VoF och årets förvillare

Sven-Ove Hansson KTH professor i filosofi har inte akademisk examen eller vetenskaplig auktoritet för psykologi eller paranormala fenomen

Sven Ove Hansson KTH professor i filosofi har inte akademisk examen eller vetenskaplig auktoritet för att bedöma psykologiska fenomen och är pappa till svenska terrormodellen VoF och dess förföljelser.

Sven Ove Hansson (född 1951), professor i filosofi vid KTH i Stockholm har tillförskaffat sig makt och talan på områden i vilka han saknar formell vetenskaplig kompetens. Det gäller allt från psykologiska fenomen till teknik, fysik, kemi, biologi. I själva verket har han ingen formell akademisk kompetens inom något område utom möjligen medicin som dock är väldigt gammal och på lägsta akademiska nivå.

Efter medicinska studier (med. kand. i Lund 1972) kom han att fördjupa sig i filosofi. Med en socialistisk värdegrund kunde Hansson skapa karriär i det socialdemokratiska partiet där han blev känd som vänsterextremistisk marxist.[1]  Här byggdes ett nätverk som kom att få stor betydelse för bildandet av Vetenskap och Folkbildning där han var dess första ordförande åren 1982-88.

För att förstå syftet med VoF måste vi också se sambandet med den amerikanska marxisten Prof Paul Kurtz och hans uppbyggande av en ny rörelse som skulle ersätta kommunismens fall i väst med något som inte skrämde på samma sätt som kommunism. Planen blev att överta och förvandla humanism till ett gångbart verktyg för att kontrollera samhällets maktcentra. Det har kallats den oblodiga revolutionen.

Strategin byggde på entrism. Man började med att ta över rollen som den internationella Humanismens förvaltare och förvandla den till antihumanism. Grundvärden som medmänsklighet, empati, tolerans och öppenhet för en bred vetenskaplig syn kom bit för bit att suddades bort och förvandlades till aversion mot oliktänkande, intolerans och rigid vetenskap. I slutändan blev det en svensk terrormodell som undergrävt vårt samhälle i över 35 år.

Denna process beskrivs här. [2]

I och med omvandlingen i Humanist Manifesto II, 1973 blev kampen för ateism och mot andlighet själva utgångspunkten för rörelsens verksamhet med målet att gradvis besätta centrala funktioner i samhällets institutioner. I detta övertagande ingick att använda motståndarnas begrepp och slagord så att man inte utgjorde ett uppenbart hot. I början eftersträvade man att inrätta en världsregering på marxistisk grund:

”we look to the development of a system of world law and a world order based upon transnational federal government.”

Hansson kom också tidigt i kontakt med Paul Kurtz filosofiprofessor i USA och initiativtagare till skeptikerorganisationen CSICOP. Organisationen bildades 1976 av Paul Kurtz och Marcello Truzzi. De initierade inte bara ett samarbete mellan universitet utan tog också fram en strategi för att sprida sin verksamhet internationellt och i Sverige. Truzzi hoppade inom ett år av CSICOP då han fann den pseudoskeptisk.

Sven Ove Hansson och initiativet till VOF 1982.

Efter grundandet av Vetenskap och folkbildning 1982, sannolikt med Socialdemokratiska medel, har Hansson genomfört CSICOPS strategi i Sverige genom att bekämpa och förlöjliga oliktänkande. En annan organisation med samma mål är IHEU som har inspirerat till bildandet av VoFs systerorganisation Förbundet [anti]Humanisterna (1999) med Christer Sturmark som ordförande. Systerorganisationerna har tillsammans i olika steg omvandlat humanismen till ett innehåll som strider inte bara mot humanismens grundvärden utan även vetenskapens.

Kopplingen till Vetenskapsakademin är därför besvärande också för Vetenskapsakademin.

Fallet ”Dag stålsjö” vittnar om hur Hansson använt piska och morot för att skrämma Public Service till lydnad.

1983 fälldes Dag Stålsjös TV-serie, ”Svearikets vagga”, i radionämnden (10 november 1983) anmäld av en filosofie lic vid Uppsala universitet (J.B.L.D. Strömberg). Man kan se att påhoppet på Stålsjö inledde en ny inkvisitorisk epok i Sverige. Den tes som Stålsjö drev går igen i berättelsen om Arn av Jan Guillou. Det är osäkert om Strömberg också försökt anmäla Guillou. Senare arkeologiska utgrävningar i Västergötland pekar på att Stålsjö hade rätt.

Strömberg-Hansson verkar båda inom  biblioteks- och arkivväsen.

Förvillarpriset

Sven Ove Hansson instiftade Årets Förvillare 1987 som sedan dess är ett skampris som orsakat olycka och fördärv för helt oskyldiga människor vars namn etsats in på VoFs hemsida i syfte att stigmatisera dem.

Att som första ”skampristagare” (1987) utse TV producenten Dag Stålsjö var ett taktiskt avgörande grepp för att få alla på SVT och SR att känna obehag och kanske rädsla över VoFs makt att kunna förstöra en yrkeskarriär.

Samtidigt gav VoF en annan TV-journalist priset som ”årets folkbildare”. Strategin är uppenbar. Se här – vi både risar och rosar. Den som dansar efter vår pipa vinner positiva priser. Den som anför orätta tankar bestraffar vi. Således kan man bland årens folkbildare se allt fler TV medarbetare som inrättat sig i ledet. De som utsetts till förvillare torde nu istället hedras för sin integritet.

VoF har samtidigt genom åren lyckats placera ut sina egna s.k. VoF-agenter och värva anställda i olika positioner på SVT och SR, så fungerar entrism.

Mest uppmärksammat var kanske värvandet av Robinson-Åsa Wihlbeck som tidigare programledare för Dr Åsa i SVT, Årets Folkbildare 2010 (VoF) och invald som styrelseledamot i Humanisterna.

Med terrorn som vapen har Sven Ove Hansson byggt upp en organisation där han samlat på sig de som ställt upp på hans ideologi och strategi.

Detta har fantastiskt nog avslöjats av kommunikationsforskare Per Anders Forstorp vid KTH som i sin studie: ”Makten över folkvettet” (2011) beskriver denna konstellation utifrån en slags militärliknande struktur och uppbyggnad. Utdrag här.

”Det som är karaktäristiskt för VoF är således inte endast att de ägnar sig åt tveksamma avgränsningar, utan snarare det fientliga, moraliserande och raljanta tonfallet, det entydiga försvaret för den etablerade [natur]vetenskapen, monopoliseringen av kunskapsinhämtningens metoder och intoleransen mot alternativa sätt att erhålla kunskap.” (P A Forstorp)

Sven Ove Hansson har etablerat en ledande position på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och har sannolikt haft stor betydelse för tillsättningen av människor på avgörande positioner. Han utnyttjar också statliga pengar och betald arbetstid för att påverka universitetsutbildning med pseudovetenskapliga böcker och pseudovetenskapliga program.

Exempel på det är: Vetenskap eller villfarelse av Sven Ove Hansson och Jesper Jerkert (Hanssons protege och senare ordförande i VoF).

Boken är kritiserad för 19 pseudovetenskapliga fel men ligger trots det till grund för universitetsstudier i en 7,5 p kurs. God och dålig vetenskap, FK1005, 7.5 högskolepoäng. Kursen är bedömd som: Kurs i vetenskapsextremism på Stockholms Universitet.

Öppet brev till KTH-rektor Peter Gudmundsson – Ta bort pseudovetenskaplig kurslitteratur!

Brevet har inte besvarats trots att det kommer från en vetenskaplig förening, Humanism & Kunskap.

I linje med entrism har också Hansson sett till att bli biblioteksgranskare för den sorts litteratur man valt att bekämpa nämligen parapsykologi.

Alldeles oavsett vad man tycker om ämnet kräver det vetenskaplighet och professionalism.

Sven Ove Hansson som inte är vare sig forskare eller sakkunnig inom parapsykologi, har i strid med Bibliotekstjänsts (BTJ) policy och regelverk, lyckats bli en av de tre som väljer eller snarare väljer bort litteratur om parapsykologi på våra bibliotek. [3]

Sven Ove Hansson har utnyttjat sin position och förlett flera generationer ungdomar till tron att man gynnar vetenskapens intressen genom förakt mot oliktänkande snarare än genom dialog, kunskapsutbyte och ett ödmjukt förhållande till vetenskapens metoder.

Sven Ove Hansson manar istället till fördomsfull personjakt och till en självgod tro på materialism och förnekelse av andra former av livsåskådning. Han skyddar anonyma angrepp och utnyttjar näthat riktat mot dem han utser som fiende. Hans motiv ligger bakom att KTH och VoF har skyddat några av de värsta företrädarna för denna ickedemokratiska form såsom Garvarn, Gesus och Calle 555.

Voftoppen Jesper Jerkert, Sven-Ove Hansson_Dan Larhammar, Hanno Essen

I toppen på rörelsens vetenskapliga propagandateam finner vi intressant nog mest universitetslektorer förutom Sven Ove Hansson och protegén Jesper Jerkert också Hanno Essén samtliga tre vid KTH. Dan Larhammar är verksam vid Uppsala Universitet. Ingen av dem har akademisk kompetens eller har genomfört forskning som ger dem auktoritet att uttala sig i de flesta frågor som de valt att bekämpa såsom alternativ medicin, transpersonella fenomen, överkänslighet, olika slags sjukdomsbilder som man gärna förnekar och raljerar över. En av de aktiva på mellannivå är:  David ”Spito” Eskilsson, ordförande för Göteborgssektionen av Vetenskap och Folkbildning och aktiv i Wikipediaguerillan. [4]

Förutom denna kontroll av makt inom universitet så ser vi motsvarande risk för Public Service; Sveriges Radio och Sveriges Television där man sedan länge kunnat se hur VoF/antihumanisterna lyckats få in sina VoF-agenter att både producera och att styra innehåll. Detta i en sådan omfattning att Putin skulle bli avundsjuk. Tittarna och lyssnarna har på senare år börjat reagera och anmält flera program och programmakare. Jag har också tidigare uppmärksammat det i ett antal artiklar.[5] I den alternativa omröstningen till årets förvillare 2013 finner vi tre anställda inom SR/SVT koncernen. Det indikerar att det tidigare så starka förtroendefästet nu luckras upp.

Bakom allt detta finner vi således Sven Ove Hansson. Eftersom det är svårt att fälla honom för kriminalitet i ordets rätta betydelse så har det diskuterats en folktribunal som kan granska honom för svek och terror mot Sveriges demokrati och mot våra mänskliga rättigheter här.
Sven Ove Hansson fick det alternativa ”Årets Förvillare” 2010. Länk

Börje Peratt

Referenser

1) http://tidningenkulturen.se/artiklar/ess-mainmenu-57/politik-mainmenu-106/11250-rashygien-och-vetenskap-som-religion-humanistroerelsens-historia

2) Har CSI ”skeptikerna” förlorat? #1

3) Bibliotekstjänst censurerar “oönskad litteratur” och bland bokhyllorna smyger skeptiker

4) Politisk och historisk revisionism Wikipedia utsatt för fientlig attack

5) Börje Peratt: Public Service – Årets Förvillare eller Årets Folkbildare?

Länkar

Newsvoice: Professor Sven-Ove Hansson kritiseras för att sprida rädsla inom Public Service LÄNK

Humanism & Kunskap: Ovetenskaplig professor vid KTH bestämmer över VoF LÄNK

Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Antihumanister, Pseudovetenskap och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

26 kommentarer till VoF och årets förvillare

 1. Bertil A. skriver:

  Jag ser att VOF även i år ligger högt i omröstningen till Årets förvillare 2014. De ligger trea men är inblandade i flera kandidater som kliniken i Mölnlycke. Undrar hur den nye VOF ordföranden ställer sig till denna position i röstningen. Om de känner att de vill ändra sig och lägga av med sin stil.

  http://aretsforvillare.nu/2014/11/rosta-fram-arets-forvillare-2014-svenskarna-tycker/

 2. vera skriver:

  Och sed detta…. ett nytt VOF startat av NHF, National Health Federation!!! Nätverket Vetskap och Folkbot som vill värna friheten till ett friskare liv genom att använda egna och alternativa behandlingsmetoder.

 3. Samjuna skriver:

  Tack, mycket bra! jag skulle gärna se dessa sanningens förrädare som trakasserar oliktänkande ställda inför rätta. Att avslöja dem och deras metoder är ett steg på vägen dit.

 4. Jan Rosbäck skriver:

  Tack för den artikeln Börje. Man ser hur mycket ett idogt desinformationsarbete kan skada, till och med Nobelpriset till Peter Higgs 2013 var i stort sett grundat på en teori utan förankring. Trots att tydligen 2000 fysiker skriver på att antagandet gällande Higgs partikel är riktigt är det fortfarande bara ett antagande. Verkar som om man infört någon slags demokratisk röstningsprocess i vetenskapen. Lite synd att man också degraderar ett högt uppskattat pris till marknadsgyckel.
  http://www.redorbit.com/news/science/1113275750/higgs-boson-findings-from-cern-inconclusive-110914/
  Lite mera om debaklet finns på http://milesmathis.com/higgs2.pdf

 5. Pingback: Professor Sven Ove Hansson kritiseras hårt för att sprida rädsla inom Public Service

 6. Pingback: Anmälan av Jesper Jerkert för organiserat näthat, olaga hot, uppvigling, stalking och fridsbrott | Börje Peratt utforskare

 7. Pingback: Centern har frångått sina grundvärden, hur har det gått till? | Börje Peratt utforskare

 8. Pingback: Vof och klavertramp — Humanism & Kunskap

 9. Pingback: Pseudikerrörelsen klarlagd | Börje Peratt utforskare

 10. Pingback: VoF – Mörkrets krafter | Börje Peratt utforskare

 11. Pingback: Journalister i ledband | Börje Peratt - Debatt

 12. Pingback: Visionen om frihet | Börje Peratt

 13. Pingback: Tillbaka till friheten — Humanism & Kunskap

 14. J Rådmansson skriver:

  Jag råkade lära känna Sven Owe Hansson på nära håll. Jag var under en tid bibliotekarie vid Arbetarrörelsens arkiv och minns besökaren Sven O Hansson som visade sig kunna Marx-skrifter nästan utantill. Vi fick fråga honom någon gång där ett visst citat kunde finnas. SOH gjorde sedan karriär inom socialdemokratin och facket under några år. Flera år efter råkade jag hamna i närheten av honom vid KTH, där jag blivit docent och lärare i Regionalplanering. Sven Owe hade då skaffat sig närmare vänskap och lyckades få KTH:s ledning att bevilja honom en professur i Filosofi. Jag minns väl situationen, eftersom jag skälv hade undervisat i några år om Filosofi i samhällsplane-ringssammanhang. Några av mina doktorander blev arga och undrade varför man behövde denna professor, när de redan hade en uppskattad etablerad filosof som deras handledare. Att KTH överhuvudtaget skulle installera en professur som har sin normala plats i filosofiska fakultetet och att Hansson inte(i så fall) hade sökt en professur vid universitetet, verkade konstigt. Sedan fick vi uppleva grundande och utvecklingen av Hanssons inspirerad VOF (namnet låter som när en hund skäller). Jag behövde inte ta någon konflikt om VOFs verksamhet vid KTH, ty jag slutade där och fick en professur vid Landbruksuniversitetet i Alnarp. Det är tacksamt att Börje Peratt ägnat uppmärksamhet åt denna vidriga företeelse i Sveriges akademiska liv. José L Ramírez

 15. Pingback: Dags att skrota ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” | Börje Peratt utforskare

 16. Pingback: Vetenskap och beprövad erfarenhet, en trosbekännelse | Börje Peratt utforskare

 17. Pingback: ”Jag är skeptisk” medläääm! | Läkaren som vägrade ge upp

 18. Pingback: Vetenskap och beprövad erfarenhet | Vetapedia

 19. Pingback: Vetenskap och beprövad erfarenhet — Humanism & Kunskap

 20. Pingback: Sanningen om VoF – Den som inte får komma fram | Börje Peratt utforskare

 21. Pingback: Vart tog moralen vägen? | Börje Peratt

 22. Pingback: Folkrörelsens och mediernas förlorade fäste | Börje Peratt - Debatt

 23. Pingback: Socialdemokratins kluvna ansikte — Humanism & Kunskap

 24. Pingback: Offer för den svenska antihumanismen | Börje Peratt utforskare

 25. Pingback: Vetenskap och beprövad erfarenhet – Vetamera

 26. Pingback: Vår tids inkvisition | Börje Peratt utforskare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s