Egots födelse

Utdrag ur Succébo-fröet till framgång
Utgångspunkten för texten nedan är en saga om hur Alltet startade universum och evolutionen. Senare fortsätter det med en saga om Egot och dess födelse.

”Kärleken genomgick en stor förvandling med många olika ansikten. Människan var ju beroende av att leva samman med andra människor. Men snart uppstod hierarkier där människan fick olika roller och betydelser för gruppen. Det ledde till maktspel. Så istället för kärleken utvecklade hon en mask, en social föreställningsförmåga. Hon blev en Aktör. Denna Aktör kunde ersätta sanning med lögn och vänskap med trolöshet. Så Alltets viktigaste gåva Kärleken förvandlades till ett skådespel. Ett leende för att låtsas vara glad och där bakom doldes en ledsen och kanske förtvivlad människa. Det blev för en människa som kände sig utnyttjad och övergiven allt viktigare att ta hand om och skydda sig. Egot valde att särskilja sig. Att isolera sig orsakade ensamhet. Alltet hade skapat liv för att undslippa ödsligheten. Livet valde nu att undvika kärleken för att slippa bli sårad. Möjligheten att komma tillbaka till samhörighet fanns där. Vägen till återförening bestod i att förstå och hela sig själv. Den som själv var helad kunde också hela sina relationer. Men reptilhjärnan lurade på dessa tankar och stod fast vid att livet går ut på att konkurrera ut, slå ihjäl och käka upp varandra. Och om inte annat så var det nödvändigt att bli sin egen klippa. Då kunde man stå ohotad.

Från ett perspektiv om gynnsamhet kunde man säga att planen hade misslyckats. Men å andra sidan fanns ju den viktiga principen om det fria valet. Det innebär att varje möjlighet måste prövas. Och Egots tidevarv genomgick en slags evighetsutveckling. För när Egot väl fått fäste ville det inte släppa taget.

Men den mänskliga hjärnan gillade inte denna rigida mentalitet. Hjärnan var ju ett team av arketyper som eftersträvade samspel. Ja hjärnan hade till och med utvecklat förmågan att om någon del av hjärnan slogs ut kunde andra delar ta över. Om Upptäckaren som framför allt behärskade språket och det logiska tänkandet drabbades av stroke så kunde den sociala Aktören ganska snabbt ta över, det låg ju faktiskt i dess roll. Till och med Kämpen kunde lära sig prata. Denna målstyrda arketyp kunde således ta på sig att om inte bli reflekterande så åtminstone talför.

Den djupare motivationen Kärlekens enande som innebär att man drar till sig det gynnsamma, har legat fördold och inte inom räckhåll för allas fattningsförmåga. Maktens förminskande effekter har fått övertaget på flertalet individer.

$uccébo handlar om gåvan att skapa. Det är en tillväxt- och förändringsenergi som strömmar genom allt. Kampen för överlevnad Egot, rädslan och striden skapades av livet självt.

Detta stycke är starten på kapitel 6: Livskompassens arketyper
och Egots födelse. Egots födelse berättas som en saga. Den fortsätter så här:

Alltet hade i sin ensamhet upplevt tristessen. Alltet hade också upptäckt att en stark önskan kunde medföra en förändring inte bara mentalt utan i verkligheten. Det var just önskningen som skapade verkligheten. Det var i detta ögonblick som känslor utvecklades. Nyfikenheten över vad en idé skulle framkalla. Förundran över vad som skulle komma att uppträda. Glädjen över det skapade och upprymdheten över att försöken kunde göras om gång på gång. För att hålla kvar ögonblicket krävdes mer än korta impulser av idéer. Något som varade längre än att det bara flämtade till och försvann. För att tanken skulle kunna övervinna mörkret måste den få tid. Alltet sträckte ut bilden och plötsligt framstod något mer. Tanken fick en rörelse som förlängde sig till en existens. Alltet kunde förvånat iaktta att existensen prövade sig fram. Ju mer tid den gavs desto mer kunde den pröva olika vägar och plötsligt började den reflektera över sig själv. Den ena idén födde den andra. För att kunna gå vidare insåg Alltet således att existensen behövde ett eget liv. Och plötsligt var ensamheten och långtråkigheten över. Alltet kunde glädja sig åt alla de olika former av skapelser som blev till och njöt av den sprudlande rörelsen. Så kom det ögonblick som det nya livet upplevde sig själv och fick förnimmelsen att det också kunde skapa. Då ville det inte längre vara beroende utan kunna styra sig själv. Alltet såg hur Egot föddes och kunde följa hur det växte till sig. Alltet upptäckte att om Egot inte fick använda sin egen vilja så skulle det bara leda till trotsighet och stridigheter. Dessutom skulle inget nytt kunna skapas. Alltet prövade denna tanke, att ta bort den egna fria viljan och blev åter ensam…”

Fortsättning följer på sidan 48 i boken Succébo-fröet till framgång.

Börje Peratt
Coacha med Peratt Livskompassen
Medvetandets Uppkomst |

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Det här inlägget postades i Medvetandets Uppkomst, Psykologi och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s