentar förnekar Fridsten att han bryter mot några lagar och avvisar att han med sina förföljelser av människor med andra livsåskådningar gör intrång på mänskliga rättigheter. Han menar sig inte heller bryta mot sin uppdragsgivares policy angående sociala medier. Låt oss ställa några frågor om det.

 • Bryter Fredrik Fridsten internationell och svensk lag?
 • Kränker Fredrik Fridsten mänskliga rättigheter genom att ägna sig åt trosförföljelse och söka förhindra människors rätt till fridfullt umgänge (mötesfrid)?
 • Följer Fredrik Fridsten sitt eget företags policy?

Capgemini policy: Sociala medier Riktlinjer

Dessa riktlinjer har tagits fram för alla medlemmar i gruppen att följa varje gång man bidrar till online sociala plattformar där det finns referenser till eller en potentiell effekt på Capgemini.

UPPFÖRANDE

Ditt beteende på nätet bör vara förenligt med vår affärsetiska kod.

Förtroende är den viktigaste delen i att bygga relationer på nätet. Bygg förtroende genom att hålla en respektfull ton, även om du inte håller med andra.

SEKRETESS

Lämna inte ut information om … andra personer, missbruka inte personuppgifter, eller publicera bilder utan deras tillåtelse.

UPPHOVSRÄTT

Följ lagar och förordningar och i synnerhet lagar som reglerar immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och varumärken. Du får inte publicera innehåll eller vidta åtgärder som bryter mot lagen eller bryter mot koncernen eller någon tredje parts immateriella rättigheter.

Hur rimmar Fredrik Fridstens agerande med svensk lag och med Capgeminis policy?

Capgeminis avslutande uppmaning: … Framför allt använd gott omdöme, vara lyhörd för andra och göra dig besväret att lyssna och förstå.

– Fredrik Fridsten är polisanmäld och ligger under utredning för åtal mot upphovsrätt och för ofredande.
– Fredrik Fridsten är associerad till den hetsgrupp som under en längre tid förföljt mediet Terry Evans.

Förnekelse av tillhörighet

När Fridsten ställs mot väggen förnekar han tillhörighet till dessa grupper.
– Han försvarar sitt eget agerande med att han tycker mobbarbeteendet var kul. Och han råkade bara hamna där … Han bara råkade hamna i en VoFgrupp som njöt av att trakassera … [2]

Attack mot en granskande journalist

Fridsten är liksom många andra voffare naturligtvis störd över att någon kritiserar deras trakasserier. Vad ska man då finna att attackera hos mig? Vilka motiv anger Fridsten att jag har för att bedriva min granskning av dem?

”Det finns skäl att misstänka att han [BP] är sur för att han inte har fått redigera på Wikipedia i den utsträckning han önskat.

KOMMENTAR: Det är viktigt att förstå att den grupp som Fridsten ingår i har som mål att kontrollera vissa artiklar på Wikipedia, däribland sådana som man betraktar som fientliga. Vetenskap och Folkbildning försöker kontrollera Wikipedia.
Således ligger artikeln om mig illa till. Kommentarer om voffarnas angrepp på Wikipediaartikeln ”Börje Peratt” kallas numera för en VoFkampanj. ”Sidan [som legat ostörd i många år] började angripas av vofadministratörer i omedelbar anslutning till Peratts kritiska artiklar om Vof.”
Att man därmed bryter mot Wikipedias riktlinjer torde stå klart för alla.

Bakgrunden

Jag hade ganska länge granskat Vof/antihumanisterna men deras angrepp på mig tog fart efter mina artiklar om ett känt medium, Terry Evans.

Terry Evans hade skickat ut en pressrelease och bett journalister komma till hans utbildningscentrum för att med egna ögon granska den verksamhet som voffare förföljt och kränkt under flera år. Resultatet blev två artiklar Terry Evans under attack
och Terry Evans ett framgångsrikt medium

Fredrik Fridsten: ”Sedan Terry Evans metoder starkt ifrågasatts av kritiskt tänkande [nåja] individer, har han [BP] resolut stått vid sin hjältes sida [oskyldigt offer] och skrivit artikel efter artikel där han med hårda ord beskrivit skeptikerna [pseudikerna] som ”Näthuliganismens sjuka värld”Antihumanister – samhällets största hot” etc.”

Jag betraktar således Terry som ett offer för kränkningar mot mänskliga rättigheter. Något som en kritiskt granskande journalist bör belysa.
Vill man kritisera en yrkesgrupp eller utövare finns mer civiliserade sätt.

”FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna – Artikel 18: Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet… att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning”

Fridsten refererar till en SVD artikel som om det vore första gången jag blev publicerad. Lägg märke till ordval:

När han så äntligen fick en insändare publicerad i Svenska Dagbladet verkar framgången ha stigit honom åt huvudet, men där fanns det kanske gott om plats.

Jo jag förstår att just den artikeln [3] sticker i ögonen.

Förvirring

Fridsten har först förnekat samhörighet med Vof och vill sedan betona sin vänskap med nättrollet Gesus i Näthuliganens vänner.
Fredrik Fridstenkommentargesus

Nät-troll och jantelagen

En undersökning presenterad i CNN beskriver dem som sadistiska psykopater med ett ständigt behov av att trycka ned andra. [4]
Det är därför viktigt att förstå att det är en besatthet hos personer som Gesus. Man tycks ha ett behov av att hämnas på utvalda personer som på något sätt uppvisar kvalitet, egenskap och förmåga som man aldrig själv kommer i närheten av. Beteendet utgår från självförakt och hämtar näring från den djupaste avund. Dessa mönster av förakt drabbar andra oskyldiga.

Att då personer som Fredrik Fridsten är aktiv påhejare av dylik pervers antihumanism kan inte annat än återspegla en egen vanställd uppfattning om mänskliga fri- och rättigheter.
Av dessa skäl betraktar jag denna hetsgrupp och dess individer som en tragisk liten sekt men alls inte ofarlig för samhället.

Fredrik Fridsten har vid flera tillfällen påstått att mina artiklar går ut på att avskeda honom. Det är ett grovt missförstånd. Mina artiklar går ut på att granska beteenden som i hans fall går stick i stäv med värderingar han påstås företräda. Då är det angeläget att tydliggöra vad som gäller. Det är en granskande journalists uppgift.

Börje Peratt

Referens

1) Per-Anders Forstorp: ”Makten över folkvettet – skeptiker i svensk offentlighet” (länk)
2) JE Kennedy, ”The Capricious, Actively Evasive, Unsustainable Nature of Psi: A Summary and Hypotheses”, The Journal of Parapsychology, Volume 67, pp. 53–74, 2003. See Note 1 page 64 quoting Blackmore, S. J. (1994). Women skeptics. In L. Coly & R. White (Eds.), Women and parapsychology (pp. 234–236). New York: Parapsychology Foundation.
3) Fullt möjligt förena tro och vetenskap (Urpsrungl rubrik: Sturmark har byggt upp en huliganrörelse) Svenska Dagbladet 23 mars 2012
4) Survey: Online trolls are ‘everyday sadists’ (länk), Doug Gross, CNN, Februari 11, 2014

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Antihumanister, Cybermobbning, Pseudovetenskap och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Ett mönster av förnekelse, förakt, förtal – Fredrik Fridsten

 1. Jonas Karlsson skriver:

  Inlägget där bilden och mejlkonversationen med dig fanns med postades ju för över två år sedan, det är väl ändå detta inlägg du menar:
  www
  .
  kritiskanyheter
  .
  se
  /2012/01/09/
  terry-evans-vanner/

  Varför skriver du detta inlägg först nu?

  • borjeperatt skriver:

   @ Jonas

   Ledsen brydde mig inte om att kolla länken. Nej den du anvisar är en tredje artikel som jag nu läser för första gången. Kan konstatera att han skriver väldigt mycket och refererar hit och dit men det blir sammantaget en bekräftelse på att han förnekar de centrala frågeställningarna som är brott mot lagar och policy.

   En maildialog kring 2012 tycktes leda till överenskommelse om att ta ned artikeln där han bröt mot upphovsrätten genom att använda min bild och förvanska den. Så den Fridstenartikeln togs då bort.

   I år fick jag tips om att han återpublicerat den. Då har den trots vår överenskommelse således lagts upp igen och varit publicerad kring ett år eller mer med en bild som jag har upphovsrätt till.

   Jag kontaktade återigen Fridsten i början av 2014 och sa att nu var artikeln polisanmäld. En utredning om åtalförberedelse för ofredande inleddes. Den artikeln försvann sedan men då blev jag uppmärksammad på ytterligare en artikel där han lagt ut en lång maildialog med mig. Den innehöll inget graverande men jag fann hans agerande tillräckligt intressant för en längre granskande artikel.

   Fridsten bryter mot svensk och internationell lag och sitt företags policy. Han förnekar detta och kommer med märkliga bortförklaringar. Dags att han och andra förstår att det blir konsekvenser. Med de nya direktiv som Alliansen nu föreslår skruvar man ytterligare åt tumskruvarna kring näthat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s