Löst folk går lös på yttrandefrihet

Det är angeläget att betona hur viktigt det är med yttrande- och mötesfrihet och att vi i Sverige idag har en organiserad sammanslutning som målmedvetet och strategiskt agerar för att förhindra människor att mötas och utbyta sina erfarenheter. Det är också viktigt att tydliggöra vilka de är eftersom de utgör ett hot mot demokrati och samhälle.

På facebooktråden (på en facebook grupp med journalister) som denna artikel handlar om fortsätter Patrick Österlund och Jimmy Ganzfeld (som inte är journalister) en pennfäktning som avslöjar deras teknik att undvika fakta och sak. De är urtyper för pseudoskeptiker där man i sin okunskap/ovilja ifrågasätter och motsäger uppenbara bevis som att Voffarna (och deras associerade) förhindrat de med avvikande uppfattning att genomföra möten och föreläsningar.

Fiender är här de som inte accepterar en endimensionell tankevärld. Man förföljer och förtalar särskilt de som försöker arrangera sammankomster och föreläsningar inom områden som de inte tolererar (alternativmedicin, antivaccin, andlighet, forskning som går utanför deras ramar). Deras organiserade och målinriktade agenda är bevis på hot mot demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Facebooksidans administratör (Journalister och annat löst folk) har äntligen bett om att få stopp på denna tråd. Jag skrev ett sista inlägg som svar på de frågor som ställdes. Naturligtvis kommer även detta att förringas och bortförklaras. Egentligen räcker Christer Sturmarks artikel som bevis för ambitionen att stoppa uthyrning av lokaler.

Patrick Österlund (som kallar sig journalist alternativt löst folk fast har han publicerat något journalistiskt?) frågar på Facebook: ”Exakt vilka seminarier som blivit stoppade”. Jag nämner några VOF-Humanistattacker som går ut på att förhindra misshagligas möjligheter till framträdanden. Här nämns även en som det kommer att rapporteras om bara december gått och seminarieserien är genomförd.

Martin Rundqvist, Vofs ordförande, ifrågasätter (på Skeptikerpodden) att: Högskolan i Skövde hyr ut lokal för föreläsning om faror med trådlös teknik vilket man informerat till medier så att man får spridning på budskapet (TV 4)

Läkaren Mats Reimer (vof) kontaktade lokaluthyrare för att förhindra en KI forskare att föreläsa om elöverkänslighet. Han har även försökt stoppa föreläsning på ABF av en vaccinkritiker: En anonym skeptikerblogg berättar. Inspelning från antivaccinationsföreläsning…

Nyligen har ett seminarium om alternativ medicin försökt stoppats genom att gå på lokaluthyrare. En artikel om det är planerad då seminariet är genomfört.

Christer Sturmark i ärekränkande artikel

Christer Sturmark i ärekränkande artikel

 

Den 27 februari 2012 publicerades en artikel av Christer Sturmark i Aftonbladet ”Kommuner ska inte upplåta lokaler åt kvacksalvare” . Skärmbilden ovan är inledningen till Sturmarks artikel.

Facebook diskussion om ”Kritiker (Vof/Humanister) menar att Örebro kommun inte borde hyra ut lokal till seans … (SVT-klipp)

Artikel om Terry Evans i AB:

”En del kritiker, bland annat från Humanisterna, menar att kommunen inte borde hyra ut sina lokaler till ovetenskapliga seanser. Terry har trakasserats och hängts ut. Hårt och ­ofta. Hans fanpage på Facebook har vandaliserats och i december 2011 polisanmälde han en representant från föreningen Vetenskap och folkbildning för förtal. Utredningen lades emellertid ner.”

Artikel av Terry Evans angående mångårigt förtal han utsatts för.
Bäste Martin Rundkvist ordf i VoF och Christer Sturmark ordf i Humanisterna

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna

Artikel 18: Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Artikel 19: Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Dessa mänskliga rättigheter kränks varje dag av VoF (Vetenskap & Folkbildning) och dess anhängare i en sådan omfattning att de för länge sedan passerat förtal och grova kränkningar.

Vofs och (anti)Humanisternas metoder utgör ett allvarligt hot mot demokratin.

Börje Peratt

Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Antihumanister och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Löst folk går lös på yttrandefrihet

  1. Pingback: Humanismens återupprättelse — Humanism & Kunskap

  2. Pingback: När sanningen stirrar i vitögat underlättar skygglapparna — Humanism & Kunskap

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s