James Randi i korsför del 2

james Randi Bedragare 3

James Randi åtalad för lögn, bedrägeri och falsk 1 million dollar utmaning

"Jag förväntar mig inte att millionen någonsin kommer att vinnas, helt enkelt därför att det till dags dato inte finns bekräftande bevis på några paranormala förmågor." (James Randis pseudoskeptiska antagande)

”Jag förväntar mig inte att millionen någonsin kommer att vinnas, helt enkelt därför att det till dags dato inte finns bekräftande bevis på några paranormala förmågor.” (citat James Randi )

James Randi, trollkarlen har utsatts för ett fiktivt korsförhörsliknande intervju av Victor J Zammit, publicerad Juli 2011. Intervjun med Randi är baserad på artiklar, mediaframträdande och texter om och av Randi. Syftet är att visa på orimligheter i Randis utmaning och i Randis retorik. Tekniken är på inget sätt ny utan har använts i dramer redan av de gamla grekerna för att klargöra moral och retorik bakom anklagelser och som visar upp karaktären hos människor som ensidigt framhäver egennytta och samtidigt bedrar sin omgivning. Området som detta handlar om är oväsentligt var och en har rätt till sin egen tro. Det Randi begår med stöd av sitt kändisskap är häxjakt. Till saken hör att det han angriper är vetenskapligt bevisade fenomen som om de vore vilka andra forskningsresultat som helst så skulle de för länge sedan vara accepterade.

Översatt av Börje Peratt Utforskaren och uppdelad i två delar.

Zammit är en advokat som tidigare gjort en fiktiv intervju med Stephen Hawking som också är baserad på Hawkings uttalande i artiklar och på webbsidor. Länk.

Svaren i en verklig sådan intervju är plausibla då de bottnar i hur intervjuobjektet svarat i andra sammanhang. Några frågor man ställer sig om Randi efter att ha läst hans fiktiva svar är om det rör en ovanligt rigid förnekare.

Börje Peratt

Jurist Victor Zammit utför ”KORS FÖRHÖR” av James Randi. Del 2

Victor: Har du någonsin angett exakt, var, när, hur och varför dessa forskare har fel om sina positiva resultat av det paranormala?

Randi: Jag minns inte … Jag kanske gjorde det tidigare någon gång …

Victor: Jag kan tala om för dig att du inte har gjort det [angett exakt, var, när, hur och varför dessa forskare har fel ] annars skulle vi ha en kopia av det, eller hur?

Randi: Nej, jag har aldrig uppgivit var, när, hur och varför forskarna hade fel …

Victor: Har du någonsin läst vetenskapliga bevis för livet efter detta som framlagts som  bevis av professorn i fysik Dr Jan W Vandersande …

Randi: Nej …

Victor: NEJ? Han har ju mycket intensivt försökt att anta din utmaning? Och så fort du insåg att han var en fysiker som hade vetenskapliga bevis för det paranormala och livet efter detta – något som skulle få DIN BÅG BUBBLA att brisera – så smällde du igen dörren mitt i ansiktet på honom så att han skulle försvinna och du kunde spara både din förlägenhet och en miljon dollar?

Randi: Jag minns inte !!!

Victor: Alltid den mycket berömda bortförklaring ”jag minns inte”. Kommer du ihåg namnet John Benneth som ville utföra din utmaning men du smällde igen dörren också i ansiktet på honom eftersom han visade potential att klara utmaningen?

Randi: Kan inte säga att jag minns honom …

Victor: Naturligvis [ironi] … Minns du Chris Robinson det kognitiva mediet som demonstrerade på tv att han kunde bevisa psykiska fenomen? När han försökte ansöka om din utmaning smällde du igen dörren mitt i ansiktet också på honom.

Randi: Jag kommer inte ihåg honom ….

Victor: Kommer du ihåg incidenten du hade med fysikern Dr Dick Bierman – som är särskilt kvalificerad i experimentell fysik och som också försökte anta din utmaning?

Randi: Nej, jag kommer inte ihåg …

Victor: Inte, du kommer väl ihåg att han fick tag på dig – du sa att du skulle ge besked – men han har aldrig hört av dig igen?

Randi: Jag minns inte ….

Victor: Du kanske minns Dr Rupert Sheldrake, som kommunicerade med dig … och hade bevis för det paranormala … minns du det?

Randi: Nej, jag kommer inte ihåg händelsen …

Victor: Du påstod att du duplicerat hans [Sheldrakes] sjätte sinne in i hundar och sedan konstaterade du förekomsten av ord men inga sammanhang … du antog att hunden åt pappersdokument ..

Randi: Nej …  kommer inte ihåg honom …

Victor: Har du nåtts av frontforskningen av Chris Carter vid Oxford University, med viktiga vetenskapliga argument för existensen av paranormala fenomen?

Randi: Nej …

Victor: Naturligtvis inte !!! Läste du (afterlife scientific classics) ”livet efter, vetenskapliga klassiker” av fysikern Sir Oliver Lodge, som bevisar livet efter detta?

Randi: NEJ …

Victor: Har du läst verk av professor David Fontana – en gång en skeptiker, men som kom att undersöka livet efter detta? Och han kom att acceptera både det paranormala och livet efter detta.

Randi: Aldrig hört talas om honom …

Victor: Naturligtvis … men blir du inte imponerad av vad denna professor sagt – att utöver sin egen undersökning av bevisen för livet efter detta, stötte han på kritisk information som visade att ansedda vetenskapsmän varav TOLV Nobelpristagare undersökt paranormala fenomen och accepterat bevis för ”livet efter”?

Randi: De är helt fel …

Victor: Men du behöver inte säga varför de har fel?

Randi: Nej … Jag behöver inte det …

Victor: Har du läst och studerat de ”livet efter detta” vetenskapligt objektiva och repeterbara bevis av en av de mest lysande vetenskapsmännen i sin tid som Sir William Crookes?

Randi: Nej …

Victor: Har du någonsin hört talas om den empiriska paranormala forskning av Dr Dean Radin …

Randi: Ja, det har jag … men han har fel.

Victor: Varför har han fel?

Randi: Eftersom det paranormala inte existerar, det är därför!

Victor: Men har du visat varför hans bevis är ogiltiga?

Randi: Jag kunde inte bry mig …

Victor: … För protokollet  skulle jag vilja introducera ett antal bevis  från högt ansedda vetenskapliga studier som bevisar det paranormala och livet efter detta.

Var mycket uppmärksam på de namn jag kommer att nämna. Jag frågar dig – som skeptiker, har du läst någon av de paranormala och efterlivet verk och bevis som dessa forskare och empiriska utredare bedrivit? Dr Peter Bander, Dr Julie Beischel, professor John Bockris, John Logie Baird, professor JW Crawford, Dr Robert Crookal, professor Arthur Ellison, Dr Peter Fenwick, professor Festa, Dr Edith Fiore, professor David Fontana, Dr Amit Goswami, professor Gustav Geley, professor Ivor Grattan-Guinesss, professor Stanislav Grof, Dr Arthur Guirdham, Dr Glen Hamilton professor Charles Hapgood, professor Sylvia Hart-Wright, professor James Hyslop, professor William James, Dr Elizabeth Kubler-Ross, Drs Jeff och Jody Long, efterlivet utredare Mark Macy, ingenjör George Meek, Dr Raymond Moody, Dr Melvin Morse, Dr Morris Nertherton, dr Karlis Osis, Dr Peter Ramster, advokat Edward C Randall, Dr.Konstantine Raudive, Drs JB och Louisa Rhine, Nobelpristagaren professor Charles Richet, dr Kenneth ring, advokat Dr Aubrey Rose, professor Archie Roy, Dr Michael Säbom, Dr Hans Schaer, professor Marilyn Schlitz, Dr Ernst Senkowski, Dr Rupert Sheldrake, domare Dean Shuart, Dr Ian Stevenson, Dr Claude Swanson, Emmanuel Swedenborg, Dr Charles Tart, professor Jessica Utts, Dr jan W Vandersande, Dr Pim van Lommel, professor Wadhams, Prof. Alfred Wallace, Dr Helen Wambach, dr Carl Wickland, Dr Carla Wills-Brandon.

Har du studerat några av dessa sakliga vetenskapsmäns ”paranormala och / eller livet efter bevis?

Randi: Nej, och jag kommer inte att läsa eller studera dem.

Victor: Varför inte?

Randi: Eftersom det paranormala inte existerar och inte heller livet efter detta! Jag tänker inte läsa eller studera något jag vet inte finns …

Victor: Hur vet du att det paranormala och livet efter detta inte finns när du aldrig undersökt bevisen för det paranormala?

Randi: Jag vet bara …

Victor: Din intuition säger dig det?

Randi: Jag bara vet …

Victor: Eftersom du inte stöder dina bevis på vetenskap eller empirism eller logik eller motivering, är du inte i själva verket i praktiken VIDSKEPLIG när det rör din egen tro?

Randi: Nej, jag är inte vidskeplig …

Victor: Du kanske inte tror att du är vidskeplig, men när du inte kan stödja dina övertygelser – och du använder blind tro – din intuition – ÄR DU INTE, i praktiken mycket vidskeplig?

Randi: Det är dumt av någon att säga att jag är vidskeplig ….

Victor: Du visar en häpnadsväckande extraordinär förmåga till irrationell orimlighet,  och du är ologisk i din extrema envishet att vägra att ta emot sakliga bevis för det paranomala och livet efter – är det för att om du skulle acceptera dylika bevis skulle ditt liv som debunker få ett abrupt slut – du måste då återvända till att arbeta för din överlevnad?

Randi: Nej … Jag förkastar dessa kommentarer …

Victor: Vi ska återkomma till detta senare – … nu berätta för protokollet – eftersom du förnekar att din intuition är vidskeplig .. har du någonsin stött på den procedur formel som alla forskare runt om i världen accepterar.

Randi: Jag har inte en aning om vad det är ….

Victor: Låt mig kort förklara med mycket enkelt språk så ska jag fråga dig om du håller med …

S.R. står för framgångsrika resultat. P står för paranormala fenomen. R står för repeterbarhet. VC står för att hålla alla relevanta variabler konstanta. T är för tid och S är för Space.

Med andra ord, man når lyckade resultat när någon aspekt av det paranormala upprepas och genom att hålla alla relevanta variabler konstanta över tid och rum. Forskare runt om i världen håller med om det. Håller du med det?

Rand: … Ja …. Men vilken typ av fenomen pratar du om?

Victor: formeln gäller för alla aspekter av paranormala fenomen. MEN det måste upprepas över tid och rum, och man måste hålla alla relevanta variabler konstanta, och det måste ge samma resultat – som sagt, det internationella forskarsamhället håller med om det. Nu är frågan, håller du med om det?

Randi: I teorin ja jag håller med om det … men fenomenet måste upprepas över tid och rum och måste ge exakt samma resultat …

Victor: ABSOLUT! Du inser väl att du har accepterat bevis för det paranormala och livet efter detta?

Randi: Nej, det har jag inte …

Victor: Det finns oberoende, högt kvalificerade experter som uppgivit att det finns många bevis för det paranormala och ”livet efter” bevis som är objektiva och som har upprepats över tid och i olika länder som givit exakt samma resultat när de testats av oberoende experter … Har du testat några psykiska fenomen själv?

Randi: Nej … de finns inte så hur jag kan jag testa dem?

Victor: Med tanke på de erkända vetenskapsmän som jag nämnde som faktiskt undersökt det paranormala och livet efter detta, skulle det inte vara ganska lämpligt för dig att acceptera att det finns objektiva och repeterbara bevis för det paranormala och livet efter detta?

Randi: Det finns inga bevis för det paranormala eller livet efter detta …

Victor: Hur i hela fridens kan man påstå vad du just angav om du aldrig prövat det paranormala?

Randi: Jag vet bara att det inte finns några bevis ….

Victor: Vad är dina bevis till stöd för din personliga, subjektiva uppfattning om att det inte finns några bevis för det paranormala eller livet efter detta?

Randi: (Förblir tyst …)

Victor: Du har inga bevis som stöder din tro, eller hur?

Randi: Jag behöver inte bevisa något …

Victor: Du menar att alla dessa framstående vetenskapsmän inklusive Nobelpristagare som har bevisat paranormala fenomen och många aspekter av livet efter detta i objektiva och repeterbara försök men att du, utan några bevis, låt mig upprepa för protokollet, utan några bevis fortsätter att påstå att det inte finns något paranormalt fenomen eller ett livet efter detta?

Randi: Det är rätt …

Victor: För protokollet, men om det råder en inkonsekvens mellan vetenskap och personliga subjektiva föreställningar?

Randi: förblir tyst …

Victor: Kan du någonsin bevisa att din subjektiva personliga övertygelse har företräde framför vetenskapen?

Randi: Nej, därför att jag anger inte att något existerar eller inte existerar …

Victor: Du säger att det inte finns något paranormalt, det finns inget liv efter detta … så svara på frågan finns det något som gör din tro väger tyngre än vetenskapen, ja eller nej?

Randi: … (motvilligt) … Nej …

Victor: Det blev mycket tydligt nu …
Vidare, om bevis, betyder det att de som uppger att det paranormala existerar måste bevisa det …

Randi: Absolut ..

Victor: Det är precis vad dessa forskare har gjort och dokumenterat inte minst i böcker – alla statuerar att det paranormala och / eller livet efter detta finns – och du erkände att du inte har läst någon av deras verk! I en professionell debatt när bevis läggs fram läggs ifrågasättandet över på dig – att det som inte håller – ska du kunna visa var, när, hur och varför bevisningen inte kan godtas. Och du har inte gjort det har du?

Randi: Jag minns … ingen skeptiker kan bevisa något eftersom ”ingen kan bevisa det negativa” …

Victor: Åh ja, du är den som under de senaste trettio åren påstått att ”ingen kan bevisa att det finns ingen grön ost på månen”, eller hur?

Randi: Ja, ja, ja, sa jag att …

Victor: Har någon vetenskapsman på jorden någonsin sagt att det finns grön ost på månen?

Randi: … Nej … naturligtvis inte …

Victor: Afterlife utredare ber inte dig att bevisa det negativa. De ber dig att strikt följa förfarandet – att du ska [insatt i aktuell forskning] kunna vederlägga de berg av bevis som anger att det paranormala och livet efter detta finns. Det är reglerna för yrkesdebatt. MEN du sa att du inte har satt dig in i det … återigen, varför inte?

Randi: Jag kan inte hitta några bevis för livet efter detta … och det paranormala …

Victor: Men miljontals andra människor runt om i världen har hittat bevis! Har du hört talas om Neurolinguistic programmering som kallas NLP?

Randi: Ja, vagt …

Victor: NLP framhåller att när en skeptiker får belägg som i grunden är oförenligt med hans djupt omhuldade negativa föreställningar, kommer skeptikerns sinne automatiskt att DELETA sådana bevis … eftersom denna information kommer att ge en enorm och outhärdlig ångest … Är det vad som händer med dig?

Randi: Nej …. NLP är fel …

Victor: Tillbaka till utmaningen … Så du förväntar dig att en sökande (till Randis utmaning)  ska på tro dig och lita på att du ska vara objektiv – när du hela ditt liv aldrig dömt till förmån för det paranormala, då du i ett [inskränkt] slutet sinne under ett fyrtiotal år påstått att det finns inga bevis, trots att forskare har producerat objektiva och repeterbara belägg för det paranormala och livet efter detta?

Randi: Jag förväntar att sökanden ska lita på mig …

Victor: Detta är rent av komiskt … tänk mycket noga efter när det gäller följande  fråga: är det inte ett försök av dig att lura den som ansöker till din utmaning när du inte tar med i dina förutsättningar att det krävs en gräns av statistisk signifikans för att visa om den sökande fått ett lyckat resultat av sin kompetens eller om det handlar om en slump?

Randi: Jag tror inte att den statistiska signifikans du talar om är nödvändig …

Victor: Är du kvalificerad att göra en statistisk analys av experimentella resultat, ja eller nej?

Randi: Nej …

Victor: Tror du inte att dina försummelser visar varför så många professionella forskare, synska och medier, anser att din utmaning är bara en skeptiker propaganda – Ett riktigt dåligt skämt, Den största bluffen [i modern tid] när det rör att undersöka det paranormala?

Randi: .. Det är inte en bluff …

Victor: Till protokollet vill jag föra att professor Dennis Rawlins avslöjat följande om din utmaning som nu upprepas offentligt, att du, James Randi, berättat följande för professor [Rawlins], för att citera honom ”Jag kommer alltid att ha en utväg för att slippa betala … något för utmaningen” ?

Randi: Ja, men du måste också tillägga att professor Dennis Rawlins inte nämnde vad jag sa efter det … Jag sa att jag alltid har en utväg – eftersom jag har rätt.

Victor: Åh! så du har rätt? När du sa att ”Jag har alltid en utväg – eftersom jag har rätt”, var det då du tillade att det paranormala och livet efter detta inte kan existera ?

Randi: … Ja … det paranormala och livet efter detta existerar inte ..

Victor: Är det vad du säger när en sökande visat några psykiska fenomen av det första testet?

Bry dig inte om att svara på det …. och du säger det utan en tillstymmelse till bevis … Det är därför du sa att du aldrig kommer att betala en cent … Men professor Dennis Rawlins stödde inte detta påstående från dig. Jag lägger det dig till last att du inte talar sanning när ditt påstående om att ”jag har rätt” … försöker rättfärdiga ditt envisa förnekande. Din livs stora blunder var att erkänna att du aldrig kommer att betala en cent som rör utmaningen?

Randi: Nej det är inte rätt …

Victor: Jag lägger också dig till last att detta är ytterligare ett skäl till varför din påstådda utmaning behandlas som ett skämt, ett mycket dåligt äckligt skämt runt om i världen och den största BLUFF i PARANORMAL HISTORIA … är vi överens om det?

KOMMENTAR:

Zammit avslöjar Randis okunskap, pseudovetenskapliga attityd och att han faktiskt är en bedragare. Så vad kan det finnas mer än det redan sagda. Jag vill påstå att del två visar att Randis moral och agerande inte bara saknar bärighet utan vittnar om hur världen lurats att över huvud taget lyssna på honom. Förutsättningarna för det är en organisation av nyateister och en rad okunniga eller demoraliserade skeptiker på centrala positioner. Då är vi tillbaka till Hydran, dess motiv organisation, makt och möjligheter att föra världen bakom ljuset.

Börje Peratt

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Hoax, Korsförhör och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till James Randi i korsför del 2

  1. Pingback: Den besatta Randi | Börje Peratt utforskare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s