VoF – Mörkrets krafter

Vetenskap & Folkbildning och Förbundet (anti)Humanisterna utgör en större fara för samhället och demokratin än människor förstår. De återspeglar ett söndrande och förföljelser som i Sverige verkat i över 30 år och 0rsakat en avhumanisering i samhället.

Det startade i England och USA
Den brittiska rasbiologen Julian Huxley (1887-1975) och den amerikanska marxisten Paul Kurtz (1925-2013) fann varandra och ville ta över världen med plansamhälle som grund. De insåg snart att antihumanism inte var ett gångbart begrepp och försökte tidigt lägga beslag på det positivt laddade begreppet humanism. Deras metoder syftade till en oblodig revolution ersatt av mental krigföring, komplotter och ryktesförstöring. (Mer utförligt i boken Tolv Sinnen sid 20 f.)

Paul Kurtz, professor i filosofi vid State University, USA (finansierad av Nelson Rockefeller) blev ordförande i Humanistunionens styrelse. I Sverige var det kollegan Sven-Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH som fick ansvaret att bygga upp den armé inom ”Vetenskap och Folkbildning” som skulle komma att stå för en rasering inte bara av akademins hedersbegrepp utan även av normala medmänskliga traditioner.

Sven-Ove Hansson anstiftade förföljelse av enskilda människor i stalinistisk anda. På senare år har den jakten främst letts av Hanssons protegé på KTH Jesper Jerkert och av Dan Larhammar vid Uppsala Universitet.

Christer Sturmark har lyckats ta sig in i Vetenskapsakademin och medverkat till att åsidosätta etiska förhållningssätt med besynnerliga utnämningar som hans förlag står för. Den sammankopplingen med Vetenskapsakademin är minst sagt ohelig. I jakten på att underminera misshagliga kollegor och samhällsmoral spelade också Martin Ingvar, professor vid KI en betydande roll.

Man har ganska snabbt lyckats bredda armén och lyckats infiltrera Sveriges Radio (Amanda Duregård, Martin Wicklin /Tredje Statsmakten, Stina Näslund/FILT), Sveriges Television och Kunskapskanalen, Smittskyddsinstitutet (Annika Linde), Socialstyrelsen (Anders Tegnell), en rad institutioner, kommuner och företag.

Förmågan att alltid få in de sina i media kan bara bero på att man har mycket goda försänkningar i beslutsordningen och dessutom är finansierad av starka krafter.Vilket blev uppenbart under Svininfluensakampanjen 2009 då de med all kraft gav stöd till vaccinering och attackerade dem som var skeptiska till ett ofullständigt vaccin.

Dan Larhammar tycks ha fritt tillträde till både SR och SVT och får regelbundet bre ut sin uppfattning och sina påståenden, liksom andra voffare som rymdfararen Fuglesang som förlorat mycket trovärdighet efter spektaklet i Almedalen där han sluddrande I SVT direktsänd Debatt försöker framstå opåverkad av homeopatiska sömnmedel [1]. Nu skall han byggas upp igen och deltar i ”Smartare än en femteklassare”.

”Skavlan”, ”Fråga doktorn”, vetenskapsredaktionerna och i stort sett vilket program som helst på SVT och SR kan plötsligt besökas av dessa antihumanismens propagandister.

Annika Linde styrde under hela svininfluensahoaxen över Text-TV som blev Smittskyddsinstitutets propagandaverktyg där hennes ihopsnickrade siffror ersatte de faktiska. Anders Tegnell gör nu motsvarande på Lindes tjänst och har basunerat ut att en som dött i svininfluensa är en pandemi. Ja han svänger sig fortfarande med det begreppet fast det aldrig varit en pandemi. Syftet är att skrämma befolkningen till lydnad och ta vaccin. Jag föreslår Tegnell att läsa historien om fåraherden som skrek ”Vargen kommer!”. Folk blir nu misstänksam mot all slags vaccin.

Svininfluensan var således aldrig en pandemi trots att Wikipedia, läkemedelsindustrin och Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten eftersträvar att övertyga alla om det. Syftet bakom Tegnells avsikter kan vi bara spekulera om. Han avancerade efter detta som chef och fick höga poster nu vid Folkhälsomyndigheten. Hans avskedsord i TV var:

”Skulle det hända igen skulle jag agera på samma sätt.” (Anders Tegnell)

Anna Bäsén, din ”journalistik” är köpt propaganda!

Under april 2014 publicerade Anna Bäsén artiklar mot naturmedicin i Expressen åtföljda av Larhammars krav på lagar mot kvacksalveri. Dessa lagar finns redan!
Det finns absolut tveksamheter hos en del alternativa utövare men att blanda ihop dem med seriösa är som att låta Lex Maria-fall representera all sjukvård. Så vad låg då bakom denna plötsliga Expressenkampanj? Att behandling av blodet med naturmedicin kan vara svar på cancerns gåta där den så kallade skolmedicinen (borde kallas industrimedicin) med miljarder i forskningsmedel stått still? De så kallade alternativen anses av mörka krafter vara hot (mot kapitalvinst) och inte kompletteringar för hälsovården. I stora delar av världen ser man naturmedicinen som ett naturligt komplement inom läkarvården dock inte i Sverige.

En annan mycket rimlig fråga till Anna Bäsén är varför hon inte undersöker läkemedel och metoder som gör oerhört mycket större skada på samhälle och folkhälsa såsom Tamiflu (svininfluensamedicin) och en rad andra läkemedelsprodukter. Sanningen är antagligen att man biter inte i den fot som föder en. Samma fråga går till Stina Näslund på produktionsbolaget Filt som gör program för Sveriges Radio. Näslund har gjort över 300 program av Kropp och Själ sedan 2004. Jag hittar inget kritiskt om Tamiflu eller massvaccineringen och inget om ”själ” heller för den delen. Bäséns och Näslunds så kallade journalistik är snarare propaganda som kan liknas vid den som makten använder för att förtala människor, pulvrisera sanningen och skrämma grupper som råkar tänka eller vara annorlunda.

Hydran

Det är nu utan tvekan en obskyr organisation (jag kallar den hydra) med gott om pengar och resurser och tillräckligt med makt för att kunna åsidosätta demokrati och genomföra en propaganda riktad mot den fria människans valmöjligheter.

Internationell historisk bakgrund

Julian Huxley såg redan på 1930-talen en möjlighet i att utnyttja humaniströrelsen för sina idéer. Syftet med att kapa humaniströrelsen var att inrätta en världsregering:

– ”We look to the development of a system of world law and a world order based upon transnational federal government.”

Här förklarades biologisk evolution och arvshygien avgörande för människans framtid. Jämför sedan med nedanstående citat av D Rockefeller 40 år senare:

”Det hade inte varit möjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade haft full insyn av media under dessa år. Nu är emellertid arbetet mycket mer sofistikerat och vi är beredda att marschera mot en världsregering. Den övernationella suveräniteten av en intellektuell elit och av världsbankirer är förvisso att föredra framför det nationella självbestämmande som utövats under de senaste århundradena.” David Rockefeller 1991

Vad vill man då uppnå med sin världsarmé. Ja det tycks inte bättre än det som Nordkoreas diktator sysslat med sedan man tog över makten där.

”… den faktiska elimineringen av de lägsta och mest degenererade typerna,”… ”De lägsta skikten reproducerar sig för fort därför … får de inte ha alltför enkel tillgång till understöd och sjukvård så att man inte förhindrar det naturliga urvalet som gör det lätt att avla barn eller få dem att överleva, lång arbetslöshet bör därför vara en grund för sterilisering.”
(Julian Huxley, The uniqueness of Man, 1941)

Julian Huxley Google

Aldous Huxley (Julians halvbror) sa i ett tal på Berkeley Universitetet den 20 mars 1962, strax innan sin död, att ”Brave New World” och Orwells ”1984” inte var enbart fiktiva utan beskrev en plan utformad av eliten för att kontrollera och förslava samhällen.
Paul Kurtz skulle bli Julian Huxleys vapendragare i den slutliga omformningen mot en renodlad antihumanistisk agenda.

Bildande av en falsk skeptikerrörelse
I kampen ingick att infiltrera (entrism) strategiskt viktiga institutioner i samhället, liksom att stjäla och förvandla motståndarnas begrepp och slagord.
Här föddes skeptikerrörelsen som blev de i många fall okunniga och outbildade fotsoldater som skulle likt Nazijugend utföra grovarbetet. Kurtz blev också den som anstiftade kritiken mot och förföljelsen av de som var intresserade av den transpersonella psykologin och han skrev A Skeptic’s Handbook of Parapsychology (1985).
Under 1976 års kongress för American Humanist Association instiftade Kurtz och professor Marcello Truzzi CSICOP, The Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, numera förkortat till CSI. Denna organisation skulle undersöka fakta angående transpersonella fenomen, men målet blev istället att bekämpa livsåskådningar intresserade av alternativ (hälsa, andlighet, kost).
Inom några år efter grundandet av CSI tog Truzzi avstånd från organisationen, eftersom han ansåg att den bestod av falska skeptiker som inte var intresserade av att undersöka sanningen. Truzzi myntade uttrycket pseudoskepticism då aktörerna baserade sina aktioner på fördomar och dogmatisk retorik vilket strider mot naturvetenskapliga ideal.

Men vilka ingår då i den elit som man nämner? Många ledande politiker har vetat att den mörka kraften i högsta grad är verklig. De som vetat för mycket, eller vägrat lyda har undanröjts. Dag Hammarskjöld och John F. Kennedy var två av dem. Kennedy varnade i ett tal 1961 för en hemlig organisation.

”Blotta ordet hemlig är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle…” …”det finns en internationell konspiration som har stort inflytande på det internationella fältet.” (John F. Kennedy-National Press Club Speech, 1961)

”Människan är handikappad av att stå ansikte mot ansikte med en konspiration så monstruös att hon inte kan tro att den kan vara sann.” (Edgar Hoover chef för FBI under 48 år)

”USAs största män inom handel och tillverkning är rädda för någonting. De vet att det finns en kraft någonstans, så välorganiserad, så subtil, så vaksam, så sammansvetsad, så komplett, så närvarande, att de passar sig för att tala tydligt när de fördömer den.”(President Woodrow Wilson)

Helt naturligt är det svårt för människor att kunna förlika sig med en kraft som förstör jorden och underminerar liv. Men det är just vad som pågår. Den mörka kraften verkar mot medmänsklighet och mot livet! Deras ambition torde vara global kontroll.

”Kost, vaccinationer och lagar i kombination kommer från tidig ålder att skapa den slags karaktär som myndigheterna önskar, och varje form av kritik av makten, kommer att bli psykologiskt omöjlig.” … ”Massorna kommer inte tillåtas att förstå hur deras övertygelser kommit till. När tekniken fulländats kommer varje regering som varit vid makten i en generation att kunna kontrollera dess massor helt utan behov av arméer och polis.”… (The Impact of Science on Society. Bertrand Russell)

I Sverige är det således Vetenskap och Folkbildning, Sturmarks (anti)Humanister och deras följe som tyck vara fotsoldaterna som leder mörkrets väg. Bakom dem en hydra där läkemedelsindustri, multinationella livsmedelsföretag och internationell vapenindustri ingår.

Man kan här lägga till att den anonymitet som Vof och antihumanisterna använder sig av i debatter är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle. De försvarar sina fiktiva ku klux klan masker med att gnälla högt om någon ”outar” dem, det vill säga finner deras riktiga namn och använder dem.

Börje Peratt

Referens
1) Video: Christer Fuglesang sluddrar efter homeopatisk överdos, Torbjörn Sassersson, Newsvoice, 8 Juli, 2011.

Extern Länk

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Antihumanister, Kungliga Vetenskapsakademin, Pseudoskepticism och märktes , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

32 kommentarer till VoF – Mörkrets krafter

 1. Humann skriver:

  Om det är som du påstår, varför får de hålla på? Varför är det inte fler som protesterar?

  • borjeperatt skriver:

   Jag tror att det förefaller så skrämmande så att de allra flesta vill blunda och hoppas att det går över av sig själv. ”De där sekteristerna är inget att bry sig om” har jag hört. Jag tror det är värre än man anar.

   • Lennart Forsberg skriver:

    Eller så har du helt enkelt fel…

   • borjeperatt skriver:

    Lennart, när jag upptäckte dessa mörka krafter kring 2009 var det nästan som en chock. För varje ny research blev det värre. De flesta vill inte tro att denna nyateism och antihumanism är organiserad. Än mindre dess antidemokratiska och samhällsfientliga agenda. Det naturliga blir då att blunda. Jag gjorde en grundlig utredning. Presenterad i flera artiklar. Möjligen lägger jag här ut en kommande bok med utdrag. Det tycks angeläget just nu.

 2. Pingback: VoF-Mörkrets krafter |

 3. Zapp skriver:

  Intressant artikel, och kul att du uppmärksammar kopplingen mellan den internationella Vapenindustrin och Voff/Antihumanisterna. Skulle vara intressant att se dig göra en djupare kartläggning över hur de får pengar från Vapenindustrin. Alla känner ju tlil läkemedelsindustrins stora mutor till de här ”föreningarna”, men jag vet att minnst lika mycket kommer från Vapenindustrin.

 4. Sandra skriver:

  Rensar ganska friskt bland kommentarerna nu när bara 2, såklart positiva (surprise!!) är publicerade? 😉

  Underhållande läsning. Tack för den.

  /Sandra

  • borjeperatt skriver:

   Sandra tack för uppskattande ord,

   När det gäller vad du rensar vet jag inte vilken artikel eller sida du avser men jag kan säga att jag släpper inte genom vad som helst här heller vare sig de stöder eller är emot.
   Dock har jag fått så många mail och kommentarer (opublicerade) att jag kanske nu kommer att lägga ut fler artiklar/studier och mer om detta antihumanismens/nyateismens fenomen. En serie som bemöter ”den egoistiska genen” och det materialistiska synsättet.

   /Börje

 5. Fredrik Bendz skriver:

  Varför framställer du det som att Julian Huxley tyckte att det var bra att förvägra fattiga sjukvård, samt att tvångssterilisera dem. Tycker du inte att det är oärligt? Tänk om någon skulle göra samma sak med dina citat? Förtal är allvarligt även när den förtalade är död.

  • borjeperatt skriver:

   Fredrik Bendz din kommentar skulle kunna vara skolexempel på pseudoskepticism. Du har således inte läst Julian Huxleys egna texter där bland annat denna text finns med och även citerad i en hyllningsskrift till Julan Huxley.

   ”… den faktiska elimineringen av de lägsta och mest degenererade typerna,”… ”De lägsta skikten reproducerar sig för fort därför … får de inte ha alltför enkel tillgång till understöd och sjukvård så att man inte förhindrar det naturliga urvalet som gör det lätt att avla barn eller få dem att överleva, lång arbetslöshet bör därför vara en grund för sterilisering.”

   (Julian Huxley, The uniqueness of Man, 1941)

   the virtual elimination of the few lowest and most degenerate types”

   Hubback D. Julian Huxley and eugenics. 1989. In Keynes M. and Harrison G. A. (eds) Evolutionary studies: a centenary celebration of the life of Julian Huxley. Macmillan, London.

   Det finns än så länge till och med på engelska wikipedia innan guerillan slagit till med sina historieförfalskande redigeringar. Jag har lagt in google sidan som bild i artikeln. Sedan kan du söka själv. Forskning innebär att gå till källorna det som pseudoskeptiker aldrig gör. /B

   • Fredrik Bendz skriver:

    Intressant att du raderade min kommentar istället för att godkänna den. Jag får väl svara mer utförligt i ett forum där jag inte blir censurerad av någon som inte vill se sanningen för att han redan har sett Sanningen™.

   • borjeperatt skriver:

    Fredrik, en pseudoskeptiker förutsätter sin egna subjektiva verklighet gälla alla andra. Nej jag har inte raderat några av dina kommentarer. Däremot är denna blogg inte min vardagliga yrkesverksamhet utan närmast en fritidssyssla som får stå på vänt för mer angelägna filminspelningar, utbildningar, resor och föreläsningar. Och inte minst släkt och vänträffar nu i semestertid. Denna fredagförmiddag tar jag mig an dina texter som skickats i veckan. Och kan enkelt svara dig att alla citat som hänförs till Julian Huxley kommer från Julian Huxley. Nu när jag googlar på citaten så hittar jag en diskussion på Engelska Wikipedia som indikerar tvivel på glorifieringen av Julian Huxley och som använder motsvarande citat som jag publicerat. Enligt försvararen av Julian Huxley är de feltolkade. Jag överlåter på var och en att läsa och tolka de engelska texterna.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3AJulian_Huxley

    Ja det är möjligt att man feltolkar. Kan du skriva en utförlig kommentar och referera till nämnda citat (med länkar) och förklara hur de är feltolkade?
    /BP

 6. Gerd skriver:

  Ibland är det svårt att veta om det du skriver är på allvar eller någon slags satir. Om jag inte visste bättre så skulle jag nästan tro att du är en shill vars syfte är att förlöjliga den antivetenskapliga falangen.

  Rolig läsning för övrigt.

 7. Pingback: Lasse Strömberg (V): lågpannad kretin | Börje Peratt utforskare

 8. I’m now not positive the place you’re getting your info, however great topic. I must spend some time studying more or figuring out more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

 9. Pingback: Mörkrets krafter slår ut alternativ medicin med hjälp av press, SVT och SR | Börje Peratt utforskare

 10. Pingback: Är alternativ medicin i fara? | Börje Peratt utforskare

 11. Pingback: SVT vridet? | Börje Peratt - Debatt

 12. Pingback: Skeptiker-hydran: CSICOP under förfall | Börje Peratt utforskare

 13. Pingback: Journalister i ledband | Börje Peratt - Debatt

 14. Pingback: Visionen om frihet | Börje Peratt

 15. Pingback: Tillbaka till friheten — Humanism & Kunskap

 16. Pingback: ”Jag är skeptisk” medläääm! | Läkaren som vägrade ge upp

 17. Pingback: Pandemi | Vetapedia

 18. Pingback: Pandemi — Humanism & Kunskap

 19. Pingback: Offer för den svenska antihumanismen | Börje Peratt utforskare

 20. Pingback: Grönsaker och citrusfrukter mot inflammation i blodet | Läkaren som vägrade ge upp

 21. Pingback: Vaccinbluffen ett bedrägeri som sprids av SVT | Börje Peratt utforskare

 22. Pingback: Nya forskningsresultat ger stöd till Erik Enbys teori om inflammationer i blodet — Humanism & Kunskap

 23. Pingback: Pandemi – Vetamera

 24. Pingback: Helig vrede besegrar blint hat | Börje Peratt - Debatt

 25. Hjördis Herlitz skriver:

  Självklart finns det sammankopplade Hydra-organisationer, som har som syfte att hjärntvätta folket med hypnoslögner. Vi är alla offer för dessa krafter. Några av oss vill SE vad som pågår. Det är förstås oerhört svårt att SE, om man inte vill SE. Många vill tro på att vi väljer fritt…. Vi väljer INTE: Vi är styrda oerhört listigt och kraftfullt. Vi försvarar oss på olika sätt, för att slippa SE när det bränner….. Hur man ska komma åt alla Hydra-organisationer är en viktig fråga. Den viktigaste för överlevnad av oss själva och den jord vi är satta att förvalta. Minuterna går. Greta Thunberg gör jobbet. Kejsarens nya kläder blir en verklighet vi inte kan blunda för.NU!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s