Gränsbrytaren utsnitt 1) ”Nya testamentets värdegrund?”

1999 var jag klar med boken Gränsbrytaren men var osäker på att publicera den. Istället kom den att bli en förstudie till böckerna som jag har givit ut inom projektet Medvetandets Uppkomst.

Flera ämnen i Gränsbrytaren kom dock aldrig att diskuteras. Jag prövar med att lägga ut några av dessa här.

Intresset för filosofin som bärs fram av figurer som Jesus och Dalai Lama fick mig att pröva några av deras värdegrunder i några av dess mest koncentrerade formuleringar.
På vilka sätt har de betydelse för människan, hennes självförverkligande, kärleken och försoningen.
Jag valde att formulera några frågor och diskutera dem. Här följer ett inledande avsnitt:

Tankar om Gud, bibeln, kärleksbudskap och jämställdhet.

Kulturen bestämmer villkoren för människans möjligheter till självförverkligande. Vad har religionen för betydelse?

Låt oss titta närmare på den kristna synen och dess psykologi. Ett stort antal vittnen redovisar Jesus liv och han uppfattades som Guds son. Enligt Johannes evangeliet kom Anden ner som en duva, stannade över Jesus och visade att detta var Guds utvalde (Kap.
1:32-34).

”Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom”.

I den auktoritära kristna traditionen representerad av bland annat Swedenborgismen måste individen kräla i sin synd och hoppas på Jesus förlåtelse och frälsning. Endast Jesus återkomst till jorden kan lösa problemet. Det skulle i praktiken innebära att Gud ger upp.

Idén om den fria viljan funkade inte men människan fick några tusen år på sig att misslyckas! I detta manipulativa spel skulle den kristna Guden ha skuldbelagt hela sitt folk genom att offra sig själv/sin son på korset.

Johannes evangeliet ger en annan tolkningsmöjlighet.

(Jag utgår här från urkunderna (bibeln). Texterna där kan betraktas som anekdoter eller som historieskrivningar mer eller mindre trovärdiga. Oavsett det så har de haft en avgörande påverkan på människor under lång tid och det är denna påverkan som diskuteras.)

Johannes kanske är den mest trovärdiga av apostlarna. Han var den som stod kvar och inte övergav sin mästare medan de andra flydde och sedan vid förhör förnekade Kristus.

Johannes var den som bevittnade rättegången mot Jesus och kunde återge den (Johannesevangeliet kap.18 och 19).

Han var den som var med Jesus vid korset och som fick i uppdrag att ta Jesus plats som Marias son och att förmedla kristusbudskapets innebörd, förlåtelse och kärlek.

”Gud är kärlek, och den som förblir i kärlek, han förblir i Gud, och Gud förblir i honom” (Johannes första brev kap 4:16).

”Räddhåga finns inte i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanken på straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i
kärlek”. (Johannes första brev kap 4 :18).

Parallellt med kärleksbudskapet går hotet om helvetet och de skrämmande profetiorna i Johannes uppenbarelse. Det är som om dualismen kräver sin motsats. Löftet om paradiset och hotet om dess motsats.

Men frågan är om helvetet är en bestraffning från Gud eller om det är ett resultat av människornas fria val och handlingar.

Fortfarande finns i den kristna tron djävulens ondska och synden som endast gudfruktighet och Jesus kan frälsa människan från.

Men det finns också (som jag ser det) ett annat perspektiv på våra handlingar. Vi balanserar mellan val som kortsiktigt kan få destruktiv effekt men som på sikt är nödvändiga för utvecklingen. Vi saknar antingen kunskap, motivation eller förmåga att handla annorlunda. Vi behöver erfarenheten från det ”onda” för att kunna förändras. Det ger nytt perspektiv åt:

”Döm inte på det att ni själva inte ska dömas”.

Människan skall inte skuldbeläggas! Det öppnar för en förlåtande och tolerant filosofi.
I praktiken beror det på de människor som utövar filosofin och hur de tolkar texterna. Låt oss ställa några frågor kring bibelns version av Gud och budskapet.

Fråga 1. Vad kräver bibelns Gud av människan?

Bibelns text visar en väg av förlåtelse och kärlek men hotar med helvetet om man inte sköter sig. Enligt Nephis bok villkorar Jesus inträdet i himmelriket med ett antal krav.

(Obs, jag tar inte ställning till om himmelriket/paradiset finns, utgår bara från hur löftet i texten är formulerat. Mitt förhållningssätt är agnostikerns. Jag vet inte, jag tror inget.)

Hoten i bibeln är dock skrämmande och man kommer inte ifrån att det finns en avsikt med dessa hot.

”Ty det är bättre att förneka er allt detta och ta upp ert kors än att ni ska kastas ner i helvetet”.

Budskapet är att det är bättre att lida, att inte fullfölja sina ”otillåtna omoraliska” önskningar, att vara ödmjuk och fridsam och förlåtande. Annars straffas man hårt! Men av vem?

Fråga 2. Vem straffar?
Föreligger det en inkonsekvens i manande till förlåtelse och kärlek å ena sidan och hot och straff å den andra? En som sänder budskap om förlåtande och kärlek är inte trovärdig om man inte uppträder i enlighet med sina egna påbud. Är det möjligen människan som straffar sig själv och skapar sitt helvete?

Fråga 3. Ska vi tro på historieskrivarna?
Låt oss säga att profeterna faktiskt förmedlade vad de såg och uppfattade som Guds budskap. Kan det då vara så att det bland de skriftlärda har smugit sig in ett och annat ohyggligt hot om straff för att makthavarna ska kunna kontrollera och skrämma folket till underkastelse.
Litade man inte fullt ut på kärleksbudskapet?

Fråga 4. Missförstår vi budskapet?
Är straffet inte något som Gud utdömer utan en konsekvens av människans levnad? Ett perspektiv på hotet om helvetet är att det inte utgör någon Gudsbestraffning utan en effekt av livet. Och helvetet är det som skapas av tankar och handlingar på jorden, i livet inte i döden. Då är det inte Gud som ligger bakom helvetet utan människan och hennes handlingar.

Fråga 5. Kan vi skapa paradiset på jorden?
En ung köpman, Báb (1819-1850), grundade Bahá’rörelsen år 1844 i staden Shiraz i södra Persien. Innebörden är en ny utveckling för en enad värld. Dess ”profet” Bahá’u’lláh (1817-
1892) och Bahá’-rörelsens centrala tema utgår från att den handlingsförlamning eller snarare enkelriktad våldsfilosofi som präglar världens konflikter kräver en upplösning av den materialistiska inriktningen. Ett stärkande av den andliga dimensionen kan leda till nödvändiga sociala och ekonomiska förändringar. De viktigaste av dessa är: frigörelse från kulturella och etniska fördomar, avskaffande av ytterligheter i fråga om rikedom och fattigdom, jämställdhet mellan kvinnor och män, allmän skolundervisning samt ett universellt hjälpspråk.
Det kan bereda vägen för det övergripande syftet med människans liv här på jorden, att vi ska lära oss att leva i gemenskap och harmoni med varandra. Varje individ har ansvaret, möjligheten och valet. Bahárörelsens innehåll från 1800-talet anses idag vara självklarheter och ligger i linje med humanismen.

Vilka motiv och vilken slags kunskap krävs då för att klara dem?

Börje Peratt

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Det här inlägget postades i Bibeln, Jesus, Psykologi. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s