Healing på Vetapedia

Healing (helande) är ett begrepp som står för att läka och hela men även att bygga upp och stärka. Wikipedia har en artikel som uttrycker en inskränkt och fördomsfull uppfattning om handpåläggning och förbön. I den artikeln påstås att ”Healing har inte vetenskapligt bevisats verksamt”. Det stämmer inte. Bevismängden från utförda studier i enlighet med naturvetenskaplig metod ger evidens för hur olika healingmetoder har konstruktiv effekt på objekt som inte känner till insatsen och därmed kan placeboeffekt uteslutas.

Forskning på ansedda Karolinska Institutet under ledning av professor Kerstin Uvnäs-Moberg  visar på att healing, även på distans, fungerar. Denna forskning  har dock varit föremål för mörkläggning.  [1]

Genom en vetenskaplig design där kontroll och försöksgrupp ingår kan även spontan självläkning uteslutas inom statistisk felmarginal.

Healing ingår i Integrativ medicin och praktiseras på sjukhus över hela världen och även inom det militära. [2][3][4]

Personer som medvetet och aktivt utövar healing går under beteckningen Healer. Här diskuteras om en utsedd eller självutsedd healer har en särskild gåva, om förmågan kan övas upp och om förutsättningarna finns hos alla människor. Det finns fog för en naturlig skepticism men om man generellt utan att ta hänsyn till vetenskaplig dokumentation dömer alla utövare som charlataner så har man gjort sig skyldig till pseudoskepticism.

Intentionellt helande

Intentionell kommer av intention och står för avsikt, uppsåt och viljeinriktning. Ett medvetandetillstånd som ”är riktat mot” någonting. Intentionell healing [5][6] har studerats av forskare som Marilyn Schlitz [5]. Utdrag ur hennes Abstract:

Syftet med denna uppsats är att diskutera en eventuell användning av avsikt (intention) som ett samlande begrepp i studiet av medvetande / kropp / ande och helandemetoder (healing). Brett definierat, innebär healing avsiktlig projektion av medvetenhet med syfte till läkande-effekt och välbefinnande hos annan. Begreppet avsiktlig läkning (intentional healing) omfattar ett brett spektrum av hälsofrämjande eller läkandeutlösande aktiviteter.

”Helande energi”

Hjärtläkaren Larry Dossey, ansvarig för forskning vid American Board of Internal Medicine Chief of Staff, 1982. Medical City Dallas Hospital praktiserande inom internal medicine har efter mångåriga studier kommit fram till att healing är ingen energi i fysisk mening och förespråkar ett element som vi ännu inte kan förklara eller i vilket fall som helst naturvetenskapligt helt och fullt förstå.

Jag har i min kommande bok Medvetandets Uppkomst och Tolv Sinnen föreslagit WAIN: Will-Attraction-intention-Non Local. På svenska blir det Viljeinriktning-Attraktion-Intention-Ickelokal. Det senare, ”Non local” (Ickelokal) kallar jag Oberoende och innebär i min förklaring; oberoende fysiken och fysikens lagar. I denna oberoendets dimension finns heller inga begränsning av rum och tid. Som Larry Dossey uttrycker det:

”Medvetande beter sig inte som energi! Det är helt oberoende av rumslig avgränsning. Man kan också bromsa och begränsa alla former av känd energi. [∂et oberoende] Medvetandet kan däremot inte bromsas”

Dossey har i dialog med mig tillstått att han här menar det som jag beskrivit som ”Oberoende medvetande” (Hans begrepp Non Local) och han fortsätter:

-”Människor har [vid studier] försökt [bromsa detta medvetande]. Om man ber (förbön) i ett blyinkapslat utrymme, så går bönen ändå igenom.”

Jag måste tillstå att jag tror det finns olika frekvenser som om det element Dossey nämner har en hitintills omätbar frekvens men effekten av den går att registrera. Och insatsen går att beskriva visuellt genom färgbestämning. Här finns behov av fler studier. Det finns också terapier som använder färg. [8]

Vetapediaartikeln fortsätter med att redogöra för olika helaingmetoder. Den artikeln är dagens datum 18 mars 2015 inte färdigskriven och kommer förhoppningsvis med hjälp från olika författare att fyllas på med innehåll, definitioner och referenser.

Börje Peratt

Referenser

1) Text: Eva Olsson och Tony Eckardt.  ”KI mörkade statistiskt säkerställd forskning på healing ” . 8 Dec, 2014  Newsvoice. Länk

2) AIDS STUDY: Fred Sicher, MA; Elizabeth Targ, M.D.; Dan Moore, Ph.D.; Helene Smith, Ph.D., “A Randomized Double-Blind Study of the Effect of Distant Healing in a Population with Advanced Aids”, The Western Journal of Medicine, Volume 169, number 6. (Dec. 1998): 356-363

3) Healing Touch with guided imagery for PTSD in returning active duty military: A randomized controlled trial. Military Medicine, 177 (9), 1015-1021, T Jain, S., McMahon, G.F. , Hasen, P., Kozub, M.P., Porter, V., King, R. & Guarneri, E.M. (2012). Länk1 Länk2 Abstract Länk 3 PDF hela studien

4) Scripps Health Jain, Shamini; McMahon, George F.; Hasen, Patricia; Kozub, Madelyn P.; Porter, Valencia; King, Rauni; Guarneri, Erminia M. (2012) Marines’ PTSD symptoms reduced via integrative medicine, study shows, Science Daily, September 24, 2012 Länk

5) Dacher, Elliott (1991) Intentional Healing: A Guide to the Mind/Body Healing System Länk

6) Schlitz, Marilyn Ph.D. (2003) INTENTIONAL HEALING: Exploring the Extended Reaches of Consciousness PDF

7) Peratt, Börje, Om Medvetandets Uppkomst och Tolv Sinnen, Visam, Publiceras 2015

8) Samina T. Yousuf Azeemi* and S. Mohsin Raza A Critical Analysis of Chromotherapy and Its Scientific Evolution, Länk

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Alternativ Medicin och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Healing på Vetapedia

  1. Pingback: Healing – Helande – Vetamera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s