Allvarliga biverkningar av covid19-vaccin

Artikeln 8000 människor i Sverige döda av Covid19 vaccin till midsommar? har väckt undringar och frågor om hur denna uppskattning kommit till. Jag ska här försöka förtydliga mig. Och jag erkänner att tidigare artikel kan anklagas för att vara spekulativ. Men inte mindre spekulativ än WHOs ständiga uppgradering av antalet smittade och döda baserade på magkänsla! Och dessa överdrifter handlar om hundratusentals som bevisligen har avlidit av helt andra orsaker än covid men som rapporteras som covid. I Sverige ska vi ha i åtanke att 7000 äldre dog av vanvård och direkt dödliga insatser, respirator, felmedicinering, palliativ ”vård” som i praktiken avrättar människan. Utanpå det har man i statistiken låtit samma människa dö flera gånger. Jo! har man besökt olika vårdinrättningar och registrerats med Covid så blir varje besök i statistiken Coviddöd.

Om vi utgår från de siffror som Läkemedelsverket redovisat LÄNK . Utifrån försiktighetsprincipen att endast ange 1-10% av möjliga skadade och smittade. Då får vi att till mitten av april har över 18000 vaxade drabbats av allvarliga fall av biverkningar av totalt 877900 vaccinerade och man har erkänt att ca 173 är dödsfall av 20% handlagda. Låt oss av detta göra en uppskattning av hur många som man tillstår kan ha dött av återstående 80% ej handlagda fall. Det innebär att kanske 900 kan ha dött från vaccinering. Då ska man veta att försiktighetsprincipen är så stark att man ofta endast accepterar att 1% av dödsfall (relaterade till vaccinering). Möjligen har det kanske dött ca 9000 men med en mycket försiktig bedömning blir det således att kanske 900 har dött direkt av vaccinering. Vi vet att de flesta som har en möjlighet att bli registrerade som död av Covid19vax dör inom en till fem veckor. När det gäller dagliga rapporter i medier om smittade och döda tycks däremot ingen försiktighetsprincip gälla. Tvärtom. Här överdrivs istället statistiken. Trots att vi vet att PCRtesten är opålitliga så påstår dessa rapporter ”garanterad” träffsäkerhet. Och vad värre är när nu människor som är fullvaccinerade dör så registreras de som döda av Covid19 inte av vaccinet. Det är statiskt bedrägeri.

Vad är en allvarlig biverkning?
”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.

Föreliggande redovisning rör dokument från 21 april.

Över 18000 allvarliga biverkningar!
En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden …
Detta till trots är rapporterade dödsfall osannolikt låga. Se referenser. Siffrorna rör också handlagda fall av inskickade (fram till 21 april) och utifrån resultat av handlagda fall har jag i kommentar gjort en uppskattning (statistisk estimering) av de återstående ej handlagda fallen. Men håller mig till de spektakulärt blygsamma redovisningarna av dödsfall.

Läkemedelsverket redovisar Comirnaty (Pfizer) handlagda 2340 av 7024 rapporter:

Ej allvarlig

1,418

Allvarlig

922

Totalt handlagda 21 april

2340

KOMMENTAR: 922 är drygt 34% av handlagda fall. Återstår 4684 ej handlagda. Då kan man uppskatta att av dessa är drygt 1592 allvarliga. Om vi slår ihop de kända allvarliga fallen med uppskattade får vi fram till mitten april 922+<1590≈2500 allvarliga fall. 21 april rapporterar man 159 döda av 922 allvarliga fall (17,25%) Man får förmoda att det bland dessa allvarliga fall förekommer ett antal dödsfall som inte rapporterats. Men lågt räknat kan vi ändå göra en uppskattning som ger 275 dödsfall. Sammantaget med tidigare 159 dödsfall blir det <430 dödsfall fram till 21 april.

Läkemedelsverket redovisar Comirnaty (Pfizer) handlagda 207 av 1475 rapporter:

Ej allvarlig

116

Allvarlig

91

Totalt handlagda 21 april

207

KOMMENTAR: 207 är 14% av handlagda fall. 91 allvarliga fall är 44% av 207 handlagda fall. Återstår 1269 ännu ej handlagda fall. 44% av dessa är <550 allvarliga fall. Om vi slår ihop de kända allvarliga fallen med uppskattade får vi fram till mitten april 207+<550≈757 allvarliga fall. Läkemedelsverket uppger att 10 dött av de handlagda fallen det innebär lågt räknat att fram till 21 april har 100 dött av Moderna vaccin.

Läkemedelsverket redovisar AstraZeneca handlagda 635 av 17541 rapporter:

Ej allvarlig

83

Allvarlig

552

Totalt handlagda 21 april

635

KOMMENTAR: 3 % handlagda rapporter. Astra Zeneca 552 allvarliga av 635 handlagda rapporter är 87% allvarliga. Vid 3% handlagda rapporter rapporterades 13 döda dvs 2% av handlagda allvarliga fall. 87% av 17541 inkomna rapporter kan man uppskatta att 15260 är allvarliga. Enligt Läkemedelsverket skulle det av dessa allvarliga kunna rapporteras 350 dödsfall. Är det trovärdigt då man skriver att allvarliga leder till döden? Och mängden uppmärksammade rapporter om döda av stroke. Man kan räkna med att en väsentlig del av dessa allvarliga fall med livshotande skador kan ha dött inom inte alltför lång tid och dessa dödsfall har då inte rapporterats. Jo möjligen i fel statistik som döda av covid19.

Ska vi gå på Läkemedelsverkets information så får vi en uppskattad dödssiffra av 434 (Pfizer) +100 (Moderna)+ 351 (Astra Zeneca) då blir det 885 dödsfall fram till 21 april. Det är trots dessa allvarliga siffror antagligen bara toppen på isberget. Och jag antar att Astra Zeneca har minst 10 gånger fler dödsfall än redovisade. Alldeles oavsett så är det beräknade antalet allvarligt skadade av AZvaccin inom tre och en halv månads försöksverksamhet < 18 000 (≈2,1% av vaccinerade, totalt 877900) och döda ca 900 (≈ 0,1% av vaccinerade vilket är likvärdigt vid dödstal från säsonginfluensor). Det innebär att denna försöksinsats orsakar sådana skador och dödstal att den borde avbrytas omedelbart.

Jag upprepar siffrorna är efter tre och en halv månads försöksverksamhet. Fortsatt vaccinering med livshotande skador leder sannolikt till större dödstal från vaccinering än de vi varje dag kan se från den osäkra covid19statistik som medierna vidarebefordrar.

Trots att detta är en försökvaccinering frångår man alla etiska regler, moraliska principer och patientlagar vid genomförandet av vaxkampanjen som också nu ska gälla barn. Har de någon talan i detta försök. Nej, de tvingas på ett farligt vax som vi bara kan ana konsekvenserna av. Det är utan tvekan ett svårt brott mot mänskligheten och de inblandade måste ställas inför rätta när den tiden kommer som möjliggör det. Ovanpå det håller man på och ska genomföra ett vaxinpass grundat på försöksvaccinering. Tankarna går ofrånkomligen till hur man skiljde ut judar under naziepoken. Ovaxade riskerar att bli ghettoförklarade och förbjudas mänskliga fri- och rättigheter, avtvingas ovärdig hantering. Frbjudas resemöjligheter. Skulle detta bli verklighet återstår revolt.

Vi som vet att denna kampanj inte rör att förbättra folkhälsan, tvärtom kommer den att sabotera folks immunförsvar. Kampanjen rör makt och pengar.

Tyvärr är en stor del av befolkningen så okunnig så de riskerar också bli fiende i detta.

Börje Peratt

Referenser

Granskningen härrör från Läkemedelsverkets sida om inrapporterade ”incidenter”-misstänkta biverkningar den 14 april och den 21 april: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

Urklipp skärmdumpar Läkemedelsverkets PDFer 2021-04-21

COMIRNATY/PFIZER 34% handlagda rapporter

MODERNA 14% handlagda rapporter

Astra Zeneca 3% handlagda rapporter (av dessa är 87% allvarliga!)

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i medicin, Vaccin och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Allvarliga biverkningar av covid19-vaccin

 1. borjeperatt skriver:

  Därför kommer Norska FHI neka till AstraZeneca-vaccinet

  Alla i Norge kommer att ha större risk för sjukdom och död genom att välja AstraZeneca-vaccinet än att vänta på ett nytt, säger FHI.
  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/lERn2A/derfor-ville-fhi-droppe-astrazeneca-vaksinen

  Norway: Risk of Dying From AstraZeneca Higher Than of COVID-19
  https://sputniknews.com/europe/202104231082704623-norway-risk-of-dying-from-astrazeneca-higher-than-of-covid-19/?fbclid=IwAR2s2h9YvvF-r4eVG1vt5JUvIOE0BVi5Jv77YlJk4mAu46-um9V4rYdJrBI

 2. borjeperatt skriver:

  Pfizers Covidvaccin tog läkarens liv
  Den 56-årig förlossningsäkaren Gregory Michael från Miami i Florida var fullt frisk, fysiskt aktiv och utan hälsoproblem när han injicerades med Pfizers nya coronavaccin den 18 december förra året. Tre dagar efter vaccineringen upptäckte Michael att det hade uppstått röda fläckar på hans händer och fötter. Vid undersökning på sjukhuset där han arbetade, visade blodprovet att han nästan helt saknade blodplättar, som är en typ av blodkropp som behövs för att blodet ska kunna koagulera när det uppstår sårskador eller andra blödningar.

  Michael, som fick beskedet att hans tillstånd var livshotande eftersom han kunde drabbas av en inre blödning och dö, lades omedelbart in på sjukhuset där det senare konstaterades att han hade drabbats av immunologisk trombocytopen purpura, eller ITP, en ovanlig autoimmun sjukdom som orsakas av att immunförsvaret börjar angripa och förstöra den egna kroppens blodplättar.

  Efter att ha varit inlagd på sjukhus i två veckor och genomgått flera behandlingar, avled Michael natten mellan den 3 och 4 januari efter att bristen på blodplättar ledde till att han drabbades av en hjärnblödning.

  Läkarna som vårdade Michael gjorde bedömningen att det var mycket sannolikt att hans sjukdom orsakats av vaccinet, något som även hans änka Heidi Neckelmann tror.

  -” Som jag ser det var hans död till 100% kopplad till vaccinet. Det finns ingen annan förklaring. Han var vid mycket god hälsa. https://jennypiper.blog/2021/01/08/lakare-dog-tre-dagar-efter-vaccinering-mot-covid-19/

 3. borjeperatt skriver:

  Undersköterska Christina, 61, var frisk – dog efter vaccinet (Astra Zeneca)
  Christina, 61, gav sitt liv åt hemvården i 35 år. När möjligheten att vaccinera sig mot covid dök upp sa hon ja – för att inte riskera att göra vårdtagarna sjuka. Den som drabbades värst var i stället undersköterskan Christina. Elva dagar efter sticket i armen var hon själv död.
  – Hon kände oro för vaccinationen. Men hon tog vaccinet för att ingen annan skulle bli sjuk. Christina hade jobbat i hemvården i 35 år, det var hennes kall, säger maken Thomas.

  Den 28 februari i år fick hon covidvaccinet från Astra Zeneca. Elva dagar senare var hon död.
  Läkarna på Skånes universitetssjukhus i Lund har inte kunnat se någon annan förklaring än att det var vaccinet som orsakade Christinas död.
  https://www.expressen.se/kvallsposten/christina-61-var-fullt-frisk-dog-efter-covid-vaccinet-/

 4. borjeperatt skriver:

  Laboratorier i USA kan inte hitta Covid-19 i ett enda av 1500 positiva tester
  Vid 7 universitet upptäcktes inte ett enda COVID

  ”När vi skickade resten av proverna till Stanford, Cornell och ett par laboratorier vid University of California, kom de fram till samma resultat: INGET COVID. De hittade influensa A och B. Sedan bad vi alla CDC om genomförbara prover av Covid. CDC sa att de inte kan ge dem, för de har inte dessa prover.

  Så vi kom till den hårda slutsatsen genom allt vårt forsknings- och laboratoriearbete att Covid-19 var imaginärt och fiktivt. Influensan kallades bara ”Covid”, och de flesta av de 225 000 dödsfallen var från co-morbiditeter såsom hjärtsjukdomar, cancer, diabetes, lungemfysem osv. De fick influensa som ytterligare försvagade deras immunförsvar, och de dog.”

  https://bakomkulisserna.biz/2021/05/01/laboratorier-i-usa-kan-inte-hitta-covid-19-i-ett-enda-av-1500-positiva-tester/

 5. Roland Broström skriver:

  Kontaktade Läkemedelsverket angående dödsfall och de hävdar att det i Sverige endast finns 4 dödsfall av AZ’s vaccin, inga andra. När man man klickar på länken i ovanstående artikel så finns inte sidan på Läkemedelsverkets hemsida. Skärmdumparna från tillverkarnas rapportering saknar nu delen med dödsfall helt. Det något som är ruttet…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s