Problemet med [ny]ateism

Den brittiska journalisten Rod Liddle granskar [ny]ateismen i dokumentären ”The Trouble with Atheism”. Det är en timme lång dokumentär om ateism och sändes första gången på Channel 4 i Storbritannien i december 2006.

Filmen innehåller intervjuer med ett antal framstående ateister tillika debattörer såsom Richard Dawkins, Peter Atkins och Ellen Johnson, president för amerikanska ateister som är säkra på att Gud inte finns. Dessa hängivna ateister kan enligt Liddle jämföras med fundamentalistiska religiösa i sin arrogans och intolerans.

Deras argumentation uppvisar paralleller till inskränkta religiösa attityder och detta karaktäriserar nyateismen som myntades av bland annat Richard Dawkins. I Sverige har man bland annat på Wikipedia försökt förminska eller ändra på denna historik.

Dawkins har gett ut en bok med sina egna 10 budord där han hävdar rätten att utföra sin sexuella lust. Vi ser motsvarande hopblandning med kärlek och vänskap i Förbundet [anti]humanisternas förvillande program för att beskriva humanism. Mot bakgrunden av vad som kommit fram i Dawkins förhållande till pedofili blir detta bud anmärkningsvärt.

Liddle karaktäriserar Atkins och Dawkins som ”ateismens evangelister”. Deras påståenden om att ”vetenskapen är en överlägsen metod för att förstå världen” är också häftad med  religiös fanatism.

En av ateisterna/forskarna hänvisar till den ”överlägsna vetenskapliga metoden”. Och den direkta kritiken mot detta kan enkelt formuleras … som om en per review artikel skulle automatiskt ge en sann bild av världen. I verkligheten är det endast så att den kan postulera en hypotes som man kan påstå sig avfärda eller stödja. Många sådana beskrivningar har senare reviderats. Så sann vetenskap är på det klara med att få ”vetskaper” är beständiga.

”Problemet med ateister är att vetenskapen kanske inte är så långt bort från religionen som man tror”.

I filmen kliver vi in i ett amerikanskt nationellt laboratorium (Fermilab) med inriktning på partikelfysik. Liddle beskriver det som ett ”vetenskapens tempel”, och karaktäriserar Charles Darwins, om arternas uppkomst och det naturliga urvalet, som en ”helig text” för ateister. Med sina 150 år på nacken har Darwins slutsatser blivit föråldrade, främst rör detta huruvida evolutionen följer en långsam utveckling eller kan ske språngvis utan synbara mellanled vilket skulle gå mot Darwins teori. Flera exempel pekar på att så sker och det skulle då betraktas som anomalier.

Mycket har skett efter Liddles film som bekräftar hans antagande om en förändrad vetenskaplig beskrivning av skapelseprocessen som kommer att innebära ett paradigmskifte. En artikel i The Guardian 2010 pekar åt det hållet. En annan artikel utgår från slutsatser från evolutioner efter katastrofer Länk. ”Enligt Darwinism kan inte livsstil förändra ärftlighet. Nu visar det sig att det kan Länk…”

Liddle sätter Fermilabs mest framstående forskare på plats då han frågar denne forskare om vad som hände innan The Big Bang. Forskaren menade att det kan han inte veta men att hans spekulationer över detta är vetenskapliga (häpp!).  Detta problem är ju den centrala frågeställningen! Attityden att hans spekulationer skulle vara vetenskapliga, medan andra då inte skulle vara det, visar upp just den slags arrogans som Liddle kritiserar.

Jag citerar här mina slutsatser om vetenskapens förhållande till skapelsetro, Gud och andlighet som publicerades i boken ”Succebo-fröet till framgång” (sid 10).

/ ”Filosofer och psykologer ställer frågan om vad som driver oss och hur vi tar till oss världen. Här ingår även frågan om Gud och andlighet. Sokrates (399 f. Kr) anses ha tagit död på gudarna och drygt 2000 år senare följer Friedrich Nietzsche (1844-1900) upp med liknande tankegångar. – Människan skapar Gud för att vi behöver något som bringar ordning i kaoset. I och med ”Arternas uppkomst” (Darwin 1859) inleddes en strid om Guds vara eller icke vara. Darwins evolutionsteori påverkade Nietzsche som menade att Människan är en maskin – Andligheten ett påhitt. Verkligheten förklaras i kausala termer med ”orsak och verkan” samtidigt hävdar den förment förnuftiga att evolutionen drivs av slump!

Hårdnackad materialism som kräver bevis för varje steg och menar att i allt finns en orsak och verkan snubblar på själva upphovet och accepterar plötsligt att all utveckling är slumpmässig. Denna logiska kullerbytta är rent av humoristisk.

Hammarhajen är ett exempel på förändringar hos djur som vittnar om möjligheten av språngvisa plötsliga steg vilket avviker från evolutionsteorins linjära slumpmässiga utveckling i myrsteg.
Teorin om Big Bang går ut på att innan den, ingenting. Varken tid, materia eller liv. Även bibeln hävdar detta och här förenas således ateistiska fysiker och sekulära humanister med de bibeltrogna i ”Allt var öde och tomt”. Men lika förmätet som det är att kalla trosuppfattningar före judendom eller kristendom hedniska, lika förmätet är det att påstå att Big Bang är alltings början, av sig själv, utan inverkan av något initiativ. Alla förutsättningarna fanns före Big Bang. Att kvantfysiker lyckats framställa partiklar och energi ur vakuum, (nollpunktsenergi) vilket först skedde av en slump, bevisar bara att något finns som vi ännu inte helt förstår. I begynnelsen var icketomheten, men redan här fanns vågen som kunde övergå till en partikel.//Slut citat

Den kanske viktigaste frågan rörde huruvida olika trosföreställningar orsakat krig och mord på oskyldiga.
Peter Atkins hävdade här att dylika krig och mord aldrig utförts av ateister. Liddle kommenterade det med att några av de värsta folkmorden faktiskt utförts av ateistiska regimer såsom Stalins utrotningskrig mot religion och morden på 2 miljoner religiösa och påstådda politiska förrädare. Atkins försökte försvara det med att Stalin var konfucian. Liddle avfärdade detta simpla argument med att det var en kommunistisk regim med religionskrig på agendan. Man kan här lägga till Röda Khmererna som styrde Kambodja från april 1975 till januari 1979. Under dessa år förslavades, torterades och mördades landets befolkning i ett hänsynslöst försök att skapa ett kommunistiskt ateistiskt bondesamhälle. Det beräknas att befolkningen decimerades med var fjärde person, ca 2 miljoner människor.

Liddle gav också exempel på att samhällen där materialismen tagit över och kastat ut andligheten därefter degenererat till maktfullkomlighet, övergrepp, intolerans och egoism. Liddle använde inte begreppen antihumanism eller nyateism men denna rörelse med rötter i  marxism och kommunism kan jämföras med fascism och nationalsocialism samtliga med tydlig ateistisk ideologi.

Historien har visat oss att det inte är religion som är problemet, men ett tankesystem som insisterar på att en grupp människor är okränkbara i sin rätt [att förstå världen], medan de andra har fel och måste på något sätt bestraffas. (Rod Liddle)

Är då socialismen undantagen? Nej det finns en mycket stark vänstervriden kraft som vi kan se i Julian Huxleys och Paul Kurtz samverkan för att bygga antihumanismen (baserad på ateism) i världen. I Sverige representerad av Förbundet [anti]humanisterna och dess systerförening Vetenskap och Folkbildning den senare på initiativ av Socialdemokratiska krafter och därefter med tentakler ut i medier och myndigheter. Detta har lett till ett förmynderi som förföljer och bestraffar människor i Sverige och sätter mänskliga rättigheter ur spel.

Professor Jeffrey Schwartz, antropologist vid Pittsburg universitet, är agnostiker och står för den möjligen mest korrekta vetenskapliga uppfattningen om Gud nämligen, att vi kan inte med säkerhet vare sig avfärda och fastslå Gud som en universell varelse.

Jag citerar återigen ur min bok Succébo sid 7:

Hinduismens filosofiska grund vilar på om inte ett ifrågasättande så åtminstone en öppenhet för att vi inte vet vem eller vad Gud är (Vedaskrifterna 1500 f. Kr). Denna osäkerhet erbjuder oss att tro på vad och vem vi vill, även ateism.
”Vem kan verkligen veta? Vem vill här påstå det? Varav skapades det? Varav är denna skapelse? Gudarna kom efteråt, då detta universum skapades. Vem kan då veta varav det har uppstått? Kanske formade den sig själv, kanske gjorde den det inte. Detta något som ser ned på den. I den högsta himmelen, endast han kan veta. Eller vet han kanske inte.” (Veda sång)

Börje Peratt

Näthat toppen på isberget Del 9 – Vetenskapsakademin nyateismens forum
Richard Dawkins Wikipedia historieförfalskning

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Antihumanister, Dokumentär, journalistik, Nyateister och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Problemet med [ny]ateism

  1. Pingback: Problemet med ateism — Humanism & Kunskap

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s