Gränsbrytaren utsnitt 3. Böner som förändrar?

Gränsbrytaren fortsätter med ett tredje avsnitt.

Fråga 9. Vad innebär kunskap i bibelns och kristendomens kontext?
Som ett sätt att försvaga kvinnans ställning gjorde man henne tidigt ansvarig för ondskan men då i betydelse av att öppna okunskapens fönster. I skapelseberättelsen är det Eva som
trotsar Gud, öppnar Adams ögon och släpper loss det fria valet. Samtidigt slungas mänskligheten ut i okunskapen där hon söker förklara hur allt hänger samman.

Det naturvetenskapliga projektet söker förstå världen i orsak och verkan och har nu
kommit till kvantens partiklar och vågrörelser. Det vetenskapsmännen ser framför sig är upprepade återfödelser och man letar förklaring i parallella världar.

Humanismens svar är att frågan om naturen och människan är större än orsak och verkan. Vi är medskapare. Vi deltar i utvecklingen med våra tankar och val.

Jag tänkte som barn många gånger att det skulle vara bra att få en direktlinje till Gud/Alltet/skaparkraften så slapp man tvivla. Neale Walsch anser sig ha fått denna kontakt och har nedtecknat sina frågor och ”guds svar” i ”Samtal med Gud” (2001):

(Jag är givet egna upplevelser inte säker på vad eller vem han anser sig tala med. Gud låter alldeles för stort. Kanske är det ett högre jag, en dimension av kreativitet och fantasi. Förr i tiden hade den sekulära maktapparaten nog diagnostiserat det som en sinnessjukdom. Men då jag vet att man kan få information som man omöjligt kan ha kännedom om via dylika kanaler/upplevelser vill jag verkligen varken döma eller ifrågasätta hans källa. Eller hans påstående om vem han pratar med. Som agnostiker avfärdar jag det inte även om jag har en bild av att det gudomliga skapandet inte har detta slags medvetande utan finns som en metafor för naturens skapande i varje levande organism. Min uppfattning grundar sig på det jag varseblivit och i omfattande studier och prövningar av detta. Och även då tvekar jag. Walsh och andra som anser sig kommunicera med Gud har haft upplevelser som kan avfärdas men givet innehållet hos somliga av dem måste det anses komma från ett stort intellekt. För att få andra att ta till sig detta kan man naturligtvis påstå sig tala med gud.)

Tid och rymd är enligt Walsch samma sak! Vi skapar energi genom att föreställa oss en bild av något. Ju mer och ju fler av oss som gör detta desto snabbare tar det form och exploderar i sitt eget förverkligande som vi sedan försöker tolka och förstå. Inte omvänt!

Det är skillnaden på att ha – göra – vara och vara – göra -ha.
I det förra fallet utgår vi från att vi måste ha tid och pengar för att göra det vi vill som ska leda till att vara lycklig. Enligt Walsch gäller den motsatta verkligheten.

Genom att först vara det man önskar, börjar man göra saker och kan sedan upptäcka att man får det man önskar ha.

Fråga 10. Är det någon skillnad på Jesus kärleksbudskap och det som kommer från Dalai Lama och andra visa människor.

Jesus:

”Och se, det står skrivet: Öga för öga och tand för tand, men jag säger eder, att I icke skolen stå emot någon oförrätt utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd ock den andra till åt honom, och om någon vill gå till rätta med dig för att beröva dig din livklädnad, så låt honom få manteln med.

Och om någon tvingar dig att till hans tjänst gå med en mil, så gå två med honom.
Giv den som beder dig, och vänd dig icke bort från den, som vill låna av dig. Och se, det står även skrivet, att du skall älska din nästa och hata din ovän, men se, jag säger eder:
Älsken edra ovänner, välsignen dem som förbanna eder, gören väl mot dem som hata eder och bedjen för dem som visa eder illvilja och förfölja eder, på det I skolen vara eder
himmelske Faders barn, ty han låter sin sol gå upp över onda och goda. Fördenskull är allt det som var till i gamla dagar, det som var under lagen, fullbordat i mig. Det gamla är förgånget, och allt har blivit nytt.”

Jesus budskap (Nephis text, hot om helvetet borttagna) innebär:

Villkorslöst förlåtande,
totalt utelämnande,
obegränsad offervillighet,
försvarslös sårbarhet,
svindlande generositet,
oinskränkt tolerans
och sist men inte minst total och oändlig kärlek.

Budskapet är i stort detsamma som i den bön som Dalai Lama ber varje dag. Bönen som tidigare presenterats i olika strofer redovisas här i sin helhet. Man kanske ska ta i beaktande att Dalai Lama inte har någon egen familj. Han lever i celibat och utan egna barn. Det går inte att komma ifrån att med egna barn följer en total förändring av allt, av synen på sig själv och livet och inte minst praktiskt allt man måste göra för barnen. Ett barn ställer krav på att föräldern ska leva upp till förebilden av de ideal som barnet fostras i. Men inget kan som egna barn så grymt avslöja förälderns egna brister, svagheter
och tillkortakommanden.

Dalai Lamas dagliga bön:

”Må jag varje gång jag umgås med någon betrakta mig som den lägsta av alla och anse den andra överlägsen i djupet av mitt hjärta När jag ser varelser onda till sin natur, nedtryckta av våldsamma synder och förbannelser, må jag hålla dessa sällsynta varelser för dyrbara som om jag funnit en oskattbar rikedom.

När andra på grund av avundsjuka, behandlar mig illa med onda ord, förtal och dylikt, må jag böja mig under nederlaget och bära fram segern åt andra.

När den ende som jag omfattat med stora förhoppningar sårar mig svårt, må jag se honom/henne som min högste mästare.

Må jag i korthet direkt och indirekt erbjuda välgärningar och lycka åt allt levande,
må jag i hemlighet ta på mig den skada och det lidande som plågar alla varelser!”

Ur de åtta verserna om sinnets övning
nedtecknade av det tibetanska helgonet
Langri Thangpra under 1000 talet.

Utsnitt 4 ur Gränsbrytaren om en vecka
Börje Peratt

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Det här inlägget postades i Gränsbrytaren. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s