Psykopati och angränsande personlighetsstörningar.

1999 skrev jag en artikelserie som jag har tänkt börja publicera på denna blogg. Första avsnittet ”Psykopati och det fria valet”, lade jag ut på huvudbloggen.

Begreppet psykopati i sig anses idag förena en rad andra begrepp såsom narcissism och sociopati. Jag menar att det finns sådana skillnader  att man bör hålla isär dem även om de också har gemensamma nämnare och berör varandra.

Narcissism, med det menar man oftast narcissistisk personlighetsstörning fast narcissism i sig själv är en naturlig utvecklingsfas hos barnet. Här används den förkortade fomen narcissist utifrån dess personlighetsstörningsaspekt. Störningen innebär att man självförhärligar sig och anser sig stå över alla andra vilket för med sig en arrogans och en oförmåga till socialt umgänge och att klara av att upprätthålla längre relationer.

Sociopaten anses emellanåt likställig med narcissist och psykopat men kan beskrivas något annorlunda som en som förmår fungera med andra och som lär sig att manipulera sin omgivning.

Psykopaten utför gärningar där  man medvetet skadar andra likgiltig inför deras öden. Likheten med sociopaten är att man lär sig sociala spelformer och använder dem för att manipulera omgivningen

Jag har lagt till Predatorn som är en ytterlighet av psykopati där man utnyttjar, kränker och förgriper sig psykiskt och/eller fysiskt på andra i akt och mening att tillfredsställa sina egna begär och lustar.

Gemensamt för dem alla är oförmågan till medkännande.

För att datera upp mig har jag googlat pågående diskussioner om psykopati och hittat en som rör nära relationer. ”Går det att leva med en person med narcissistisk personlighetsstörning”.

Tragiken i detta är att alla med erfarenhet från sådana relationer hävdar att det är omöjligt att förändra en med denna typ av störning. Störningen anses obotlig.

En av de senaste kommentarerna postades igår 14 april 2012:

 • Narcissisten ser sig själv som mer värd än omgivningen.
  Narcissisten kräver, och tycker sig ha rätt till mycket uppmärksamhet av sin omgivning.
  Narcissisten kan inte se sina egna brister och svagheter.
  Narcissisten kan inte känna medkänsla med sina medmänniskor.Han har en brist på empati.
  Narcissisten kan inte ta kritik. Blir rasande och förödmjukad om han/hon blir kritiserad.
 • Narcisstiska störningar är mycket vanliga hos de personer som har psykopatiska drag
  Det finns idag ingen verksam behandling för att bota människor som är psykopater. Psykopaten själv anser sig inte lida av någon sjukdom.
 • Samma sak gäller för N.

Slut citat

I stort sett beskriver jag motsvarande fenomen som citatet ovan i en artikel på Newsvoice: Antihumanisternas fientliga profil. Det handlar i och för sig om predatorprofilen men som sagt beröringspunkterna finns.

Antihumanism på Vetapedia

Albert Einstein beskrev galenskap så här:

”Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat.”

”Den som uppfattar sitt eget och sina medmän­niskors liv som meningslöst är inte blott olycklig, han är knappast livsduglig.”

Flera studier indikerar att terapi är kontraproduktivt. En särskilt vedervärdig form av predatorpsykopati har jag beskrivit i en artikel på Newsmill: Mänskliga rovdjur, samhällets predatorer.

Det är möjligen så illa att terapeutiska behandlingar av dessa störningar enbart slipar illviljan och förvärrar förmågan att manipulera och skada. Därför blir det också väldigt angeläget att belysa och avslöja profilerna så att vi kan känna igen beteenden och välja om vi vill bli styrda av sådana störningar.

Jag tror således mer på att lära sig avgränsa och bygga motåtgärder för att minska risken för psykopaters skadegörelse på sina medmänniskor. Ett grannlaga problem då redan mycket unga människor exponeras för spel där man förgör varandra utan att blinka. Vilket möjligen frigör en latent psykopati.

På denna punkt är jag dock inte säker. Andra hävdar att våldsamhet under lekfulla former istället fungerar som frigörande av uppdämd aggression. Hellre då i ett datorspel än på riktigt.

Kanske är det så att vi har behov av en period där leken erbjuder sådana spel och det är inget att uppröras över. Men då vuxna ägnar sig åt sådana aktiviteter blir det en träning såsom då Breivik förberedde sig mentalt med dagslånga datorspel.

Kärlek är absolut oerhört viktigt för helande men som vi vet kan det utnyttjas av dem med de störningar som beskrivs här. Att försöka väcka denna inre dolda kärlek, att så detta frö och hoppas att det ska växa och överglänsa ”ondskan” är kanske en utopi. Men låt oss inte förneka denna utopi. Tänk så många kvinnor som förbarmar sig över psykopater som sitter i fängelse.

Utan tvekan är det så att merparten av brott begås av människor som lider av någon slags störning. I vissa fall kan de medicineras men då måste de upptäckas och behandlas i tid.

Börje Peratt

Annonser

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Det här inlägget postades i Psykopati artikelserie. Bokmärk permalänken.

10 kommentarer till Psykopati och angränsande personlighetsstörningar.

 1. Zuzanne Johansson skriver:

  Intressant och mycket bra att du belyser och lägger fram detta ämne.
  Många har inte en aning om vad psykopati och narcissism är och än mindre vad det gör med människor som hamnar i ”klorna” på en med dessa grava störningar.
  Många liv blir förstörda och att bryta sig loss från dessa personer är inte lätt då man blir förminskad som person.
  Tack för att du tar upp detta.

  • borjeperatt skriver:

   Ett av de svåraste problemen för en förändring rör insikt.

   Ett annat problem är en slags programmering som trots insikt gör förändring näst intill omöjlig. Det förvandlar psykopaten till en oberäknelig tyrann.

   Det kan vara hur bra som helst och plötsligt är det något som inte faller tyrannen på läppen. Reaktionen kommer ”out of the blue” blixtsnabbt utan en chans att försvara sig eller hinna undan.

   Förutsättningen för förändring påminner lite om djupt drogberoende. Först insikt sedan motivation, därefter viljekraft och uthållighet. Men hur klara av humörsvängningar vid minsta upplevelse av motgång? Vilken självdisciplin ska klara av dem?

   Ingen välkänd terapi eller metod har så vitt jag vet lyckats.

   Jo det skulle vara behandlingen i Clockwork Orange.
   Lägg till psychopath och sök på google.

   Börje

 2. Zuzanne Johansson skriver:

  Är övertygad om att det inte finns någon hjälp för dessa störningar. Inte ens lobotomi, för det sitter så fast förankrat hos personerna samt att dom inte ens försöker inse att dom har dessa störningar.
  Vet inte ens om det finns en slags njutning hos dom att skada andra eller om deras totala förnekande håller insikter borta.
  Dom är ofta som oskrivna blad och innan ett ord hunnit skrivas ner har bladet vänts och nästa ”smäll” kommer.

  Zuzanne

  • borjeperatt skriver:

   Jomen visst finns det också en slags bekräftelse och som du säger njutning. Man skapar genom rädslan och förvirringen hos dem man angriper en maktposition. Denna maktens rus är ett mål, därom råder ingen tvekan.
   Frågan är bara hur man ska avgränsa detta beteende som nu även utnyttjar nätet.
   Försök att ignorera en sådan person menar jag är det bästa sättet.
   Om man har dem inpå sig, försök hålla dem ifrån sig med alla medel. Det verkligt tragiska är ju att drabbas av det inom familjen, då kommer man inte undan om man inte flyr.

   • Zuzanne Johansson skriver:

    Levde mina 13 första år med en person med dessa störningar och det präglade hela mitt liv och gör än idag, så jag uppmanar ALLA att när dom ev ser typiska tecken ska dom släppa sin tro på att det går att förändra personen.
    Numera håller jag ett gigantiskt avstånd från denne person .

 3. borjeperatt skriver:

  13 år av inferno. Naturligtvis präglar det och minskar tilliten även till andra människor. Minsta lilla signal som liknar något av det man upplevt får en att springa iväg. Eller ta strid. Det senare kan dock vara urlakande och ökar inte precis livskvaliteten. Jag föreställer mig att du har gjort en bild av alla de goda egenskaper du söker hos en människa och att du enbart välkomnar dem in i ditt liv. Det innebär inte alltid att man slipper konflikter. Men i dessa ska de finnas en grundläggande respekt . En möjlighet till försoning förutsätter också att angriparen verkligen tillstår vad man gjort och ber om förlåtelse. Även en sådan process kan vara manipulativ och har man blivit själsligt skadad av en sociopat så är denna tillit i relationen skör. Mitt upp i allt detta så uppmanar jag till att tro på människan. De allra flesta är goda och bärs av genuin kärlek. Se också dem även om tunnelseendet efter en skada lätt suger upp just de som är defekta eller tillfälligt störda. Hemska ord men de säger så tydligt vad jag menar.

  • Zuzanne Johansson skriver:

   Jag försöker ha tillit till att allt blir till det bästa i slutänden och visst har jag mina reservationer gentemot andra, men jag väljer att tro på det goda även om det inte gör mig ”frisk”.
   Tror inte att någon föds ond utan att det finns andra faktorer som gör att störningar uppstår.
   Kan bara spekulera och kanske det är genetiskt eller så kommer dom ur trauman.
   Är ett mycket intressant ämne, för kunskap kan ge förståelse även om ursäkter inte föds.
   Då jag har sett baksidan av mångas sk tro på att ALLT är gott i livet så ser jag upp när jag kommer i kontakt med folk, för jag vet att bakom en trevlig och inbjudande fasad kan det ligga en mycket sjuk person.

 4. borjeperatt skriver:

  Det finns som du säkert vet en del forskning både naturvetenskaplig och beteendevetenskaplig. Senast var det ju en naturvetare i en TV-dokumentär som upptäckte att han själv hade en psykopatisk profil. Naturligtvis fann man då ”beviset” i biologin, en särskild ”krigargen”. Samtidigt tillerkändes den positiva miljön betydelsen för att psykopatin inte utlösts i sin mest destruktiva form. Han tillstod dock att han inte kunde uppleva medkänsla ens med sina närmaste.

  Angående narcissism finns teorier om att denna sorts psykopati kan utlösas av att man som barn inte blivit tillräckligt omhändertagen utan tvärtom blivit utsatt för kränkningar och övergrepp. Jag vet dock flera som har haft en usel barndom men som ändå vuxit upp till ansvarstagande kärleksfulla medmänniskor.

  När det gäller ”trevlig och inbjudande fasad” så kan man säga att det är en beskrivning av en ”sol och vårare”. Det är ett bedrägeribeteende som förstärks av den bristande tilltron till att få sina behov tillfredsställda med ärliga medel. Också här gäller att ha sin intuition påkopplad. Djur har en naturlig skyddsinställning. Det bör även människan ha.

  • Zuzanne Johansson skriver:

   Den grandiosa självbilden som dessa personer har är gräslig och mer manipulativa personer får man leta efter.
   Dom saknar totalt empati för andra och gör bara saker för egen vinnings skull och dessutom är dom fenomenala att ta på sig en offerkofta för att ömkas av sin omgivning för att när dom fått det dom vill slå till med full kraft, och det skrämmande är att dom mår bra i det och höjer sig själva till skyarna.
   Tack gode tid för att jag blivit en empatisk och inkännande person. Kunde lika gärna blivit det motsatta.
   Har mina tentakler ute då jag träffar nya människor, och det borde alla ha utan att för den skull gå in i bekantskaper med föreställningen att det måste finnas en psykopat osv bakom det yttre.

 5. borjeperatt skriver:

  Misstänksamhet mot alla är nog ingen bra utgångspunkt. Jag tror alla om gott fram tills annat bevisas. Och detta ser man ganska snart. Man kan fortsätta behålla kontakt men vara väldigt tydlig med att man vet och förstår och drar mycket skarpa gränser.

  Värre är det med nätet. Där är det bara att ignorera så långt som möjligt. Du finner dessa i de antihumanistiska rörelserna som kallar sig själva skeptiker men där strategin är att kränka dem med annan åsikt, tro eller livsåskådning. Dem känner man snabbt igen på deras nedsättande språk. Om de blir kritiserade har de tom en manual som säger att de ska sätta på sig offerkoftan. Tror du att det är en psykopat som ligger bakom?

  Eftersom jag nu offentligt kritiserar dem är naturligtvis jag en måltavla på deras forum. Jag läser det aldrig och vill inte ha deras gift på mig. Har också sagt till mina vänner att inte skicka mig sådan info. På detta sätt får de inte tilfredsställelsen av att jag skulle ha läst eller kommenterat dem.
  Däremot vet jag om dem och exponerar dem och deras näthuliganism i olika artiklar.

  För att samla människor kring oss har jag också tillsammans med andra dragit igång en förening Humanism & Kunskap http://humanismkunskap.org/ som ska upplysa vad den ursprungliga humanismen handlar om, dvs tolerans, vidsynthet, respekt och medkänsla.
  Naturligtvis har psykopater också tagit över detta begrepp och bedragit samhället med att humanister står för ateism, intolerans och förföljelse. Vi vill återta begreppet och bereda marken för ett medmänskligare samhälle.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s